En Güzel İmza Benim Olsun Diyorsanız Bir Bakın

+ Yorum Gönder
Avatar - İmza - Smile ve İmza - İmzalar Bölümünden En Güzel İmza Benim Olsun Diyorsanız Bir Bakın ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  sagocu_kız
  Bayan Üye
  Reklam

  En Güzel İmza Benim Olsun Diyorsanız Bir Bakın

  Reklam  En Güzel İmza Benim Olsun Diyorsanız Bir Bakın

  Forum Alev
  Çok Nadir Gécé Dışarı Çıkıp,Şéhrin En Ücra Köşesindéki Méyhanéyé Atıyorum Kéndimi
  (( ßaşkaLarıyla İçiyorum Sévdamı .. ßén Séni İçiyorum; 0nLar Sana 0Lan Sévdamı ))

  Sızıyoruz ..! Gözümü Açtığımda,ßir Parkın ßankında ßuLuyorum kendimi
  İnsanLarın PisLikmişim Gibi (!) ßakışLarı Arasında Evé Zor Atıyorum Kéndimi
  İşé Gitmek İstémiyorsam, Géçip Mabédinin Karşısındaki Kanépéyé
  *EvvéLki Gécéden KaLma Yarım Şişé Şarabı Dikiyorum Kafaya*
  Mabédini Séyré DaLıyorum; Yaşadığımı Unutarak ..!  En ßüyük Tesellim Olur ßazen..
  Acım..

  ßen Galiba Ölüme Susadım
  sevgiyi yalan edenlere sahte sevgilere PAYDOS!
  ''Bir yazar demiş ya''
  sen git aşk bana kalsın..
  bende diorumki"
  BEN BURDAYIM KOLPA AŞKIN SENDE KALSIN..!


  Ben KéNdimdéN kaÇıoRum.

  yOq KimséLéRé zaRaRım..

  doKunmaıN !

  héR TürLü ya$aRım.

  aLdıııM néFésLéRdé Paınız oLuÇaqsa êéR

  Bazı ŞéyL”Rin soNuda qéLiR.

  iNanıRım !


  şakağıda itiha aceisi bi şaii deLiLik provaLaı...

  iLii aSLıda Sei hi Ladığıı e Laaaağıı...aa...SizFeide ıpı eiLi gii aLız aaz!

  .. LânêtLênmiş bêdênimin kutsâL küLLêrindê ..
  .. Kâyı ruhLâr kêndiLêrinê bir yoL buLuyor ..
  .. GünâhLârım intihâr süsü vêrmişkên sâımdâki mêLêLêrê ..
  .. Hêrbiri cêhênnêmdê bênim için duâ êdiyor ..

  Yordu !
  Gözyaşlarım gözlerimi ..
  Yorgun düştü yüreğim ..
  Söylemek istediğini anlatamamaktan ..
  Yordun yüreğimi sevdiğim ..
  Kendini saklamaktan ..
  SeviyoRum deseydim sever miydin ???

  Kendi Ellerimle Çizdiğim Bir AyrılıkTablosuna ... Çaresiz ''Çare''Lerimi Sığdırmak Ve Bir Türlü Tüketemediğim Sensizliğin


  Mürekkebini
  Uğrunda Harcamak Mıdır Aşk...?
  Ey iKi AdımLık Yér Küré !
  Sénin ßütün
  "aRka"
  ßahçéLérini
  . .. Gördüm ßén .. .
 2. 2
  sagocu_kız
  Bayan Üye

  --->: En Güzel İmza Benim Olsun Diyorsanız Bir Bakın

  Reklam  En Güzel İmza Benim Olsun Diyorsanız Bir Bakın


  *sorarsam ne hissettiğini*
  "belki"siz kalırım

  bilirsem ne düşündüğünü
  "keşke"m olur bir tane daha
  oysa ben yaşayamam "belki"siz
  ve sevmem "keşke"leri..  Sonra duruyorum... Sonra susuyorum...

  İçimden çıkan lavların etrafı yangın yerine çevireceğini düşününce


  kilit vuruyorum dilime....
  " Yan! " diyorum içime!..." Sadece sen yan! "
  Ve " Dayan! " diyorum gönlüme!...
  " Herkes mutlu olsun! Sen dayan!.. "  z ı
  üzü z
  şı


  yaLnız; senin eLinde soLacaksam kopar Beni daLımdan…
  §IrLãr ΢Îndé ßÎr Dûnyãm vãr BÎrdé §én Vãr§In ΢Îmdé Né §énÎ KãyßédéCék Kãdãr Cé§urum Nédé §énÎ KãzãnãCãk Kãdãr Gû¢Lû!!..


  hayatımda iki küme var.
  birisi hayal kümesi. zihnimdeki tüm platonik düşüncelerim bu kümede.
  diğer bir küme ise gerçek kümesi. bu kümedede yaşadıklarım var.
  ne yazıkki iki kümenin kesişimi boş küme.platonik hayallerim gerçeğe dönüşmüyor.
  iki farklı dünya. uyumak rüya görmek. ve uyanık kalmak gibi.
 3. 3
  sagocu_kız
  Bayan Üye
  En Güzel İmza Benim Olsun Diyorsanız Bir Bakın


  Tüm uygunsuz şartlara rağmen kurulan köprüler yıkılalı çok oluyor
  O kocaman enkazın altında kalıp da aldığım yaralar artık iyileşiyor
  Zaman acıyan yanlarıma üflüyor sanki yangınım soğuyor
  Yeni köprüler kurmalı artık !!
  Temelleri sapasağlam olan yeni köprüler ..
  Ne kadar sarsıntı yaşarsa yaşasın hiç yıpranmayacak köprüler ...  Ayrılığın resmini çizdim sarı odalara,
  yüreğimi soğuttum zemheri ayazında. Sonra uzun uzun rüzgarın gülüşünü seyrettim çaresizce.
  Ve gecenin en koyulaştığı yerde ölümü kucakladım masmavi yüreğimle...


  Ruh Kanserine YakaLanmış ZavaLLı ßir DiLsizin Ötenazisidir Şimdi Yaşadıqımız
  0nun İçin ßaşLadı Gözü YaşLı ŞeytanLar AqıtLar Yakmaya
  Ve 0nun İçin Esrarkeş KızLar Siyah SaçLarına HüzünLer AstıLar Sessizce
  Cirit Atmaya ßaşLadı ßaLyoz Gibi İnen ÖLüm DudakLarımızda
  Narkoz Gibi ßir İhanet Aktı KanserLi HücreLerinden
  Kezzap Gibi Yaktı ßu Adsız GözyaşLarın AvuçLarımı Çünkü ßen
  GözyaşLarını TopLuyordum HaLa Ardından  º ( YokLuqunun HücRésindén KaçIyoRum Bu qécé ) º
  × MéLankoLia Dü$Lérin Ye$eRdiqi “ DuvarLarIm ” vaR AkLImIn OdaLarInda ×
  ¤ YokLuqun YaRattIqI Bo$LukLarIn ésiRindé ya$IyoRum ¤
  . . SıRf SiqaRa içméK için yémék yéméLérim GibidiR SéniSévméLérim . .  Kâbîmê Ruhumu ßîrbîrîê ßâqâyâ Yodâ ßîr Kısım Kâzı ÇâışmâLârı Vâr

  ßu Yûzdê ßîr Mûddêt Kuâım Dışıyım

  Êqêr ßââ Uâşmâk İstêrsêîz Dîpsîz Kârâıqımı Kuâı ..!
  Sen Yaqdın Saqnak Saqnak DüşLerime .. DöküLdü ßir ßir KırıLan DüşLerim Yüreqime
  " Şimdi Her ßiri Ayrı Ayrı ßatmakta YaraLı Sineme "
  İçinde Sen Varken GüzeLdi DüşLerim SenLiyken Düşe ßenziyordu Ayaza ÇaLan HayaLLerim
  ~ Sen Gittin DüşLerim de Gitti ~


  HerZamankinden Kırık Dökük Öksüz Ve Yetimim Şimdi ( ! )


 4. 4
  sagocu_kız
  Bayan Üye
  En Güzel İmza Benim Olsun Diyorsanız Bir Bakın


  Yazdığım bütün sözLer asıyor kendini
  ÖLüyor söze düşürdüğüm büyü...
  Bütün sokak-köpekLerinin- qözyaşı yüzümde.
  İçime kim koydu bu intiharı...  Hqî Göz Göü Kîî qıı A K Küeî
  ßî § Geîî §ee ß
  ßî ßîse Ne K Mcı §ee ßî Zeee Ne K ßîçe ßî Vîe ß ßee ßî §e øs
  ø A §ı §esîî ßîe Rüı GöüøTîf Eeeîqî Güzeîqîî
  ß 0s ßı Göese Hse
  Hçeîî Acısızc İîî Kîe
  İçimDé aCı İçimdé Kin İçimDé İncé İncé ÇûRûtén ßir SıZı
  Dûşûnmék Kâr Etmiyor AkLımLâ ÇözémiyoruM
  . . ßékLéyémiyoruM . .
  Zâmân DeniLén iLâç
  AşıRı DozDân GöTûrûr mû İnSânı?

  ßak ..! Gidiyorum İşte..
  ßak, ßitiyoruz ..! Sen ßeni ßırakıp Gidemezsin Demiştin ..
  ßeni 0nca Yıpratırken ßu Aşkın Son Nefesini Vereceqini Hiç Tahmin Etmedin ..
  ßen İncinmezdim,KırıLmazdım,YoruLmazdım Senin Gözünde ..
  ßu Yüzden ßana YükLenmeLiydi Aşkın Tüm Suçu Ve FaiLi ßen 0LmaLıydım
  .. ßütün Aşk Süsü VeriLmiş CinayetLerin ..
  · · · xº×ºxº×ºxº×ºxº×ºx · · ·
  -----------------------------------------


  ŞékérLî âLânLârImIz VârdI n Çøk ßîrbîrîmîzé SyLéméyi Sévérdîk
  RøL YâpmâyI Sévérdîk Hî 0yuncâqImIz øktu.
  .. Sén ßénimLé 0ynârdIn ßén GzyâşLârImLâ .
  GönLümün Sonsuz ßir ALévin Tam 0rtasında KaLarak
  Tüm Dünya Duysun Diyé Haykırdıqı O “ni Séviyorum”un Ték Muhatabısın Sén ..  Hêr qêcên qùñ ßîrâz dâhâ âcîyør câñîm.
  Hêr qêcêñ qùñ ßîrâz dâhâ Kân kâyßêdîyør hâyâLLêrîm.
  Su âLâñ bîr qêmî mîSâLî hêr qêcêñ qùñ yâwâ$ yàwá$ ßâtîyøRum.
  Tâyfâm yøk yøLcum yøk.qêmîyLê ßîrLîktê ßâtâcâk hîcßîr$êyîm yøk.
  Ñê hâyâLLêrîm ñê umudum ñè dé yârIñLârIm

  AqLIyøRum we têk tèk îtîrâf êdîyøRum cîñâyêtLêRîmî.
  LûzumSuz bîr "KAN" âkîyør dâmârLârîmdãñ.
  Hêr$êy ñé kádàr kIrmIzI we ñê kâdâr ãñLâmSIz.
  DøkuñãmîyøRum îcîmdêkî cêSêtLêrê wê qømdûqùm yêRLêRîñî ßuLâmîyørum

  Seni senden çalmaya kalkanlara okkalı bir yanıttır yalnızlık..!


  AkLımın İpLerini SaLdım  warLıqımın y0k 0Lduqu Sırada,
  warLıqınLa yeniDen d0qdum dünyaya,
  qözLerimi açtıqımda Tek Seni qörDüm,
  Kapatırkende Sadece Seni qörmek iStiy0rum Kar$ımda


+ Yorum Gönder
en güzel imzalar
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi