Düz Yazı Türleri İle İlgili Cevaplı Test

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Edebi Türler Bölümünden Düz Yazı Türleri İle İlgili Cevaplı Test ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  gökçe34
  Özel Üye
  Reklam

  Düz Yazı Türleri İle İlgili Cevaplı Test

  Reklam  Düz Yazı Türleri İle İlgili Cevaplı Test

  Forum Alev
  1)
  Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.
  Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Deneme B) Fıkra C) Makale D) Eleştiri E) Röportaj
  Cevap B

  2)
  I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır.
  II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.
  III. Gündelik bir dil kullanılır.
  IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez.

  Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Makale B) Anı C) Biyografi D) Mülakat (Görüşme) E) Fıkra
  Cevap E

  3)
  “Yazarın nesnel olması, kişisel görüşlerini yazıya karıştırmaması makalenin en önemli özelliğidir.”

  I) Tanzimat dönemi edebiyatı Türk edebiyatının batıya açıldığı dönemdir. II) Türk şiiri gerek biçim gerek içerik bakımından değişime uğramıştır. III) Bu dönem, dünyada Fransız edebiyatının geçerli olduğu bir dönemdir. IV) Bizim yazar ve şairlerimiz bence taklitçilikten öteye geçememişlerdir. V) Türk yazar ve şairleri de Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir.
  Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki makale parçasından kaç numaralı cümle çıkarılmalıdır?
  A) V B) IV C) III D) II E) I
  Cevap B
  4)
  Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.
  Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hikaye B) Masal C) Roman D) Fabl E) Biyografi
  Cevap C

  5)
  I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
  II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
  III. Romana göre daha kısa bir türdür.
  IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.
  V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

  Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V
  Cevap D

  6)
  Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır.

  Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fıkra B) Deneme C) Tenkit (eleştiri) D) Makale E) Otobiyografi
  Cevap B

  7)
  I. Makale
  II. Fıkra
  III. Deneme
  IV. Günce (Günlük)
  V. Eleştiri

  Yukarıdakilerden hangisi fikir (düşünce) yazısı değildir?

  A) I B) II C) III D) IV E) V
  Cevap D

  8)
  I. Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.
  II. Kişi kadrosu geniştir.
  III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır.
  IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
  V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır.

  Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hikaye B) Deneme C) Roman D) Masal E) Fabl
  Cevap C

  9)
  I. Biyografi
  II. Anı
  III. Günlük
  IV. Masal
  V. Otobiyografi
  Yukarıdaki edebi türlerden hangisi gerçek yaşamdan kaynaklanan yazı türlerine girmez?
  A) V B) IV C) III D) II E) I
  Cevap B

  10)
  I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.
  II. Yer ve zaman belli değildir.
  III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.
  IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.

  Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hikaye B) Fabl C) Roman D) Masal E) Günlük
  Cevap D
 2. Alev
  Özel Üye

  Düz Yazı Türleri İle İlgili Cevaplı Test Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi