Şafiiler (şekil olarak) nasıl namaz kılar? Namazın hey'at sünnetleri nelerdir?

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Fıkhi Mezhepler Bölümünden Şafiiler (şekil olarak) nasıl namaz kılar? Namazın hey'at sünnetleri nelerdir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Şafiiler (şekil olarak) nasıl namaz kılar? Namazın hey'at sünnetleri nelerdir?

  Reklam  Şafiiler (şekil olarak) nasıl namaz kılar? Namazın hey'at sünnetleri nelerdir?

  Forum Alev
  NAMAZIN HEY'AT SÜNNETLERİ:

  Namazın hey'atı sayılan sünnetler on beş tanedir:

  1- İftitah tekbirinde, rüku a giderken ve kalkarken elleri kaldırmak.

  2- Kıyamda ağ eli sol elin üzerine koymak.

  3- (iftitah tekbiri aldıktan sonra) 'Veccehtü'yü okumak.

  4- Eûzü Besmele çekmek.

  5- Sesli okunması gereken yerde sesli okumak.

  6- Sessiz okunması gereken yerde sessiz okumak.

  7- (Fatiha bitince) 'Amin' demek.

  8- Fatiha'dan sonra bir sure okumak.

  9- Kalkma, oturma ve eğilmelerde tekbir getirmek.

  10- Rüku'dan kalkarken "Semiâîlahu limen hamide rabbena leke! hamd" demek.

  11- Rüku ve secdelerde tesbih yapmak.

  12- Oturmalarda ellerini uylukların üzerine koymak. Ettehiyatta sol elini tamamiyle yatırır, sağ elini ise yumar sadece işaret parmağını uzatır.

  13- Bütün oturuşlarda iftiraş etmek.

  14- Son oturuşta teverrük etmek.

  15- İkinci selamı vermek.

  Namazın hey'etleri için deliller:

  1. İhram tekbiri alırken, rükuya giderken ve rüku'dan kalkarken elleri kaldırmak.
  İbni Ömer şöyle demiştir: "Allah Resulü namaza durduğu zaman, ellerini omuzları hizasına kaldırır, sonra tekbir alırdı. Rüku'a gitmek istediği zaman da, rükudan kalktığı zaman da böyle yapardı. Fakat, secdeye gittiğinde ve secdeden kalktığında böyle yapmazdı." (Buhari, 705, Müslim, 390.)

  Eller kaldırıldığı zaman ayaları kıble tarafına doğru açmak en uygundur. Baş parmakları da kulakların memesinin hizasına getirmektir.

  2. Kıyamda iken sağ eli, sol elin üzerine koymak. Vail bin Hıcr şöyle rivayet eder: "Hz. Peygamber namaza başladığı zaman ellerini kaldırıp tekbir alır. Sonra sağ elini sol bileği üzerine koyardı" (Müslim,40I.)

  3. Veccehtu. İhram tekbirinden sonra veccehtu okunur. Hz. Ali'nin rivayetine göre Hz. Peygamber namazı ikamede veccehtu ile başlardı.

  4. Euzü Besmele çekmek. Veccehtudan sonra. Eüzu billahi mine’ş – şeytani’r - racim demektir. Bunun delili şu ayeti kerimedir:

  "Kuran okuduğu zaman recm edilmiş (kovulmuş) şeytandan Allah'a sığın." (Nahl: 16/98)

  5-6- Kuran'dan okunması gerekeni sesli okunması gereken yerde sesli okumak, sessiz okunması gereken yerde de sessiz okumak. Sabah, akşam ve yatsı namazlarının farzlarının ilk iki rekatında, cuma namazı, bayram, Ay tutulması, yağmur, teravih ve Ramazan "da kılınan vitir namazlarında cehri (açık) okumak sünnettir. Bunların dışında kalan diğer namazlarda kıraatin gizli okunması sahabelerden nakledilmiştir. Delili şu hadisi şeriftir:

  Ebu Hureyre (r.a) şöyle demiştir:

  "Her namazda Kuran okunur. Rasulullah (s.a.v)'ın açık okuyup bize duyurduklarını biz de sizlere o yerlerde duyuruyoruz. Bizden gizlice okudukları yerleri biz de sizlerden gizli okuyoruz." (Buhari, 738. Müslim. 396)

  7- Fatiha 'dan sonra 'amin' demek.

  Aminin kelime anlamı "Allahım duamızı kabul et " demektir.

  "Vele’d-dallin" dedikten sonra 'amin' demek sünnettir. Kılınan namazda fatiha sesli okunuyorsa 'amin' de sesli okunacaktır. Sessiz okunuyorsa 'amin' kelimesi de sessiz okunacaktır. İmamın arkasında kılınan namazda kıraatler cehri (yüksek sesle) okunuyorsa 'amin' kelimesinin yüksek sesle söylenmesi sünnettir. Bunun delili. Ebu Hureyre (r.a) şöyle demiştir:

  Rasulullah (s.a.v) buyurdu ki:

  'İmam amin dediği zaman arkasından siz de amin deyiniz. Çünkü her kimin amin demesi meleklerin amin demesine uyarsa geçmiş günahları affolunur" (Buhari: 748; Müslim, 410)

  8- Fatihadan sonra bir sure okumak.

  Ebu Hüreyre (r.a.) şöyle demiştir:

  "......Onun arkasında namaz kıldığımda öğlen namazının birinci ve
  ikinci rekatlarını uzatırdı. Üçüncü ve dördüncü rekatlarını hafif tutardı. İkindi namazında hafif, akşam namazında mufassal denilen surelerden okurdu. Yatsı namazında şems ve benzeri sureleri, sabah namazında da uzun sureleri okurdu." (Nesai, 1/167)

  Weccehtu Duası

  "Weccehtu wechiye lillezi fataressemawati welarde haniyfen müslimen we ma ene minel müşrikiyne. inne salatiy we nüsûkiy we mahyaye we me-matiy lillahi rabbil âlemiyn. La şeriyke lehü we bi-zalike umirtu we ene minel müslimiyn." (Ebu Davud, 996)

  Türkçesi: "Şüphesiz ki ben yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim. Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hiç bir ortağı olmayan alemlerin rabbı Allah'ındır. Ben ancak bununla emrolundum ve ben müslümanlardanım."

  Teveccüh olarak bilinen veccehtu duası farz ve nafile namazların evvelinde fatihaya başlamadan önce okumak müstehaptir.

  İhram tekbirinden sonra veccehtu duası okumadan Euzubillahi mineşşeytanir-racim veya fatiha suresine başlanmışsa artık başa dönüp veccehtu duasını okumak uygun değildir.

  Cenaze namazlarında ve vaktinin dar olduğu namazlarda vecehtu duası okunmaz.

  9- Rüku' ve secdelerden kalkmalarda, oturmada ve eğilmelerde tekbir almak. Ebu Hureyre (r.a.)'dan rivayete göre Hz. Peygamber namaz kıldığında ayakta iken ihram tekbiri alırdı. Sonra rüku'a giderken tekbir alırdı. Sonra ayağa kalkarken 'Rabbena lekel hamd" derdi. Sonra secdeye giderken tekbir alırdı. Sonra ikinci secdeye giderken tekbir alırdı. Sonra başını ikinci kere kaldırırken tekbir alırdı. Sonra tamam edinceye kadar bütün namazda böyle yapardı. (Namazdan selam verdikten) sonra Ebu Hureyre:

  'Şüphesiz ki içinizde namazı en çok Rasulullah'ın namazına benzeyen benim' derdi. (Buhari, 794)

  10- Rüku'dan kalkarken, 'semiallahu limen hamide...' geçen hadiste ifade edilmiştir.

  11- Rüku' ve secdelerde tesbih yapmak.

  Rüku' a giderken de 'sübhane rabbiye a'la' demektir. Beş, yedi ve dokuz defa'da getirilebilir.

  12- Oturuşta elleri dizlerin üzerine koymak. İbni Ömer şöyle rivayet eder: "Hz. Peygamber namazda oturunca ellerini dizleri üzerine koyardı. Sağ elinin işaret parmağını kaldırırdı. Onunla Allah'ın bir olduğuna işaret ederdi. Sol elini de parmaklarını uzatarak sol dizi üzerine koyardı." (Müslim, 580)

  13.-14- İftiraş ve teverûk. Ebu Humeydi şöyle der:

  "Ben Hz. Peygamberin namaz kılışını hepinizden daha iyi hatırlıyorum. Hz. Peygamber ikinci rekatın sonunda sağ ayağını dikip sol ayağı üzerinde oturdu. Son oturuşta sol ayağını sağ ayağının altından çıkarıp sağ ayağını da dikerek mak'adı üzerinde oturdu." (Buhari,765 Muslim, 392)

  İkinci rek'attaki oturuş iftiraş, son oturuştaki oturuş da teverrûktur.

  15- İkinci selamı vermek. Namazda birinci selamı vermek rükündür. İkinci selam ise sünnettir.

  Abdullah İbni Mes'ud şöyle anlatıyor:

  "Hz. Peygamber yanağının beyazlığı arkadan görüneceği şekilde sağ ve soluna "Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rah-metullah" diye selam verirdi.” (Buhari, 771)

  Et-tahiyatta rükün olan salavat-ı şerifenin akabinde Rasulullahın ehli beytine de salavat getirmek ve dua etmek de sünnettir.

  NAMAZDA KADINLAR:

  -Kadınlar namaz kılarken dirseklerini yan taraflarına yapıştırır. Karnını ve dirseklerini birbiriyle temas ettirerek toplanır bir vaziyete bürünür. Bunun delili şu hadisi şeriftir.

  Peygamberimiz (s.a.v.) namaz kılan iki kadının yanından geçti ve onlara şöyle buyurdu:

  "Secdeye gittiğinizde vücdunuzu yere yapıştırın. Çünkü kadın bu konuda erkek gibi değildir." (Beyhaki, 2/232)

  - Sesli okunan yerlerde yabancı erkek bulunursa sesini kısmalıdır. Çünkü kadın avret olduğu için fitneye yer verilebilir. Yabancı erkeklerin hazır olması veya seslerini duyması ihtimali olursa kadın namazda kıraatini yükseltmemelidir.

  Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de: "Eğer (Allah’dan) korkuyorsanız (yabancı erkeklere karşı) çekici bir eda ile konuşmayın, sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır." (Ahzab: 36/32) Bu ayetin zahiri manasından anlaşılıyor ki kadının sesinden fitne çıkrabilir.

  - Kadın, uygun olmayan herhangi bir durum oluşunca "sübhanallah" demez ancak ellerini şapırdadır. Bunun delili ise yukarıda geçen erkeklerin uygunsuz bir durum karşısında "subhanallah" desinler, hadisinin son bölümüdür.

  - Kadının yüzü ve elleri dışında kalan tüm vücudu avrettir.
  Bunun delili şu ayeti kerimedir: "Kadınlar zinetlerini göstermesinler Ancak bunların görünmesi zaruri olan (yüz ve eller) müstesna." (Nur: 24/31) '

  Delili Ümmü Seleme'nin rivayet ettiği hadistir. Ümmü Seleme Peygamber (s.a.v.)'e, 'Kadın altında (herhangi bir giysi) bulunmaksızın sadece entari ve büyük başörütüsüyle namaz kılabilir mi?' diye sordu.

  Peygamberimiz (s.a.v.): "Entari geniş ve ayaklarının üstünü kapatır durumda ise kılabilir." (Ebu Davud, 640) buyurdu.

  Cariye namazda erkek gibidir. Bu da hizmet ve köleliğin kendileri için bazı zorluklar teşkil ettiğinden tanınan kolaylıktır. Ama namaz dışında ise cariyenin avreti hür kadın gibidir.

  NAMAZDA ERKEKLER:

  -Erkekler pazularını yanlarından uzaklaştırır.

  Bu konuda Ebu Humeydi şöyle rivayet eder:

  "Allah Resulü namazda ellerini yanlarından uzaklaştırıp, avuçlarını omuzlarının hizasına koyardı." (Ebu Davud. 738, Tirmizi, 270)

  Buhari'nin bir rivayetine göre Resulullah namaz kılarken koltuklarının beyazlığı görünecek kadar pazularını açardı. (Buhari, 383)

  Bu hadislerin zahiri ifadelerinden anlaşılıyor ki erkek pazularını yan taraflarından açmalıdır.

  - Rüku ve sedelerde dirsekleri yan taraflardan ve karnı da diz uykularından uzaklaştırmak.

  Yine Ebu Humeydi'den rivayet verelim:

  Hz. Peygamber (s.a.v) namazda secde ettiği zaman karnını diz uyluklarından uzaklaştırırdı. (Ebu Davud, 735)

  - Aşikâr (sesli) okunması gereken yerlerde erkekler sesli okurlar. Namazda iken bir uygunsuzluk görülse veya imamın arkasındaki namazda bir uyarılma gerekiyorsa 'subhanellah' şeklinde uyarı verirler.

  Sehl bin Sa'd'ın rivayet ettiği hadiste Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

  "... Namazda iken her kim (uygunsuz) bir sey olduğunu görürse tesbih etsin. Tesbih ettiği vakit elbette kendisine (imam tarafından) iltifat ve dikkat olunur. El çırpmak da kadınlara mahsustur." (Buhari, 652, Müslim 421)

  -Erkeğin avret yeri, diz kapağı ile göbek arasında kalan bölgedir. Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Göbek ile diz kapaklarının arası avrettendir." (Beyhaki, II 229, Darekutni, 1-23)

  NAMAZDA KADIN İLE ERKEĞİN AYRILACAĞI YERLER:

  Kadın (namazda) beş şeyde erkeğe muhalefet eder

  - Erkekler, pazularını yanlarından uzaklaştırır.

  - Rüku' ve secdelerde dirseklerini yanlarından, karnını da dizlerinden uzaklaştırır.

  - Aşikar okunacak yerlerde açık okur (cuma, bayram ve gece kılınan namazlardaki ilk iki rekatlerinde).

  - Namaz üzerindeyken uygun olmayan herhangi bir durum oluşursa veya imamın arkasında cemaatle namaz kılıyor imam da herhangi bir yerde yanılırsa "Sübhanallah" deyip işaret verir.

  - Erkeğin avret yeri göbeğiyle diz kapağı arasıdır.

  Kadınlar ise, namazlarda uzuvlarını birbirine yapıştırır. Açıkta okunması gereken yerlerde sessiz okurlar. Uygun olmayan herhangi bir durum oluşunca da ellerini şapırdatarak yanındakileri uyarır. Kadınların avret yeri ise, yüzü ve elleri dışında kalan vücudunun her yendir. Cariyenin avreti erkek gibidir.

  Sorularla İslamiyet Editör 2. 2
  AYKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: Şafiiler (şekil olarak) nasıl namaz kılar? Namazın hey'at sünnetleri nelerdir?

  Reklam  Şafiiler (şekil olarak) nasıl namaz kılar? Namazın hey'at sünnetleri nelerdir?; şafilerin hanefilerden farklı yanı yoktur herhalde namazın sünneti olabilir ama farzı değişmez değişirse sıkıntı başlar+ Yorum Gönder
şafiiler nasıl namaz kılar,  şafilerde namaz nasıl kılınır,  safiler nasil namaz kilar,  şafilerde namaz,  şafilerin namaz kılma şekli
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi