Lukata - Lukata Nedir - Buluntu Mal - Buluntu Malların Hükmü - İslam Buluntu Mal Konusu - İslamda Lukata Mahiyeti

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İslami Sorular - Cevaplar Bölümünden Lukata - Lukata Nedir - Buluntu Mal - Buluntu Malların Hükmü - İslam Buluntu Mal Konusu - İslamda Lukata Mahiyeti ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Lukata - Lukata Nedir - Buluntu Mal - Buluntu Malların Hükmü - İslam Buluntu Mal Konusu - İslamda Lukata Mahiyeti

  Reklam  Lukata - Lukata Nedir - Buluntu Mal - Buluntu Malların Hükmü - İslam Buluntu Mal Konusu - İslamda Lukata Mahiyeti

  Forum Alev
  Lukata - Lukata Nedir - Buluntu Mal - Buluntu Malların Hükmü - İslam Buluntu Mal Konusu - İslamda Lukata Mahiyeti
  Bir yerde bulunan ve sahibi bilinmeyen yitik bir mala "Lukata" denir Bunu o yerden alıp kaldırmaya "İltikat" ve bunu kaldırıp alan kimseye de "Mültakıt" denir

  Lukataların (Buluntu Malların) Mahiyeti ve Hükümleri özeti

  Başkalarının rızası olmaksızın mallarını haksız yere almak haram olduğu gibi, yitik malları alıp benimsemek de haramdır  Bir kimse bir yerde yitik bir miktar para veya eşya bulsa, bunu sahibine vermek üzere, oradan alıp kaldırabilir Fakat kendisi için alıp kaldıramaz, Bu bir hırsızlık sayılır  Yitik eşyayı alıp kaldırmakta şu hükümler vardır:  1) Görüldüğü yerde alınmayıp bırakıldığı zaman zayi olmasından korkulmayan bir yitiği alıp kaldırmak mübahtır  2) Alınmayıp bırakıldığı takdirde zayi olmak ihtimali bulunan bir yitği almak ve sahibi için saklamak mendubdur  3) Zayi olacağı anlaşılan bir yitiği almak ve saklamak vacibdir  4) Herhangi bir yitiği sahibine vermeyip kendisine mal edinmek maksadı ile almak haramdır  Bir kimse, bir yitiği bulunca bunu sahibine vermek üzere aldığına başkasını şahid tutar, sonra sahibi çıkınca, kendisine ait olduğunu isbat edince malı ona teslim eder Sahibine verilmek üzere şahidlik huzuruna alınıp saklanan bir yitik, onu bulanın yanında bir kusuru olmaksızın zayi olsa, sahibine bedelini ödemesi gerekmez  Yitikleri hükümete teslim etmek de caizdir Hele gayrimüslimlere ait olduğu anlaşılan yitikler, devlet hazinesine konmalıdır Sahibleri çıkarsa, aynen kendilerine verilir, eğer satılmışlarsa, bedelleri ödenir Sahibleri çıkmazsa, toplumun ihtiyaçlarına harcanır  Yitiği bulan, kendisindeki yitiği uygun bir şekilde ilân eder ve yitiğin kıymetine göre uygun bir müddet bekler Sahibi çıkmazsa onu fakirlere sadaka olarak verir Onu bulan fakir ise, bundan faydalanabilir Fakat sonradan sahibi çıkarsa bedelini borçlanır  Sahibinin aramayacağı anlaşılan pek az şeyler ise, bir müddet beklemeye gerek yoktur Bir kuruş, bir meyve, adi bir mendil gibi  Yollarda, bostanlarda, ağaçların altlarında bulunan başaklarla meyveler hakkında da yitik hükümleri uygulanır Bu konuyu açıklamak gerekir Şöyle ki: Yazın şehirlerde ağaçların altlarına dökülen meyveler, açık olarak veya âdeta bağlı olarak herkesin faydalanmasına bırakılmışsa, bunlar alınıp yenilebilir; değilse, yenilemez, haramdır  Şehirlerde bahçe ve bostan içinde bulunan meyveler, ceviz gibi bozulmayıp kalabilecek şeylerden, sahiblerinin açık izni bulunmadıkça yenmez Çabuk bozulacak şeylerden ise, sahih görülen görüşe göre, açıkca veya âdet bakımından yasaklık yoksa alınıp yenebilir Diğer bir görüşe göre de, sahiblerinin rızaları bilinmedikçe alınıp yenmez  Bu durum köylerde olunca bakılır: Eğer meyveler bozulmayıp kalabilecek şeylerden ise, sahiblerinin izinleri bilinmedikçe, onlar alınıp yenmez Fakat bozulacak şeylerden olurlarsa, sahih görüşe göre, yasaklandığı bilinmedikçe (ortaya çıkmadıkça) alınıp yenebilir  Ağaç üzerinde bulunan meyvalara gelince, bunlar her nerede bulunurlarsa bulunsun, sahiblerinin izinleri bulunmadıkça, iyi olan alınıp yenmemesidir Ancak çok bol olur da, yenmesi sahiblerine ağır gelmezse, yenilebilir Bu durumda o meyvalardan bir miktar alınıp orada yenebilir Fakat toplanıp başka bir yere götürülemez, bu caiz değildir  Akar ırmak suları üzerinde bulunan meyveleri, çok olsa da, toplayıp yemek caizdir Çünkü bunlar, bu halde bırakılırlarsa çabuk bozulurlar Onun için bunları toplamaya hal delâleti ile izin vardır Fakat böyle bir su üzerinde bulunan ağaçlara gelince, bakılır: Eğer sudan çıkarılacakları zaman kıymetleri yoksa, alınmaları helal olur Fakat kıymetli şeyler ise, alınmaları helal değildir, bunlar üzerinde yitik işlemi uygulanır  Bahçe ve bostanların içinde, duvarların diplerinde değil de, başka yerlerde dağınık veya toplu olarak bulunan meyveler hakkında da yitik eşya hükmü uygulanır Sahipleri biliniyorsa onlara, bilinmiyorsa fakirlere verilir Bunları bulan kimse fakir değilse, onlardan kendisi faydalanamaz  Yollara dökülmüş olan ağaç yaprakları, eğer dut yaprakları gibi kendisi ile yararlanacak şeyler ise, bunları başkalarının toplaması caiz değildir Yoksa bunların değerini ağaç sahibine ödemek gerekir Fakat bunlar, yararlanılmayacak şeyler ise, toplanıp alınabilirler, ödenmeleri gerekmez  Ekin ve bostan tarlalarında ekinler ve bostanlar alındıktan sonra, başkalarının toplamasına âdet olarak izin verilmişse, arta kalan ekin veya kavun, karpuz, hıyar gibi döküntü şeyleri, başkalarının toplaması caizdir  Sünnet veya düğün toplantılarında şeker veya para serpmekte bir sakınca yoktur Bu serpilen şeyleri, orada bulunanlar toplayıp alabilirler Bunları almak için avuçlarını ve eteklerini açanlar, avuçlarına veya eteklerine düşen şeylere sahib olurlar, bunları başkaları alamazlar Alırlarsa, kendilerinden geri alınabilirler  Alıntı
 2. 2
  DURİE
  Bayan Üye

  Cevap: Lukata - Lukata Nedir - Buluntu Mal - Buluntu Malların Hükmü - İslam Buluntu Mal Konusu - İslamda Lukata Mahiyeti

  Reklam  Bir yerde bulunan bir mal bulunduğu zaman sahibi bulunmak üzere alınabilir. Bu mala sahip olmak için almak caiz değildir. Alınıp bir müddet saklanabilir.+ Yorum Gönder
lukata nedir,  lukata ne demek,  lükata nedir,  lukata lukata nedir,  lukata n
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi