Sorun cevap vereyim

Konu Kapatılmıştır
5. Sayfa BirinciBirinci ... 24568 ... Sonuncu8Sonuncu9
İslami Konular ve İslami Sorular - Cevaplar Bölümünden Sorun cevap vereyim ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 49
  nazlibetul
  Üye
  Reklam

  Reklam  sıgara içmeyecem diye yemin etti bir arkadaşım yemin etti kurana el bastı ve yemini, bozdu telafisi varmı ne yapmalı


  Bu Konu Başlığı Altındadır

 2. 50
  mumsema
  Özel Üye
  Alıntı nazlibetul Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  sıgara içmeyecem diye yemin etti bir arkadaşım yemin etti kurana el bastı ve yemini, bozdu telafisi varmı ne yapmalı
  yemin keffareti vermek zorundadır. bu Allahın emri.

  "Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da keffareti, ailenize yedirdiğinizin (kalite bakımından) orta hallisinden on fakire yedirmek yahut onlar giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin keffareti işte budur. Yeminlerinizi koruyun. Allah size âyetlerini açıklıyor; umulur ki şükredersiniz." (Kur'an-ı Kerim- Mâide: 5/89).

  Keffaret, hem sözünde durmadığı için bir ceza hemde fakirlere bir mukafat/yardımdır.


  KEFFÂRET

  Yanlışlıkla veya mecburiyet sonucu işlenen günahın bağışlatılması için şer'i olarak verilen sadaka veya tutulan oruç.
  Bazı fiilleri işleyen mükelleflerin; günahlarının örtülmesi için İslam'ın koyduğu bazı yükümlülükler. Kâfirler işledikleri günahlardan dolayı keffaret vermezler. "-Zira keffâret bir ibadettir" (Merginâni, Hidâye, II, 75). Aynı zamanda bunun; bazı fiilleri irtikap eden mü'minler için bir ceza olduğu bilinmektedir. Molla Hüsrev: "Keffâret; ukûbat (ceza) ile ibadet arasında cereyan eder" diyerek, her iki unsurun bir arada olduğuna işaret etmiştir. İslâm fıkhında; 1) Orucu kasden ve taammüden bozmanın keffâreti. 2) Hataen bir mü'mini öldürmenin kefâreti. 3) Zıhâr keffâreti. 4) Hacc ibadeti esnasında, ihramlı iken tıraş olmanın keffâreti. 5) Yemini bozmanın keffâreti diye beş çeşit keffaret vardır.
  Ramazan orucunu kasden bozmanın keffareti: Kur'ân-ı Kerim'de "Amellerinizi iptal etmeyiniz" (Muhammed, 47/33) emri verilmiştir. Kesin bir farz olan orucu; meşru bir sebep yokken (kasden) bozmak bir suçtur. Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Kim Ramazan ayında orucunu bozarsa, onun üzerine zıhar yapan kimsenin üzerine lâzım gelen şey (keffâret) gerekir" (İbnu'l Humâm, Fethu'l-Kadir, II, 70). Dolayısıyle kasden orucunu bozan kimse arka arkaya altmış gün oruç tutmak zorunda kalır. Bu onun üzerine farzdır. Ayrıca bozduğu orucu kaza etmek durumundadır. el-Merginani: "Farz oruçların dışındakilerde (Nafile oruçlarda) keffaret yoktur. Çünkü Ramazan ayında tutulan farz orucu bozmak bir suç teşkil eder ve nafile oruçlarla aynı şekilde mütâlâa edilemez" (Merginâni, a.g.e, I, 125).
  2) Hata ile bir mü'mini öldürmenin keffâreti: Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "Bir mü'minin diğer bir mü'mini, yanlışlık eseri olmayarak (kasden) öldürmesi yakışmaz. Kim bir mü'mini yanlışlıkla öldürürse; mü'min bir köle azad etmesi ve (ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Meğer ki onlar (ölenin yakınları) o diyeti sadaka olarak bağışlamış olsunlar. Eğer öldürülen mü'min olmakla beraber, size düşman olan bir kavimden (Dâru'l-Harp ahalisinden) ise o zaman öldürenin bir mü'min köleyi azad etmesi lâzımdır. Şayet kendileriyle aranızda anlaşma olan bir kavimden (Darû'l-Musalaha ahalisinden) ise, o vakit (bunları) bulamazsa Allah tarafından tövbesinin kabulü için, birbiri ardınca iki ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir" (en-Nisâ, 4/92).
  3) Zıhar Keffareti: Cahiliyye döneminde Araplar arasında yaygın olan âdetlerden birisi de şuydu: Bir erkek karısını boşamak istediği zaman ona; "-Sen bana annemin sırtı gibisin" derdi. Bu sözle boşamanın gerçekleşmesi örf halini almıştı. Sahabe'den Evs b. Sâmit (r.a) eşi Havle binti Sa'lebe'ye kızarak: "-Sen bana annemin sırtı gibi ol" der ve evi terkeder. Havle binti Sa'lebe (r.an.) Rasûlüllah(s.a.s)'a başvurarak "İhtiyarlığını, fakirliğini, çocuklarına bakacak bir durumu olmadığını" bildirerek buna bir çare bulunmasını ister. Bu arada Cenab-ı Hakk'a yalvarmayı da ihmal etmez. Bunun üzerine Zıhar ile ilgili aşağıdaki âyet-i kerimeler inmiştir:
  "(Habibim) Zevce hakkında seninle (çare bulunması için) direşip duran ve Allah'a da yalvarmakta olan (kadın) ın sözünü (umulduğu vech ile) dinlemiştir. Allah sizin konuşmanızı (zaten) işitiyordu. Çünkü Allah hakkı ile işitici, kemaliyle görücüdür. İçinizden zıhar yapagelenlerin (hanımları) onların anneleri değildir. Anneleri kendilerini doğurandan başkası değildir. Şüphe yok ki onlar, herhalde çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok yarlığayıcıdır. Kadınlarından zıhar ile ayrılmak isteyip de, sonra dediklerini geri alacaklar (için) birbirleriyle temas etmeden önce, bir köle azad etmeleri lâzımdır. İşte size bununla öğüt veriliyor. Allah ne yaparsanız hakkı ile haberdardır. Fakat kim (bunu, köleyi) bulamazsa; birbiriyle temas etmeden önce fasılasız iki ay oruç (tutsun). Buna da güç yetiremezse, altmış yoksulu (doyursun). Bu (hafifletme) Allah'a ve Rasûlüne iman (da sebat) etmekte olduğunuz içindir. Bu (hükümler) Allah'ın (tayin ettiği) hudutlardır. (Bunları kabul etmeyen) kâfirler için ise, elem verici bir azab vardır" (el-Mücâdele, 58/1-4). İslâm hukukçularına göre; "Zıhar'dan vazgeçmek isteyen kimse; azad etmek için köle bulamazsa, hiç ara vermeden iki ay oruç tutar. Eğer sağlık durumu buna elverişli değilse; altmış miskini ve fakiri doyurur. Bu sıranın gözetilmesi zorunludur (İbnü'l-Hümâm, a.g.e., III, 233).
  4) Hac ve umre ibadeti sırasında, ihramlı iken işlenen cinayetlerin keffâreti: Hem hacc, hem umre ibadetinin sadece Allahü Teala'nın rızası için edâ edilmesi esastır. Mükellef; niyet ederek ve telbiye yaparak ihrama girmek durumundadır. İhram'a bürünen kimse, bazı hususlara riâyet etmek zorundadır. İhramlının sakınması gereken şeyler âyet ve hadislerle belirlenmiştir. Meselâ; İhrama giren mükellef; herhangi bir zaruret olmadan başını tıraş ederse, başka bir ceza değil, doğrudan doğruya kurban kesmesi gerekir. Zaruret hali bulununca ihramlıya bazı kolaylıklar getirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "Artık içinizden kim hasta olur veya başından bir eziyeti bulunursa; ona oruçtan ya sadakadan ya kurbandan (birisiyle) fidye vacip olur" (el-Bakara, 2/196). Dolayısıyla dilerse üç gün oruç tutar dilerse altı fakire üç sa' (yaklaşık 10 kg) buğdayı sadaka olarak verir.
  5) Yemini bozmanın keffâreti: Kur'ân-ı Kerim'de: "(Yeminin) Keffâreti ailenize yedirmekte olduğunuzun orta (derece) sinden, on yoksulu doyurmak, ya onları giydirmek, yahud bir köle azad etmektir. Fakat kim (bunları) bulamazsa, üç gün oruç tutması lâzımdır. İşte bu, and (yemin) ettiğiniz vakit (onları bozmanın) keffâretidir. Yeminlerinizi muhafaza ediniz. Allah âyetlerini size böylece açıklıyor. Ta ki şükredesiniz" (el-Mâide, 5/89) buyurulmuştur. Rasûl-i ekrem (s.a.s)'in döneminde, yemin keffareti için yoksula ne kadar verildiğini izah için, İmâmu Buhâri "Kitabu'l Keffâret" adı altında, ayrı bir bölüm ayırmıştır. Keffâretlerde illet kesin olarak belli değildir. Bu yüzden kıyas yoluyla, hükmü benzer olaylara uygulamak imkanı bulunmaz, keffaretler kitap ve sünnetteki sıra gözetilerek yerine getirilir (Buhârî, Sahih, VII, 235-240).
  Yusuf KERİMOĞLU

 3. 51
  al.yazmalim
  Yeni Üye
  çok teşekkürler mumsema kardeş eşim çoğu zaman kahvede ve orda sakızına ,çayına oynuyolar bu kumardan sayılır dimi yani bu durumda uyarabilirmiyim

 4. 52
  CcC_cemil
  Aktifleşmemiş Üye
  kardeşim buna ben cevap vereyim..bana dedem anlatırdı hep..benimde böyLe takıntıLarım vardıı...böyLe şeyLeri düşünme dinden çıkarsın derdi hep bana...böyLe şeyLeri düşünmiiceksin isLamın huzurunu yaşayacaksın.. unutmaki huzur isLamda...

 5. 53
  mumsema
  Özel Üye
  Alıntı al.yazmalim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  çok teşekkürler mumsema kardeş eşim çoğu zaman kahvede ve orda sakızına ,çayına oynuyolar bu kumardan sayılır dimi yani bu durumda uyarabilirmiyim
  şakasına da olsa kumar sayırlır tabi. Allah ıslah etsin

 6. 54
  wander wallas
  Yeni Üye
  bir erkek bir kızı sevıyorsa ve bu konuda ısrar edıyorsa bu gıderek gunahhamı gırıyor yoksa sevmek baslıca bı gunahmı ınsan kaderini kendımı belırler yoksa bellı baslı bı pıyesı sadece oynayan kısı mıdır

 7. 55
  mumsema
  Özel Üye
  Alıntı wander wallas Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  bir erkek bir kızı sevıyorsa ve bu konuda ısrar edıyorsa bu gıderek gunahhamı gırıyor yoksa sevmek baslıca bı gunahmı ınsan kaderini kendımı belırler yoksa bellı baslı bı pıyesı sadece oynayan kısı mıdır
  1.
  bir erkek bir kızı görüp beğenir/sever/hoşuna gider bu normal.
  yapması gereken onu istemesi ve evlenmesidir ama bazılarının yaptığı gibi birlikte gezme/tozma el tutma, ihtiyaçsız bakışma olursa günaha girilmiş olur.

  2.
  insan da cüz-i irade var o ister Allah da yaratır.
  başka ifadeyle, insan yaptığı işleri kendileri belirler, Allah da izin verir yapmasına

  yoksa senaryo oynama değildir bu

 8. 56
  yakamozum
  Yeni Üye
  kelimei tevhid duasını arıyorum yardımcı olurmusunuz teşekkür

 9. 57
  mumsema
  Özel Üye
  Alıntı yakamozum Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  kelimei tevhid duasını arıyorum yardımcı olurmusunuz teşekkür


  biraz açıklarsan ne istediğin anlamış oluruz?

  perşembe günü akşam / cuma geceleri camilerde okunanı mı kastettin?

  -----------------------------

  Seyyidül İstiğfar Duası

  Bu dua konusunda söyle bir hadis nakledilir.

  Resulullah (s.a) buyurdu ki;

  "Istigfar dualarinin en degerli ve en üstünü söyle demendir:

  "Allâhümme ente Rabbî, Lâ Ilâhe Illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike me'steta'tü, eûzü bike min serri mâ sana'tü, ebûü leke bi ni'metike aleyye ve ebûü bi zenbî fe'gfirlî fe innehû lâ yegfiru'z-l; zünûbe illâ ente"

  Anlami:
  "Allah'im! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattin. Ben senin kulunum; gücüm yettiggi kadariyla senin akdin ve va'din üzere bulunuyorum. Yaptigim fenaliklarin serrinden sana siginirim. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim, günahimi da itiraf ederim. Beni bagisla; çünkü senden baska hiçbir kimse günahlari magfiret edemez."

  Hz. Muhammed (s.a.s) daha sonra sunlari ekledi:

  "Kim bunlari inanarak sabahleyin söyler de aksam olmadan ölürse, o kisi Cennet ehlindendir. Yine kim bunlari inanarak geceleyin söyler de sabaha ulasamadan vefat ederse Cennet ehlindendir"
  (Buhârî, Deavât, 2).

  İnşaallah bu duaya çok devam edip ezberleyelim

 10. 58
  _DuYGu_
  Yeni Üye
  kızların erkeklere erkeklerinde kızlara benzemesinin günah olduğunu duymuştum . Mesela pantolon giysek ve onun üstünede tunik giysek o smnda günah işlemiş olur muyuz_?

 11. 59
  CcC_cemil
  Aktifleşmemiş Üye
  önceLikLe s.a.....bizLere yardımcı oLduğunuz İçin teşekkür ederim...

  Benim sorum şudur..ŞehitLerin cennetLik oLduğunu biLiorum ama hiçmi sorgudan sualden geçmiorLar...birde bu şehit cenazeLerinde ve diğer cenazeLerde saçı tam kapanmayan bazı kadınLar görüorum tv dede sıkça karşımıza çıkıor..bu durumda öLen kişi rahatsız oLurmu..meseLa bir askerimiz şehit düşüor ve annesi geLior tabut başına saçı tam kapaLı değil bu esnada ölen kişi acı çekermi yada ne biliim kemikLeri sızLamak die bir tabir var o gerçekLşirmi...şimdiden teşekkür ediorum

 12. 60
  tuanaezgi
  Üye

  --->: kafanıza takılan bir soru varsa buyrun sorun (dini konulardan)

  Reklam  selam.a
  benm süreklikafamı karıştıran bişey var:
  aleviler hz.Ali'yi peygamberleri olarak görüyolar hz.muhammed(s.a.v.)den daha çok seviyolar peki madem böyle neden aleviler hz.ali gibi ibadet edip onun yolunda gitmiyorlar neden namz kılmıyorlar yada neden ramazzn aylarında oruç tutmuyorlar
  2)benm alevi bir arkdşm var ben ona sürekli anlatmya çalışıyorum peygamberimiz hz.muhammed(s.a.v)den bahsediyorum.ama o aleviliği savunuyor ben ona nasıl anlatabilirim islamı:(

Konu Kapatılmıştır
5. Sayfa BirinciBirinci ... 24568 ... Sonuncu8Sonuncu9
müslümanın mslümana 3 günden fazla küsmesi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi