Halk Hikayesi Ve Mesnevi Arasındaki Benzerlik Ve Farklılıklar

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Edebi Türler Bölümünden Halk Hikayesi Ve Mesnevi Arasındaki Benzerlik Ve Farklılıklar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  DOLUNAY
  Özel Üye
  Reklam

  Halk Hikayesi Ve Mesnevi Arasındaki Benzerlik Ve Farklılıklar

  Reklam  Halk Hikayesi Ve Mesnevi Arasındaki Benzerlik Ve Farklılıklar

  Forum Alev
  Halk Hikayesi Ve Mesnevi Arasındaki Benzerlik Ve Farklılıklar Nelerdir?

  Halk Hikayesi Ve Mesnevi Arasındaki Benzerlik Ve Farklılıkları
  Halk Hikayesi Ve Mesnevi  HALK HİKAYESİ

  Birtakım tarihsel şahsiyetlerin, âşıkların, halk arasında ünlü olmuş kahramanların serüvenlerini anlatan hikâyelerdir. Nazım-nesir karışıktır. Konuşmalar nazım, anlatımlar nesirledir. Destan geleneğinden hikaye geleneğine geçişi temsil eder. Fakat halk hikâyelerinde, düz yazı bölümleri destanlara oranla daha fazladır. Dede Korkut Hikayeleri, destan ve halk hikayesi öğelerini barındırması yönünden güzel bir örnektir.
  Orta Asya’da başlayan halk hikayeciliği geleneği, varlığını Anadolu’da sürdürmüştür. Halk arasında ortaya çıkan ve anlatma esasına dayalı bu hikayelerde anlatıcı ozandır. Ozanlar hikayeleri bağlama eşliğinde anlatır.
  Halk hikayelerinin bazıları kahramanlık bazıları da aşk konuludur. Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber, Aşık Garip… halk hikayelerinden bazılarıdır.

  MESNEVÎ

  Klasik Türk şiirinde kullanılan nazım biçimlerindendir. Divan edebiyatı şiir geleneği içinde oluşan mesnevîler, günümüzün roman ve modern öykü ihtiyacını karşılayan metinlerdir. Beyit sayıları sınırsızdır. Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır ve her beyit kendi arasında uyaklıdır. (aa, bb, cc, dd…) bu özelliklerinde dolayı uzun manzum eserler yazılmasına olanak sağlar. Bir şairin, yazdığı beş ayrı mesnevîyi bir araya getirdiği esere hamse denir. Mesnevîler konularına göre ayrılır. Konularına ve seçkin örneklerine göre mesnevîler aşağıda verilmiştir.
  • Aşk konulu mesnevîler: Leylâ ile Mecnun (Fuzûlî), Yusuf İle Zeliha (Şeyyad Hamza)
  • Dinî konulu mesnevîler: Mesnevî (Mevlânâ), Hüsn ü Aşk (Şeyh Galip)
  • Didaktik mesnevîler: Risaletün Nushiyeye (Yunus Emre), Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip), Nâbi (Hayriye)
  • Savaş ve kahramanlık mesnevîleri
  • Şehir tarihlerini anlatan mesneviler (şehrengizler) : Şehrengiz-i Bursa (Lamiî)
  • Eleştiri (yergi, hiciv) içerikli mesnevîler: Harname (Şeyhi) 2. Alev
  Özel Üye

  Halk Hikayesi Ve Mesnevi Arasındaki Benzerlik Ve Farklılıklar Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
hikaye ve mesnevi arasındaki benzerlikler,  hikaye ve mesnevi arasındaki farklar,  mesnevi ve halk hikayesi arasındaki benzerlikler,  hikaye ve mesnevinin benzerlikleri,  halk hikayesi ve mesnevi arasındaki benzerlik ve farklılıklar
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi