Çok anlamlı aşk sözleri

+ Yorum Gönder
Aşk Sevgi ve Güzel Aşk Sözleri Bölümünden Çok anlamlı aşk sözleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  KEM@L
  Emekli
  Reklam

  Çok anlamlı aşk sözleri

  Reklam  Çok anlamlı aşk sözleri

  Forum Alev
  Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır TOLSTOY
  Bir aileyi idare etmek, bir devleti idare etmekten hiç de daha kolay değildir MONTAİGNE
  Her aile bir tarihtir Hatta okumasını bilene göre bir destandır ADE LAMARTİNE
  Yüce Tanrıyı anlamak çok zordur. O, esrarengizdir fakat hiç bir zaman kinci ve kötü değildir EİNSTEİN
  İnsan, Allah a su ve hava kadar muhtaçtır ALEXIS CARREL
  Allahın varlığı, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir. DESCARTES
  Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur. MEVLANA
  Eğer tanrı olmasaydı, bir insan aziz olabilir miydi? Bu benim bugün bildiğim tek samimi problemdir. ALBERT CAMUS
  Merhamet faydasız olunca, insan ondan bıkar usanır. ALBERT CAMUS
  Aşk, akıllı, aptal demeden, bütün insanlara bulaşan bir hastalıktır. ALBERT CAMUS
  Aşılmaz bir duvarın önünde yaşamak köpekçe yaşamaktır. ALBERT CAMUS
  İnsanın eninde sonunda alışamayacağı bir düşünce yoktur. ALBERT CAMUS
  Geceler sonsuz değildir. ALBERT CAMUS
  Bir anne yüreği, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur. BALZAC
  Dünyada öğretilen bütün bilgilerin hiçbiri bize, bir ananın bakışının, bir kelimesinin verdiği şeyi vermeye muktedir değildir. RAABE
  Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. ANDRE MAUROİS
  İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. ANDERSEN
  Her insanın hayatı, Tanrı nın yazdığı bir peri masalıdır. ANDERSEN
  Kalp, bütün erdemleri kendinde toplamıştır. Ama bütün kötülüklerde oradadır. ANDERSEN
  Bütün kötülükler, bütün erdemler kalbimizdedir, senin kalbindedir, benim kalbimdedir. ANDERSEN
  Kişi kendi kusurlarını söylemekten hoşlanmaz, bu işi başkaları gereği kadar yapar zaten. ANDERSEN
  İnsan başkalarını aldatmak idmanını önce kendinde yapar. R.HALİD KARAY
  Farkına varmadan başkalarını aldatmak ne kadar güçse, farkına varmadan kendini aldatmak o kadar kolaydır. LA ROCHEFOUCAULD
  İnsanlar seni, istedikleri kadar bilsinler, ama kendi kendini aldatabilir misin? TOLSTOY
  Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir. ARİSTOTELES
  İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler. ARİSTOTELES
  Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer. ARİSTOTELES
  Cesaret kuvvetle birleşince büsbütün artar. ARİSTOTELES
  Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır. ARİSTOTELES
  Yalnız topla tüfekle değil, iradenle de cesur olacaksın; fena şeyleri yapmamak için cesur, inandığın, doğru bildiğin şeyi yapmak için, öldürseler bile, cesur olacaksın. HALİDE EDİP ADIVAR
  Kadınlar sade bal değil, zehir tesiri de yaparlar. HALİDE EDİP ADIVAR
  Kadınlar kendilerini sevenler için değil, onlara hükmedenler için can verirler. HALİDE EDİP ADIVAR
  Biz zavallı insanlar, kalplerimizin elinde birer oyuncaktan başka bir şey değiliz. HALİDE EDİP ADIVAR
  Sabırla sükun daima birlikte gelmez. HALİDE EDİP ADIVAR
  Her ferdi, hatta her topluluğu hoşlandığı yem ile avlarlar. H.RAHMİ GÜRPINAR
  şahin kocasa da vermez avını.
  İlk arzuyu yenmek, onu takip eden diğerlerini tatmin etmekten daha kolaydır. BENJAMİN FRANKLİN
  İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler. ARİSTOTELES
  Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer. ARİSTOTELES
  Arzular! Hiç mi yorulmayacaksınız? ANDRE GİDE
  Hiç kimse bir alışkanlığa veda etmek cesaretini gösteremez. BALZAC
  İlk gördüğümüz zaman korktuğumuz nice şeyler vardır ki, zamanla alışır, hiç aldırmaz oluruz. AİSOPOS
  Mademki alışkanlıklar,hayatımızın en ileri gelen hakimleridir, öyle ise ne yapıp yapıp iyi birini edinmeye çalışmalıyız. BACON
  Silahlı adalet, en kötü adaletsizliğe bedeldir. EMİLE ALAİN
  Büyük başarılar kişiyi aptallaştırmadığı takdirde, kişi alçakgönüllü olur. EMİLE ALAİN
  Anne sevgisi, bencil duyguların en üstünüdür. EMİLE ALAİN
  İsteğin önünde yeryüzü hiç de büyük değil! EMİLE ALAİN
  Arzuyu düşünmek, onu daha da çoğaltmak demektir. EMİLE ALAİN
  Affetmek ve unutmak, iyi insanların intikamıdır. SCHİLLER
  Suçludan öc almak, adalet; onu bağışlamaksa fazilettir. CAMİ

  Büyük adam büyük olduğunu; fakat büyüklüğün küçüklük olduğunu bilir. ANDRE MAUROIS
  Büyükler, omuzlarımızda taşıdığımız için büyüktürler, fırlatıp atınca yerde sürünmeye başlarlar. MONTANDRE
  Hep küçükler yanar, büyükler azıtınca. LA FONTAİNE
  Hiç bir şey büyüklük kadar sade değildir. Sade olmak, büyük olmaktır. EMERSON
  Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur. TOLSTOY
  Bütün mesele, iyi ve büyük görünmek değil!... Gerçekten iyi ve büyük olmaktır. BEETHOVEN
  Ne kimseden borç al, ne kimseye borç ver. Çünkü ödünç para veren, çok kere, hem parasından olur, hem dostundan. SHAKESPEARE
  Öyle bir hale geldik ki, insan borcunu ödedi mi, büyük bir iyilik etmiş sayılıyor. TERENTİUS
  Bütün trajediler ölümle biter, bütün komediler evlilikle. BYRON
  Dostluk, kanatsız sevgidir. BYRON
  Bir devleti kurmak için bin sene ister, yıkmak için bir saat yeter. BYRON
  Acı, akıllı adamların hocasıdır. BYRON
  Budala ile başa çıkmak, katille, hırsızla başa çıkmaktan daha zordur. CHARLES VİLDRAC
  Budalanın sersemliği her zaman zeki kimselere bileyitaşı hizmeti görür. SHAKESPEARE
  Aptal görünmeğe cesaret etmek büyük bir akıllılıktır. ANDRE GİDE
  Yastık diye başını ateşe dayayan, yatak diye yılanların üzerine yatan bir adam, emniyet ettiği bir dostundan, düşmanlık sezen bir adamdan daha rahat uyur. BEYDEBA
  En çok kaybolan gün, hiç gülmeden geçen gündür. CHAMFORT
  İhtilaller gülsuyu ile mi yapılır sanıyorsunuz? CHAMFORT
  Fırsat, adamın kapısını iki kere çalmaz. CHAMFORT
  şunu veya bunu yapacağım deme: ne yapacaksan yap. DALE CARNEGİE
  Korku, emniyet kıtlığının meyvesidir. DALE CARNEGİE
  Başkalarının düşüncelerine saygı göster; yanlış düşündüğünü kimsenin yüzüne söyleme. DALE CARNEGİE
  Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol. DALE CARNEGİE
  Konuşma, bir bayanın etekliği gibi; ilgiyi sürdürecek kadar kısa, konuyu kapsayacak kadar uzun olmalıdır. DALE CARNEGİE
  Dünyada herkes mutlu olmak ister. Fakat sizi mutlu eden şey ne olduğunuz ve ne yaptığınız değil, sizin görüş ve duyuşunuzdur. DALE CARNEGİE
  Hiç kimse, başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. J.KETH MOORHEAD
  Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Ya kendi aklından faydalanmak, yahut da başkalarının akılsızlığından faydalanmaktır. LA BRUYERE
  Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. SCHILLER
  İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. ANDRE GIDE
  Başarının dört şartı; bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmak. AXEL MUNTHE
  Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. OSCAR WILDE
  Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir. PUşKİN
  Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur. VİCTOR HUGO
  Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömer. KREZÜS
  Bir baba yüz evlada bakar da, yüz evlat bir babaya bakamaz. GABRİELE D’ANNUNZİO
  İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olduğu zaman duyar. GOETHE
  Evlatlarını sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu çıldırasıya sevmeyen dede olamaz. VİCTOR
  Basma cahilin izine,Gitme şeytanın sözüne. RUHSATİ
  Cahil sual sormaz. BENJAMİN DİSRAELİ
  Cehalet, dertlerimiz için tesirsiz bir ilaçtır. SENECA
  Çin de bile olsa bilgiyi arayın, gidin, elde edin. HZ. MUHAMMED
  Bilgiden başka hiçbir kuvvete heves etme. CAMİ
  Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. BHARTRİHARİ
  Cahiller cesur olurlar. HZ.MUHAMMED
  Cesaret hayatı hiçe sayar, vicdanı değil. SCHİLLER
  Doğru olan her şeyi gördüğü halde yapmamak cesaretsizliktir. KONFÜÇYÜS
  Cesaret kuvvetle birleşince büsbütün artar. ARİSTOTELES
  Hayat herkes için acı, çünkü benim boş yere dilediklerime sahip olmuş nice insanlar gördüm, onlar da mes’ut değil. BALZAC
  İnsanın en zor katlandığı duygu acımadır, hele hak edince. BALZAC
  Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. BALZAC
  Sevmek, bir başkasının hayatını yaşamaktır. BALZAC
  Bir anne yüreği, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur. BALZAC
  Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. BALZAC
  Hiç kimse bir alışkanlığa veda etmek cesaretini gösteremez. BALZAC
  Bütün acılar azalır, yeter ki ekmeğin olsun. CERVANTES
  Açlık, dünyanın en güzel salçasıdır. CERVANTES
  İyi bir ağaca sarılan gölgesiz kalmaz. CERVANTES
  Zamanın unutturamayacağı anı, ölümün silemeyeceği acı yoktur. CERVANTES
  Zenginlik, geçici bulutlar gibidir
  Suçu gizlemek, onu işlemekten daha beter bir suçtur
  Susuz kalmış bir kumluk hiç suya kanar mı?
  Başı mühürlü sırlardan kimse pişman olmamıştır
  Bir sürü için yırtıcı bir köpeğin kurtla arkadaş olmasından daha büyük bir bela tasavvur edilemez
  Başı mühürlü sırlardan kimse pişman olmamıştır.
  Susuz kalmış bir kumluk hiç suya kanar mı?
  Suçu gizlemek, onu işlemekten daha beter bir suçtur
  Zenginlik, geçici bulutlar gibidir
  Çalışmak ve iyilik etmek, Tanrı’nın bize öyle bir ihsanıdır ki, seven ve bedbaht olan kalplerde aşkın yerini tutar. GOETHE
  Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlık. VİCTOR HUGO
  Çalışma; sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır. ANDRE MAUROİS
  Cihan vatandan ibarettir, itikadımca. YAHYA KEMAL BEYATLI
  Güçlü olan, yenilmeyen yalnız azimdir. YAHYA KEMAL BEYATLI
  İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. YAHYA KEMAL BEYATLI
  Nedir hayat uzayan ıztırabdan başka Hiç şaşmayan saat gibi işler durur kader. YAHYA KEMAL BEYATLI
  Ölüm, asude bahar ülkesidir bir rinde. YAHYA KEMAL BEYATLI
  Rahatça dal, ölüm sonu gelmez bir uykudur. YAHYA KEMAL BEYATLI
  Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. YAHYA KEMAL BEYATLI
  Yaşamak zevki nedir bilmez, ölümden korkan. YAHYA KEMAL BEYATLI
  Ahlak, insanın kendi kendini (nevsini) mağlup etmesidir. CEMİL SENA ONGUN
  Hayatlarında hiçbir başarı gösteremeyenler, kendilerini başkalarının başarılarını küçültmekle teselli ederler. CEMİL SENA ONGUN
  Kurtlar elinde parçalanmayı göze alamayan çobanlardan mahrum sürüler, ergeç korktuklarına uğrayacaklardır. CEMİL SENA ONGUN
  Fırtına, meyvelerin vaktinden evvel olgunlaşanlarından ziyade, kurtlanmış olanlarını düşürür. CEMİL SENA ONGUN
  Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir BALZAC
  Değerli insanlar, çok kaldıkları yerde daima düşkünlüğe uğrarlar Nasıl ki, su, havuzda fazla beklerse durgunluktan dolayı kokar DAKİKİ
  Gene de bir iştir beklemek Bekleyecek bir şeyi olmamaktır korkunç olan. CESARE PAVE
  Vatan müdafaasının en emin ve ucuz yolu eğitimdirBUCHNER
  En iyi eğitimli kişi, yaşadığı hayatı en iyi anlayandır HELEN KELLER
  Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin HUANG-ÇE
  Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacı. PAUL RICHER
  İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar CERVANTES
  Eğitim kafayı geliştirmek demektir Belleği doldurmak değil. MARK TWAIN
  Bir memleketin yükselmesi, ev ve aile muhabbetine bağlıdır. CHARLES DİCKENS 2. 2
  sagocu_kız
  Bayan Üye

  --->: Çok anlamlı aşk sözleri

  Reklam  Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacı. PAUL RICHER

  Teşekkürler...
+ Yorum Gönder
albert camus aşk sözleri
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi