Hayır da, şer de Allah'tandır

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İman Bölümünden Hayır da, şer de Allah'tandır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  ENGİN
  Özel Üye
  Reklam

  Hayır da, şer de Allah'tandır

  Reklam  Hayır da, şer de Allah'tandır

  Forum Alev
  Hayır da, şer de Allah�tandır Sual: Bir zatın iddiası şöyle:�Hayır Allah�tan ama şer Allah�tan değil. Şerri insan kendisi yaratır. Bunlar, şerrin Allah�tan olduğu inancını bir de Amentü�ye dahil etmişler. Âyet ve hadiste böyle bir şey yok. Eğer herkesin Cennete veya Cehenneme gideceğini Allah biliyorsa, o zaman bizi niçin sorumlu tutuyor? Nereye gideceğimizi biliyorsa, peki niye bize koskoca Kur�anı gönderdi? Niye emirler ve yasaklar bildirdi? Bu dine iftiradır. Alın yazısı diye, kader diye bir şey yoktur, herkes kendi kaderini kendisi çizer.�
  Lütfen bu konuyu âyet ve hadislerle açıklayın.
  CEVAPKur�an-ı kerimde de, hadis-i şeriflerde de hayrın ve şerrin Allah�tan olduğu açıkça bildiriliyor. Şimdiye kadar gelen istisnasız bütün İslam âlimleri, (Hayır da şer de Allah�tan) demişlerdir. Şerrin Allah�tan olmadığı inancı Hıristiyanlık ile Mutezile ve bazı sapık fırkaların görüşüdür. Hiçbir Ehl-i sünnet âlimi şer Allah�tan değildir dememiştir. Çünkü hiçbir âlim, Kur�an ve hadise aykırı konuşmaz. Kul kendi kaderini yaratamaz. Kur�an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Kendilerine bir iyilik dokununca, "Bu Allah�tan" derler; başlarına bir kötülük gelince de "Bu senin yüzünden" derler. �Küllün min indillah [Hepsi Allah�tandır] de, bunlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar.) [Nisa 78]

  (Lut�un karısının azaba uğramasını takdir ettik.)
  [Hicr 60] (Yani kaderini öyle kötü yazdık)
  (Güzel akıbet takdir ettiklerimiz
  [kaderi güzel olanlar] Cehennemden uzak tutulur.) [ Enbiya 101]

  (Eğer Allah insanlara, hayrı çarçabuk istedikleri gibi, şerri de acele verseydi, elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu. Fakat bize kavuşmayı ummayanları biz, azgınlıkları içinde bocalar bir halde bırakırız.)
  [Yunus 11]

  (Rabbin, kendi istediğini yaratır, dilediğini seçer. Onların seçim hakkı
  yoktur.) [Kasas 68]
  (Sizi de, işlerinizi de yaratan Allah�tır.) [Saffat 96]
  (Her şeyin yaratıcısı Allah�tır.) [Zümer 62, Mümin 62]

  Müfessirlerin şahı imam-ı Kadı Beydavi hazretleri bu âyet-i kerimeyi şöyle açıklıyor:
  (Hayrı, şerri, imanı, küfrü ve her şeyi yaratan ancak Allahü teâlâdır. Her şey Onun tasarrufu altındadır.)

  Peygamber efendimiz, Kur'an-ı kerimdeki imanla ilgili âyetleri açıklayıp buyuruyor ki:
  (İman; Allah�a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, [yani Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrın ve şerrin Allah�tan olduğuna, ölüme, öldükten sonra dirilmeye, inanmaktır. Allah�tan başka ilah olmadığına ve benim Onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir.) [Buhari, Müslim, Nesai]

  (Allahü teâlâ, �Bana inanıp da kadere, hayır ve şerrin benim takdirimle olduğuna inanmayan, benden başka Rab arasın� buyurdu.)
  [Şirazi]

  (Bir kişi, kaderin, hayrın ve şerrin Allah�tan olduğuna inanmadıkça, mümin sayılmaz.)
  [Tirmizi]

  Görülüyor ki, (Hayır da şer de Allah�tandır) inancını Amentü�ye sokan Allah ve Resulüdür.
  Cebriye denilen sapık fırka da, bu âyetlere bakınca, (Bize günahları işleten Allah�tır, biz günahlardan sorumlu değiliz) demiştir. Elbette bu da yanlıştır. Ehl-i sünnete göre, insanda irade-i cüziyye vardır. İşlediği günahlardan sorumludur.

  İmam-ı Rabbani
  hazretleri buyuruyor ki:
  İman-küfür, hayır-şer, hidayet-dalalet, taat-günah, Allahü teâlânın yaratması olup, hepsi de Onun takdir ve iradesiyledir. Hak teâlâ sevabı ve günahı kulların ameline bağlı kılmıştır. İnsanı iradesine bırakmış, azabı ve sevabı, iradenin sarfına bağlı kılmıştır ki, buna kesb denir. Kesb, kuldan, yaratmak Allah�tandır. Kesb, kendi irademizle yaptığımız hareketlerdir.

  Allahü teâlânın yaratacağı şeyleri ezelde bilmesi, irade sıfatını yok etmediği gibi, kullarının yapacağı şeyleri de ezelde bilmesi, kulların irade ve ihtiyar sahibi olmalarına mani değildir.
  Allahü teâlânın emirler, yasaklar koyması, insanda kesb bulunduğu içindir. Eğer kesb olmasaydı, hâşâ bu emir ve yasaklar lüzumsuz olurdu. Azap ve nimet vaadleri hâşâ yanlış olurdu. Peygamberlerin ve kitapların gönderilmesi de yine bu şekilde hâşâ temelinden yersiz bir iş olurdu. Görülüyor ki bu zatın maksadı dinleri temelinden yıkmaktır.


  Allahü teâlâ elbette her şeyi bilir
  Yukarıda, hayır ve şerrin Allah�tan olduğunu âyet ve hadislerle kısaca ispat etmiştik. Şimdi ise, �Eğer herkesin Cennete veya Cehenneme gideceğini Allah biliyorsa, o zaman bizi niçin sorumlu tutuyor? Nereye gideceğimizi biliyorsa, peki niye bize koskoca Kur�anı gönderdi? Niye emirler ve yasaklar bildirdi? Alın yazısı diye, kader diye bir şey yoktur, herkes kendi kaderini kendisi çizer� savına cevap veriyoruz.

  Bu savların hepsinin cevabı Kur�an-ı kerimde vardır. İslam âlimleri açıklamıştır.
  Önce şunu soralım:
  Bir insanın Cennete mi Cehenneme mi gideceğini Allah bilmez mi? Bilmeyen ilah olur mu hiç? Kur�an-ı kerimdeki o kadar âyetler nasıl inkâr edilir? Bunun maksadı, (Çamur at, tutmazsa da iz bırakır) misali, belki bazı gafilleri avlarım diye böyle desteksiz atıyor.

  Önce kaderi anlatalım:Kader, Allahü teâlânın, olacak şeyleri ezelde bilmesidir. Kaza, kaderde bulunan şeyleri, zamanı gelince yaratmasıdır. Yani kader, maaş bordrosu gibidir. Kaza ise, bu maaşın dağıtılmasıdır. Allahü teâlâ, herkesin ne yapacağını, nerede nasıl öleceğini bilir. Buna, kader, kısmet, baht, nasip, talih, yazgı, alınyazısı deniyor. İşte âyet-i kerimeler:
  (Allah, onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir.) [Bekara 255]
  (Allah her şeyi bilir.) [Hucurat 16]
  (Yaratan hiç bilmez mi?) [Mülk 14]

  (Bütün canlıların rızkı ancak Allah�a aittir. Allah o canlıların karar kıldıkları yerleri de, emaneten durdukları yerleri
  [ana rahmindeki hallerini] de bilir. Hepsi açık bir kitapta [levh-i mahfuzda] dır.) [Hud 6]

  (Yeryüzünde hiçbir olay ve başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta
  [levh-i mahfuzda] yazmış olmayalım. Elbette bu, Allah�a göre kolaydır.) [Hadid 22]

  Bu âyetleri açıklayan üç örnek verelim:
  1- Bir film tekrar tekrar gösterilse, bunu önceden seyretmiş birisi, ikinci, üçüncü defa seyrederken, (Baş roldeki oyuncu, attan düşüp ölecek) dese, o dediği için mi filmdeki oyuncu ölüyor, yoksa, söyleyen daha önce seyrettiği için mi biliyor? Allahü teâlâ da ezeli ilmi ile kimin nerede nasıl öleceğini ve Cennete mi Cehenneme mi gideceğini elbette bilir.

  2-
  Takvimlere, bir yıl içinde güneşin ne zaman doğup, ne zaman batacağı, hesaplanarak yazılıyor.
  Güneş, takvimde bildirilen saatlerde doğup batar. Güneş, takvime öyle yazıldı diye bilinen saatlerde doğup batmaz. Takvime yazılması, güneşin doğmasını ve batmasını etkilemez. Allahü teâlâ da insanların başlarına ne geleceğini bildiği için, bunları levh-i mahfuza yazmıştır.

  3-
  Bir öğretmen, daha önceki birçok tecrübesine dayanarak, çok tembel bir öğrencisi için, (Bu öğrenci bu sınavı kazanamaz) diye bir deftere yazsa, yazılan yazı, o öğrencinin sınavını etkilemez. Öğrenci imtihanı kazanamayınca, (Sen deftere yazdığın için ben imtihanı kazanamadım) diye suçu öğretmene yüklemesi insafsızlık olmaz mı? Allahü teâlâ da, bir kâfirin, Cehennemlik olduğunu bilmez mi hiç? Nitekim Allahü teâlâ Ebu Leheb�in kâfir olarak ölüp Cehenneme gideceğini bildiği için, (Ebu Leheb alevli ateşte yanacak) buyurmuştur. (Tebbet 3)

  Allahü teâlâ Ebu Leheb�in akıbetini Kur�an-ı kerimle bildirdi. Diğer insanlarınkini ise Levh-i mahfuza yazdı. İnsanların başlarına gelecek bütün işlerin levh-i mahfuzda yazılı olması onları o işleri yapmaya mecbur kılmaz. Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri, (Kader, ilim-i mütekaddimdir, cebr-i mütehakkim değildir) buyuruyor. Yani kader, Allahü teâlânın ezeli ilmi ile kullarının başına gelecek işleri bilmesi demektir. Yoksa başına gelecek şeyleri onlara zorla yaptırması demek değildir.


  Kötülükleri yaratan başkası mı?
  �Şer Allah�tan değildir, herkes kaderini kendisi yaratır� diyenlere cevap vermeye devam ediyoruz.
  Mektubat-ı Rabbanide buyuruluyor ki:
  İmam-ı a'zam hazretleri, imam-ı Cafer-i Sadık hazretlerine sordu:
  - Allah, insanların istekli işlerini, onların arzusuna bırakmış mıdır?
  - Hayır, rübubiyetini, [yaratmak ve her istediğini yapmak büyüklüğünü] aciz kullarına bırakmaz.

  - O zaman kullarına, işleri zorla mı yaptırıyor?
  - O adildir. Kuluna zorla günah işletip, sonra da Cehenneme sokmaz.

  - O halde, insanların, istekli hareketini kim yapıyor?
  - İşleri ne insanların arzusuna bırakmış, ne de kimseyi, o işleri yapmaya mecbur bırakmıştır. İkisi arası olagelmektedir. Yaratmayı kullarına bırakmadığı gibi, zorla da yaptırmaz.

  Mutezile�den Abdülcebbar Hemedani,Ehl-i sünnet âlimlerinden Ebu İshak İsferaini'ye sordu:
  - Allah, kötülüğü, günahı istemez ve yaratmaz. Bunları şeytan yaratmıyor mu?
  - Hayrı da, şerri de, her şeyi yalnız Allah yaratır. Başkası bir şey yaratamaz.

  - Allah kendine isyan edilmesini diler mi?
  - Allahü teâlâ, küfrü ve günahları dilemese ve yaratmasa, kul, zorla Ona isyan edebilir mi? Kul, irade-i cüziyyesi ile küfür, günah, kötülük yapmak ister. Allah da dilerse, onun istediğini yaratır.

  - Bir kimse hidayet istediği halde, Allah ona hidayet dilemese, ona kötülük etmiş olmaz mı?
  - Kulun hakkını vermemeyi dilemez, ama kendi hakkını almayı dilemeyebilir. Zerre kadar iyilik yapana karşılığını verir. Küfürden başka günahların çoğunu da affeder. Küfrü dilemesine gelince, Hak teâlâ âlimdir, ileride olacak her şeyi bilir. Hakimdir, her şeyin en iyisini yapar. Dilediği kuluna hidayet verir. Sapıklıktan dönmeyeceğini bildiği kulu da sapıklıkta bırakır. Bir âyet meali:
  (Dilediğini sapık yolda bırakır, dilediğine de, hidayet eder.) [Fatır 8]

  Allahü teâlâ, iyiliği ve kötülüğü, kulların irade etmesi, dilemesi ile yaratır. Kulun iradesi yaratmaya sebeptir. Müminler, irade-i cüziyyeleri ile imanı ve itaati dileyince, Allahü teâlâ da, diler ve yaratır. Kâfir, küfrü ve fasık, günahı dileyince, O da irade ederse, yaratır. Yalnız kulun dilemesi ile bir şey var olmaz. O da dileyince var olur. Allahü teâlâ dilemedikçe, bir sinek, kanadını kımıldatamaz. İnsanların yaptıkları bütün iyilikler ve kötülükler, hep Onun dilemesi ile oluyor. Kullar bir şey yapmak irade edince, O irade etmezse o iş olmaz. Var olmasını dilemediği şey, var olmaz. Var olursa, gücü yetmemek olur. Allahü teâlânın her şeye gücü yeter.

  Eshab-ı kiramdan bir zat, (Ya Resulallah, yaptığımız ve yapacağımız işler önceden takdir edilip yazıldığına göre, iş yapmanın ne önemi var) diye sual etti. Peygamber efendimiz, (Herkes, kendi işine hazırlanır) buyurdu. (Müslim, Tirmizi)

  Aynı suali soran Hazret-i Ömer�e de buyurdu ki:
  (Herkes önceden takdir edilmiş olan işlere hazırlanır. Saadet ehlinden olan, saadet için çalışır; şekavet ehlinden olan da şekavet için çalışır.) [Tirmizi]

  Aynı suali soran, başka birine de, Şems suresini okudu. İlgili kısmın meali şöyle:
  (İnsana iyilik ve kötülükleri [hayrı ve şerri] öğreten ve bu ikisinden birini tutmak için, ihtiyar [seçme hakkı, irade-i cüziyye] veren Allah�a and olsun ki, nefsini kötülüklerden temizleyen kurtuldu. Nefsini kötülükte bırakan, ziyan etti.) [Şems 7-10 Beydavi]

  İnsan, irade-i cüziyyesini kullanmakta serbesttir, mecbur değildir. Bu irade, iyiliğe kullanılırsa Allahü teâlâ iyilik, kötülüğe kullanılırsa, kötülük yaratır. (İrade-i cüziyye risalesi M.Akkermani)


  Her şey Levh-i mahfuzda yazılıdır
  Şimdi de, �Herkesin Cennetlik veya Cehennemlik olduğunu Allah bir yere yazmamıştır, alın yazısı, kader diye bir şey yoktur� iddiasına cevap veriyoruz.

  İnsanların başına gelecek olaylar, doğacakları, ölecekleri ve ne iş yapacakları gibi bütün bilgiler, levh-i mahfuz denilen bir kitaptadır. Bu kitaptaki bilgilere kader deniyor. Kader hakkında birçok âyet-i kerime vardır. Bazılarının meali şöyledir:
  (Allah, dilediğini siler, dilediğini değiştirmez. Ümm-ül-kitab [levh-i mahfuz] Ondadır.) [Ra�d 39]

  (Herkesin ömrü ve ömürlerin kısalması elbette kitapta yazılıdır.)
  [Fatır 11] {Kaza-i muallak, levh-i mahfuzda yazılıdır. Eğer o kimse, iyi amel yapıp duası kabul olursa, o kaza değişir. Hadis-i şerifte de,
  (Kader, tedbir ile, sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan dua, o bela gelirken insanı korur) buyuruldu. (Taberani)}

  (Allah�ın bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır, ne doğurur. Bir canlıya verilen ömür ve ömrünün azaltılması da mutlaka bir kitaptadır.)
  [Fatır 11]

  (Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey, Ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de, apaçık kitaptadır.)
  [Sebe 3]

  Resulullah efendimiz, kaderle ilgili âyet-i kerimeleri açıklayarak buyuruyor ki:
  (Allah, ilk önce Kalemi yaratıp, �Sonsuza kadar olacak olanı yaz� buyurdu.) [Tirmizi, Ebu Davud]

  (Her şey ezelde yazıldı. Allah�ın ilmine göre, kalem kurudu.)
  [Tirmizi] (Yani takdir son buldu ve kaleme yazacak bir şey kalmadı.)

  (Kadere iman, iman esaslarındandır.)
  [Tirmizi]
  (Kaderi inkâr eden helak olur.) [Taberani]

  (Kadere inanmayan iman etmiş olmaz.)
  [Tirmizi]
  (Kadere inanmayan imanın gerçeğine erişmez.) [Nesai]

  (Kadere iman, imanın aslındandır.)
  [Ebu Davud]
  (Kaderi inkâr edenin İslam�dan nasibi yoktur.) [Buhari]

  İnsanların nerede doğup nerede ve nasıl ölecekleri de kaderdendir. Yani ezelde yazılmıştır. Bu konudaki âyet-i kerimelerden bazıları şöyledir:
  (Allah, insanlara zulümleri [günahları veya küfürleri] yüzünden hemen ceza verecek olsaydı, yeryüzünde canlı bırakmazdı. Ama onları takdir edilen bir müddete kadar erteler. Ecelleri gelince onu ne bir saat geciktirebilirler ne de öne alabilirler.) [Nahl 61]

  (Eğer Allah insanlara, hayrı çarçabuk istedikleri gibi, şerri de acele verseydi, elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu. Fakat bize kavuşmayı ummayanları biz, azgınlıkları içinde bocalar bir halde bırakırız.)
  [Yunus 11]

  (Her ümmetin bir eceli vardır, gelince ne bir an geri kalır, ne de bir an ileri gider.)
  [Araf 34] (Bu ecele, ecel-i müsemma denir. Dua ile de gecikmez.)

  (Ölümü Allah�ın iznine bağlı olmayan hiç kimse yoktur.)
  [Al-i İmran 145]
  (Ölüm zamanını takdir eden ancak Allah�tır.) [Enam 2]

  (Evlerinizde kalsaydınız bile, öldürülmesi yazılmış
  [takdir edilmiş] olanlar, öldürülüp devrilecekleri yere giderlerdi.) [Al-i İmran 154]

  (Allah�ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir.)
  [Ahzab 38]
  Muhammed Masum-i Faruki hazretleri buyuruyor ki:
  Cebriyye fırkası, her şeyi Allah yaptığı için, insanlarda cüz�i irade, seçme hakkı yoktur diyerek, Mutezile fırkası da kaza ve kadere inanmayıp, doğru yoldan ayrılarak bid�at ehli oldular. Biri ifrata, diğeri tefrite düştü. İkisinin arasında kalan doğru yolu bulmak, Ehl-i sünnet âlimlerine nasip oldu. (2/83) 2. 2
  ce$m
  Üye

  --->: Hayır da, şer de Allah'tandır

  Reklam  paylasım için tesekkürler allah razı olsun 3. 3
  mum
  Özel Üye
  "Hayır ve şer Allah'tandır deniyor, bu ne demektir?"

  Şerre alet olan şarabın yaratılması da Allah'a ait. Çünkü üzümü yaratan Allah... Üzümden şarap yapan insanlardır.
  Alkolün yaratılması şer değildir, içilmesi şerdir.
  Allah'ın yarattıklarında kötülük yoktur. İnsanın yaptığı işlerde kötülük vardır.
  Dikenler kötü deniyor. Köylüler dikenli ağaçları keser, yakarlar; meyve veren ağaçlar böylece kurtulur.
  Gübre pistir. Bahçeye gübre çeksek, verim artar.
  Diyorlar ki, "Pisliği yani gübreyi Allah yaratmıştır demeyi, Esma-ül Hüsna'ya yakıştıramıyoruz. O zaman sorarlar gübreyi yaratan kim? Nasıl ki bir köyde iki muhtar olmaz, bir şehirde iki vali olmaz; kainat denilen bu büyük âlemin Hakim-i Mutlak'ı Allah'tır.
  Zehir tehlikelidir. Eczacılar ilaç yaparken zehir kullanır. Ölçü dahilindeki zehir şifadır.
  Silah kötüdür. Vatanı koruyan silah azizdir.
  Mikroplar çok zararlıdır. Fakat tıp dünyası mikroplar üzerine kurulmuştur. Mikropların varlığı, insanları temizliğe sevk etmiştir.
  Öyle hastalıklar var ki, hasta durmadan "Allah" diye zikrediyor. Allah dedirten mikrobun neresi kötü? Sapıtan insana haddini bildiren mikrop ne kadar güzeldir...
  Allah'ın yarattıklarında kötülük yoktur. İnsanın yaptığı işlerde kötülük vardır.
  Yağmurlar birisine zarar verdi diye yağmura şer denemez. Yağmur rahmettir. "Yağmur yağmazsa, barajlardaki su bitecek. Su kesintisi başlayacak." diyorlar. Hani yağmur kötüydü? Temmuzun sıcak güneşi bir kısım otları kurutuyorsa ona şer denemez. Çünkü tabiat kazanını kaynatan, o kazanda çeşit çeşit rızıkları hazırlayan güneştir.
  Allah'ın yarattıklarında kötülük yoktur. İnsanın yaptığı işlerde kötülük vardır. Hayrı ve şerri yaratan Allah'tır. Onlardan faydalanan veya zarar gören insandır. Peki Allah hiç mi felaket göndermez? Gönderir elbette... Amma her felakette bir rahmet, bir hayır vardır. Zengin bir aile, zenginliğine uygun olarak bahçe içinde bir evde yaşıyordu. Evdeki mefruşat ve bütün eşyalar, en son modeldi. Rüya âleminde yaşıyor gibiydiler. Doktorun teşhisi onlara büyük bir felaket gibi geldi. Büfelerden içkiler indirildi, salonlarda kelebek gibi uçmaktan vazgeçtiler. Hastalık ağırlaştıkça ağırlaştı. Her şey onlar için zehir oldu. Dünyaları karardı. Düşündüler... Mal gitti, ev gitti, eğlence bitti. Sadece Allah kaldı... Paranın kıymeti yok, makamın kıymeti yok. Neyin kıymeti var o zaman? Allah'ın kıymeti var... Yaşlarının ilerlemesine rağmen Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladılar. Namaz kıldılar. Bu şekilde İslam sarayının kapısından girmiş oldular. O musibet, onlar için koltuk değneği oldu. Koltuk değneklerine dayana dayana İslam sarayına girdiler.  H.İsmail+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi