Evtas Olayı Hakkında - Evtas Olayı Anlamı - Evtas Olayı Nedir - Dini Bilgiler

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İman Bölümünden Evtas Olayı Hakkında - Evtas Olayı Anlamı - Evtas Olayı Nedir - Dini Bilgiler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aybuke
  Usta Üye
  Reklam

  Evtas Olayı Hakkında - Evtas Olayı Anlamı - Evtas Olayı Nedir - Dini Bilgiler

  Reklam  Evtas Olayı Hakkında - Evtas Olayı Anlamı - Evtas Olayı Nedir - Dini Bilgiler

  Forum Alev
  Hicretin sekizinci yılında Huneyn gazvesinden sonra meydana gelen olay

  Mekke'nin fethinden sonra Nasroğulları kabilesinden Mâlik b Avf liderliğinde Hevâzin ve Sakıf kabilelerinden oluşan müşrik ordusu müslümanlara savaş açmış ve kadın, çocuk ve eşyalarını da ordunun arkasına alarak Huneyn vadisine gelmişlerdi Hz Peygamber (sas) de müslüman ordunun hazırlanmasında henüz müslüman olmamış müşrik Savfan b Umeyye'den ordunun silah ve teçhizatını borç almak şeklinde sağlamış ve İslâm ordusu asilerin üzerine gitmişti Ancak müslüman askerler çokluklarıyla övünerek tedbirsizce ilerlerken Mâlik b Avf'ın askerleri onları ok yağmuruna tutarak bozguna uğrattılar Savaş alanında Hz Peygamber (sas) ve en yakın ashâbı kalırken, müslüman askerler geri kaçmaya başladılar

  Müslümanlar çokluklarıyla mağrur olmuşlardı Kelede b Hanbel, "Bugün sihir bozuldu" derken, Şeybe b Osman b Ebı Talha adlı müşrik de Uhud savaşında öldürülen babasının intikamını almak için Hz Peygamber (sas)'e saldırdı; ancak bir mucize eseri eli kolu bağlandı kaldı Daha sonra o şöyle dedi: "Resulullah'ı öldürmek istedim, ancak başıma bir hal geldi, hatta kendimden geçtim, onu öldürmeye güç yetiremedim, nihâyet onun korunmuş olduğunu anladım" (İbn Hişâm, es-Sire, IV, 72-80)

  Bu sırada Abbâs b Abdülmuttalib'in gür sesini duyan müslümanlar tekrar toplandılar ve mevzilerinden çıkan kâfirleri bozguna uğrattılar Mâlik b Avf Taif'e kaçarken, bir kısım düşman askeri de çocuk, kadın ve eşyalarıyla Nahle ve Evtas ovalarına çekildiler

  Hz Peygamber (sas) esir ve ganimetlerin Cirâne'de bekletilmesini emrederek Mâlik b Avf'ı tâkip etti; onun sığındığı Tâif'i haram aylardan Zilkâde girinceye kadar kuşattı, sonra Cirâne'ye döndü (İbn Sa'd, Tabakat, II, 114 vd; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, 128)

  Hz Peygamber (sas) Ebû Amir Eş'ârî'yi Evtâs'daki asilerin üzerine yolladı Ebû Âmir savaşırken şehid düşünce yeğeni Ebû Musa el-Eş'ari, yerine geçerek âsileri yendi; başlarında bulunan Düreyd b Sımme'yi öldürdü; esirler ve ganimetlerle Hz Peygamber'in yanına döndü Esirler arasında Hz Peygamber'in süt kardeşi olan Sa'd b Bekiroğulları kabilesinden Şeymâ binti Hâris de bulunuyordu Onu Hz Peygamber'in huzuruna çıkardılar Hz Peygamber, onun süt kardeşi olduğunu ve sütannesi Halime'nin yıllar önce öldüğünü duyunca, gözleri doldu Süt kardeşine yanında kalabileceğini söyledi; fakat o, kabilesine dönmek istedi Hz Peygamber de onu yanına bir köle, iki cariye vb hediyelerle kabîlesine geri gönderdi

  Allahu Teâlâ, Kur'an-ı Kerîm'de, müslümanların bu savaştaki halini şöyle anlatmaktadır; "Huneyn gününde de hani çokluğunuz, sizi gurura sevketmişti de, size fayda vermemişti Yeryüzü, bunca genişliğiyle size dar gelmişti Sonra ardınıza dönüp, kaçmıştınız Sonra Allah, Resulune ve müslümanların üzerine sükûnet ve huzurunu indirdi" (et-Tevbe, 25/26)

  Hz Peygamber, Taif'ten döndükten sonra Cirâne'de Havâzin kabilesinin heyetini kabul etti Onlar, müslüman oldular, esir ve ganimetlerini istediler Hz Peygamber, kadınlarını verdi, mallarını ise ganimet olarak bıraktı Bu sırada kadın esirlerden bazılarını ellerinde bulunduran müslümanlardan yeni İslâm'a girmiş olan Mekkelilerden Akra b Habîs, Uyeyne b Hısn, Abbâs b Mirdâs, ellerindeki esirleri vermek istemediler Resulullah, "Onları bırakınız; o esirlerden herbiri için kendisine düşecek ilk ganimetten size altı hisse verilecektir" dedi (H İbrahim Hasan, İslâm Tarihi, çev: İsmail Yiğit ve diğerleri, İstanbul 1983, I,191) Hz Peygamber, bu yeni müslümanlara, kalpleri İslâm'a ısınsın diye, ganimetten fazlaca verince, ensâr, bu taksimden kırılmıştı Bunu belli edince, Hz Peygamber, onları bütün Arap kabilelerinden daha çok sevdiğini söyledi; kendisinin de onlardan olduğunu belirterek, dua etti Bunun üzerine ensâr, sevinçten ağladı Hz Peygamber, onlara şöyle hitap etmişti:

  "Ey ensâr topluluğu, sizden gelen bir söylenti ve nefsinizde hissettiğiniz öfke, bana ulaştı Siz müşrikken, Allah (cc) sizi benimle hidâyete ulaştırmadı mı? Birtakım kimseleri İslâm'a kazandırmak, kalplerini İslâm'a Isındırmak için verdiğim biraz dünyalık yüzünden bana kırıldınız Halbuki ben, sizin dindeki samimiyetinize güvenmiştim Allah'a yemin ederim ki, eğer Hicret olmasaydı, ensârdan bir fert olmayı tercih ederdim"

  Ensâr, "Biz, Allah'ın Resulunün bizim payımıza düşmesine râzıyız" dediler (Taberî, III, 138-139)

  Sait KIZILIRMAK
 2. 2
  HADİE
  Bayan Üye

  Cevap: Evtas Olayı Hakkında - Evtas Olayı Anlamı - Evtas Olayı Nedir - Dini Bilgiler

  Reklam  evtas olayında evtas ve ahalisinin müslümanlarla olan savaşını bu savaştan müslümanların zaferle çıkmasını peygamber efendimizi öldürmek isteyen kişinin ilahi bir güçle durdurulması ve sonradan kabilenin müslüman oluşu anlatılmaktadır+ Yorum Gönder
evtas nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi