Friedrich Schleiermacher Hakkında

+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler-Flozoflar Bölümünden Friedrich Schleiermacher Hakkında ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Friedrich Schleiermacher Hakkında

  Reklam  Friedrich Schleiermacher Hakkında

  Forum Alev
  Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher
  Friedrich Schleiermacher, 1768-1834


  Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, (d. 1768 – ö. 1834). Alman idealist düşünürü.
  Düşüncesinin merkezinde din bulunan Schleiermacher için en önemli problem, aklı olduğu kadar gönlü, yüreği de tatmin edecek bir gerçeklik anlayışına ulaşmak olmuştur. O, bu konuda Kant, Fichte, Schelling ve Spinoza'nın görüşlerinden yararlanarak eklektik bir sistem oluşturmuştur. Schleiermacher, tüm gerçekliği benden türettiği için Fichte'nin idealizmini reddeder ve gerçek dünyanın varoluşunu onaylar. Ona göre, biz düşünce ve varlığın aşkın bir temeline ulaşmak zorundayız; varolan her şeyin kaynağı, ona göre, hepsinin mutlak birliği olan, kendisinde tüm farklılık ve karşıtlıkların çözüldüğü bir ilkede bulunur. Biz, ona göre, yalnızca fenomenleri değil fakat şeylerin bizzatihi kendilerini de bilebiliriz. Schleiermacher'e göre, ideal olanı dinsel duygu ya da sezgide yakalayabiliriz. Düşünce ve varlığın mutlak birliği ya da özdeşliği, doğrudan ve aracısız olarak bilinçte tecrübe edilir. Din, sonlu olan her şeyin sonsuz olduğunun ve varoluşunu sonsuz olana borçlu bulunduğunun, zamansal olan her şeyin ezeli-ebedi olduğunun ve ezeli-ebedi olana dayandığının bilincine varılmasıdır. Tanrı zaman ve mekanın dışında olan bir varlıktır. Tanrı'ya ona göre, kişilik atfedemeyiz, zira bu O'nu sonlu bir varlık haline getirir. O'na düşünce ve irade yükleyemeyiz, çünkü bunlar birbirleriyle çelişirler. Zira her tür düşünme ve irade zorunlu olarak sonludur. Tanrı ezeli-ebedi, evrensel yaratıcı güçtür, yaşamın kaynağıdır. O'na göre, din kuramsal birtakım dogmalardan oluşmadığı gibi, ibadetten de meydana gelmez, çünkü Tanrı bilinemez.
 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Friedrich Schleiermacher (Friedrich Schleiermacher Hakkında)

  Reklam  Ünlü alman düşünürüdür.O sadece beyinlerin değil gönüllerin de tatmin edilmesini savunan bir düşünürdü.Büyük düşünürlerden etkilenmiş ve eserlerinde bunu yansıtmıştır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi