Kadir gecesinin, bin aydan daha hayırlı olmasını açıklar mısınız?

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İslami Sorular - Cevaplar Bölümünden Kadir gecesinin, bin aydan daha hayırlı olmasını açıklar mısınız? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Kadir gecesinin, bin aydan daha hayırlı olmasını açıklar mısınız?

  Reklam  Kadir gecesinin, bin aydan daha hayırlı olmasını açıklar mısınız?

  Forum Alev
  Kadir gecesinin, bin aydan daha hayırlı olmasını açıklar mısınız?

  Böyle bir orantı kurulabilir. Değişik manalarından biride budur denebilir. Ama buradaki bin ay tabirinin değişik şekillerde izah edilmiştir.Kadir gecesi içinde kadir gecesi olmayan bin aydan hayırlıdır.

  Bu geceye bin aydan hayırlıdır denmesinin hikmeti nedir?

  "Bin ay" seksen üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Resulullah (a.s.m.) sahabilere İsrailoğullarından bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silâhlı olarak cihat ettiğini anlatmıştı. Sahabiler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi amellerini az, gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirildi.

  Başka bir rivayette Peygamberimiz Sahabilere İsrailoğullarından dört kişinin seksen sene boyunca hiç günah işlemeden ibadet ettiklerini anlattı. Sahabiler bunu hayretle karşıladı. Cebrail Aleyhisselâm geldi, "Yâ Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetinde hayrete düştüler. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir" diyerek Kadir Suresini okudu ve, "İşte bu senin ve ümmetinin hayran kalışından daha hayırlıdır" buyurdu.(1)

  Diğer bir rivayette Resulullah’a bütün ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Kendi ümmetinin ömrünü kısa görünce, ömrü uzun olan ümmetlerin amellerini düşündü. Kendi ümmetinin bu kısa ömürlerinde yaptıkları amellerle onlara ulaşamayacakları endişesi içinde üzüldü. Yüce Allah da Habibine, bu üzüntüsüne mukabil Kadir Gecesini vererek diğer ümmetlerin bin yılından daha hayırlı kıldı. (2)

  Kadir Suresi bu hadiseler üzerine nazil olmuştur. Bu sure, Sahabilerin üzüntüsünü hafifleten bir suredir.

  Kadir Gecesinin Bu Kadar Faydalı Olmasını Nasıl Açıklarsınız?

  Evet bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise, Kur'an’ın bildirmesiyle bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra kat’i bir delildir. Evet nasılki bir padişah, saltanatında belki her senede, ya tahta geçme merasimi namıyla veyahut başka bir şaşaalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Halkını, o günde umumî kanunlar dairesinde değil; belki hususî ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalâde icraatına ve doğrudan doğruya lâyık ve sadık milletini, has teveccühüne mazhar eder. Öyle de: Ezel ve Ebed Sultanı olan onsekiz bin âlemin Padişah-ı Zülcelal'i; o onsekiz bin âleme bakan, teveccüh eden ferman-ı âlîşanı olan Kur'an-ı Hakîm'i Ramazan-ı Şerifte indirmiş. Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-ı İlahî ve bir meşher-i Rabbanî ve bir meclis-i ruhanî hükmüne geçmek, Cenab-ı Hakkın hikmetinin muktezasıdır. Madem Ramazan o bayramdır; elbette bir derece, adî ve hayvanî meşguliyetten insanları çekmek için oruca emredilecek.
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet Editör 2. 2
  BAKİYE
  Bayan Üye

  Cevap: Kadir gecesinin, bin aydan daha hayırlı olmasını açıklar mısınız?

  Reklam  Bir insanın seksen üç yıl dört aylık ömründe kazanabileceği sevapları bir gecede kazanabilme müjdesidir kadir gecesi. Allah'ın sonsuz rahmeti ile insanlara böyle manevi bir gece verilmiştir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi