Php Ziyaretçi Defteri Yapımı

+ Yorum Gönder
Webmaster ve HTML-PHP-ASP-JAVA Bölümünden Php Ziyaretçi Defteri Yapımı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  mami96
  Emekli
  Reklam

  Php Ziyaretçi Defteri Yapımı

  Reklam  Php Ziyaretçi Defteri Yapımı

  Forum Alev
  Öncelikle aşağıdaki kodları gözlemleyerek mysql veritabanımızı ve tablomuzu oluşturuyoruz:

  PHP- Kodu:
  – phpMyAdmin SQL Dump
  – version 2.10.3
  – http://www.phpmyadmin.net
  –
  – Anamakine: localhost
  – Üretim Zamanı: 24 Mart 2008 saat 15:21:23
  – Sunucu sürümü: 5.0.45
  – PHP Sürümü: 5.2.3
   
  SET SQL_MODE=”NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO”;
   
  –
  – Veritabanı: `ziyaretcidefteri`
  –
   
  – ——————————————————–
   
  –
  – Tablo yapısı: `mesajlar`
  –
   
  CREATE TABLE `mesajlar` (
  `
  idint(11NOT NULL auto_increment,
  `
  adisoyadivarchar(60collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `
  emailvarchar(60collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `
  baslikvarchar(225collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `
  mesajtext collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `
  tarihvarchar(60collate latin1_general_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
  ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=15 ;
   &
  #8211;
  – Tablo döküm verisi `mesajlar` 
  Şimdi de indeximizi oluşturan kodları yazalım. Bunun için notepad’i açın kodları yazdıktan sonra farklı kaydet deyip index.php ismiyle kaydedin.
  PHP- Kodu:
  <style type=”text/css”>
  <!–
  body,td,th {
  color: #000000;
  }
  body {
  background-color: #66FFFF;
  }
  .style1 {
  color: #FF0000
  }
  –>
  </style><?php
  ob_start
  ();
  include(&
  #8221;ayar.php”);
   
  echo &#8220;<table width=\”60%\” border=\”0\” cellspacing=\”0\” align=\”center\”>
  <tr>
  <
  td><fieldset><legend>Veri Kayıt Defteri Formu</legend>
   <
  form name=\&#8221;form1\” method=\”post\” action=\”mesajkayit.php\”>
  <table width=\&#8221;75%\” border=\”0\” align=\”center\”>
  <tr>
  <
  td>Adınız ve Soyadınız: </td>
  <
  td>:</td>
  <
  td><input name=\&#8221;adisoyadi\” type=\”text\” id=\”adisoyadi\”></td>
  </tr>
  <
  tr>
  <
  td>Email Adresiniz: </td>
  <
  td>:</td>
  <
  td><input name=\&#8221;email\” type=\”text\” id=\”email\”></td>
  </tr>
  <
  tr>
  <
  td>Mesaj Basligi:</td>
  <
  td>:</td>
  <
  td><input name=\&#8221;baslik\” type=\”text\” id=\”baslik\”></td></td>
  </tr>
  <
  tr>
  <
  td>Mesajınız:</td>
  <
  td>:</td>
  <
  td><textarea name=\&#8221;mesaj\” cols=\”30\” rows=\”5\” id=\”mesaj\”></textarea></td>
  </tr>
  <
  tr>
  <
  td> </td>
  <
  td> </td>
  <
  td><input type=\&#8221;submit\” name=\”Submit\” value=\”Gönder\”>
  <input type=\&#8221;reset\” name=\”Submit2\” value=\”Temizle\”></td>
  </tr>
  </
  table>
  </
  form>
   </
  fieldset></td>
  </
  tr>
  </
  table>&#8221;;
   
  $limit 5;
  $sira  =$_GET["sira"];
  if ((
  $sira=&#8221;") or !is_numeric($sira)){
  $sira 1;
  }
   
  $satirsayisi mysql_num_rows(mysql_query(&#8221;select * from mesajlar”));
  $toplamsayfa =ceil($satirsayisi $limit);
  $baslangic   = ($sira-1) * $limit;
   
  $sor mysql_query (&#8221;select * from mesajlar order by id desc limit $baslangic,$limit”);
   
  echo &#8220;<table width=\”60%\” border=\”0\” cellspacing=\”0\” align=\”center\”>”;
   
  while($yaz=mysql_fetch_array($sor)){
   
  $adisoyadi  $yaz['adisoyadi'];
  $baslik      Filitrele($yaz['baslik']);
  $mesaj      Filitrele($yaz['mesaj']);
  $tarih      $yaz['tarih'];
  $email      $yaz['email'];
   echo &
  #8220;<tr>
  <td><fieldset><legend>$adisoyadi</legend>
   <
  table width=\&#8221;100%\” border=\”0\” cellspacing=\”0\”>
  <tr>
  <
  td>$baslik</td>
  </
  tr>
  <
  tr>
  <
  td><hr></td>
  </
  tr>
  <
  tr>
  <
  td>$mesaj</td>
  </
  tr>
  <
  tr>
  <
  td><br><div align=\&#8221;right\”>$email  /  $tarih</div></td>
  </tr>
  </
  table>
   </
  fieldset></td>
  </
  tr>&#8221;;
  }
   echo&
  #8221; <tr>
  <td><br><div align=\&#8221;right\”>”;
  echo &#8220;<a href=\”index.php\”>Anasayfa</a>||”;
  echo &#8220;Sayfalar:”;
  for ($x=1$x<=$toplamsayfa$x++){
  echo &
  #8221; <a href=\”index.php?sira=$x\”><span class=\”style1\”> $x </a>|</span>”;
  }
   echo &
  #8220;</div></td>
  </tr>
  </
  table>&#8221;;
   
  ?>
  Şimdi de ayar dosyamızı yani konfigürasyon ayarlarımızın bulunduğu dosyayı yazacağız. Bunu yükleyeceğiniz server, host ve domaine göre kendiniz düzenlersiniz. Bu dosyayı da notepad’e kopyaladıktan sonra farklı kaydet deyip ayar.php ismiyle kaydediyoruz.
  PHP- Kodu:
  <?php
   $dbhost   
  =&#8221;localhost”;
  $dbuser   =&#8221;root”;
  $dbpass   =&#8221;şifrenizi yazın”;
  $dbadi   =&#8221;ziyaretcidefteri”;
   
  $baglan      mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);
  if(! 
  $baglan) die (&#8221;Mysql Baglantisi Saglanamiyor”);
   
  mysql_select_db($dbadi,$baglan) or die (&#8221;Veri Tabani Baglantisi Saglanamiyor”);
   
  function Filitrele($text){
   
  $gelenmesaj = array (&#8221;<”,”>”,”refresh”,”location”,”script”,”\n”);
  $yenimesaj = array (&#8221;<”,”>”,”ref>resh”,”1loc>ation”,”scr>ipt”,”<br>”);
  $son str_replace ($gelenmesaj,$yenimesaj,$text);
  return 
  $son;
  }
   
  ?>
  Şimdi son işlem olarak mesajkayit.php
  dosyamızı da oluşturuyoruz:

  PHP- Kodu:
  <?php
  ob_start
  ();
  include(&
  #8221;ayar.php”);
   
  $adisoyadi      =   $_POST["adisoyadi"];
  $email         =   $_POST["email"];
  $mesaj         =   $_POST["mesaj"];
  $baslik         =   $_POST["baslik"];
  $tarih         =   date(&#8221;d.m.y : h:i:s”);
   
  if ($baslik==&#8221;Veri Kayıt Defterim”){
  echo &#8220;<center>HATA <br>Lütfen Başlık Belirtin</center>”;
  header (&#8221;Refresh: 2; url=index.php “);
   
  }else{
   
  $ekle mysql_query (&#8221;insert into mesajlar (adisoyadi,email,mesaj,baslik,tarih) values (’$adisoyadi’,'$email’,'$mesaj’,'$baslik’,'$tarih’)”);
   
  if ($ekle){
   echo &
  #8220;<center><br>Mesajiniz Kaydedildi</center>”;
  header (&#8221;Refresh: 2; url=index.php”);
  }else{
   echo &
  #8220;<center>HATA <br>Mesajiniz Kaydedilemedi</center>”;
  header (&#8221;Refresh: 2; url=index.php”);
  }
   }
   
  ?>
  Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra ister bir dosya içinde isterseniz direkt olarak sitenizde veya sitenizden bağımsız şekilde kullanabilirsiniz. Kolay gelsin.

  * 2. Alev
  Özel Üye

  Php Ziyaretçi Defteri Yapımı Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
phpmyadmin de ziyaretçi defteri kodları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi