Simple Present Tense İngilizce Konu Anlatımı

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... Sonuncu8Sonuncu9
Diğer Konular ve English - ingilizce Bölümünden Simple Present Tense İngilizce Konu Anlatımı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aybuke
  Usta Üye
  Reklam

  Simple Present Tense İngilizce Konu Anlatımı

  Reklam  Simple Present Tense İngilizce Konu Anlatımı

  Forum Alev
  SIMPLE PRESENT TENSE
  Simple Present Tense Türkçe'deki geniş zamanın ifadesidir. Aşağıda bu zamanın kullanımıyla ilgili ders anlatımı vardır.
  Auxiliary verbs: do/does don't/doesn't
  DİKKAT!: Üçüncü tekil şahıslarda (he,she,it) olumlu cümlelerde fiilin sonuna "s" takısı gelir. Olumsuz ve soru cümlelerinde does veya doesn't kullanıldığı için fiilin sonuna "s" takısı gelmez.
  ÖRNEK TABLo

  ("He,she ve it" üçüncü tekil şahıs oldukları için olumlu cümlede görüldüğü gibi fiilin sonuna "s" takısı gelmiştir. Ama olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil kullanıldığı için "s" kullanılmamıştır.)
  USE 1 Repeated Actions
  (Tekrarlanan eylemler)
  Use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event or something that often happens.
  (Simple Present Tense bir eylemin sürekli tekrarlandığı veya alışılagelmiş olduğu fikrini verir. Bu eylem bir alışkanlık, hobi, günlük bir olay, planlanmış bir olay veya sık sık tekrar eden bir olay olabilir.)

  EXAMPLES:
  I play tennis. (Tenis oynarım)
  She does not play tennis. (O teniz oynamaz.)
  The train leaves every morning at 8 am. (Tren her sabah saat 8'de hareket eder.)
  The train does not leave at 9am. (Tren saat 9'da hareket etmez.)
  She always forgets her purse. (O hep cüzdanını unutur.)
  He never forgets his wallet. (O hiç cüzdanını unutmaz.)
  Every twelve months, the Earth circles the sun. (Her oniki ayda bir dünya güneşin etrafında bir tur atar.)
  The sun does not circle the Earth. (Güneş dünyanın çevresinde dönmez.)

  USE 2 Facts or Generalizations
  (Gerçekler veya genellemeler)
  The Simple Present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalizations about people or things.
  (Geçmişte, bugün ve gelecekte konuşan kişinin açısından doğruluğunu hiç kaybetmeyen şeyler için kullanılır. Aynı zamanda insanlar veya diğer şeylerle ilgili genelleme yaparken bu zaman kullanılır.)

  EXAMPLES:
  Cats like milk. (Kediler sütü sever.)
  Birds do not like milk. (Kuşlar süt sevmez.)
  California is in America. (Kaliforniya Amerika'dadır.)
  California is not in the United Kingdom. (Kaliforniya İngiltere'de değildir.)
  Windows are made of glass. (Pencereler camdan yapılır.)
  Windows are not made of wood. (Pencereler ağaçtan yapılmaz.)
  New York is a small city.(New Yok küçük bir şelirdir) (Aslında New York'un büyük bir şehir olmasının burada bir önemi yoktur.)

  TIME EXPRESSIONS IN SIMPLE PRESENT TENSE
  Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce'de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression'ların bilinmesi çok önemlidir.

  always (daima) She always listens to classical music. (O hep klasik müzik dinler.)
  usually (genellikle) I usually go to cinema at weekends. (Genellikle haftasonları sinemaya giderim.)
  often (sık sık) They often visit us. (Bizi sık sık ziyaret ederler.)
  sometimes (arasıra) She sometimes writes me a letter. (Bana arasıra mektup yazar.)
  rarely (nadiren) I rarely smoke. (Nadiren sigara içerim.)
  never (hiç, asla) I never drink alcohol. (Hiç alkol içmem.)
  every day/year/week etc. (her gün/yıl/hafta vs.) I go to work every day. (Hergün işe giderim.)
  Not:Alıntıdır
 2. 2
  goonuull
  Yeni Üye

  --->: Simple Present Tense İngilizce Konu Anlatımı

  Reklam  bence daha ayrıntlılı olabilir 3. 3
  yanghi95
  Yeni Üye
  güzel olmuş saolun yazılım vardı ii oldu bu 4. 4
  19071999100
  Yeni Üye
  Yarın sınavım vardı daha iyi çalıştım sağol :D

 5. 5
  kdrclk08
  Yeni Üye
  <font color="Blue"><i><b>benimde yarın sınavbım var çalıştığım iyi olduu fkat çok yetersiz bilgi.</b></i></font><br>

 6. 6
  yolcu365
  Emekli
  işime yaramaz ama teşekkürler.

 7. 7
  yehooooooo
  Yeni Üye
  :S YA BENCE DAHA ÇOK BİLGİLENDİRİLMELİ :confused: :(

 8. 8
  yehooooooo
  Yeni Üye
  Bence Birilerinin Düşünmesi Yeter

 9. 9
  yehooooooo
  Yeni Üye
  SIMPLE PAST TENSE
  Simple Past Tense asıl olarak geçmişteki olayları anlatmak için kullanılır. Aşağıda bu zamanın kullanımlarını ayrıntılı biçimde görebilirsiniz.
  Auxiliary verbs (Yardımcı fiiller): did/didn't
  ÖRNEK TABLO
  DİKKAT! Olumlu cümlelerde herhangi bir yardımcı fiil gelmez ve fiilin ikinci hali kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde did veya
  didn't yardımcı fiili kullanılır ve fiil yalın haliyle kalır.
  EXAMPLES (ÖRNEKLER):
  (+) I visited my uncle. (Amcamı ziyaret ettim)
  (Bu cümle olumludur ve görüldüğü gibi fiilin ikinci hali kullanılmıştır.)
  (-) I didn't visit my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret etmedim.)
  (Bu cümle olumsuzdur ve didn't yardımcı fiili kullanıldığı için fiil yalın haliyle gelmiştir.)
  (?) Did I visit my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret ettim mi?)
  (Bu cümle soru cümlesidir ve "did" yardımcı fiili geldiği için fiil yine yalın haliyle kullanılmıştır.)
  REGULAR AND IRREGULAR VERBS (Düzenli ve düzensiz fiiller)
  İngilizce'de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiilerin ikinci halini kullanmak için fiilin sonuna -ed takısı eklenir.
  Example: want a wanted
  clean a cleaned
  wash a washed
  Düzensiz fiiller adından da anlaşılacağı gibi düzensiz olarak değişirler bu yüzden ezberlenmesi gerekir. Düzensiz fiil tablosunu
  görmek için tıklayın.
  Example: go a went
  swim a swam
  do a did
  USES (KULLANIMLARI)
  USE 1Completed Action in the Past
  (Geçmişte tamamlanmış eylemler)
  Use the Simple Past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind.
  (Simple Past Tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır. Bazen konuşan kişi tam olarak bir zaman belirtmeyebilir, ama mutlaka cümlede bir geçmiş zaman fikri vardır.)
  EXAMPLES:
  I saw a movie yesterday.(Dün bir film seyrettim.)
  I didn't see a movie yesterday. (Dün bir film seyretmedim.)
  Last year, I traveled to Italy. (Geçen yıl İtalya'ya seyahat ettim.)
  Last year, I didn't travel to Italy. (Geçen yıl İtalya'ya seyahat etmedim.)
  She washed her hands. (Ellerini yıkadı)
  She didn't wash her hands. (Ellerini yıkamadı)
  USE 2 A Series of Completed Actions
  (Geçmişte tamamlanmış eylemler serisi)
  We use the Simple Past to list a series of completed actions in the past.
  (Simple Past Tense'i geçmişte tamamlanmış birkaç eylemi arka arkaya anlatmak için kullanırız.
  EXAMPLES:
  I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.
  (İşlerimi bitirdim, sahile yürüdüm ve yüzmek için güzel bir yer buldum.)
  He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00.
  (Havaalanından saat 8'de geldi, 9'da otele kaydını yaptırdı ve diğerleriyle 10'da buluştu.)
  USE 3 Single Duration
  (Tek süreç)
  The Simple Past can be used with a duration which starts and stops in the past. A duration is a long action often used with expressions like "for two years," "for five minutes," "all day" or "all year."
  (Simple Past Tense geçmişte başlamış ve bitmiş bir süreci anlatırken kullanılır. Bu süreç uzundur ve genelde "iki yıldır", "tüm gün" veya "tüm yıl" gibi zaman ifadeleriyle kullanılır.)
  EXAMPLES:
  I lived in Turkey for two years.
  (İki yıl Türkiye'de yaşadım.)
  Ahmet studied English for five years.
  (Ahmet beş yıl İngilizce çalıştı.)
  They sat at the beach all day.
  (Tüm gün sahilde oturdular.)
  We talked on the phone for thirty minutes.
  (Yarım saat telefonda konuştuk.)
  How long did you wait for them?
  We waited for one hour.
  (Onları ne kadar beklediniz?
  Bir saat bekledik.)
  USE 4 Habit in the Past
  (Geçmişteki alışkanlıklar)
  The Simple Past can also be used to describe a habit which stopped in the past. It can have the same meaning as "used to". To make it clear that we are talking about a habit we often use expressions such as "always," "often," "usually," "never," "...when I was a child" or "...when I was younger" in the sentence.
  (Simple Past Tense aynı zamanda geçmişte vazgeçtiğimiz alışkanlıklar için de kullanılır. "used to" kalıbıyla aynı amaçla kullanılabilir. Bahsettiğimiz eylemin bir alışkanlık olduğunu açıkça belirtmek için cümlelerde "always" (daima), "often" (sık sık), "usually" (genellikle) ve "never" (asla)gibi zaman ifadeleri kullanılır.
  EXAMPLES:
  I played basketball when I was a child.
  (Çocukken basketbol oynardım.)
  He played the guitar.
  (Gitar çalardı.)
  She worked at the hospital after school.
  (Okuldan sonra hastanede çalışırdı.)
  They never went to school, they always skipped.
  (Hiç okula gitmezlerdi, hep kaçarlardı.)
  TIME EXPRESSIONS IN SIMPLE PAST TENSE
  Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce'de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression'ların bilinmesi çok önemlidir.
  yesterday (dün) I went to theatre yesterday. (Dün sinemaya gittim.)
  last week/year/Sunday etc. (Geçen hafta/yıl/Pazar vs.) He bought a car last week. (Geçen hafta araba aldı.)
  two years/four days/three minutes ago (iki yıl/dört gün/üç dakika önce) I saw her two minutes ago. (İki dakika önce onu gördüm.
  Last night (dün gece) I watched a movie last night on TV. (Dün gece televizyonda bir film izledim.)


 10. 10
  BilgiÇ7
  Yeni Üye
  Güzelmiş işime yaradı yarin sinav warda!

 11. 11
  semRe19
  Yeni Üye

  Cevap: Simple Present Tense İngilizce Konu Anlatımı

  Reklam  çok yardımcı oldunuz çok teşekkürler..:)yarın sınav varrr.s

 12. 12
  TutkunZey
  Yeni Üye
  Dersim İçin Gerçekten Yardımcı Oldu (:
  Teşekkürler..

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... Sonuncu8Sonuncu9
simple present tense konu anlatımı,  present simple konu anlatımı,  present simple tense konu anlatımı,  simple present tense ingilizce konu anlatımı,  ingilizce simple present tense konu anlatımı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 37 kişi