TAG QUESTIONS/Eklenti Soruları

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve English - ingilizce Bölümünden TAG QUESTIONS/Eklenti Soruları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Hasan
  Özel Üye
  Reklam

  TAG QUESTIONS/Eklenti Soruları

  Reklam  TAG QUESTIONS/Eklenti Soruları

  Forum Alev
  TAG QUESTIONS/Eklenti Soruları


  TAG QUESTIONS


  Türkçe'deki "değil mi, -de/-da, tamam mı" gibi ifadelerin karşılığıdır. Pekçok dilde fazla bir öneme sahip olmamasına karşın İngilizce dilinde önemli bir yere sahiptir. Diğer dillerde pek önemli bir ayrıntı olmamasına rağmen İnglizce boyutu önemli olan bir konudur.

  İngilizce’ de "question tags" ler Türkçe'de olduğu gibi yalnızca bir kelime ile yapılmamaktadır. Ancak mantığı anlaşıldıktan sonra çok basit bir konudur.

  a.) .......değil mi ifadesi yardımcı fiil ile kurulur ve cümle olumlu ise TQ olumsuz; cümle olumlu ise TQ olumlu olur.

  He came to the meeting,didn’t he?
  (O taplantıya geldi, değil mi?)

  She doesn’t study, does she?
  (O çalışmıyor, değil mi?)

  Yardımcı fiilin cümlede kullanılan tense’nin yardımcı fiili olduğuna dikkat ediniz. Yani İnglizce’de TQ’nı oluştururken herhangi bir yardımcı fiil değil de cümlemizin tense’sinin yardımcı fiilini kullanıyoruz.

  b.) TQ’larda daima şahıs zamirleri kullanılır.

  The workers work hard, don’t they?
  (İşçiler sıkı çalışır, değil mi?)

  “Don’t the workers” değil de “don’t they” yazıldı. Çünkü TQ’larda daima şahıs zamirleri kullanılır. Bu durumda cümledeki öznenin zamirini tespit etmek önem kazanmaktadır. Ayrıca öznenin tekil – çoğul oluşu da önemlidir.

  Everybody was ill,weren't they?

  Every, no türevlerinde fiil tekil çekilir. (Çünkü bunların zamirleri belgisiz zamirlerdir ve belgisiz zamirlerin fiilleri tekil çekilir.) Ama özne çoğul olacağından TQ’nı oluşturulurken zamir olarak “they” kullanılır. “they” kullanımı da yardımcı fiili çoğul ister. Bu nedenle yukarıdaki cümlede “weren’t they” kullanıldı.

  c.) Fiilin olumlu – olumsuz tespiti de çok önemlidir.
  Bazı cümlelerde olumsuzluk eki olan “not” olmadığı halde cümle olumsuzdur ve böyle cümlelerin TQ’ı olumlu olarak kurulur.

  - No money was spent, was it?
  (Para harcanmadı, değil mi?)

  - They can hardly run, can they?
  (Onlar pek koşamıyorlar, değil mi?)

  Bazı durumlarda question tags'ler cümlenin yardımcı fiilinden farklı kullanılır. Bu istisna durumları ezberlemek gerekir. Aşağıda bu cümleler verilmiştir.

  - I am rich,aren't I?(Ben zenginim, değil mi?)

  (Normalde cümlenin yardımcı fiili am olduğu halde "amn't" yardımcı fiili bulunmadığından "aren't" kullanılır.)

  - She used to swim everyday, didn't she?(O hergün yüzerdi, değil mi?)

  ("used to" kalıbından sonra did veya didn't kullanılır.)

  - Let's go,shall we?(Hadi gidelim, tamam mı?)

  ("Let's kalıbında da yardımcı fiil olmadığından question tag olarak "shall" kullanılır. Türkçe çevirileri de cümlenin kullanımına göre farklı olabilir.)

  - Close the door, will you? (Kapıyı kapat, olur mu?)

  - Don't speak, will you? (Konuşma, tamam mı?)

  (Olumlu veya olumsuz emir cümlelerinde will kullanılır.)  TAG QUESTİONS TABLE

  Simple Present with BE
  I am right,aren't I?
  I am not stupid, am I?

  She is at home,isn't she?
  She is not here, is she?

  They are rich,aren't they?
  They aren't poor, are they?

  Simple Present with verbs other than BE
  She know English,doesn't she?
  She doesn't know French, does she?

  You get up late,don't you?
  You don't smoke, do you?

  Present Cont
  I am swimming well,aren't I?
  I am not making too much noise, am I?

  We are working hard,aren't we?
  We aren't making noise, are we?

  Simple Past with BE
  I was sick yesterday,wasn't I?
  I wasn't careless, was I?

  She was tired,wasn't she?
  She wasn't happy, was she?

  Simple Past with verbs other than BE
  You saw her yesterday,didn't you?
  You didn't drive carelessly, did you?

  I answered you question,didn't I?
  I didn't break it, did I?

  Past Cont
  I was listening,wasn't I?
  I wasn't sleeping, was I?

  They were walking,weren't they?
  They weren't running, were they?

  Present Perfect
  You have aired the room,haven't you?
  You haven't eaten, have you?

  He has finished his school,hasn't he?
  He hasn't done it, has he?

  Pres Perf Cont
  You have been sleeping,haven't you?
  You haven't been watching TV, have you?

  Past Perfect
  I had aired the room,hadn't I?
  I hadn't broken it, had I?

  Past Perf Cont
  We had been working,hadn't we?
  We hadn't been working, had we?

  Future
  They will come tomorrow,won't they?
  They won't come tomorrow, will they?

  Future Cont
  You will be working,won't you?
  You won't be working, will you?

  Future Perfect
  She will have eaten dinner by then,won't she?
  She will not have gone by then, will she?

  Future Perfect Cont
  We will have been doingg it,won't we?
  We won't have been doing it, will we?

  Can
  Ali can help us,can't she?
  Ali can't speak English, can he?

  Should
  You should work harder,shouldn't you?
  You shouldn't smoke, should you?

  Must
  We must be careful,musn't we?
  We mustn't make any noise, must we?

  Need
  She need study, needn't she?
  She needn't study, need she?

  Be Going To
  Tom is going to come here, isn't he?
  Tom isn't going to do it, is he?

  Would
  Tom would prefere coffee, wouldn't he?
  I wouldn't buy it, would I?

  Could
  They could see you, couldn't they?
  They couldn't do it, could they?

  Should Have
  They should have studied harder, shouldn't they
  They shouldn't have gone there, should they?

  Could Have
  I could have done it, couldn't I?
  I couldn't have done it, could I?

  Must Have
  You must have finished your work, mustn't you?
  You mustn't have made this mistake, must you?

  Have To
  You have to eat less, don't you?
  You don't have to study tonight, do you?

  Had To
  She had to go home early, didn't she? She didn't have to get up early, did she?

  Used To
  She used to be a singer, didn't she?
  She didn't used to be a writer, did she?

  Ought To
  She ought to smoke less, oughtn't she?
  She oughtn't to stay home, ought she?

  Might
  She might be late, mightn't she?
  She might not be ready, might she?

  There
  There is a library here, isn't there?
  There isn't anything in the room, is there?
 2. Alev
  Özel Üye

  TAG QUESTIONS/Eklenti Soruları Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi