Statİk Ariza Gİderme/bakim YÖntemlerİ

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Elektronik Bölümü Bölümünden Statİk Ariza Gİderme/bakim YÖntemlerİ ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Mattet
  Usta Üye
  Reklam

  Statİk Ariza Gİderme/bakim YÖntemlerİ

  Reklam  Statİk Ariza Gİderme/bakim YÖntemlerİ

  Forum Alev
  STATİK ARIZA GİDERME/BAKIM YÖNTEMLERİ
  Voltmetre kullanarak yaptığınız AC/DC ölçmeleri ,akım kaynağıkesildikten sonra ohm metre ile direnç ve bobinlerin sağlamlığı ,kondansatörlerin kısa devre olup olmadığı tespit etmek statik ölçmeyöntemlerindendir. Özellikle ohm metre ile yapılan R ve C ölçümlerindesağlamlığı saptanacak parçaların bir uçları açığa çıkarılarak kontroledilmelidir. Transistörlerde ise an az iki bacağı çıkarmalısınız. R ,Cve Transistör ölçerken ohm metrenin canlı uçlarını iki elimizle tutup ,kendi dirençimizi ölçülecek dirence paralel olarak sokmamak gereklidir.aksi halde yüksek direnç değerlerinde yanlış ölçme yapabiliriz.
  Gerilim ölçmelerinde voltmetrelerin doğru değer göstermesi içinkullanılan voltmetrenin volt başına düşen direnç miktarı minumum 20000ohm/V olmalıdır. Bir avometre ile ölçüm yaparken komütatörü ölçülecekdeğerinin bir üst sınırında tutmak gerekir. Alıcı sinyal girişinesinyal uygulandıktan sonra yapılan ölçme türüne de;

  · DİNAMİK ARIZA BULMA YÖNTEMLERİ

  Bu yöntemde iki yolla yapılabilir.
  · Sinyal Enjeksiyon
  · Sinyal transfer ,
  ile yapılan ölçme yöntemi
  Sinyal enjeksiyon yönteminde ;ilkin transistörlü bir multi vibratörçıkışından elde edilen kare dalgaya yakın bir sinyal ;alıcının çeşitlisinyal giriş yerlerine uygulanarak katlarda sinyal geçirmeyen yerlerbulunur.Sinyal izleme yöntemindeyse alıcının anten girişine bir R.F.sinyal genaratöründen modüleli bir sinyal uygulanır. Sinyal traserlambalı veya transistörlü ses frekans amplifikatörü olup buamplifikatör girişinde ise kristal diyod yardımiyle yapılmış birdedektör bulunmaktadır. Sinyal traser yardımıyla mikser çıkışındanbaşlamak suretiyle hoperlöre kadar sinyalin gelip gelmediği kontroledilir. Kullanılan m.vibratörün frekansı 1.5 KHz kadar olmalı, krokodilbağlanan uç alıcının şasesine tutturulmalıdır.
  · TRANSİSTÖRLÜ RADYO ARIZALARI:
  Bir süperheterodoin radyo alıcısının arıza yapma oranının azaltmak içinaşağıdaki belirtmeye çalıştığımız şartlara dikkat edilmesi gereklidir.
  · 1. Alıcının şasesi (plaketin bulunduğu bölüm), kasasından kolaylıkla sökülüp takılabilmeli...
  · 2. Bozulan direnç, kondansatör, transistör ve trafonun şase üzerindedaha önceden belli bir plan dahilinde yerleştirilmiş olması gereklidir.
  · 3. Alıcıda kullanılan direnç ve kondansatörlerin toleransları %4-5civarında olmalı, özellikle transistör elemanları arasındaki sızıntıdirençleri çok büyük olmalıdır.
  · 4. Gerek radyonun montajı yapılırken, gerekse onarım esnasında 100Watt'lık havya kullanılmamalıdır. BU güce sahip bir havya devreüzerindeki bakır plaketini bozulup iş görmemesine sebep olabilir. bakıryollar yanarak sızıntı dirençleri doğurabilirler. ( Bu öneri sadeceradyo tamiri için değil bütün elektronik devrelerin tamiri için birtavsiyedir. )
  · 5. Gerçekte bir tamir esnasında en önemli husus tamir edilecek devrenin şemasının olması gerekliliğidir.
  Bu bölümde temel bazı elektronik cihazların onarımı bakımı ve kullanımı belli çerçeveler içerisinde anlatılacaktır.
  · 1-SÜPERHETERODİN ALMAÇLAR VE TELEVİZYON DİZGELERİ
  · 1.1-Frekans Bölmeli Çoklama
  İletişimde, bilgi işareti bir noktadan diğer bir noktaya bir iletimortamı kullanılarak gönderilir. Bu iletim ortamı, telefonhaberleşmesindeki gibi bir iletim hattı (kablo) olacağı gibi, radyoyada televizyon haberleşmesindeki gibi uzay da olabilir.Gönderilecekolan işaretin bant genişliği çoğunlukla iletim ortamının bantgenişliğinin çok küçük bir bölümünü oluşturur.Bu nedenle iletişimortamından tek bir işaretin gönderilmesi büyük bir savurganlık olur.
  Özellikle uzay gibi tek olan bir ortamının tek bir kullanıcı tarafındankullanılması düşünülemez.Ancak, aynı frekans bantını kapsayan birdençok işaretin birbirlerine eklenerek tek bir iletim ortamındangönderilmesi olası değildir.Çünkü bu işaretlerin almaç tarafındanbirbirlerinden ayrılması olanaksızdır.
  Bu sorun şöyle çözülebilir : Birbirleriyle aynı frekans bantınıkapsayan işaretlerin frekans yörüngeleri birbirlerine göre aynı frekansbantlarına kaydırılırlar.Böylece birbirleriyle çakışmayan frekansbantlarını kapsayan işaretler elde edilmiş olur.Bu işaretler zamanbölgesinde toplanarak tek bir iletim ortamı üzerindengönderilirler.Ayrı frekans bantlarını kapsayan bu işaretler alıcı uçtasüzgeçler kullanılarak birbirlerinden ayrılırlar.Daha sonrabirbirlerinden ayrılmış olan bu işaretlerin frekans görüngelerin ilkkapladıkları frekans bantına kaydırılır.Bu biçimde birden
  çok işaret tek bir iletim ortamı kullanılarak gönderilir ve alıcıtarafta ayrı ayrı elde edilebilir.Değişik işaretlerin değişik frekansaralıklarını kullanması ilkesi Frekans Bölmeli Çoklama olarakadlandırılır.Frekans Bölmeli Çoklama kullanılırken işaretler zamanbölgesinde birbirleriyle karışmış durumdadır.Ancak her biri başkafrekans bantını kapsadığı için frekans bölgesinde kendi özdeşliklerinikorurlar ve istenince uygun süzgeçler kullanılarak birbirlerindenayrılırlar.
  Frekans bölmeli çoklama elde edebilmek için işaretlerin ayrı frekansbantlarına kaydırılmaları işaretlerin frekansları ayrı sinüsoidallerile çarpışması ( ve gerekirse uygun süzgeçlerden geçirilmesi ) ilesağlanır .Bu ise işaretin çift yan bant genlik modulasyonunauygulanmasından başka bi rşey değildir .İşaretler almaçtabirbirlerinden ayrıldıktan sonra, ilk frekans bantlarına gerikaydırılması işide Çyb modüle edilmiş işaretin demodülasyonu demektir.Bu tür frekans kaydırmalarda işaretin frekans görüngesideğişmez,yalnızca yeri değişir Frekans kaydırma işlemi başka biçimde deyapılabilir. Örneğin,bilgi işaretiyle bir sinüsoidalin frekansınımodüle ederek de işaretin görüngesi taşıyıcı frekansı Wo etrafındakifrekans bantına taşınır. Bu taşıma sırasında işaret bir dönüşümeuğrar,frekans görüngesini biçimi ve bant genişliği değişir. Bu işlemfrekans modülasyonundan başka bir şey değildir. Frekansı kaydırılmış vedönüştürülmüş işaretin yeniden ilk bantına kaydırılması ve eskibiçimine dönüştürülmesi ise bu FM işaretinin demodülasyonudur.
  Frekans bölmeli çoklama için gereken frekans kaydırma işlemi modülasyonişlemi yoluyla sağlanmış olur. Modülasyon işlemini gerekli kılan önemlinedenlerden biri frekans bölmeli çoklama yapabilmektir. Modülasyonugerektiren diğer önemli bir neden de işaretin iletim ortamındailetimine uygun bir biçimde sokulmasıdır. Böylece ,modülasyon işlemiyoluyla hem frekans bölmeli çoklama hem de işaretin iletime uygunbiçime sokulması gerçekleştirilmiş olur.
  Frekans bölmeli çoklama konusuyla ilgili bir örnek verecek olursak ;Bir iletim ortamı (örneğin uzay) kullanarak, aynı anda n tane, her biriWm rad/sn’ye bant sınırlı, işaret göndermek istediğimiz,modülasyon türüolarak (ÇYB yada normal) Genlik Modülasyonu kullanıldığını varsayalım.Aynı örnek diğer modülasyon türleri kullanılarak da incelenebilir. Bu nişaretin taşıyıcı frekansları W1,W2,....,Wn olan n tane sinüsoidalingenliğini modüle edilmiş her bant genişliği 2Wm olan ve merkezi W1(yada W2, yada W3 ,....,yada Wn ) olan bir bantını kapsar. Bunagöre,değişik frekans görüngelerinin birbirleriyle çakışmaması içintaşıyıcı frekansları W1 ,W2 ,....,Wn’nin birbirlerinden enaz 2Wm rad/snuzakta olması gerekir.
  Bu işaretler frekans bölmeli çoklanarak tek bir göndermeç tarafındaniletim ort----- verilebileceği gibi, başka göndermeçler tarafındaniletim ort----- verilebileceği gibi, başka göndermeçler tarafındaniletim ort----- verilmişde olabilir. Her iki durumda da iletimortamındaki işaret aynıdır.İletim ortamındaki n işaretin tümünde tekbir almaç tarafından alınabileceği gibi her biri ayrı birer alıcıtarafından alınabilir.
  işaretlerin tümünün tek bir verici tarafından gönderildiği ve tek bir almaç tarafından alındığı durum gösterilmiştir.
  Her işaret göndermeçte modüle edilerek istenilen frekansakaydırılır.Çakışmayan frekans bantlarını kapsayan modüle edilmişişaretlerin toplamı iletim ort----- verilir.Almaçta ise belli birişareti almak için o işaretin frekansına merkezlenmiş bir bant geçirensüzgeç konur. Bant geçiren süzgeç çıkışında yalnızca işaret vardır.Buişaretten,demodülasyon yolu ile ,ilk bilgi işareti elde edilir.
  Gerçekte uzayın bir iletim ortamı olarak kullanımı bir frekans bölmeliçoklama uygulamasından başka bir şey değildir.Tüm elektromanyetikyörünge 1 ile 100 Khz’den 100Ghz’e kadar, çok değişik iletim türleriiçin aynı anda kullanılmaktadır.Her kullanıcı istediği işaretinbulunduğu frekans bantına geçiren ve diğer tüm işaretleri söndüren birbant geçiren süzgeç ile istediği işareti demodüle edebilecek bir almaçkullanılır.Bu işlem sırasında almaçlar birbirlerindenetkilenmezler.Burada önemli olan işaretlerin frekans frekansgörüngelerinin çakışmamasıdır.Görüngelerin çakışmaması, uluslar arasıiletişim kuruluşları tarafından değişik amaçlar için öngörülen frekansdilimlerinin kullanılması ile sağlanır. Örneğin,160 Khz - 250 Khz uzundalga GM yayınına, 550 Khz - 1600 Khz orta dalga GM yayınına ve 6 Mhz -26 Mhz bantı içinde bir takım frekans dilimleri kısa dalga GM yayınınaayrılmıştır.88 Mhz ile 108 Mhz arası FM (yada çok kısa dalga) yayımınaayrılmıştır ve bu bantta her radyo istasyonuna 200 Khz’lik bir bantverilmektedir. 2. 2
  ERKAN ÇAKMAK
  Yeni Üye

  --->: Statİk Ariza Gİderme/bakim YÖntemlerİ

  Reklam  Çok karşılaştığımız fakat bu arıza giderme konusunda bilgimizin az olduğunu düşünüyorum. Bu kunuya değinilmesi olumlu olmuştur. 3. 3
  baco1
  Yeni Üye
  transistörlü mradyo kalkalı yıllar oldu....+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi