Çukurova'da Türkmenler Ve Halk Oyunları

+ Yorum Gönder
Her Telden ve Halk Oyunları - Dans Bölümünden Çukurova'da Türkmenler Ve Halk Oyunları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  xRockİnGirLx
  Süper Moderator
  Reklam

  Çukurova'da Türkmenler Ve Halk Oyunları

  Reklam  Çukurova'da Türkmenler Ve Halk Oyunları

  Forum Alev
  ÇUKUROVA'DA TÜRKMENLER VE HALK OYUNLARI

  Çukurova'da folklor (halkbilim) ya da halk kültürü deyince ilk
  olarak Türkmenlerin ve özellikle Türkmen yörüklerinin gelenek ve
  görenekleri aklımıza gelmektedir.

  Bilindiği gibi toplumların ve ulusların temellerini oluşturan halk
  kültürü konularından biri ve en başta geleni düğünler ve onların en
  önemli bölümlerinden biri olan Halk oyunlarıdır.

  İşte bunun için "Çukurova'da Türkmenler ve Halk oyunları" adlı
  bu bildirimizde önce kısaca Türkmen yörüklerinden ve onların düğün
  geleneklerinden söz açacak, sonra ağırlıklı olarak Çukurova halk
  dansları üzerindeki görüşlerimizi açıklamağa gayret edeceğiz.
  Horasan yoluyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya, oradan da
  Toros dağlarına ve Akdeniz'e kadar uzanan Türkmen yörükler,
  büyük göç dalgaları halinde Ege'den geçerek Rumeli'ye kadar
  ulaşmışlar, fakat yoğun olarak Anadolu'nun Doğu Akdeniz ve
  Çukurova yörelerinde kümelenmişlerdir. Sözünü ettiğimiz bu
  Türkmen yörüklerinden Çukurova'da Toros'larda yaşayan önemli bir
  kısmı gelenek ve göreneklerini bugün de korumakta ve bozmadan
  sürdürmektedirler.

  Yörükler, Türmenlerin kök, kabile ve aşiret adlarıyla birlikte, boy
  ve oymak adı olarak davarlarının renklerini ve aşiret başlarının
  adlarını da kullanmaktadırlar:

  Sarıkeçili, Karatekeli, Karakeçili, Kuzugüdenli, Tirkenli, Kazlı
  (Şahmanlı), Barak, Sarımahmutlu, Kadirli, Haydarlı, Bektaşlı, Saitli,
  Ali Idrisli, Hacı Kasımlı, Karakozaklı, Kara Hasanlı, Gâvurelli, Karataşlı
  gibi.

  Düğün konusuna gelince; Bütün evlenme düğünlerinde olduğu
  gibi, Türkmen yörüklerinin düğünlerinde de önce bir Nişan töreni
  vardır. Ancak Türkmenlerin Nişanları diğer toplumlardaki nişanlardan
  özel bir ayrıcalık göstermektedir. Çünkü yörüklerde Nişan, Nikâhtan
  kuvvetli bir bağ sayılmaktadır.

  Diğer toplumlarda nişan bir hazırlık dönemidir. Türkmenlerde
  nişan, nikâh gibi çok kuvvetli bir bağ sayılmakla birlikte
  nişanlanacak olan oğlan nişanda kız evine ayak basamaz. Aksi
  halde kızın kardeşleri tarafından hırpalanır, hatta döğülür.
  Yörüklerde nişan Dünür göndermekle başlar. Bu konuda kızın
  isteği önem taşıdığından önce kıza danışılır. Kızın gönlü alınır. Kız
  evet derse ondan sonra nişan hazırlıklarına başlanır, Dünür
  gönderilmesi geleneğin yerine getirilmesinden başka bir şey değildir.
  Dünür gittikten ve nişan kararlaştırıldıktan sonra oğlan tarafından
  davar kesilir, pilav dökülür ve bir çalgı eşliğinde yemekler kızın
  evine ya da obasına gönderilir. Bu yemekler kızın evinde, obasında
  büyük bir eğlence ile yenir. Yörüklerin nişanlarında yüzük, altın,
  boncuk gibi takılar da gönderilir. Fakat bu takı ya da armağanların
  gönderilmesi zorunlu sayılmaz.

  Asıl evlenme düğünleri çarşamba günü başlar. O gün çevre obalardan
  davetliler küme küme gelirler Düğüne çağırılı olanların birer
  kısır keçi getirmeleri genek gereğidir. Keçi getirenlerin düğünde
  daha başka bir itibarı olur. Tencere, sahan, bakır diğer kapkacak ve
  eşya da düğün hediyesi olarak getirilebilir. Hediye getirme zorunluluğu
  da yoktur. Hediye getiren de getirmeyen de hoş karşılanır.
  Düğün çeşitli eğelencelerle sürüp giderken aynı günün
  akşamında gelinin kınası yakılır. Kına yakılırken kadın erkek bir
  arada bulunabilir. Kına yakılırken, bütün Türk düğünlerinde olduğu
  gibi kadınlar tarafından yanık türküler söylenir. Bu yanık türkülere
  genel olarak Gelin Ağlatma Türküleri denir. Bu türküler okunurken
  kızın akrabası olan kadınlar ağlarlar. Hemen hemen bütün halk
  düğünlerimizde az çok değişik farklarla söylenen bir gelin ağlatma
  türküsü Çukurova yörüklerince de söylenmektedir :

  Çıktım Yüklüğün başına
  Bağırdım dudu kuşuna
  Doğan ayın onbeşine
  Kız anam kınan kutlu olsun
  Söyle dillerin tatlı olsun
  Atladın geçtin eşiği
  Sofrada kodun kaşığı
  Obamızın yakışığı
  Kız anam kınan kutlu olsun
  Söyle dillerin tatlı olsun.  Türkmenlerde çeyiz sermek önemli bir konudur. Gelin kendi evinden
  ayrılıp göçmeden iki gün önce çeyiz serilir. Çeyiz, gelinin oğlan
  evine götüreceği ev eşyasına denir. Obaların kadını erkeği sergilenmiş
  olan çeyizi gezip görürler. Seyrederlerken dualar okurlar: (Allah
  mübarek elsin. Kutlu olsun, yoksul kalmasın, Allah tatlı geçim versin,
  çocukları çok ve hayırlı olsun) gibi temennilerde bulunurlar.
  Bir eve gerekli olan tüm eşyayı kız evinin getirmesi gereği, getirmesi
  geleneği sürdürülmektedir. Yalnız mutfak eşyası güveyi
  tarafından sağlanır.

  Çok çeyiz getiren kızın ünü obalarda senelerce söylenir.
  Kız (gelin) kınalı ve duvaklı olarak perşembe günü öğleye doğru
  çadırından çıkarılıp ata bindirilir. Geline, güveyi tarafından seçilmiş
  iki yenge eşlik eder. Gelin evinden ya da obasından ayrılırken
  çalgılar, yanık, acıklı ve ağlatıcı havalar çalarlar.
  Gelin obasından ayrılırken en çok söylenen türkülerden birinin
  sözleri şöyle :

  Karacaoğlan güzellerin salağı
  Severler güzeli çekerler halayı
  Kadamı alasın güzeller alayı
  Evinden ağlarken çıktı bir gelin
  Bir diğer türkünün sözleri
  Biner atın etlisine
  Gider yolun enlisine
  Muştu gelsin emmisine
  Kız anası kız anası
  Oldu güvey kaynanası

  Gelin, oğlanın obasına gitmek üzere ata binince bir düğün alayı
  düzenlenir. Düğün alayına katılanların hepsi atlıdır. Düğün alayının
  başkanlığını sağdıç yapar.

  Düğün alayı hareket ettikten sonra doğası güzel, havası temiz
  olan yerlerden geçilirken zaman zaman durularak doğa seyredilir,
  eğlenceler düzenlenir. Silâhlar patlatılır, oyunlar oynanıp halaylar
  çekilir. Düğün alayı bir şenlik grubu haline dönüşür. Yengelerin de
  seyrettikleri cirit oyunları başlar. Alay sağdıç'ın emriyle güveyin
  evine ya da çadırına doğru yürümeğe başlar. Güveyinin çadırına
  yaklaşıldığı sıralarda yol bağı yapılır. Genellikle urganla yapılan yol
  bağından hediye verilmeden geçilmez.

  Gelin güveyi evine ya da obasına gelirken de çeşitli geleneklere
  tanık olunur. Örneğin gelin atından inerken güveyinin yakın akrabalarından
  bir erkek tarafından kucaklanarak çadır kapısında bekleyen
  obanın kadınlarına teslim edilir. Obasına götürülürken gelinin
  arkasına yastıkla vurulur. Gelin çadıra girdikten sonra güveyinin
  eşyalarından çalınması geleneği vardır. Düğünde disiplini sağlamakla
  görevli sağdıç'ın başarısızlığı onun yüzüne yıllarca bir kara leke gibi
  vurulur. Bu bakımdan gençler, obanın en kabadayısını bulup sağdıç
  olarak seçerler. Sağdıcın mutlaka evli olması gerekmektedir.
  Bekârdan sağdıç olmaz.

  Bu bölgenin yörüklerinde her obanın bir düğün bayrağı vardır.
  Yörükler düğüne mutlaka bu bayraklarla gelirler.
  Güveyin çadırına çok uzun direklere iki bayrak daha dikilir. Bayraklardan
  biri çadırın sağında diğeri solurdadır. Sağındakine oğlan
  ya da güvey bayrağı, solundakine de gelin bayrağı adı verilir. Oğlan
  bayrağının altına bekâr ve yetişkin delikanlılar toplanır. Sola dikilmiş
  olan bayrağın altına da evli olan düğüncüler gelir. Her iki tarafta
  bayrak direklerinin ucuna dikilmiş elmalara delikanlılar silâhlarıyla
  nişan alarak ateş ederler. Elmayı ilk vuran armağanını alır.
  Gelinden hediye alabilmek için daha başka bir takım gelenekler
  de vardır. Gelinin indiği ata hemen sahip olunarak gelin çadırının
  içine hemen girilmek istenmesi gibi.

  Yörüklerde bir de Kekil günü vardır. Kentlerin bazılarında bugüne
  Paça günü denir. Kekil günü kadınlar günüdür. Başka obalardan da
  gelen kadınlarla birlikte çalgılar çalınır, türküler söylenir, akşama
  kadar eğlenilir. Bu gelinlerin son gelinlik bayramıdır. Bugünde gelinin
  kızlık ile gelinlik durumu incelenir, eleştirilir.

  Keki I günü ile ilgili bir türkünün sözlerinden bir dörtlük :

  Yörün güzeller yaylaya yörün
  Gelin ağlaşır da fırsat verin
  Güveğimiz gelende halı serin
  Yörün gidelim de fırsat verelim.

  HALK OYUNLARI :

  Halk oyunları üzerindeki araştırmalar, yörüklerin çok eski tarihlerde
  oynamış oldukları bir kısım oyunları günümüze kadar getirdikleri
  göstermektedir. Bu oyunlardan bazılarının Samanların dinsel
  törenleriyle ilgili olduğu da anlaşılmıştır.

  Adana halk oyunlarının önemli bir kısmı (özellikle mengiler) Pozantı
  ilçesinde, Toros yaylalarındaki Türkmen yörükleri arasında
  yaşatılmaktadır. Türkmen oyunlarından Mengiler ve Şirvani Karaisalı
  ilçesinde de yaygındır. Tufanbeyli'de Mızıka eşliğinde Çerkez oyunlarının
  oynandığı da bilinmektedir.

  Türkmen yörükleri Oğuz boylamdandır. Oğuzların boy ve soy
  adları olan Afşar, Bağdeli, Karkın, Bayındır, Salur, Ağva, Kınık,
  Bayat, Akevli, Karavli, Dudurga gibi adları bugün de boy ve soy adı
  olarak kullanılmaktadır.

  Yörükler, Türkmen aşiretlerinin davar sürüleri otlatmakla
  geçinenleridir. Onlar nerede daha iyi bir otlak bulurlarsa oraya
  göçüp konarlar. Onun için bu yörüklere konar-göçerler de denmektedir.
  Şimdi önce Adana İlimizdeki halk danslarının adlarını sayalım.

  Sonra da bazı açıklamalarda bulunalım.
  İşte Adana ili ve Çukurova yöresinde saptanabilmiş oyunların
  adları :
  Acem Halayı
  Adana Ağırlaması
  Adana bar havası
  Adana Şirvani
  Adana Üçayağı
  Bağlama
  Ceyhan Garibi
  Çelebi Halayı
  Dağlı
  Dama Vurdum bir Tepik (depik)
  Depki (Depi-Dephi)
  Demircioğlu
  Dipçik
  Dokuzlu
  Eş bulma
  Gel Gel (Telefon)
  Gelin alma
  Halebi
  Hasan Dağı
  Hollu Halayı
  Horasan Mengisi (Horasani Mengi)
  Kaba (Karaçor-Karaçör)
  Kaba Oyunu
  Kırıkhan (kırıkcan-Kırkcan)
  Kırma
  Kurdali (Kurt halayı- Kürt Halayı)
  Mengi
  Oymak Halayı
  Öteyüz Üçayağı
  Pekmez
  Sandalcıoğlu
  Sarhoş
  Serçe
  Sin- sin
  Sürek Halayı
  Şenola Düğün Şenola
  Şirvani
  Telefon (Gel Gel)
  Temra (Temurağa-Timurağa)
  Toros Mengisi
  Türkmen Halayı
  Üçayak (Üçayaklı Halay)
  Yağlı Kenar

  Bugün artık bölgesel ve yerel oyunlar okullarda ve derneklerde
  öğretilen oyunlar aracılığı ile bütün illerimize yayılmış durumdadır.
  Örneğin diğer doğu illerimizde daha çok görülen

  Köroğlu
  Kürdün Kızı
  Hoşbilezik
  Görgeninin Gazeli ve
  Maraş Dokuzlusu

  gibi oyunlar Adana ilinde de oynanmaktadır.
  Çukurova Halk Danslarımız hakkında bazı bilgiler: Bugün bazı
  danslarımız hakkında pek çok bilgiye sahip olduğumuz halde
  bazı bölge oyunlarımızın ancak adlarını saptayabilmiş durumdayız.
  Çukurovanın dansları hakkında da bazı bilgiler toplanabilmiş,
  fakat bir kısım dansların da ancak adları saptanabilmiştir. Bununla
  birlikte elimizdeki bilgilerden yararlanarak bölge dansları hakkında
  ilke niteliğinde birkaç görüş ortaya koyabiliriz :

  1- Bu bölgede başta Türkmenlerin oyunları olmak üzere toplu
  danslar kız-erkek bir arada yürütülmektedir.
  2- Toplu olarak oynanan bu yöredeki oyunların dizi biçiminde ve
  tutunarak oynanılanlarına
  a) Depki ya Halay
  Halka biçiminde fakat tutunmadan oynanılanlarına da
  b) Mengi adı vererek onları iki ana grupta ele alabiliriz.
  3- Bölgedeki tutunarak oynanan toplu dizi oyunların
  sürdürülmesine Halay çekmek dendiği gibi Depük yada depik depmek
  de diyebiliyoruz. Bu yönüyle bölge halk oyunları bakımından
  Çukurova, Halaylar bölgesine dahil edilmektedir. Bununla birlikte
  Çukurova Halaylar yöresi içinde Mengiler bölgesi olarak da ele
  alınabilir. Çünkü kasaba ve kentlerde hora biçiminde oynanan oyun
  lara Halay ya da Depki, özellikle Toros yörükleri arasında daire ya
  da halka biçiminde tutunmadan yürütülen toplu oyunlara da Mengi
  denmektedir. Mengilerin karşılıklı iki sıra halinde oynandığı da sap
  tanmıştır.

  Şimdi yörede çok sevilip oynanan bir kaç oyun hakkında genel
  bilgiler vererek konuşmalarımıza son vermek istiyoruz.

  Gelgel: Bu halk dansı bugün gençler arasında daha çok telefon
  adıyla bilinip oynanmaktadır. Halbuki biz bu oyunun henüz telefonun
  çok yaygın olmadığı, hatta icad edilmediği zamanlardan geldiğini
  tahmin ediyoruz. Nitekim estetik bir dans olan ve karşılıklı iki sıra
  halinde yürütülen bu oyunda dramatik bir unsurla da karşılaşıyoruz.
  Genellikle kız-erkek iki sıra halindeki oyuncular, el işaretleriyle ve
  gel gel diyerek birbirlerini çağırdıklarına tanık oluyoruz. Gerçi bu bir
  davettir, çağırı'dır ama telefın'u simgeleyen hiç bir hareket ya da
  figür yoktur.

  Kaba : Kaba adlı halk dansı bir çeşit ağır halaydır. Ancak diğer
  halaylardan farklı bir özelliği vardır. Halaylar genellikle ağır başlayıp
  yavaş yavaş, bölüm bölüm hızlılaşırlar. Ağır bir halay türü olan Kabada
  ise hızlılaşma gibi bir tempo değişikliği yoktur. Kaba oyunu
  hangi tempo ile başlamışsa o tempo ile sürdürülüp bitirilmektedir.
  Mengi : Çukurova Türkmenlerinin halka biçiminde düzenlenerek
  birbirlerine tutunmadan yürüttükleri bir toplu dans türüdür. Türkmen
  Halayı adı bu oyuna yakıştırılmış sanılmaktadır. Çünkü halaylar tutunarak
  oynanan toplu dizi oyunlarıdır. Bazı aşiretlerde bu oyuna Horasan
  Mengisi ya da Horasanı' Mengi de denmektedir. Bu
  Türkmenlerin Anadolu'ya Horasan'dan geldiklerinin bir kanıtı olarak
  kabul edilmektedir. Türkmenler. Horasan mengisinde olduğu gibi,
  danslarını çalışma hayatında birlikte oldukları bacı ve kardaşlarıyla
  yani kadın-erkek bir arada yürütmektedirler.
  Temra : Temra oyunu Temurağa'nın değişik bir biçim de
  söylenişinden başka bir değildir. Tamurağa oyunu bilindiği gibi Orta
  ve Doğu Anadolu'da pek çok yaygın olarak oynananlardan biridir.
  Şenola Düğün Şenola : Genellikle kızların oynadıkları türkülü bir
  oyundur. Toplu olarak sürdürülen bu oyun bölgede çok tutulmakta
  ve sevilerek oynanmaktadır.
  Oyunlara Eşlik Eden Çalgılar:
  Adana yöresinde halk oyunlarına eşlik eden çalgılar şunlardır :
  Açık havada hemen hemen tüm oyun ya da danslara davul-zurna
  eşlik etmektedir. Oyunlara eşlik eden sazlar arasında saz, kaval
  (düdük), deplek (tef) ve darbuka da yer almaktadır.

 2. 2
  AYKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: Çukurova'da Türkmenler Ve Halk Oyunları

  Reklam  türkiye çok fazla milletin ve çok farklı kültürlerin bir arada buluştuğu harika bir yerdir farklılıklar dahada zenginleştirirken ülkeyi dostluklar ve meraktan başlayan öğrenme duygusuda artmaktadır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi