Benim Memleketim - Sivas -

+ Yorum Gönder
Şehir ve İlçeler ve İç Anadolu Bölgesi Bölümünden Benim Memleketim - Sivas - ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Hasan
  Özel Üye
  Reklam

  Benim Memleketim - Sivas -

  Reklam  Benim Memleketim - Sivas -

  Forum Alev
  Benim Memleketim Sivas


  Aslen sivas / Divriği(liyim)
  Fakat 24 Senedir Kocaelide Oturuyorum.
  Sivası hiç görmedim desem yeridir çünkü yakınen gezip görmedim sadece 11 yaşında divriği'ye düğüne gitmiştim o vesile ile 2 hafta ilçemi gördüm.

  Sivası Tanıyalım:  Kronolojik Sivas Tarihi  K r o n o l o j i k S i v a s T a r i h i

  MÖ 7000-5000 Sivas’ta İlk yerleşim dönemi
  MÖ 1600-884 Hititler dönemi

  MÖ 800-695 Firigler dönemi
  MÖ 700-546 Lidyalılar dönemi
  MÖ 550-332 Persler dönemi
  MÖ 333-MS 17 Kapadokya dönemi (Makedonyalılar)
  17-395 Romalılar dönemi
  395-1075 Bizanslılar dönemi
  658 Sivas’ın Emevilerin eline geçmesi
  1059 Sivas’ın Türkler''in eline kısa bir dönem için geçmesi
  1071 Danşmentliler (1080-1175 Beylik Merkezi)
  1143 Yağıbasan’ın Sivas’a egemen olması
  1175 Sivas’ın Selçuklular''ın eline geçmesi (1220 Başkent)
  1197 Sivas Ulu Cami''nin yapılması
  1224 Sivas Kalesi surlarının 1. Alaattin Keykubat tarafından yaptırılması
  1232 Moğollar’ın Sivas’a saldırısı
  1243 Sivas’ın Moğolla''ca yağmalanması
  1256-1353 İlhanlılar dönemi
  1271 Gökmedrese, Çifte minare ve Şifahiye Medreselerinin yapımı
  1343 Sivas’ta Eretna Beyliği''nin kurulması (Beylik Merkezi)
  1378 Kadı Burhanettin’in Eratna Beyliği''nde vezir olması
  1381 Sivas’ta Kadı Burhanettin Devletinin kurulması (Beylik Merkezi)
  1383 Sivas surlarının Kadı Burhanettin tarafından onarılması
  1388 Memluklular''ın Sivas’ı kuşatması
  1389 Sivas’ın Osmanlılar’ın hakimiyetine geçmesi
  1400 Timur’un Sivas’ı istilası

  1418 Çelebi Mehmet’in Sivas kalesini ve şehri onarması

  1473 Fatih’in Sivas’a gelmesi

  1472 Akkoyunlular''ın Sivas’ı yağmalaması

  1512 Yavuz Sultan Selim’in Sivas’a gelmesi

  1516 Sivas’ın “Eyalet-i Rum” olarak Genel Valilik olması

  1533 Kanuni’nin Sivas’a gelmesi

  1564 Meydan Cami’sinin yapılması

  1868 Sivas’ın il oluşu

  1878 Sivas’ta ilk matbaanın kuruluşu

  1908 Ziyabey Kütüphanesi''nin açılışı

  1919 Atatürk’ün Sivas’a ilk gelişi (27 Haziran)

  1919 Sivas Kongresi (4 Eylül)

  1919 “İrade-i Milliye” Gazetesi''nin yayını

  1927 Sivas’ta ilk kazı ve araştırmanın Vander Osten tarafından yapılması

  1930 Sivas-Ankara demir yolu hattının açılması (30 Ağustos)

  1932 Sivas-Samsun demiryolunun açılması

  1932 Sivas elektrik şebekesinin kurulması

  1934 Tavra deresine elektrik santralının kurulması

  1938 Divriği Demir-Çelik madenlerinin işlemeye açılması

  1939 DDY Cer Atölyesi''nin kurulması

  1943
  Çimento Fabrikası''nın hizmete girmesi (6 Haziran)
  1950 Ulaş Devlet Üretme Çiftliği''nin kurulması (l Mart)

  1953 Sivas Numune Hastanesi''nin kurulması

  1955 Sivas SSK Hastanesi''nin hizmete girmesi

  1963 Sivas içme suyu şebekesinin kurulması

  1966 Sivas Havaalanı''nın yapılması

  1967 İl Halk Kütüphanesi''nin yapılması

  1972 Sidaş İplik Fabrikası''nın kurulması

  1973 Sivas Tıp Fakültesi''nin hizmete girmesi (29 Ekim)

  1979 Sivas Beton Travers Fabrikası''nın üretime başlaması

  1982 Cumhuriyet Üniversitesi''nin açılması
  1985 Sivas Hazır Giyim Fabrikası''nın kuruluşu

  1987 Sivas Demir-Çelik Fabrikası''nın açılması

  1989 Kangal Termik Santrali''nin açılışı

  1990 Kılıçkaya Hidro Elektrik Santrali''nin açılışı

  1992 Gazibey Barajı''nın açılışı

  1993 Hanlı-Bostankaya arası çift hatlı demiryolunun açılışı

  1993 4 Eylül Barajı inşaatının başlaması

  1997 Sivas Devlet Tiyatrosu''nun açılışı.
 2. 2
  fero74
  Üye

  --->: Benim Memleketim - Sivas -

  Reklam  5.P.Tug.178.P.A. 1. Avcı Er. Eğt. Tb.K Acemi birliğim Sivastı.
  Üstad anıları tazeledin.Meydandan, tatlı bir yokuş sonundaydı
  Tabur.İzinlerde kaleye çıkardık. Canlı müzik yaparlardı.Tüm askerler
  çoğunluğu acemiler orda olurduk.Ozamanki Cumhur Başkanı
  Süleymen Demirel tarafından Sancak verilmişti Tabura.
  Askerlik bitermi derken üzerinden on iki sene geçmiş.
  Temel Tepede soğuktan ölen Askerlerimize tekrardan Allah rahmet
  eylesin diyorum.
 3. 3
  Mattet
  Usta Üye
  SİVAS TARİHİ
  Güzel Sivas'ımız Tarihin ilk çağlarından buyana medeniyetlerin filizlendiği bir yerleşim alanı olmuş ve tarih içerisinde her dönemde müstesna bir önem arz etmiştir. Bu geçmişinden dolayı bugün adeta bir açık hava müzesi konumundadır. Anadolu da hüküm sürmüş her medeniyetin izlerini ve nişanelerini bulmak mümkündür. Anadolu Selçuklularına bir dönem başkanlık yapan Sivas'ımız Danişmentler'in de başkenti olmuş, Osmanlı imparatorluğunun en büyük eyalet merkezlerinden biridir.


  Sivas, tarihinin çeşitli dönemlerinde muhtelif devletlere başkentlik yapmış olması, en önemli ticari ve kültürel hüviyete sahipliği ile her dönemde yapılan sayısız eserlerle doludur. Selçuklular döneminde kültürel hayatın canlılığı nedeniyle medreseler, camiler, türbeler; Osmanlıların son dönemlerinde ticari hayatın hareketliliğinden dolayı han, kervansaray, imaretler ve bayındırlık hizmetlerinin yoğunluğu ile dikkat çekicidir.  Ulu Camii

  Sivas müzesinde bulunan kitabesine göre 1196-1197 yılında Kızılarslan Bin İbrahim tarafından yaptırılmıştır. 31x54 m ölçülerinde ve yaklaşık 1674 m2 lik bir alana oturan dikdörtgen planlı caminin üst örtüsü düz dam şeklindedir. Güney duvarına dik olarak uzanan 11 sahınlı asıl ibadet alanında 50 adet yığma ayak bulunmaktadır. Minaresi 13. yy'ın ilk yarısında inşa edilmiştir. Ulu Camii; zamanla eğilen ve eğri olarak ayakta kalan minaresiyle ünlüdür.

  Şifaiye Medresesi

  İl merkezinde Selçuklu Parkı içerisinde, Çifte Minareli Medrese'nin tam karşısındadır. 1217 yılında Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılmıştır. Anadolu Selçuklu tıp sitelerinin ve hastanelerinin en eski ve en büyük olanlarındandır. 1220 yılında vefat eden I. İzzeddin Keykavus'un vasiyeti üzerine çok sevdiği Sivas'taki Şifaiye Medresesi'nin güney eyvanındaki türbede ailesiyle birlikte yatmaktadır.

  Buruciye Medresesi

  Anadolu Selçuklu Sultanı III: Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında dönemin ileri gelenlerinden Hibetullah Burucerdi oğlu Muzaffer tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Taç kapıdaki taş işçiliği ile girişin solunda yer alan türbe çinileri önemlidir. Dört eyvanlı ve ortası açık avlulu güzel bir Selçuklu medresesidir. Doğu-batı doğrultusunda düzgün dikdörtgen planlı olan yapı açık avlulu, dört eyvanlı ve iki katlı bir medresedir. Doğu-batı doğrultusunda kareye yakın dikdörtgen planlı avlu kuzey ve güneyden dörder sütun üzerine sivri kemerli ve sivri tonozla örtülü birer sıra revakla kuşatılmıştır. Yapıda; kesme taş, moloz taş, devşirme, tuğla ve çini olmak üzere beş tür malzeme kullanılmıştır. Kesme taş kuzey cephede ve avluda kaplama malzemesi olarak kullanılmıştır. Medrese taş ve çinilerle süslenmiştir.

  Çifte Minareli Medrese

  İlhanlı Veziri Şemseddin Mehmet Güveyni tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Dini ilim okutulan medresenin sadece doğu yönündeki asıl cephesi ayakta kalmıştır. Ön yüz, ortada iki minareli taç kapı, iki yanda pencere ve köşe kuleleri ile kompoze edilmiştir. Böyle bir uygulama ile daha canlı hareketli, ışık-gölge oyunlarını kuvvetlice hissettiren bir cephe elde edilmiştir. Kesin olmamakla birlikte eserin mimarının Keluk Bin Abdullah olduğu sanılmaktadır.

  Gök Medrese

  Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Mimarı Konyalı Kaluyan'dır. Taç kapı üzerinde yükselen tuğla örgülü iki minaresindeki mavi çinilerden dolayı Gök Medrese adını almıştır. Plastik Sanatların şaheserlerinden olan taç kapıda mermer malzeme kullanılmış olup, taç kapının üst iki köşesinde iç içe girmiş hayvan motifleri vardır. Medreseye girişte sağda mescit, solda ise Dar-ül-Hadis bölümü mevcuttur. Avlunun kuzey ve güneyinde altı sütun üzerine inşa edilmiş, kemerli bir revak bulunmaktadır. Bu revakın gerisinde küçük kapılardan hücrelere geçilir. Doğu yönündeki ana eyvanı yıkılmış yerine mevcut taş ve kitabelerle bir duvar örülmüştür. Kuzey ve güneyindeki yan eyvanların içi çini tezyinatla süslüdür.


  Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası

  Divriği Ulu Camii, Mengücek Oğullarından hükümdar Süleyman Şah oğlu Ahmed Şah tarafından 1228 yılında yaptırılmıştır. 1280 m2 lik bir alana oturan camiye kuzey, doğu ve batı yönünde yer alan ve taş süslemeleriyle hayret uyandıran üç güzel kapıdan girilmektedir. Darüşşifası ise, Ahmet Şah'ın eşi ve Behram Şah'ın kızı Melike Turan Melek tarafından 1228 tarihinde yaptırılmıştır. Bu eşsiz anıt 768 m2 lik bir alana oturmaktadır. 18. yüzyılda medrese haline getirildiği için Şifaiye Medresesi de denilmektedir. Anadolu'da erken dönem mimarisinin en seçkin örneği olan Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi; plan, mimari oranların elemanları, süsleme ve örtü biçimlerinin dengeli ve uyumlu bir şekilde ayarlanmasıyla başlı başına kendine özgü bir yapıdır. UNESCO'nun koruma çalışmaları kapsamında yürütülen "Dünya Kültür Mirası" listesine ülkemizden Divriği Ulucamii ve Darüşşifası dahil edilmiştir.

  Abdulvahap Gazi Türbesi

  Sivas'ın kuzeyinde Yukarı Tekke tepesinde yer alır. İnşa tarihi olarak 17. yy ortaları kabul edilmektedir. Sivas halkının önem verdiği ve sıkça ziyaret edilen bir türbe olup, Anadolu'nun fetih devri evliyası olarak bilinmektedir.


  Şeyh Hasan Bey Kümbeti

  Kare kaide üzerine, silindirik tuğla örgülü bir gövdeye sahip oluşu ve kısa minareye benzemesinden dolayı halk arasında Güdük Minare adıyla şöhret bulmuştur. 1347 yılında vefat eden Eratna oğullarından Şeyh Hasan Bey için yaptırılmıştır. Türbede bulunan siyah mermer sanduka Şeyh Hasan Bey'e aittir. Türbe 6 metre yüksekliğinde 9,80x9,80 m boyutlarında kare bir plan üzerine oturtulmuştur. Bu kare planın yüzleri dört ana yöne gelecek şekilde mermerden dönüşümlü olarak özenle örülmüştür.  Ahi emir Ahmed Türbesi

  Kümbetin yapılış tarihi bilinmemekte, ancak 1333(miladi) tarihli vakfiyesi bulunmaktadır. Kesme sekizgen olarak yapılmış konik çatılıdır. Giriş kapısı kuzeyde, ışık menfezi ve cenaze kapısı ise doğu cephesinde yer almaktadır. Kümbetin, 1986-1987 yıllarında restoresine başlanmış, 1991 yılında bitirilmiştir. Yol seviyesinden çok aşağıda kalan kümbetin çevresi duvarla örülmüştür.


  Yıldız Köprüsü

  Sivas Ankara karayolu 30. km sinde Yıldız Irmağı üzerindedir. Selçuklu dönemine ait bir köprü olup, döşeme uzunluğu 70 m dir. Sivri kemerli ve 13 gözlüdür.  Eğri Köprü

  Sivas'ın 3 km güney doğusunda, Sivas-Malatya eski karayolu ve Kızılırmak'ın üzerinde 18 kemerli bir köprüdür. Uzunluğu 179,60 m , eni 4,55m dir. En büyük kemer açıklığı 7,70 m dir. Aynı doğrultuda olmadığı için Eğri Köprü denilmiştir. Köprünün kitabesi olmadığı için hangi tarihte ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir.


  Behram Paşa Hanı

  1573 yılında Sağır Behram Paşa tarafından yaptırılmıştır.Kesme taştan iki katlı ve ortası açık avlulu, etrafında odalar yerleştirilerek inşa edilen hanın bir de ahır kısmı mevcuttur.


  Kurşunlu Hamam

  Sivas'ın en büyük hamamıdır. Üç satırlık kitabesinden 1576 yılında Behram Paşa tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Kadın ve erkek hamamı olmak üzere yan yana bitişik olarak inşa edilmiş çifte bir hamamdır. Halen halkın kullanımına açıktır.
  Taşhan

  İki katlı, ortası açık avlulu kesme taştan inşa edilmiştir. Kitabesi bulunmayan Taşhan'ın mimari üslubu bakımından 19. yy da yapıldığı sanılmaktadır. Üzeri açık olan iç avlu ortasında çift başlı, aslan başlarının ağzından su akan bir taş havuzu bulunmaktadır.
  Ziyabey Kütüphanesi

  Sivas'ın ileri gelenlerinden Yusuf Ziya Başara tarafından 1908 yılında kütüphane olarak yaptırılmıştır. Yapı, 1981 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca onarıma alınarak, 1983 yılında tamalanmış ve kütüphane olarak hizmete açılmıştır.  Hükümet Konağı

  Vali Halil Rıfat Paşa tarafından 1884 tarihinde yaptırılan yapının iki katı ise ahşap olarak inşaa edilmiştir. Geçirdiği bir yangın üzerine üçüncü katı tamamen yanmış, bir ve ikinci katının sadece duvarları kalmıştır. Yapılan büyük çaplı onarımla eski görünüşüne getirilmiş, bugün Hükümet Binası olarak hizmet vermektedir.


  Jandarma Binası

  Hükümet Meydanı'nda yer alan Jandarma binası kitabesinden anlaşıldığına göre Vali Reşit Akif Paşa zamanında 1908 yılında Jandarma dairesi olarak yapılmıştır. Halen Jandarma Komutanlığı'nca kullanılmaktadır.


  Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi

  4-11 Eylül 1919'da Sivas Kongresinin yapıldığı binadır. 1981 yılına kadar lise olarak kullanılan bina, onarım ve teşhir tanzimi gerçekleştirilerek, 1990 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır.
  İçinde, Sivas Kongresi'ne ait dökümanlar, Atatürk'ün kullandığı özel eşyalar, Atatürk'e ait resimler ve yöreye ait etnografik eserler sergilenmektedir.


  İnönü Müzesi

  İsmet İnönü'nün ortaokulu okuduğu yıllarda ikamet ettiği ev Sivas Belediyesi tarafından müze haline getirilmiştir. Yöreye ait el sanatları, etnografik eserler ve İnönü'nün fotoğrafları sergilenmektedir.
 4. 4
  Mattet
  Usta Üye
  KANGAL BALIKLI KAPLICA
  Sivas'a 96 km. Kangal İlçesine 13 km. uzaklıkta ve Kangal'ın kuzeydoğusundaKavak deresi vadisindedir. Suyun sıcaklığı 36 - 37 derece C, havuzların toplam debisi, 130 lt/sn dir. Kimyasal karakteristiği; PH 7.40, radyoaktivite 6 eman, toplam mineralizasyon 590.9 mg/lt. Fiziksel karakteristiği; kaplıca suyunda en büyüğü 10 cm boyunda olan binlerce küçük balık yaşar. Balıklar havuza girenlerin sivilce ve yara kabuklarını yemekte, deriye kaplıca suyunun temasını artırmaktadır.


  Kaplıca suyu her türlü romatizma hastalığa, sinir hastalıklarına, kırık, çıkık, ezik vb. durumlara, deri ve böbrek hastalıklarına olumlu etki yapmaktadır. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Balıklı Kaplıca sahası, gerek jeotermal enerji potansiyeli gerekse bu enerjinin kullanım imkanları yönünden önemli bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Kangal Balıklı Kaplıcası ülkemizin termal özelliğini daha da artırmaktadır. Çünkü modern tıpta şimdiye kadar fayda göremeyen cilt hastalığı olan insanlar (sedefli hastalar) için Kangal Balıklı Kaplıcası en son ümit kaynağı olmaktadır.

  SICAK ÇERMİK
  Sivas-Ankara karayolu üzerinde, il merkezine 31 km uzaklıktadır. Yaklaşık 500 hektar üzerin kuruludur. Sıcak Çermik Mevzii imar planı hazırlanarak turizm bakanlığından onay alınmıştır. Özel sektöre açma çalışmaları devam etmektedir

  50 santigrat derecenin üzerinde ısıya sahip olan kaplıca suyunun kimyasal karakteristiği; florür içeren kalsiyum, magnezyum-sodyum, sülfat, hidrokarbonat ve karbonat klörürlü sudur. Fiziksel karakteristiği; romatizma, sinir sistemi, solunum yolu, sindirim sistemi, metabolizma bozuklukları, böbrek ve idrar yolları, kan dolaşımı adale ağrıları, kadın hastalıklarına iyi gelmektedir.
  Sıcak Çermikte dört otel, 10 adet termal banyolu prefabrik konut bulunmaktadır. Toplam 130 oda, 150 yatak kapasitesi vardır. Sıcak Çermik Kaplıcasında 67 Termal banyo, 2 adet açık havuz , 2 adet kapalı havuz bulunmaktadır.

  SOĞUK ÇERMİK
  İl Merkezine 17 km. uzaklıkta olup, suyun sıcaklığı 28 serece civarındadır. Kaplıca suyu içildiğinde mide, bağırsak ve safra kesesi hastalıklarına iyi gelmektedir. Ayrıca romatizma ve sinir hastalıkları tedavisinde de yararlı olduğu bilinmektedir. 5. 5
  Mattet
  Usta Üye
  Kale Parkı
  Şehrin orta kesimindeki eski Sivas Kalesi bugün ağaç ve çiçeklerle kaplı bir dinlenme yeridir. Gazino ve çay bahçesi vardır.


  Belediye Ethembey Parkı
  Şehir merkezine yakın bir dinlenme yeridir. Çocuk bahçesi, gazino ve çay bahçesi vardır.  Paşabahçe(Paşafabrikası)
  Şehir merkezine 7 km. uzaklıkta günübirlik piknik alanıdır.  Sızır Şelalesi
  Gemerek ilçesi, sızır kasabasına 1 km. mesafede, yeşil bir alan içerisinde Göksu Çayı üzerindedir. Çay bahçesi ve gazinosuyla yörenin sıkça ziyaret edilen mesire yeridir.  Gürün Gökpınargölü
  Sivas’a 147 km. Gürün ilçesinde 10 km. mesafedir. Suyun berraklığı, temizliği ve rengiyle doğal çekiciliğe sahiptir. Gölde bol miktarda alabalık üretilmektedir. Çoğunlukla günübirlik ziyaretçilerin geldiği harika bir mesire yeridir.  Kardeşler Ormanı
  Şehir merkezine 7 km. uzaklıkta İl Özel İdare Müdürlüğü’ne ait orman sahasında Sivas Valiliği Çevre Koruma Vakfı’nca yaptırılan güzel bir dinlenme mesire yeridir. Şehre hakim olan bu mesire alanından Sivas’ kuş bakışı izlemek mümkündür. Ayrıca bu alanda basketbol, voleybol gibi çeşitli spor aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği sahaların yanısıra çocukların oynayabileceği oyun alanı ve piknik alanı için gerekli tüm alt yapı mevcuttur.


  Hafik Gölü
  Hafik İlçesine 2 km. Sivas’a 36 km. uzaklıkta olan Hafik Gölü, Hafik İlçe merkezinin kuzey-batısında olup alanı yaklaşık 1 km²dir. Derinliği ortalama 6 metre olan göl dipten kaynayan sularla beslenmektedir. Ortasında bir adacık olan gölde bol balık yaşamaktadır. Fazla suları Kızılırmak’a akan Hafik Gölü , yörenin önemli mesire yerlerinden biridir.
  Göl kenarında mangal yapılabildiği gibi lokantasından da başta balık olmak üzere yemek yeme imkanı vardır.  Tödürge Gölü
  İl merkezine 50 km. uzaklıktaki Tödürge Gölü Sivas-Erzincan karayolu yakınında Cencin Ovası’nın doğusundadır. Yüzölçümü 5km². olan gölün derinliği ortalama 20 metredir. Dipten ve çevreden kaynayan sularla beslenen gölde bol balık vardır.
  Doğal yaşam açısından önemli büyük olan bu adacıklarda kanatlı av hayvanlarından turna yaşar. Sayıları tükenmek üzere olduğundan turnalar koruma altına alınmıştır.
  Ayrıca gölde Cumhuriyet Üniversitesi ‘ne ait dinlenme tesisleri bulunmaktadır. Her yıl Haziran ayında uluslararası su sporları şenliği yapılmaktadır.  Eğriçimen Yaylası
  Koyulhisar ilçesinde 20 km. mesafede çam ormanları ile kaplı, doğal manzaralarla güzel bir dinlenme yeridir. Yöre dağ turizmi için de elverişlidir.
  Son yıllarda oluşan bir gelenekle Koyulhisar dışında yaşayan özellikle de İstanbul’da oturan Koyulhisarlılar belli günlerde burada toplanarak yayla şenlikleri düzenlenmektedir.
  İlçede Dumanlıca Yaylası, Arpacık Yaylası, Kengercik Yaylası, Topalan Yaylası ve Başyayla gibi yaylalar da bulunmaktadır.  Yıldız Beldesi
  Değirmenaltı Eski Yerleşim Yeri ve Şelalesi

  Yıldız beldesi değirmenaltı mevkiinde yapılan inceleme sonucunda; bu mevkiden toplanan seramik parçalarından, kaya içi ve altı mağara yerleşimlerinin Orta Çağ (Bizans) , Demir Çağı (Frig) ve Erken Çağı, Kalkolitik dönemlerde olduğu anlaşılmıştır.
  Bununla birlikte eski yerleşim yerinin bulunduğu mevkide bulunan şelale doğal güzelliği ile dikkat çekicidir.


 6. 6
  Turgay-uA
  Emekli
  Bende sivaslıyım SİVAS/HAFİK ama doğma büyüme istanbulluyum.

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi