Riyakarlık nedir

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Fıkhi Mezhepler Bölümünden Riyakarlık nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi
  Reklam

  Riyakarlık nedir

  Reklam  Riyakarlık nedir

  Forum Alev
  bişr kişi olduğunun dışında görünür ise riyakardır 2. 2
  fecr
  Özel Üye

  --->: riyakarlık nedir

  Reklam  ;)

  Riya;iş,söz ve davranışlarda gösterişe yer verme,bir iyiliği veya salih bir ameli Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle değil,ibnsanların beğenisi için yapmaBu davranışa riya,bu davranışta bulunan kimseyede riyakar veya mürai denir

  Riya,insanlar arasında manevi nufuz,şan ve şöhret,maddi çıkar sağlamak için yapılırDünyaya ait bu tür maddi ve manevi çıkarları elde etmek için,dinin insanlar tarafından kutsal değerlere karşı beslenen bağlılık ve hürmet duygularının alet edilmesi,riyanın en kötü şeklidirBu tür davranışlar,hilekarlık ve yalancılıktırİnsan şeref ve haysiyetine hakarettir
  Riyakar kişinin söz ve davranışlarındaki samimiyetsizlikleri,diğer insanlar tarafından kısa zamanda anlaşılırBunlara kimse güvenemez
  Riyanın her çeşidi ahlaksızlık olduğu halde,ibadetlerde riyakar olmak çok daha büyük bir ahlaksızlıktırRasulullah Efendimiz:
  ''Muhakkak ki,sizin için en çok korktuğum şey,küçük şirk yani riyadır''(Tirmizi,Hudut-24)buyurmuştur İbadet Allah için yapılırAllah'ın rızası dışında bir amaçla;gösteriş olarak ibadet yapmak,Allah rızsını ortadan kaldırırGösteriş için ve bir çıkar düşüncesiyle Kuran okumak,namaz kılmak,oruç tutmak,zekat vermek vs ibadetleri boşa çıkarırAllah'u Teala:
  ''Ey iman edenler!Sadakalarınızı,insanlara gösteriş için malını harcayan,Allah'a ve ahiret günününe inanmayan kimse gibi başa kakmakve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayınÇünkü onun bu gösterişinin hali,üzerinde az bir toprak bulunann bir kaya parçasının haline benzer ki,ona şiddetli bir yağmur isabet edince üzerindeki toprağı temizleyip kendisini kati bir taş halinde bırakır''(Bakara 264)buyurmuşturŞu halde,Allah'ın emrini ve rızasını düşünerek değil de,dindar görünmek için ibadet etmek,alim ve bilgili desinler diye ilimle uğraşmak,cömert tanınmak için sadaka vermek,riyadan ötürü kötü bir davranışın ötesinde bir anlam ifade etmemektedirResulullah Efendimiz;
  ''Her kim duyulsun diye bir iş ilerse,Allah onun kıymetsizliğini duyururHer kim gösteriş olsun diye bir iş yaparsa,Allah da onun gösteriş yapmasını ve değersizliğini ortaya çıkarır''(Müslim,zühd-38) ''Şüphesiz riya şirktir''(İbni mace,fiten-16) ''Muhakakki riyanın en azıda şirktir''(Taberani) ''Riyakara kıyamette 'Ey facir! Ey hileci! Ey riyakar! Senin amelin boşa gittiEcrin yanıp kül olduGit,kime amel ediyor idiysen ondan ecrini ve mükafatını al'denir(Beyhaki)buyurmuştur


  Riya çok değişik şekillerde yapılmakla birlikte,bunlarda ortak olan özellik,dindarlık veya dürüstlük görüntüsü altında,insanlar arasında çıkar sağlamak,şan ve şöhrete ulaşmak arzusudurSevmedikleri kişileri seviyormuş gibi görünen,onlara yağ çeken,öven ve böylece menfaat sağlamaya çalışanlarada bol bol rastlanır
  Allah' ve insanlara karşı samimi davranarak riyadan uzak durmak mümkün olduğu kadar ibadetleri gizli yapmak,Allah rızasını insanların övgüsü,isteği,yergisi,korkusu ve çıkar düşüncesine tercih etmek müslümanın prensibidir
  Riya kısım kısımdır


  Birinci kısım:BEDEN YÖNÜNDEN DİNDE RİYA YAPMAK
  Bu beden zayıflığını belirtmek ve rengin sarardığını göstermektir ki bu durum,muhataplarına ahiretten çok korktuğunu ve din hususunda çok üzüldüğünü belirtmek içindirBeden zafiyetiyle az yediğine, ve sararmaklada geceleyin uykusuz kaldığına,fazla çalıştığına ve din için pek üzüldüğüne inandırmak isterBu sebepler belirdiğinde halk bu adama güzel hasletlerinden dolayı istidlal ederRiyakarın nefside bu hasletlerinin halk tarafından bilinmesi ile zevk ve rahatlık duyar


  İkinci kısım:GÖRÜNÜŞ VE KİSVE İLE RİYAKARLIK YAPMAK
  Bir cemaatin arasında kabul göreceği şekilde giyinmek de riyadırKendini o cemaatin içinden biri olduğunu göstermek amacıyla aynı elbiseye peygamber kisvesi olduğunu düşünmeden bilmeden bürünmek riyaya girerHatta böyle kimseler dahada aşırıya giderlerMesela normal kumaştan sade bir cübbe giymek varken onlar parlayan bir kumaştan beyaz rengi tercih ederlerSarığı normal bir şekilde sarmak varken daha büyük ve geniş sarar ve aşırıya kaçarlarBunlarda aynı kategoriye girerDünya ehlinin riyası ise güzel elbiseler,kıymetli binekler,genişlikler,mesken,ev aşyası,mobilya,rengarenk libaslar dırBu gürüpların her biri,mertebesini giydiği kıyafette görmektedirO kiyafetten daha düşük bir kıyafet ona ağır gelirHer ne kadar o kıyafeti giymek mubah isede kötülenmek korkusundan giymez


  Üçüncü kısım:SÖZ İLE YAPILAN RİYA
  Din ehlinin riyası vaaz etmek,hatırlatmak,hikmetle konuşmak,hadis ve eserleri,menkıbeleri ezberlemekBunları,ilmin çokluğunu isbat etmek için yapariyiliği emretmek,kötülükten nehyetmek,münkerlere karşı kzıp reaksiyon göstermek,konuşurken sesini zayıf çıkarmak,Kuran'ı okurken mahzun olduğunu korktuğunu göstermek için ince sesle okumak,hasmını susturmak için mücadele etmek vs bunlarda din ilmindeki kuvvetini halka göstermek ve gözlere alim,bilgili olarak gözükmek için yaparDünya ehlinin sözle riyası,şiirleri ezberlemek,darb-ı meselleri hıfzetmek,ibarelerde belagat ve fesahat göstermek vsdirBunları berlirli amaçlar ile yaparlar


  Dörüdüncü kısım:AMEL iLE YAPILAN RİYA
  İnsanların yanında iyi bir müslüman olduğunu göstemrek için namaz kılarken uzun süre ayakta durması,sırtını düzeltmesi,uzunca secdede ve rukuda kalması,başını eğmesi,sağa sola bakmayı terketmesi,sükuneti belirtmesi,ayaklarını ve ellerini düzgün tutması gibi fiillerdirAceleci bir riyakar acele iel yürürDin ehlinden birini gördüğü zaman yavaşlar va vakara bürünürAceleciliğe nisbet edilmekten korkarEğer o kişi gözden kaybolursa yine aceleyle yürümeye başlarBuna göre misallei genişçe çoğaltabilirsiniz
  Burada bir gurup vardır ki bunu okuduğu ve bildiği zaman yanlız halinin,halkın arasındaki haline benzemesnden korarVe yanlız yani halvette kendisini halkın arasında olmak istediği şekle zorlarZorlar ki halkın arasında bir amellerinde bir değişiklik yapmaya muhtaç olmasınBu kişi böyle yapmakla riyadan kurtulduğunu znnederAncak riyası katmerleşmiştirÇünkü halvethanesinde de riyakar olduMisal halvet ve tenhada,halkın gözleri önünde güzel yürüyebilmek için güzel yürümeye çalışmıtırAllah'dan koktuğu veya haya ettiği için değil


  Yapılan her ibadeti,ameli,yürümeyi,kalkmayı,yatmayı,kalmayı,ye meyi,çalışmayı,ilim telab etmeyi,giyinmeyi vs ALLAH için yapmalıRızasını taleb etmek için yapmalıİnsanların sana verecek ne cenneti,nede seni cezalandıracak cehennemi varRiya yapan bir insan ahirette, amellerine karşılık bir mükafat bulamayacağı gibi azar ve ceza görecektirRiyakarlık kişisizliği ve haysiyetsizliğide aynı zamanda kabul etmektir 3. 3
  Zehra
  Üye
  Allah razı olsun fecr:)+ Yorum Gönder
riyakar ne demek,  riyakarlık nedir,  riyakarlık,  riyakarlık ne demek,  riyakarlık ne demektir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi