Tasavvuf nedir? İslâmiyet, ana hatlarıyla iman, ibadet ve ahlaktan ibarettir

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İslami Sorular - Cevaplar Bölümünden Tasavvuf nedir? İslâmiyet, ana hatlarıyla iman, ibadet ve ahlaktan ibarettir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Hyoscyamus
  Üye
  Reklam

  Tasavvuf nedir? İslâmiyet, ana hatlarıyla iman, ibadet ve ahlaktan ibarettir

  Reklam  Tasavvuf nedir? İslâmiyet, ana hatlarıyla iman, ibadet ve ahlaktan ibarettir

  Forum Alev
  İslâmiyet, ana hatlarıyla iman, ibadet ve ahlaktan ibarettir. Kelâm ilmi imanı, fıkıh ilmi ibadeti, tasavvuf ilmi de ahlakı ele alır. Tasavvuf, İslâmı derûnî bir şekilde yaşamaktır. Ruhî ve vicdanî bir duyuşun mahsulüdür. Şekilden mânâya geçmek, kabuktan öze ulaşmaktır. Kâlin hâl olmasıdır. (1)

  İnsanın aklı, kâinatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtardır. Nuranî bir cevherdir. Akl-ı selîm mertebesine ulaştığında, Rabbanî bir mürşittir. Hakikat güneşine açılan bir penceredir.

  Kalb dahi, insanın manevî hayatının merkezidir. Binler âlemin manevî bir haritasıdır. Kâinatın hadsiz hakikatlerinin mazharı, medarı, çekirdeğidir. (2) Cenab-ı Hakka parlak bir aynadır. Gayb âlemlerine karşı bir penceredir. Rabbanî bir latifedir.

  İşte, aklın işletilmesiyle pek çok ilimler ve fenler otaya çıktığı gibi, kalbin işletilmesiyle de, tasavvuf ilmi ortaya çıkmıştır.

  İslâm tasavvufunun menşeini inceleyen bazı zâtlar, İslâm öncesi tasavvufî akımlarda da benzeri esasları gördüklerinden, onu ya Hint’te, ya İran’da, veya daha başka yerlerde aramışlardır. Halbuki, İslâm tasavvufunu doğrudan doğruya Kur’ânda ve Resulullah’ın (asm.) hayatında aramak lâzım gelir. (3)

  Çünkü tasavvufta yer alan “zikir, fikir, nefis terbiyesi” gibi esaslar, Kur’ânda çokça bahsedilen konulardır. “Yaşayan Kur’ân” durumunda olan Resulullah ise, tasavvufî hayatın en zirve tatbikini göstermiştir."
  Kaynaklar:

  1. Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikat, Marmara Ün. İlahiyat Fak. Yay. İst. 1994, s. 85
  2. Said Nursî, Mektubat, Envar Neş. İst. 1993, s. 443
  3. Eraydın, Tasavvuf ve Tarikat. s. 60
 2. 2
  BAKİYE
  Bayan Üye

  Cevap: Tasavvuf nedir? İslâmiyet, ana hatlarıyla iman, ibadet ve ahlaktan ibarettir

  Reklam  Tasavvuf İslamın özüdür. İnsanın İslamı yaşayarak zihnen ruhen ve kalben manevi dereceye yükselmesi ve dini en güzel yaşadığı nokta olarak tanımlanabilir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi