Bilerek meni çıkarmak günah mıdır?

+ Yorum Gönder
3. Sayfa BirinciBirinci ... 234 ... Sonuncu8Sonuncu9
İslami Konular ve İslami Sorular - Cevaplar Bölümünden Bilerek meni çıkarmak günah mıdır? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 25
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Reklam

  --->: bilerek meni çıkarmak günah mıdır?

  Reklam  "Kişi yakın dostunun dini üzeredir O halde sizden her biriniz kimi yakın dost ediniyorsa ona dikkatle baksın" (Tirmizi)
  Bilinen bir gerçektir ki, ahlaksız, günahkar, asi ve müfsid kimseyle arkadaşlık eden kimseyi onlar eninde sonunda sapıklığa çekip götürürler, onu ancak derin çukurlara, bataklıklara iterler, onunla ancak kişisel çıkarlarından dolayı dostluk kurarlar, arkadaşlık ederler, ancak dünyevi yararlardan dolayı ona yaklaşırlar

  O halde gençlerimiz, böylesine adi ve kötü arkadaş ve dostlardan sakınsınlar, şerli kişileri arkadaş edinmesinler Salih bir dost, mümin bir cemaat bulmak ne saadet! Böylesine bir arkadaşlık ve dostluk her iki alemde mutluluğa ve ahirette kurtulmaya vesiledir Allah (cc) kendi muhkem kitabında ne kadar doğru buyurmuştur:

  "O gün yakın dostlar birbirine düşmandır Ancak takva üzere olanlar (Allah'tan korkup kötü kişilerden sakınan, iyileri dost edinenler) müstesna" (Kur'an-ı Kerim, Zuhruf: 67)
  F- İlmi ve Ameli Yönden Korunma Çareleri:

  1- Şehvet hislerini kamçılayıcı başı bozuk eserler değil, ciddi ve faydalı eserler okunmalıdır İnsan hangi konuda eser okursa, düşünce ve duyguları az-çok onun te'sirinde kalır Mesela; kahramanlık eserleri okuyan, bunlara biraz devam ederse, kahramanlık hisleriyle yoğrulur Ahlaki eserler okuyan, ahlak kaidelerine uyma arzusu gösterir Aşk romanları okuyan, aşık olma hissini duyar

  2- Dar pantolon veya dar şort giymemelidir Cinsel organlarını sıkıştıracak kadar dar olan elbiseler, şehvet hislerini dürter Bu da genci masturbasyona davet eder Zaten dar elbiseler insanı hiç rahat bırakmaz, sıkıntı verir Sağlığını düşünenler, daracık elbiselere özenmemelidir

  3- Kasık tüyleri iki-üç haftada veya ayda bir kere olsun temizlenmelidir Bunların uzaması neticesinde kaşıntılar meydana gelir
  4- Yatarken, bacaklar mümkün olduğu kadar açık tutulmalıdır Zira cinsel organı sıkıştırılmazsa, şehvet hissi daha kolay kontrole alınabilir

  5- Yatarken, ihtiyaç duyulunca hemen gidip su dökmelidir İdrar sıkıntısı olduğu zaman, bunun yanı sıra şehvet hisleri de kabarır Bu durumda gencin mastürbasyon arzusu uyanabilir O halde hemen kalkıp su dökmek, yerinde bir tedbirdir
  6- Şehvet hissi kabarıp mastürbasyon akla geldiği zaman, bu arzunun yatıştırılması için iyi bir çare de, cinsel organ bölgesinin soğuk suyla iyice yıkanmasıdır

  Yıkanmak için banyoluğa giren gençler, çok defa burada -şartlar müsait olduğundan- mastürbasyon tehlikesiyle karşılaşırlar Burada bundan korunmak için en güzel çare, hemen ilk anda belden aşağısını soğuk suyla yıkamak, hatta mümkünse bütün vücuduna soğuk su dökünmektir Bundan sonra banyo muamelesine geçilmelidir Önceden asla tenasül organı ellenmemelidir Nefsine hakim olanlar için bunlar mes'ele değilse de, hislerine mağlup olanların bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir
  Bazen şehvet hislerini tahrik edici, herhangi bir durum karşısında fazla duygulanan gençleri, az sonra kasık bölgelerinde -kanın fazla toplanmasından olacak ki- bir ağrı başlar Bazen bu ağrı artarak yürümeyi dahi güçleştirebilir Böyle bir durumda boşalma olursa bu ağrı geçer, fakat bu da gerekmez Kasık bölgeleri soğuk suyla iyice yıkanırsa veya banyo yapılırsa, birkaç saat içinde bu durum kendiliğinden geçer


  Yudumla --->: bilerek meni çıkarmak günah mıdır? Hakkında Konu

 2. 26
  Gölge Adam
  Usta Üye
  7- Bir işle meşgul olmalı, başıboş ve avare kalmamalıdır Masturbasyona en çok müptela olanlar, umumiyetle başıboş kalanlar, meşguliyeti az olanlardır

  8- Sportif faaliyetlerde bulunmalıdır Her genç, bünyesine uygun en az bir sporu mutlaka yapmalıdır Maçları izlemek spor yapmak değildir

  9- Bekarlık sırasında fındık, fıstık, çikolata, muz vs gibi şehvet arttırıcı gıdalara düşkünlük gösterilmemesi iyi olur

  10- Şehvet verici sohbetlerden uzak kalmalıdır Aksilik ya gençlerin ekseriyeti şehvet edebiyatını merak eder Böyle olunca da edep yerleri onları rahat bırakmaz! Her şeye rağmen, şehvet azdıran bahislerden uzak kalmak gerek

  11- Masturbasyona başka türlü son veremeyen bekarlar, yaşları ve halleri müsaitse evlenmelidirler Fakat evlendikten sonra da bu illeti mutlaka bırakmalıdır Evlilik esastır ama, icaplarını yerine getirmek de şarttır

  G) Ailevi Yönden:

  1- Bekarlık hayatında masturbasyona devam etmiş kimseler, evlilik hayatlarında cinsel münasebetlere gereken önemi vermeli, mastürbasyonu kesinlikle terk etmelidir Bazı kimselerin evlilik hayatlarında dahi mastürbasyon ile meşgul olarak, eşlerinin cinsel ihtiyaçlarına ehemmiyet vermedikleri bilinen bir gerçektir Kadın olsun erkek olsun, artık evlendikten sonra da bu illetin devam ettirilmesi, tamamen anormal ve aile saadeti için tehlikelidir

  2- Mastürbasyon devresinden sonra evlenmiş kimseler, kavuştukları gül bahçeleri dururken, gübrelikte nefes harcamanın budalalık olduğunu iyice idrak etmelidirler

  3- Buluğ çağındaki çocuklara, koruyucu öğütler verilmelidir Masturbasyona yakalanma devresi, ekseriya buluğ çağında başladığından, bu çağda onlara faydalı öğütler vermek, onları cinsel konularda hepten cahil bırakmamak lazımdır Ne var ki, bu konular çok naziktir Bu mevzularda öğretilen bilgiler, çocukların cinsel iştahlarını kamçılayıcı mahiyette değil, onları her türlü kötü ve zararlı cinsel faaliyetlerden uzaklaştırıcı ciddiyette olmalıdır (Bunun da temeli, İslam terbiyesine dayanır)
  4- Çocukları başıboş salıvermemeli, buluştukları arkadaşlarına dikkat etmelidir Zira mastürbasyon ve diğer kötü alışkanlıklar, ekseriyetle çevredeki yaramaz çocuklar tarafından diğerlerine bulaştırılmaktadır

  5- Hastane ve hapishane gibi kapalı yerlerde mecburen gün dolduranlar, mastürbasyonun, dertlerine dert katmaktan başka bir faydası olmadığını idrak etmelidirler Mastürbasyonun, insan üzerinde bir üzüntü ve can sıkıntısı bıraktığı bilinmektedir O halde aslen biraz üzgün olanların, üzüntü ve ezginliklerini, mastürbasyon ile daha da artırmaktan sakınmaları gerekmektedir

  6- Gerçeklere bağlı kalarak, çocuklara, gençlere mastürbasyonun zararları ve korunma çareleri öğretilmelidir Gençleri fazla korkutmamak ve ümitsizliğe düşürmemek şartıyla, ilmi ve terbiyevi mahiyette, mastürbasyon hakkında mühim gerçeklerin öğretilmesi gerekmektedir Bu mühim vazife de daha ziyade hekimlere ve eğitimcilere düşmektedir

  H) Dînî-manevi Çareler:

  1- Zaruret olmadıkça mastürbasyon yapmanın, günah ve ilahi cezaya müstahak olduğu idrak edilmelidir

  2- Körü körüne mastürbasyon yapıp günaha girerek manevi değerini aşağı düşürmektense, biraz sabredip nefsin bu arzusunu yenmekle manevi cepheyi sağlamlaştırmak, insan için bir üstünlüktür

  3- Oruç tutmanın şehvet hislerini yatıştırmak için önemli te'siri olduğundan, bazen oruç tutarak mastürbasyondan korunmak mümkündür Böylece hem oruç sevabı, hem de mastürbasyondan uzaklaşma sevabı kazanılmış olur

  4- Mastürbasyon edepsizliğinde bulunurken, bu halin Allah ve melekler tarafından görüldüğünü unutmamalı; mecbur kalmadıkça, bu vaziyette onlara görünmekten utanç duymalıdır!

 3. 27
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Mastürbasyonu önlemenin -evlilik münasebetleri haricinde-kat'i bir çaresi mevcut değildir Ancak bu mes'elede, gerçeklere vakıf olmak ve korunma çarelerine riayet etmek, gençlerin bu yoldaki arzularını frenleyebilir Bunun için en başta, nefse ve cinsi hislere hakimiyet şarttır

  Sonuç olarak: Mastürbasyon, devam edildikçe insanı kendine çeken, bırakıldıkça belası eksilen zararlı bir illettir Hiç masturbasyona bulaşmamak, yegane ve ideal tavsiyedir Zaruret halinde istemeyerek yapılan mastürbasyonlar da, birkaç hafta arasında oluşan ihtilam (rüyada boşalma) ları önleyecek dereceye varmamalıdır Zira bekarlıktaki cinsi ihtiyacın normal ve sıhhatli giderme yolu, arasıra vuku bulan tabii ihtilamlardır

  l) Tıbbi Öğütleri, Koruyucu Hekimliği Alıp Öğrenmek:

  Tabiblerin ısrarla üzerinde durduğu hususlardan biri de, iç dürtünün te'sirini hafifletmek, şehvetin serkeşliğini frenlemek için şu tavsiyelere uyulmasıdır:

  1- Yaz mevsiminde soğuk su ile banyo yapmayı artırmak Diğer mevsimlerde tenasül aletinin üzerine sık sık soğuk su dökmek

  2- Sportif hareketleri çoğaltmak, beden eğitimine önem verip üzerinde ısrarla durmak

  3- Şehveti tahrik edici mahiyette olan baharat ve benzeri şeylerden kaçınmak

  4- Sinirleri uyaran çay, kahve benzeri meşrubatı terketmek, ya da azaltmak

  5- Et ve yumurta yemeği azaltmak

  6- Sırt üstü, yüzü koyun uyumamak, sünnet sayılan sağ yan üzeri kıbleye yönelik olarak uyumak
  İ) Son Olarak Da Şanı Yüce Allah (cc) Korkusu Şuurunu Uyandırmak:

  Herkesçe kabul edilen bir gerçek var ki, genç kişi vicdaninin derinliğinde, Allah'ın her an kendisini denetleyip gördüğünü, gizli açık her halini bildiğini, hain gözleri ve kalblerin gizli tuttuklarını da bildiğini düşünür ve bunun şuurunu taşırsa, çok sürmez kendi kendini denetlemeye başlar; bir işi, bir hizmeti noksan mı yaptı, aşırı mı giti? Sapıttı mı, kaydı mı? Üzerinde O yüce kudretin kendisini denetlediğine inanır, kusur ve günah işlediyse veya aşırı gittiyse Allah'ın bu yüzden kendisini hesaba çekeceği, sapıttığında veya kayıp yanlış bir iş yaptığında kendisini cezalandıracağı inancı hakim olursa, şüphe yok ki, bu genç kendini helak edici yollardan ve fiillerden çirkin işlerden alıkor; her türlü kötülükten ve terbiyesizlikten sakınır

  Bilindiği gibi, ilim ve zikir meclislerine hazır olmak, farz ve nafile namazlara devam etmek; geceleri insanlar uyurken kalkıp teheccüd namazı kılmak; sünnet ve mendup oruçlara devam göstermek; Ashab-ı Kiram ile Selef-i Salihin'in hal tercümelerini, hizmetlerini, ahlak ve faziletlerini dinlemek; ahlaklı faziletli kişileri arkadaş edinmek; mü'min bir cemaatle irtibat halinde olmak; ölümü ve ötesini hatırlamak, bütün bunlar mü'minde Allah (cc) korkusunu, O'na karşı saygı ve sevgi duygusunu kuvvetlendirir Allah'ın yegane denetleyici olduğunu idrak ettirir ve böylece Allah'ın azameti karşısında şuurlanmasını sağlar
  O halde mü'min gence layık olan şudur ki:

  Ruhunda Allah'ın denetlemede bulunduğu inancını kuvvetlendirip sözü edilen yolda yürümek, Allah (cc) korkusunu O'na olan sevgi ve saygı havası içinde kalbin derinliğine indirmektir Ta ki, bir sürü oyalayıcı, aldatıcı şeyler onu kendi yörüngesinden koparıp başka bir yörüngeye sokmasın Dünya hayatının zineti onu fitnelere düşürmesin, sakıncalı ve haram olan nesnelere dalmasın Böylece Allah'ın şu buyruğunu iki gözünün üstüne koyarak yolunu aydınlatsın:

  "Artık kim dünya hayatını seçerek tercih etmişse, elbette Cehennem onun varacağı yerdir Kim de Rabbının (yüce) makamından korkmuş da nefsini havai şeylerden alıkoymuşsa, şüphesiz ki Cennet onun varacağı yerdir" (Kur'an-ı Kerim, Naziât: 37-40)
  Selam ve dua ile
  Sorularla İslamiyet Editör

 4. 28
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Müstehcen neşriyatın çevremizi sardığı, açık saçıklığın salgın hastalık gibi cemiyete musallat olduğu bir devirde yaşıyoruz. Bu hastalık az çok herkesi tesiri altına almaktadır. Bilhassa gençliği kemirmekte, içten içe cevherini ve manevî duygularını yaralamaktadır. Nefsî hisleri tahrik eden unsurların çoğalması kişilerde bazı kötü alışkanlıkların artmasına sebep olmaktadır. Kendisine nikâhı düşebilen nâmahreme bakmak, insanda harama karşı olan hassasiyeti azaltmakta, bilhassa kendisine çeki düzen veremeyen kimseler harama bakmayı normal ve mubah görmeye başlamaktadırlar. İşte bunun sonunda insanın maddî ve manevî bünyesinde bazı aksaklıklar meydana gelmektedir. Bu mevzuda Bediüzzaman Hazretleri şöyle demektedir : «Ehl-i İslâm da nazar-ı haram ziyadeleştikçe, hevesât-ı nefsaniye (Müslümanlar arasında harama bakma arttıkça cinsî duygular) heyecana gelip vücudunda sû-i istimalât ile israfa girer. Haftada birkaç defa gusle mecbur olup, ondan, tıbben kuvve-i hafızaya (hafıza gücüne) zaaf gelir.

  «Evet, bu asırda açık saçıklık yüzünden, hususan bu memâlik-i harrede (sıcak iklimlerde) o sû-i nazardan, sû-i istimalât, umumî bir unutkanlık hastalığını netice vermeye başlıyor. Herkes, cüz'i-küllî o şekvadadır.» 1

  His ve heveslerine mağlûp düşen bazı kimselerde harama nazarın tahrikiyle vücuttan yapılan israf, umumiyetle ihtilâmla olur. Bazı kimseler ise bu «israfat»’a daha değişik bir şekilde düşerler. «İstimna, mastürbasyon» bu hususta en sık başvurulan tatmin yoludur: Her şeyden önce, anormal bir hareket olan bu iş, iradesi zayıf kimselerde görülen bir alışkanlıktır. Evlenme çağına gelip de imkân bulamayan böyle kimselere Rabbimiz iffetli olmalarını tavsiye etmektedir: «Evlenmeye imkân bulamayanlar, Allah kendilerini fazl u kereminden zengin kılıncaya kadar zinaya karşı iffetlerini korumaya çalışsınlar.» 2

  Nefis ve heveslerinin tazyiki altında bulunan gençlere Peygamberimizin gösterdiği yol en güzelidir. Bu yolla genç, hem ibadet yapmış olur, hem de kendisine hâkim olma çaresini bulur.

  İbni Mesud'un rivayet ettiği hadisi şerifte Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurmaktadır: «Ey gençler topluluğu, sizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik gözü harama bakmaktan son derece önleyici, iffeti de en iyi koruyucudur. Evlenme masrafına gücü yetmeyen kimse de oruç tutsun. Çünkü oruç. kuvvetli bir şehvet kincidir."3

  Başta oruç olmak üzere, İslâmî ve imanı meselelerle meşguliyet ve insanı günahtan koruyan bir çevrede bulunmak kişinin iffetini muhafaza eden., onun harama itişmesine mani olan en güzel çarelerdir. Çünkü gayri meşru yollara şeytan teşvik eder, nefis baskı yapar, hisler de sıkıştırır. Onları susturacak en tesirli çare, kalbi ve ruhu ulvî şeylerle meşgul etmektir. Ahlâklı kimselerle arkadaşlık etmektir. Elle tatmin, âlimlerin çoğuna göre caiz değildir. Haram sayılmaktadır. «Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak hanımlarına ve sahip oldukları cariyelerine karşı münasebetleri müstesnadır. Çünkü onlar bu helâl olanlarda kınanmazlar. Kim de bu helâlden başkasını ararsa, işte onlar haddi aşanlardır» 4 âyetini delil getiren Şafiî, Mâliki âlimleri ve İmam-ı Nesefî, istimnanın haram olduğuna hükmetmişlerdir.5 Eğer caiz olsaydı, Hz. Peygamber tarafından bir yol gösterilirdi, demektedirler. İmam Ahmed bin Hanbel ve îbni Hazm'a göre «meni, vücudun, dışarı atmaya muhtaç olduğu bir şeydir, onu eliyle atan kan aldıran gibidir ve caizdir.» Hanbelî âlimleri bu caiz oluş şeklini iki şarta bağlamışlardır: Kişinin zinaya düşme tehlikesi, (2) Evlenmeye gücünün, ve imkânının bulunmayışı. Hanefî mezhebinin görüşlerini nakleden İbni Âbidin, bu hususta bazı âlimlerin görüşlerine yer vermektedir. Kişinin şehveti baskın gelir, kalbini meşgul edecek derecede fazla olur, bekâr bulunur veya evli olup da bir özürden dolayı hanımına yaklaşamazsa, şehvetini teskin etmek isteyen kimse için Fakih Ebulleys, «Böylesine bir vebal olmayacağını umarım» demektedir. Ama sırf şehvetini celbetmek, kendisini zorla tahrik etmek için yaparsa günahkâr olur.6

  Yine Hanefî âlimlerinden Şürünbilâli, «Bekâr kimse harama gireceğinden korktuğu zaman şehvetini teskin için istimna caizdir. Bu işinden dolayı ne sevap, ne de günah kazanır. Fakat sırf lezzet almak için yaparsa günahkâr olur» 7 görüşündedir.

  Harama düşme tehlikesiyle karşı karşıya gelen bir kimse, haram olan zinayı işlememek için ehven-i şer olan istimnayı yaparsa ve buradaki niyeti de haramdan kaçınmak, namusunu korumak olursa, caiz gören âlimlerin içtihatlarına göre mümkündür. Ama istimnayı alışkanlık haline getirmek makul bir insana yakışmayan çirkin bir iş olur. Zaten fazla (sû-i istimalat) kişide zekâ ve hafıza kaybına sebep olmaktadır. Böyle anormal durumlara düşmemek için sık sık imanî eserleri mütalâa etmek, aklı ve kalbi devamlı îslâmî hizmetlerde çalıştırmak, ulvî şeyleri düşünmek, lezzetleri kıran ve acılaştıran ölümü çok sık hatırlamak, harama nazardan sakınmak ve müstehcen yayınlara iltifat etmemek lâzımdır.

  1. Kastamonu Lahikası, s. 92.
  2. Nur Süresi, 33.
  3. İbni Mâce, Nikâh : 1.
  4. Mü'minûn Sûresi, 5-6-7.
  5. Tefsirü'n-Nesefî, 3 :114.
  6. İbni Âbidin, 2:100, 3 :156.
  7. Meraku'l-Felâh, s. 57.


 5. 29
  sercann95
  Yeni Üye
  biraz düşünürsek zaten bunun günah olduğunu anlayabiliriz

 6. 30
  Gölge Adam
  Usta Üye
  El İle Doyum - Masturbasyon - İstimna
  Masturbasyon, el ile tatmin denen bu olay, kişinin cinsel organı ile oynamak suretiyle doyuma gitmesidir. Bu adet genellikle 13-15 yaşlarındaki erkek ve kızlarda görülür. Değişik sebeplerle bu yaşın üzerindekilerde daha az görüldüğü ileri sürülmektedir.
  Cinsel organın el veye ne olursa olsun, herhangi bir cisme sürtünmesi veya göğüslerinde yahut göğüs uçlarında ve diğer cinsel bölgelerde sıkıştırma ve benzeri baskılarla yapılan bir uygulamadır. Maksat orgazm olmaktır.

  Hristiyanlık da Masturbasyon 4

  VII. yy'da Canterbury'li Thedoros erkek ve kadının mastürbasyonu gibi ahlak suçları işleyenlere muamele konusunda bir tövbe yayınladı. XIII. yy.'da Thomas Aquinas cinsel sapkınlıklar arasında mastürbasyonu da sayıyor, bu eylemi mantığa aykırı buluyordu. Üremeye katkı sağlamıyordu. Bu yüzden ensest, zina ve tecavüzden daha yanlıştı.

  Erkek mastürbasyonunun dehşeti bugün hala Roma Katolik Kilisesi'nin cinsel ahlak kılavuzlarında yer almaktadır ve "ciddi bir rahatsızlık" olarak nitelendirilmektedir. Bunun sebebi, kısmen değerli meninin "yanlış kullanımı" ve "ziyan olmasıdır". bununla beraber kadın mastürbasyonu göz ardı edilmiş veya önemsenmemiştir.

  Denildiğine göre mastürbasyon, "Kutsal Kitap'ın bu günahı açıkça, ismiyle kınadığı kanıtlanmasa bile", 1054 tarihli bir karardan bu yana "ciddi bir şekilde hastalıklı bir eylem" olarak görülmüştü. Gayri meşru sayılıyordu, çünkü "bütünüyle gerçek sevgi bağlamında karşılıklı kendini vermenin ve insanın ürmesinin anlamından" yoksundu.

  XVI. yy.'a kadar erkek menisi "neredeyse insan" olarak görülüyordu. Mastürbasyon, gece kirlenmesiyle meninin harcanmasından korkuluyordu.

  İslam da Masturbasyon

  İslam alimlerinin bazıları evlilik dışı her türlü cinsel doyumu haram saymışlardır. Delil olarak da şu ayetleri göstermişlerdir:
  "Ve onlar ki, iffetlerini korurlar; Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (câriyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir. Şu halde, kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir." (Müminun Suresi : 5-7)
  "Ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz; Bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir." (Mearic Suresi 30-31)
  İslam alimlerinin çoğunluğu, buradaki aşırı gitmeden, evlilik dışında başka bir kadınla birleşmeyi anlamışlar ve elle doyumu bu birinci derece haramlar arasında saymamışlardır.
  Allah Resulu şöyle buyurur:
  "Cinsel organıyla oynayan bir millete Allah azab etmiştir."
  "Elini nikahlayan mel'undur"
  "Elle boşalan lanetlidir"
  Bu hadis-i şerif kesin bir hükümle, masturbasyon olayını yasaklamaktadır. Ancak İslam alimlerinden bazıları bu hadisin, sahih hadis kitaplarına girecek kadar sağlam senetli olmadığı için, helal-haram bağlamında delil olamayacağını savunurlar. Bazı Hanefi ve Hanbeli alimleri eşi olmayan birinin, alışkanlık haline getirmemek şartıyla bu sıkıntısını giderebileceği görüşündedirler. Ancak bu sadece bir zaruret kapısıdır. Zina tehklikesine düşmemek ve çok fazla zihni meşgul etmemek içindir. Asıl olarak helal değildir. Bunu hiçbir İslam alimi savunmamıştır. İki tercih arasında kalan bir müslüman zararı daha az olanı tercih etmelidir. Bu bir fıkıh kuralıdır. Eğer bir müslüman, zina yapabilecek kadar kontrolünü kaybetmişse, daha hafif olan bu yolu tercih eder ve zina tehlikesinden kendisini kurtarır.

  Bu konudaki görüşler:

  • Keyfi olarak şehvetini gidermek için el ile menisini getirmek haramdır. Ancak şehveti kendisine galebe çalıp da karısı veya cariyesi bulunmazsa, şehvetini teskin için bunu yaptığında günahkar olmayacağı umulur.(İbni Abidin)
  • Böyle bir kimse zina edeceğinden korkarsa, el ile meni getirerek şehvetini teskin etmesi vacip olur. (Ebu Leys)
  • Şehveti galebe çalar da, onu teskin için yaparsa cezalanmaması umulur. (Fethu'l-Kadir)
  • Şafi ve Maliki mezhebine göre zevcenin elinde mastürbasyon etmesinde bir sakınca yoktur. (Mürşit 4, İlmihal)
  Çok az fıkıh aleminin kadınlar konusunda bu konuya değindiği genellikle erkeklerle ilgili bu konunun ele alındığı, bu konuya değinenlerden Mücahid şöyle demiştir: "Bundan önce geçmiş olanlar genç erkeklerin istimnadan uzak kalmalarını emrederdi.. bu konuda kadının durumu ile erkeğin durumu arasında fark yoktur".
  Masturbasyon'un İslami hükmü konusunda mezhepler arasında bazı farklılıklar vardır.

  • Hanefi, Şafii ve Maliki mezhebine göre masturbasyon:
   • İmam Mâlik; "onlar eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten korurlar; doğrusu bunlar yerilemezler. Bu sınırları aşmak isteyenler; doğrusu bunlar aşırı gidenlerdir" âyetine dayanarak, bu fiilin sınırı aşmaya dahil ve haram olduğunu ileri sürmüştür. 7
   • Mezkür fiil İmam Şâfiî'nin son içtihadına göre haramdır.
   • Hanefîlere göre tahrimen mekruhtur; ancak "yapmadığı takdirde zinâya düşeceğinden korkan bir gencin affedileceği umulur." denilmiştir. alışkanlık yaptığı ve sıhhati bozduğu takdirde yasak fiiller arasında gireceği şüphesizdir.
  • Hanbeli mezhebine göre ise, "meni, vücudun dışarı atmaya muhtaç olduğu birşeydir; onu eliyle atan, kan aldıran gibidir ve caizdir." Ancak Hanbelî fukahâsı bunu "zinâya düşme tehlikesi ve evlenme imkânından mahrum bulunma" şartlarına bağlamışlardır. zina korkusu olduğu zaman mübah olur, değilse haramdır. 7
  Bu şartlar gözönünde bulundurulacak olursa, elle boşalmanın hükmünü herkes vicdanında daha iyi verebilir. ancak insan fıtratı bunu hoş karşılamaz: yaptıktan sonra pişmanlık duygusu gelen bir fiilin kesin olarak helalliğine hiçbir müslüman inanmaz ve bu yolu çözüm olarak göremez. Haramlar bellidir. Helaller bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. En güzeli bunlardan uzak durmaktır. Niteki tıp otoriteleride aşırı alışkanlık haline getirilen masturbasyonun ruhi ve fizyolojik zararlarını ortaya koymaktadır.

  Hafta'da bir defayı aşan istimnanın yol açtığı zararlar hakkında doktorlar şunları söylemektedir: 6

  • Bez ve sinirler üzerinde bitkinlik meydana getirir. Çalışan unsurlar iltihaba uğrar ve yavaş yavaş mahvolur.
  • Alışkanlık kazanıldıktan sonra terk edilmesi zordur. Bu yüzden bu kimseler evlenemezler. Evlenmiş olsalar bile bu fena alış kanlığa devam ederek devam ederek boş yere sinirleri yorarlar.
  • Tenasüli Nervasteni (Sinir Yorgunluğu) oluşur.
  • Tenasüli nervasteni genel nervasteni ile karışır:
   • Hafıza ciddi şekilde zayıflar
   • Vücut ne bedeni ne de fikri görev yapamaz hale gelir.
   • Şiddetli başağrıları, uykusuzluk,çarpıntı, iştahsızlık vücudu edeta yıkar, kuvvetten düşürür, zayıflatır.


 7. 31
  Ziyaretçi
  çok teşekkur ederm ama bişey sorcam ben günah oldugunu bilmiyodum boy abdesti alıp ve bidaha yapmasam bişey olurmu

 8. 32
  Ziyaretçi
  teşekkür ederim beni tatmin etti

 9. 33
  Ziyaretçi
  bugüne kadar herkes yapmıştır.halende devam etmektedir diye düşünüyorum.haram mı dır degilmidir net bir cevap bulamadım. iyice araştırın teşekkürler

 10. 34
  NormanCı
  Özel Üye
  Off O Zaman Ben Lanetliyim,Kendimi Durduramıyorum Mastürbasyon Yaptıkça Yapıyorum Haftada 2 Defa :((

  Bunu nasıl dururacağımki :(

 11. 35
  Ensar
  Özel Üye
  kurtulmak için evlen veya oruç tut Allah seni af etsin.

  Mastürbasyon yapmak haram mıdır?

  Mastürbasyonun dinimizdeki hükmü nedir? Bunu yapmak istemeyen fakat kendine engel de olamayan bir insan ne yapabilir?


  Mastürbasyonun dinimizce hükmü konusunda İslam alimlerinin çeşitli görüşleri mevcuttur. Çoğu İslam alimine göre Mastürbasyon yapmak (istimna) haramdır. "Bazı durumlarda" ise İslam alimlerinden bazılarına göre mübah, bazılarına göre ise vaciptir.
  “Ve o kimseler ki, onlar ırzlarını koruyucudurlar.”,“Ancak kendi eşleri veya sâhib oldukları câriyelerine karşı (olan münâsebetleri) müstesnâ. Çünki şübhesiz onlar (bundan dolayı) kınanmış kimseler değildir.” (Mü’minün, 5-6) âyetini delil getiren Şafiî, Mâliki âlimleri ve İmam-ı Nesefî, istimnanın haram olduğuna hükmetmişlerdir.
  Hanefi ve Hanbeli Mezhebi İmamları; "Bekâr kimse harama gireceğinden korktuğu zaman şehvetiniteskin için istimna caizdir. Bu işinden dolayı ne sevap, ne de günah kazanır. Fakat sırf lezzet almak için yaparsa günahkâr olur." görüşündedir.
  Eğer mastürbasyon yapmaksızın zinadan korunulamayacağına kanaat hasıl olursa bu durumda yapılması vacib olur diyen alimler de vardır. Çünkü iki şerden daha az zararlı olanın tercihi İslamî bir kuraldır.
  İnsan şehvet hissini yenerse böyle bir duruma hiç gerek kalmaz. Peki insan şehvet hissini nasıl yener?

  Şehvet hissi neslin devamı için Allah'ın (cc)insan fıtratına yerleştirdiği bir histir. Şehvet fıtratın gereği neslin devamı içindir...
  Şayet Allah (cc) bu hissin içine lezzet koymasaydı insanlar doğum, çocuk yetiştirme gibi zahmetli şeyleri kaldıramayacak ve insan nesli devam edemeyecekti. Yani Allah (cc)insan neslinin devamını istiyor. Bunun için de bu zahmetli işi insanın devam ettirebilmesi için dünyevi bir ücret olarak lezzetli bir şehvet hissi veriyor. Neslin devamı için olan vazifeye karşılık dünyada insana bu ücret verilse de asıl ücret ahirette ihsan edilecektir.
  Allah'ın (cc)insana yerleştirdiği bu şehvet hissinin kontrolde tutulmasında en önemli tedbir, tahrik edici unsurların bulunduğu ortam ve yayınlardan kaçınmaktır. Çünkü Allah (cc) “zina yapmayın” değil “zinaya meyletmeyin” emreder. Meylin oluşabileceği her ortam ve yayın zaten zinayı netice verecektir.
  Çünkü cinsel isteğin insanın iradesini aciz bırakacak seviyeye ulaşması elbette birden bire olmaz. İlk öncesinde meyil oluşur. Önemli olan da bu meyli oluşturan ortamlardan irade kullanılabilir durumdayken kaçınmaktır. O ortama girdikten sonra “ben kendime hakim olamıyorum, ne yapayım?!” demek zaten bir saçmalık olur.
  Çözüm ve tedbir; harama meylin oluşmaması için haram ortamlardan kaçınmak, onun yerine alternatif bulmaktır. Hem hayırlı, hem eğlenceli arkadaş ve işler bulmak o kadar zor bir şey değildir. Yeter ki insan Allah'ın (cc)rızasını istesin..
  Bir kudsi hadiste Allah (cc): “Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim” buyurmaktadır. İnsan Rabbine yöneldiğinde.. Allah (cc) rahmet kucağına aldığı o kulunu elbette günahlardan kurtaracaktır..
  Hadis-i şerifte peygamberimiz; bir günahından istiğfar eden o günahı hiç işlememiş gibi olur, buyurur. Bu kadar şefkatli bir Allah'ı (cc) olan insan, günahtan kaçmak için Rabbinden yardım istemelidir. Allah’ın (cc)yardımı elbette kuluna ulaşacak, onu affedecek ve o kul günahlardan kaçamasa bile Allah (cc), günahları o kulundan kaçıracaktır..
  Dua eden ve çok istiğfar eden kimseyi Allah (cc)günahlardan korur
  Allah’ın (cc) razı olmadığı hallerden kurtulmanın en tesirli çarelerinden biri; ısrarla dua ve çok sık istiğfar etmek gerekmektedir. Dua vesilesi ile Allah (cc)iradeyi güçlendirir ve insan hayırlı işlere yönelir. Çok istiğfar etmek de insanın günaha olan meylini azaltır.
  Evlenmenin geciktirilmemesi harama girmeye çözümdür
  Fitne-i ahir zamanda insanı haramdan muhafaza edecek en önemli ve gerekli esaslardan biri de hayırlı bir izdivaç yapmakta gecikmemesidir.
  Nafile oruç tutmak nefsi eğitir
  Ergenlik çağına girince evlenmeye engel birtakım sebepler söz konusu olduğunda ise; İslam nafile oruç tutmalarını tavsiye eder. Çünkü oruç, şehvetin galeyanını durdurur, isteği azaltır, cinsel duygunun hiddetini kırar.
  "Ey gençler topluluğu! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin; çünkü evlenmek gözü haramdan sakınmaya, yummaya daha uygun, namus ve iffeti korumaya daha elverişlidir. Kim de evlenmeye güç getiremiyor, imkan bulamıyorsa, kendisine oruç tutmak gerekir; çünkü oruç, şehveti kesicidir." (Hadis-i Şerif)
  İyi huylu, güzel ahlaklı, uyumlu arkadaş seçmek, insanı haramlardan alıkoyar
  Ergenlik çağına girmiş bir çocuk kendisine iyi ahlaklı, uyumlu arkadaşlar arayıp bulmalıdır. Çevre insanın ahlakı üzerinde önemli bir tesir yapar. Hayırlı insanlarla birlikte olan hayırlı işlerler meşgul olur. Hayırlı işlerle çok meşgul olan da Allah’ın (cc) razı olmadığı hallerden çabuk kurtulur, hayırlı insanlardan olur.
  "Kişi yakın dostunun dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kimi yakın dost ediniyorsa ona dikkatle baksın." (Tirmizi)
  Ahlaksız, günahkar, asi ve müfsid kimseyle arkadaşlık etmek kişiyi sapıklığa çekip götürür. Onu ancak derin çukurlara, bataklıklara iter.
  Boş vakitlerin yararlı şeylerle doldurulması harama girmeye mani olur
  İlmi ve Ameli Yönden Korunma Çareleri
  1. Şehvet hislerini kamçılayıcı başıbozuk eserler değil, ciddi ve faydalı eserler okunmalıdır. İnsan hangi konuda eser okursa, düşünce ve duyguları az-çok onun te'sirinde kalır.
  2. Dar pantolon veya dar şort giymemelidir. Cinsel organlarını sıkıştıracak kadar dar olan elbiseler, şehvet hislerini dürter. Bu da genci mastürbasyona davet eder.
  3. Yatarken, bacaklar mümkün olduğu kadar açık tutulmalıdır. Zira cinsel organı sıkıştırılmazsa, şehvet hissi daha kolay kontrole alınabilir.
  4. Yatarken, ihtiyaç duyulunca hemen gidip su dökmelidir. İdrar sıkıntısı olduğu zaman, bunun yanı sıra şehvet hisleri de kabarır. Bu durumda gencin mastürbasyon arzusu uyanabilir. O halde hemen kalkıp su dökmek, yerinde bir tedbirdir.
  5. Şehvet hissi kabarıp mastürbasyon akla geldiği zaman, bu arzunun yatıştırılması için iyi bir çare de, cinsel organ bölgesinin soğuk suyla iyice yıkanmasıdır.
  Yıkanmak için banyoluğa giren gençler, çok defa burada -şartlar müsait olduğundan- mastürbasyon tehlikesiyle karşılaşırlar. Burada bundan korunmak için en güzel çare, hemen ilk anda belden aşağısını soğuk suyla yıkamak, hatta mümkünse bütün vücuduna soğuk su dökünmektir. Bundan sonra banyo muamelesine geçilmelidir. Önceden asla tenasül organı ellenmemelidir. Nefsine hakim olanlar için bunlar mes'ele değilse de, hislerine mağlup olanların bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.
  6. Bir işle meşgul olunmalıdır. Mastürbasyona en çok müptela olanlar, umumiyetle başıboş kalanlar, meşguliyeti az olanlardır.
  7. Sportif faaliyetlerde bulunmalıdır. Her genç, bünyesine uygun en az bir sporu mutlaka yapmalıdır.
  8. Bekârlık sırasında fındık, fıstık, çikolata, muz vs. gibi şehvet arttırıcı gıdalara düşkünlük gösterilmemesi iyi olur.
  9. Şehvet verici sohbetlerden uzak kalmalıdır.
  10. Mastürbasyona başka türlü son veremeyen bekarlar, yaşları ve halleri müsaitse evlenmelidirler.
  Dinî-manevi Çareler
  1. Zaruret olmadıkça mastürbasyon yapmanın, günah ve İlâhî cezaya müstahak olduğu idrak edilmelidir.
  2. Körü körüne mastürbasyon yapıp günaha girerek manevi değerini aşağı düşürmektense, biraz sabredip nefsin bu arzusunu yenmekle manevi cepheyi sağlamlaştırmak, insan için bir üstünlüktür.
  3. Oruç tutmanın şehvet hislerini yatıştırmak için önemli te'siri olduğundan, bazen oruç tutarak mastürbasyondan korunmak mümkündür. Böylece hem oruç sevabı, hem de mastürbasyondan uzaklaşma sevabı kazanılmış olur.
  4. Mastürbasyonda bulunurken, bu halin Allah (cc)ve melekler tarafından görüldüğünü unutmamalı; mecbur kalmadıkça, bu vaziyette onlara görünmekten utanç duymalıdır!

 12. 36
  Ziyaretçi

  Cevap: bilerek meni çıkarmak günah mıdır?

  Reklam  çok sağolun

+ Yorum Gönder
3. Sayfa BirinciBirinci ... 234 ... Sonuncu8Sonuncu9
Boşalmak günahmı,  boşalmak günah mı,  boşalmak günahmıdır,  elle boşaltmak günah mı,  bosalmak gunahmi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi