Konya Türküleri Ve Atışma örnekleri

+ Yorum Gönder
Şehir ve İlçeler ve İç Anadolu Bölgesi Bölümünden Konya Türküleri Ve Atışma örnekleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Konya Türküleri Ve Atışma örnekleri

  Reklam  Konya Türküleri Ve Atışma örnekleri

  Forum Alev
  KONYA TÜRKÜLERİ VE ATIŞMA ÖRNEKLERİ
  Türkü:
  Kendilerine mahsus beste ile okunan halk şarkılarına Türkü denmektedir. Türkülerin, Varsağı, Kayabaşı, Türkmani, Çukurova,Bozlak Kerem, Kesik Kerem ve Karacaoğlan gibi birçok türleri vardır. Aralarındaki fark güfteden değil ezgisindendir.

  Konya Türküleri:
  Konya'da ençok söylenen Türküler, Bozlak ve Çukurova ile oynak makamlarıdır. Süratli okunduklarından oyun havası da denilir.
  Selçuklular'dan bu yana devamlı çoğalıp gelen türkülerimiz sanat değerini ve geçmiş dönemlerin hissiyat ve fikirlerini müşahade etmekte olup diğer taraftan da hasret, tepki, ilenme, isyan etme, kafa tutma, ezgi, dilek, ağıt, yakınma, eğlence ve acınmalar nakış nakış işlenmektedir.

  Konya türkülerinde güfte ve saz ikilisi büyük bir uyum içindedir. Seçilen her söz aynı tef ve kaşık seslerine adapte edilmiştir. Anadolu'nun zengin folklör hazinelerinden biri de Konya'nın mahalli motif ve güzellikleri ile süslü türkülerdir. Eski dönemlerden Mevlevi dergahlarında semâ ayini içinde Konyalı müzisyenler kendi aralarında muhabbet yaparken oturak alemlerinde beste yapıp türkü söylemişler. Konya türküleri muhabbet toplantıları oturak âlemlerinde bir arada sunulur.

  Konya türkülerinden bazıları:
  Konya Peşrevi, Sandıklı, Sabahın Seher Vakti, Menteşeli, Sille, Asabilsem, İçme Beyim, Urfalıyım, Mapushane, Üsküdar, Saffet Efendi, Turnalar, Bülbül, Aksaray Develisi, Efendim, Divan. Nafiledir Sevgilim, Aksinne, Karanfil, Çay Kenarı, Karakoyun, Emmiler, Enginli Yüksek Kayalarımız, Çıbık Telden Bağlamam, Lima, Süpürgesi Yoncadan, Aslan Mustafa'm, Kozan Dağı, Necip Oğlan, Bağlar Gazeli, Tosun At, Şerif Hanım, Memberi, Elmalı, Atımı Bağladım, Furun Üstünde Furun, Eczanenin Şişeleri, Camiinin Mazini Yok, Alim, Evlerinin Önü, Tatar, Eşme Kaya, Kabak, Elmaların yongası, Gül Dibi Belleniyor, Baygın Cemilem, Hocam, Sabab Oğlanın, Karamanlı, Mezar Arası, Candarmalar, Hafız Mektebden Gelir, Mapus Damlarına Serdim Postu, Yeşilim

  Saffet Efendi

  Heeyheeeeey
  Atı olan haydi el atına binermi vay vay
  Yiğit olan aman ikrarında dönermi vay
  Ah aman aman Saffed efendi beni buralardan
  Algit efendi aman suçlarımı affet efendi
  Toprak tencerede bakla pişer mi de
  ben yandım aman
  Kız olan kızlarında karnı şişermi vay vay
  Ah aman aman şişmanım aman şişman sevdimde
  Pişmanım aman karakollar düşmanım aman
  Toprak tencerede bulgur kaynar mı da
  ben yandım aman
  Gelinlen kaynana haydi bir arada oynarmı vay vay
  Ah aman aman saffet efendi beni buralardan
  Al git efendi aman suçlarımı affet efendi
  Karakuşun havadadır oyunu da ben yandım aman
  Değme şahinlere, vermez payını vay
  vay ah aman aman
  Şişmanım aman şişmanda sevdim pişmanım aman
  Karakollar düşmanım aman aman aman kızlar kızlar
  Sürmeli kızlar göğsü çapraz düğmeli kızlar hani nerde
  Gelecek gelmeyen kızlar


  Bağlar Gazeli

  Hey heeeey
  Bağa girdim üzüme çıbık değdi gözüme
  Çıbık seni keserim yar göründü gözüme vay beni beni
  Al beni beni sar beni beni yeşil yapraklar
  Saramadım sarsın seni kara topraklar
  Bağa girdim budanmış güle bülbül dadanmış
  Ben yarime gül demem gülü seven aldanmış vay beni beni
  Al beni beni sar beni beni ben adam yemem
  Ellerin sevdiğine sevdiğim demem
  Bağa girdim üzüm yok el yarinde gözüm yok vay beni beri
  Ben yarimi tanırım vay başkasına sözüm yok
  Al beni beni sar beni beni gurbet ellerde
  Yarimin namı var cümle dillerde
  Gidişin gidiş olsun üzengin gümüş olsun vay beni beni
  Dağdan daştan geçerken ölüm yoldaşın olsun balar gazeli
  Al beni beni sar beni beni bağlar gazeli sarmadım
  Sarsın seni avşar güzeli

  Şerif Hanım

  Şerif hanım aman su doldurur ırmaktan vay vay
  Altında yüksük kaydıda gitti parmaktan aman aman
  Şerif hanım aman aman tenhalarda buluşalım aman aman
  Gizli gizli görüşelim aman aman kuş dilinden konuşalım aman
  Şerif hanım aman ata biner estirir ey edalım aman
  Ayağını aman üzengiyle kestirir aman aman
  Şerif hanım aman aman sevdiğime pişmanım aman aman
  Şişman sevdimde pişmanım aman aman
  Şu berberin aman peştemalı tireden ey edalım aman
  Aç yorğanı aman yatamadım pireden aman aman
  Şerif hanım aman şu Konyada biridi edalım aman
  Yüreğimde aman yağ kalmadı da eridi aman aman
  İğdenin dalınada konar kumrular ey edalım aman
  Öksüzde kalmış aman tenhalarda buluşalım aman aman
  Kuş dilinden konuşalım aman aman sevdiğime pişmanım aman aman

  Sürmeli

  Karakaş altına çekmiş sürmeler
  Ak göğsün üstünde yatan sineler
  İnadından dar geliyor düğmeler
  Şimdi köşelerden bakan el oldum
  Arabadan indim yayan yürüdüm
  Yar uğruna viran oldum çürüdüm

  Evvel yarin bir tanesi benidim
  Şimdi köşelerden bakan ben oldum
  Sürmelimin kaşlarına mailem
  Ayda bir selamını gelse kailem
  Senin gibi iki dinli değilim
  iki dinlere kul ettin beni

  Enginli Yüksekli Kayalarımız

  Enginli yüksekli kayalarımız aman aman
  Caminan yoğruldu mayalarımız(2)
  Doğurmaz olsaydı analarımız aman aman
  Ölmeyince vermem seni ellere
  Söylesem adını düşünürler dillere

  Yarinin bıyığı burmadır burma aman aman
  Bir telli irbışım bir teli sırma (2)
  Asker karısıysan karşımda durma aman aman
  Ördeğim gölünüze yüzmeye geldi
  Şahinim çölünüze geçmeye geldi

  Çarşıdan aldımda el kadar astar
  Nerde güzel görsem kocası asker (2)
  Asker karıların kocasın ister aman aman
  Ölmeyince vermem seni ellere
  Söylesem adını düşürürler dillere

  Gümüş cezve idim kaynadım coştum
  Kendi yağımlan kavruldum piştim
  Muhanet elinden gurbete düştüm
  Gayri dayanacak özün kalmadı
  Mektuba yazacak sözüm kalmadı

  Budadım bağları yemedim üzüm
  Pekmezi kaynatın gelirim güzün
  Mektuba yazacak kalmadı sözüm
  Mektubun dizine kakillerin yüzüne
  Ne dedimde küstün nazlım benim sözüme

  Aksaray Develisi

  Eremedim vefasına dünyanında
  yandım yandım Leylam dünyanın
  Bülbül konmuş sarayınada Konya'nın da yandım yandım Leylam Konya'nın
  Beyler de besler aman merak için tazıyıda yandım anam yandım
  Kadir mevlam böyle yazmış yazıyıda
  leylim leylim Leylam
  Umaşısın hay sevdiğim dal gibide
  leylim leylim el gibi
  Aksaray'dan gelir burçak samanı
  leylim leylam samanı
  Şimdide geldi haydi muhabbetin zamanı da leylim leylam zamanı
  Devesinin bendine gider kendi kendine
  ben yandım aman (2)

  Aksinne Türküsü

  Aksinne yolları tozdur dumandır.
  Bizim yare kavuşmamız hayli
  zamandır.
  Ben atımı nalladırım akik nal ile
  Yar yar
  Özengisini parladırım sırma tel ile
  Yar yar
  Ben atımı yanaşdırdım binek taşına
  Ellerim ilişmez eğer kaşına
  Yar ya

  Caminin Mazini Yok
  (Hicazkar)

  Caminin mazini yok içinin
  Düzeni yok
  Çok memleketler gördüm
  Konya'dan güzeli yok
  Yürü elmasım yürü yolundan
  Kalma geri
  Zehir olsa içerim göksünde
  Akan teri
  İlan akmış kamışa bir su verin
  Yanmışa yanmış suyu neylesin
  Yarinden ayrılmışa
  Çayırda yılan öter
  Mekkede hurma biter
  Ergen kızın koyunda
  Yapraksız meyve biter

  Türküler

  Lorasdan bir duman ağdı
  Sulu sepen dolu yağdı
  yolcular hep hana doldu
  Kaldım evlerde yalınız
  ***
  İbrişimin telden midir?
  Muhabbetin candan mıdır?
  Bu ayrılık senden midir?
  Tükenmez derdim yalınız
  ***
  Menteşeli menteşeli
  Öldüm derdine düşeli
  On yedi yıldır gideli
  Kaldım evlerde yalınız
  ***
  Derviş olsam giysem hırka
  Kimse yok ki versem arka
  Ben dolaşdım şanlı şarka
  Çekilir derdim yalınız.
  ***
  Evleri var içli dışlı
  Çanları hüma kuşlu
  Annem ağlar gözüm yaşlı
  Kaldım evlerde yalınız.

  Bülbül

  Bülbülden bir nida geldi güllere
  Sefasını sürmeden geçti gidiyor
  Üftadeler yalın ayak yollara
  Ağlayı ağyalı düştü gidiyor
  Bahar eyyamından bülbül sesinden
  Çıkarmış perçemin fino fesinden
  Eyvah gönül kuşu can kafesinden
  Pervaz edip uçup uçup gidiyor
  Yiğitlik babında beysin paşasın
  Mevlam ömür versin binler yaşasın
  Gelin ey bi vefa helallaşasın
  Şem-i ecel canım içti gidiyor

  Süpürgesi Yoncadan

  Süpürgesi az olur
  Gül açılır yaz olur
  Ben yarime gül demem
  Gülün ömrü az olur
  Alim şaşırttın beni aman
  Aşka düşürdün beni beni
  Süpürgesi yoncadan
  Gayet beli inceden
  Ben seni sakınırım
  Yerdeki karıncadan
  Harman yeri yaş yeri
  Ağıt gel yavaş yörü
  Koynundaki yafayı

  Hay yeri haylar bana
  Su vermez çaylar bana
  Yarimden ayrılalı
  Yıl oldu aylar bana
  Yokuşta yoruldun mu?

  Yere koyda hoş yörü
  Öyledir yar öyledir aşk adamı
  Söyletir öyledir yar öyledir
  Hay boz yılan boz yılan
  Gözüm doldu tozunan
  Kışı beraber geçirdik
  Evlenenim yazınan

  Tesbiğimin mercanı
  Nerden aldı bu canı
  Meramdaki bağları
  Alır satar harcarım
  Alim şaşırttın beni beni
  Aşka düşürdün beni beni,

  Sözüme darıldın mı?
  Sen bana yar olalı
  Boynuma sarıldın mı?
  Alim şaşırttın beni
  Derde düşürttün beni

  Sille Türküsü

  Şu Silleden gece geçtim görmedim. Aman aman
  Acı tatlı sular içdim ölmedim Aman ama
  Ben o yardan vaz mı geçdim geçmedim eşim aman aman
  Şu Sille'nin çelenleri tahtadan Aman aman
  Ben istemem patlak başlı softadan Aman aman
  Evlerinin önü zeytin ağacı Aman aman
  Dökülür yaprağı kalır ağacı Aman aman
  Nedir sevdiğim bunun ilacı Aman aman

  Emmiler

  Emmiler emmiler de vay anam
  Türkmen de emmiler vay vay (2)
  Uzun uzun entarilli vay anam
  Selmada yenliler vay anam (2)
  Ne diyelim ağlayalım vay vay
  Karelermi bağlayalım vay vay
  Kaderin böyle imiş vay anam
  Alnımızın yazısı

  Kaleden kaleye de vay anam
  Şahinde uçurdum vay vay (2)
  Ah ile vah ilede sürmelim
  Ömrümüzü geçirdik vay anam (2)
  Bir oğlum olsada vay anam
  Versemde hocaya vay vay (2)
  Okuya okuyada sürmelim

  Çıksada heceye vay vay (2)
  Şahit ıspatla olur belalım
  Karanlık şu geceye
  Elma gibi yanaklar
  Kiraz gibi dudaklar
  Öpmelere doyulmaz
  Sevmelere gıyılmaz

  Emirdağı

  Emirdağı birbirine ulalı
  Hatem yüzük parmağına dolalı
  Başınmı büyüdü gelin olalı
  Aynası belinde sokulu gelin
  Zülüfler gerdana dökülü gelin
  Emirdağı bir geçmeyle yol olmaz
  Altın yire düşmeyle pul olmaz
  Bir gececik kalmayınan dul olmaz
  Ayansı belinde sokulu gelin
  Zülüfler gerdana dökülü gelin
  Emir dağlarına kara gidelim
  Ayvadan usandık nara gidelim
  Buranın güzeli gönül eylemez
  Güzeli ol olan yere gidelim
  Ayansı belinde sokulu gelin
  Zülüfler gerdana dökülü gelin
  Söğüt ektim su yoluna bir sıra
  Gidiyorum bakmasınlar kusura
  Gönül efkarlandı gene bu sıra
  Aynası belinde sokulu gelin
  Zülüfler gerdana dökülü gelin

  Eğmelendi

  Penceresi yeşil perde
  Sen uğrattın beni derde
  Al tavanlı yüksek evde
  Alim eğlelendi canım eğlemelendi
  Göksü çapraz düğmelendi
  Üç o yandan beş bu yandan
  Çifte gögüs eğmelendi
  Penceresi yeşil boya
  Saramadım doya doya
  Altı çember üstü oya

  Aslan Mustafam

  Hey hey kenardan geçeyim aman aman
  Yol sizin olsun gel gel aman (2)
  Ağılar içeyim aman aman
  Bal sizin olsun bir danem aman
  Amanın gel gel aslan Mustafam gel
  Haydi gel gel garip başlı yarim vay
  Bozkır dedikleri büyük kasaba (2)
  Sevilen güzeller gelmez hesaba
  Amanım gel gel aslan Mustafam gel
  Haydi gel gel garip başlı yarim vay
  Derenin başına yayılır kazlar.
  Çeşmeden geliyor Konyalı kızlar
  Amanım gel gel aslan Mustafam gel
  Haydi gel gel garip başlı yarim vay
  Havalar bulutlu mustafam karmı yağacak
  Sol gözüm seyriyor mustafam baskınmı olacak
  Amanım gel gel aslan mustafam gel
  Haydi gel gel garip başlı yarim vay
  Bir gün deliysem beş gün iyiyim
  Amanın gel gel aslan mustafam gel
  Haydi gel gel garip başlı yarim vay

  HER YIL KONYA'DA YAPILAN AŞIKLAR BAYRAMINDAN
  (GEZ DÜNYAYI GÖR KONYA'YI) Konulu atışma örneği

  KUL MUSTAFA Ta ezelden beri böyle
  Gez dünyayı gör Konya'yı
  Gönül coşsun âşık söyle
  Gez dünyayı gör Konya'yı

  ŞEREF TAŞLIOVA Dilden dile değişmeyen
  Gez dünyayı gör Konya'yı
  Her tarafta aynı söz var.
  Gez dünyayı gör Konya'yı

  KUL MUSTAFA Gönül çayı güldür güldür
  Boş ise destini doldur.
  Selçukludan ilmihaldir.
  Gez dünyayı gör Konya'yı

  ŞEREF TAŞLIOVA Nasıl edeyim ifade
  Hiç eşi yoktur dünyada
  Mevlâna yatar burada
  Gez dünyayı gör Konya'yı

  KUL MUSTAFA Mevlâna ses vermiş Ney'e
  İmkân tanınmış herşeye,
  Şemseddin en büyük ziya
  Gez dünyayı gör Konya'yı

  KUL MUSTAFA Burada çöz her sırları,
  Gez müzeyi, gör pirleri
  Burda Horasan erleri,
  Gez dünyayı gör Konya'yı

  ŞEREF TAŞLIOVA Haydi derviş denesini
  Erenlerin sinisini
  Selçuklunun çinisini
  Gez dünyayı gör Konya'yı

  KUL MUSTAFA Kul Mustafa ilmi oba
  Yunus'ta Taptuk'ta çaba
  Oğlu gelmiş, kalkmış baba
  Gez dünyayı gör Konya'yı

  ŞEREF TAŞLIOVA Şeref derki yaradan yar.
  Gönül Hak ilmini duyar
  Karamanlı Mehmet Bey var.
  Gez dünyayı gör Konya'yı
 2. 2
  AYSEN
  Bayan Üye

  Cevap: Konya Türküleri Ve Atışma örnekleri

  Reklam  Konya Türküleri Bozlak ve Çukurova makamlarından oluşmaktadır daha ziyade oynak hareketli türkülerden oluşmaktadır,türkülerde güfte ile saz ikilisi uyum içinde hareket eder+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi