Düşünürler Kimdir, Hayatları

+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler-Flozoflar Bölümünden Düşünürler Kimdir, Hayatları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  ENGİN
  Özel Üye
  Reklam

  Düşünürler Kimdir, Hayatları

  Reklam  Düşünürler Kimdir, Hayatları

  Forum Alev
  DIDEROT
  • İnsan bir şeyi menfaatine, karakterine, zevkine, ihtiraslarına göre ya şişirir, ya küçültür
  • Hoşumuza giden yalanları avuç dolusu yutarız da, acı gerçekleri yudum yudum içeriz.
  • Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği incelikle de yapmak gerekir...
  DANTE
  • Fırtınalı günlerde hiçbir zaman sarsılmayan sağlam bir kale gibi dur.
  DESCARTES
  • Plansız çalışan kimse, ülke ülke dolaşıp hazine arayan bir insana benzer
  DOS PASSOS
  • Bir insanın eseri; sözünü gölgede bırakacak güzellikte ise; o mükemmel insandır. Eğer sözü; eserini gölgede bırakacak derecede ise; o bir gevezedir.
  DE MERE
  • Zerafet vücuda ne ise, ince düşünce de zekaya öyledir
  DALE CARNEGİE
  • Dinlemek, gösterebileceğimiz nezaketlerin en yükseğidir.
  • Mutluluğun değerini, onu yitirdikten sonra anlarız...
  DOMAİ
  • Mesut olmak için üç şey lazım: sağlam bir vücut, hür bir fikir, temiz bir vicdan
  EFLATUN
  • Yeryüzünde iki kuvvet var: kılıç ve zeka... çok zaman kılıç zeka ile mağlup edilmiştir.
  • Doğruluk, her insanın kendi işini yapmasıdır...
  • Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, ellerinden büyük işler gelmeyenlerdir..
  • Erdem iyiyi elde etme gücüdür.
  EDİSON
  ·Deha yüzde bir ilham, yüzde doksandokuz terdir
  EMERSON
  • Uygarlığın gelişmesinde en büyük görev, kadınların üstündedir...
  • Eğitimin sırrı, çocuğa saygıyla başlar...
  • Hiçbir şey büyüklük kadar sade değildir. Çünkü sade olmak birazda büyük olmaktır...
  E. KELLER
  • Vermede hayret edilecek şey şudur: her hediyede insan kalbinden de bir parça verir. Fakat kalbi küçülmez, büyür
  EPİKTETOS
  • Bir güzel söz söyleme sanatı varsa, bir de anlama ve dinleme sanatı vardır
  EPICURE
  • Felsefe ile uğraşma zamanımın daha gelmediğini ya da artık geçmiş olduğunu söylemek, mutlu olmanın zamanı daha gelmedi ya da artık geçti demekten farksızdır
  ELIOT
  • Korku, azap dışında her his müzikle teselli bulur
  FRANCİS BACON
  • Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür.
  • Kendi nefsine güveni olmak; insana fedakarlığa katlanmak, kendi sanıcından su içmesini, kendi tatlı ekmeğini yemesini, kendi çalışmasıyla hayatını kazanmasını öğretir.
  • Bir insan işe kesinlikle başlarsa, kuşkularla bitirir hayatını. Ama önce kuşkularla başlarsa , kesinliklere varabilir en sonunda...
  • Kurnazlık, aşağılık ya da çarpık türden bir bilgeliktir...
  • Bilgi; zevk veya iddia, başkalarına üstünlük, menfaat, şöhret ya da güçlü olmak için değil; hayatımızda kullanılmak ve yararlanılmak için aranmalıdır...
  GOETHE
  • Kim bir şey yapmak istiyorsa ümitsizliğe kapılmamalıdır. Emeline ve ideallerine imanla sarılmalıdır.
  • İnsanlarla artık daha iyi anlaşıyorum, yalnız onları katiyen altın terazisiyle değil, bakkal terazisiyle tartmak lazım.
  • Yanlışlıklar denizine gömüldüğü halde, umut besleyebilen insan ne talihlidir.
  • İnsanlar için iyi ve doğru bildiklerimizi yapmaktan, amaçlarımıza götüren vasıtaların efendisi olmaktan daha büyük saadet var mı?
  • Bir erdem bütün erdemlerin üstündedir: yükseğe doğru değişmez bir gayret, bizzat kendisiyle mücadele, safiyete, hakikate, iyiliğe ve sevgiye doğru doymaz isteyiş...
  GEORGE SAND
  ·Sevmek iki defa yaşamaktır.
  GUİTERMAN
  Kimin ki talaşı tahtasından çoktur, işte acemi marangoz denilen o’dur. 2. 2
  ENGİN
  Özel Üye

  --->: Düşünürler

  Reklam  HENRY FORD
  • Hiçbir şey zor değildir, yalnız onu ufak parçalara bölmesini bilelim.

  HESIODOS
  • Erdem uzaklarda, ta uzaklardadır. Ona götüren yol uzundur, diktir, çetindir: kan ter içinde kalmadan çıkılmaz o yokuşu

  HONEY
  ·Ulusların zenginliği ipek, pamuk, altın değil; insandır
  HEBBEL
  • İnsan kulağına değil, gözüne inanmalı.

  HUBBARD
  • Basit bir kimse en küçük bir eleştiriye çıldırır, akıllı adam ise kendini eleştirenlerin, kendisiyle tartışanların düşüncelerini kapmaya çalışır.

  HERDER
  • Sonsuz yaşayacakmışsınız gibi bilgi peşinde, yarın ölecekmişsiniz iyi nitelikler peşinde koşunuz.

  HARE
  • Düşünce rüzgar, bilgi yelken, insanlık bir kayıktır.

  HUXLEY
  • Benim işim, beklentilerimi gerçeklere uydurmaktır. Gerçeklerin düşüncelerime uygunluğunu sağlamak değil...

  HUBBARRO
  • Gerçek başarısızlar, yanılgılarını deneyimleriyle düzeltemeyenlerdir

  HENRY MİLLER
  • Hastalık bir anlamda bahanedir.insanın düşmanı virüsler ve bakteriler değildir: kıskançlık, önyargısı ve akılsızlığıdır

  H.VON KARAJAN
  • Bütün amaçlarına ulaştığını öne süren kişi; amaçlarını yeterli düzeyde seçmemiş demektir.

  İBSEN
  ·En kısa yol, sarp yollardır
  JOUBERT
  • Deha bir işe başlamak için gereklidir. Ancak o işi bitirmek için çalışmak şarttır
  • Çocukların iyi öğütten çok; iyi örneğe ihtiyaç vardır...

  JEAN COCTEAU
  • Kendini başkalarından daha az akıllı kabul et, ama öyle olma

  J.J. ROUSSEAU
  • En çok yaşamış olan, uzun yıllar yaşamış olan değil, hayatın manasını en fazla anlamış olan insandır.

  ·Zaman herşeyi iyi idare eder.
  • Düşünmek, bütün sanatların en güç öğrenilenidir.

  JEFFERSON
  • Her şeyi iyi tarafından gör

  J. ROBİNSON
  • Hoşgörü, karşımızdakileri bizim istediğimiz biçimde değil, kendi istedikleri biçimde mutlu edebilme büyüklüğüdür.

  KİEREGAARD
  • Hayat geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır

  KİPLİNG
  • Başarısızlıklarımız için kırk milyon neden vardır da, bir tek özür yoktur

  LARETTA
  • İyi bir çömlekte kötü yemekte pişer.

  LESSİNG
  • Öfke ile beraber akıl da uçup gider.
  • Çok bilen çok şeye dikkat eder.

  LAVATER
  • Herşeyi beğenen, kötü bulan ya da herşeye kayıtsız kalan insanlardan çekininiz

  LA FOUNTAINE
  • Parasından en az yararlanan cimrinin kendisidir.
  • En ağır yük sırdır. Aşk olsun taşıyana!

  LA ROUCHEFOUCAULD
  • Başkalarının gururuna tahammül edemeyişimiz, kendi gururumuzu incelttiği içindir.
  • İnsan sevdiği sürece affeder.
  • İhtiyarlık, geçliğin bütün zevklerini ölüm tehdidiyle yasak eden bir zorbadır.
  • Görüş keskinliğinin en büyük kusuru, hedefe kadar varmamak değil, ötesine aşmaktır.
  • Öğüt vermek kolay, örnek olmak zordur.

  LA BRUYERE
  • Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: ya kendi aklından faydalanmak, yahut ta başkalarının akılsızlığından.

  LA BOULAYE
  • Zamanın kıymetini bilen için başarı sırrı, hiçbir işi ertelememektir

  LAO-TZU
  • Başkalarına karşı zafer kazananlar kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir.
  • Sözle iyilik güven yaratır; düşünce ile iyilik derinlik yaratır, vermek ile iyilik sevgi yaratır.

  LONGFELLOW
  ·Çalışmayı ve beklemeyi öğrenin.
  LOGAN
  ·Bilginin efendisi olmak için çalışkanlığın uşağı olmak istiyorum.
  LADY MONTAGUE
  • Nezaket insana para kazandırmaz ama herşeyi satın alır

  LUC DE CHAPIERS
  • En iyi bildiğimiz şeyler; öğrenemediklerimizdir.

  L. SMİTH
  • Yaşamın iki hedefi vardır: istediğini elde etmek, elde ettiğinin tadına varmak. Yanlızca en akıllı kişiler ikinciyi uygulayabilir

  LEO TSZE
  • Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır

  LEO ROSTEN
  Zalim olan zayıf kişilerdir. Sevecenlik güçlülerden beklenir 3. 3
  ENGİN
  Özel Üye
  MİLTON
  • Bana bütün hürriyetlerden evvel bilmek, düşünmek, inanmak, vicdana göre konuşmak mertebesini veriniz.

  MONTAİGNE
  • Başkasının bilgisiyle bilgin olabilsek bile, ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz
  • Öğretilen şeylerden büyük bir kısmının kaybolduğu doğrudur, ama zekanın onlar yardımı ile yaptığı ilerleme kalır.
  • Ancak küçük ruhlar işlerin ağırlığı altında ezilir. Onlardan sıyrılmayı, bir yerde durup yeniden başlamayı bilmez.
  • Hiçbir şey öfke kadar insanın düşüncesini saptırmaz.
  • İnsanlar başaklara benzerler, içleri doldukça başları eğilir.

  MEVLANA
  • Dili ve sözü bir olmayan kimsenin; yüz dili bile olsa...O yine dilsiz sayılır
  • Güneşin varlığına delil yine güneştir. Delil ararsan güneşten yüzünü çevirme.
  • Dertli adamın tereddüt ve dumanlarla dolu bir gönül evi vardır.derdini dinlersen o eve pencere açmış olursun.
  • Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün.
  • Şefkatte güneş gibi, kusurları örtmede gece gibi, cömertlikte su gibi, tevazuda toprak gibi ol

  MARK TWAİN
  • Eğitimsiz zeka madendeki gümüşe benzer

  MAETERLİNCK
  • Kendimi bile yeterince tanıyamadım. Başkalarını davranışlarına göre nasıl yargılarım?

  M.MANN
  • İdeal, zekanın öncüsüdür

  MACHIAVELLİ
  • İnsanlar öylesine saf ve zayıftırlar ki, aldatmak isteyen, dilediği kadar ahmağı kolayca bulur

  MOLİERE
  • İnsan güldüğü kadar insandır
  • Güçlükler, başarının değerini arttıran süslerdir.

  NAPOLYON
  • İkiyüzlülüğü, dalkavukluğu beceren, iftirayı da becerir

  NECHES
  • Yüksek olanı sevmek, biraz da yüksek olmak demektir

  NOVALİS
  • Hayat bize verilen değil, bizim tarafımızdan yaratılan bir eser olmalıdır

  OVİDUS
  • Ya başlamamalı, ya da bitirmeli…

  OSCAR WİLDE
  • Bu dünyada yalnız iki facia vardır: biri, insanın istediğini elde edememesi, öteki de elde etmesidir]
  • Cömertlik dostluğun özüdür.
  • Sevmek insanın kendi kendini aşmasıdır.

  PAUCHET
  • Hergün şunu söyleyiniz: hayatta izlediğim en önemli hedef, kendi kendimin düzeltilmesidir
  • Durum ne olursa olsun, dudaklarından gülümseme eksik olmasın.

  PLAUTUS
  • Gerçek erdem nedir bilir misiniz? Kendini beğenmemek, yaptıklarını yeterli bulmamaktır

  PHITIGRILLI
  • Bozuk saatler bile yirmidört saatte iki defa gerçeği söyler

  PAUL VALERY
  • Yöntemi olan topal; yöntemsiz olandan daha çabuk koşar.
  • Düşünür; yeniden düşünen ve düşünülmüşlerin asla yeterince düşünülmediğine inanan kimsedir

  PHİLPS
  Doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar 4. 4
  ENGİN
  Özel Üye
  RUSKİN
  • Genellikle bütün büyük yanlışların altında gurur yatar

  R.SMEDLY
  • İnsanlar arasında çelişki ve anlaşmazlıkların çoğu, yanlış anlamadan kaynaklanır

  ROLLENHAGEN
  • Güneş dünyamızı nasıl aydınlatırsa, sanatta ruhumuzun ışığıdır

  RONSARD
  ·Beni dinlerseniz, yaşamaya bakın hemen. Gün bugün, gülüp eğlenin; daha vakit varken.
  ROUSSEM
  ·Yerinde konuşamayacak ve zamanında susmasını bilmeyecek kadar zekadan yoksun olmak,bir sefalettir
  SOUTHWELL
  • Güneş battığı vakit küçük yıldızlar parlar

  STRONG
  • Sizi üzen, sıkan olaylara karşı koyunuz. Kazanmanın zevkine ancak uğraşma sonunda elde edeceğiniz başarı ile ulaşabilirsiniz

  SHAKESPEARE
  • Yaptığını öven, yaptığını yıkar.
  • Dost yarası yaraların en derinidir.
  • Candan olun ama sakın laubali olmayın.
  • Bazıları büyük olarak doğar, bazıları sonradan büyüklük kazanır, bazıları da zorla büyük yaparlar.
  • Bazı yıkılışlar, daha parlak kalkınışların teşvikçisidir.

  SCHİLLER
  • Büyük ruhlar, ıstıraplarına sessizce katlanır.
  • İntikam meyve vermez. O kendini besleyen korkunç bir gıdadır.
  • Sevgi insanı birliğe, bencillik yanlızlığa götürür.
  • Yaşamasını da yaşatmasını da bil!
  • Bütün olmaya çalış. Eğer ki olamazsan; işe yarar bir parça olup bütüne katıl.

  SOKRATES
  • Yeşillikler toprağın çirkinliklerini kapattığı gibi, tatlı söz de insanların kusurlarını örter.
  • Yaşamanın gayesi fazilettir. Fazilet ise herkese iyilik yapmaktır.
  • Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlamakla olur.
  • Ben ne bir Atinalı, ne de bir Yunanlıyım. Ben bir dünya vatandaşıyım.(takriben 2000 yıl once söylenmiş bir söz.)
  • Kötü insanlar yemek ve içmek için yaşarlar. Iyi insanlarda yaşamak için yerler ve içerler.

  SCHOPENHAUER
  • Şöhret kazanmak zorunda olduğumuz bir şeydir. Şeref, kaybetmemek zorunda olduğumuz bir şey.
  • Alelade bir insan zamanını nasıl sarfedeceğini düşünür, akıllı bir insan nasıl tasarruf edeceğini...
  • İnsanın kırk yaşına kadar geçen yılları bir kitap; geri kalan yılları da o kitabın eleştirilmesidir.

  SOPHOKLES
  ·Tamamıyla doğru olsa da, sert söz insanı yaralar.
  SCHURE
  • Talih ayna gibidir.ona ekşi suratla bakarsan,o da sana öyle bakar,eğer sen ona gülersen,o da sana güler

  SWEENEY
  • Gerçek başarı, başarısız olma korkusunu yenebilmektir

  SYPRUS
  • Başkalarını sık sık affet, ama kendini asla

  ST.BUEVE
  • Çok sözle az şey anlatılması kabul edilebilir. Az sözle çok şey anlatılması gerekir

  SENECA
  • Okul için değil, hayat için öğreniyoruz.
  • Aza sahip olan değil, çok isteyen fakirdir.
  • Kitapsız hayat; kör, sağır ve dilsiz hayattır.
  • Insan mantıklı düşünen bir hayvandır.
  • Büyük bir servet, büyük bir köleliktir.

  SYPRUS
  • Başkalarının yanılmasına bak, dikkati öğrenirsin!

  SCOTT
  • Bir işe girişmek için iyi bir gerekçemiz yoksa ona başlamamak için iyi bir neden var demektir

  SUTTİNER
  • Sevmak fiilinden sonra dünyanın en güzel fiili yardım etmektir

  SALLUST
  İyi görüneceğine iyi ol!

 5. 5
  ENGİN
  Özel Üye
  TÜRK ATASÖZÜ
  • Görebildiğin kadar uzağa git. Oraya varınca daha da ileriyi göreceksin
  • Ne verirsen elinle, o gider seninle...
  • Boş duracağına bedava çalış!

  T.HUXLEY
  • Gerçeklerin önüne bir çocuk gibi oturup tüm koşullamaları bir kenara iterek sonuca ulaşmayı arayanlar, yeni şeyler öğrenebilirler.

  THOMAS MOORE
  ·Gerçek olan tek yarış vardır: insanlık yarışı…
  TERRE
  • İlim cesaret verir. Cehalet ise küstahlık verir…

  TURGENYEV
  • Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur

  TOLSTOY
  • Mutluluğum belki de şundan ileri geliyor: bende olanlara seviniyor, olmayanların üzerine de düşmüyorum.
  • Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur.

  UNAMUNO
  • Sıkıntı, hayatın esasıdır ve biz oyunun, eğlencenin, romanların ve aşkın keşfedilmesini yalnız sıkıntıya borçludur

  WOLPOOLE
  • İnsan ne için yaşıyorsa onun büyüklüğü ve önemi kadar yükselir

  WALPORE
  • Yaşama sanatı; binbir şeyle ilgilenmek, ancak birine karşı derin bir ilgi duymak demektir

  W.BLAKE
  • Yaşayan hiçbir şey yalnız başına ya da yalnızca kendisi için var olamaz

  VAN LOON
  • Yüz kelimeyle söylenemeyecek bir şeyin hiçbir zaman söylenmemesi daha iyidir

  VOLTAİRE
  • Söylediğiniz sözlerin hiçbirini kabul etmiyorum; fakat bunları serbestçe söyleyebilmeniz için canımı veririm.

  ·Okuma ruhu yükseltir! Bilgili arkadaş ise onu avutur.
  • Hepimiz zaaflarla, yanılmalarla yoğrulmuşuz; birbirimizin budalalıklarını karşılıklı hoş görelim, tabiatın ilk yasası budur.
  • Hepimiz zaaflarla, yanılmalarla yoğrulmuşuz; birbirimizin budalalıklarını karşılıklı hoş görelim, tabiatın ilk yasası budur.
  • Gençleri bırakınız dünyayı hayal ettikleri gibi görsünler, büyüyünce nasıl olsa olduğu gibi göreceklerdir.

  VİCTOR HUGO
  • Büyük yanılgılar da- tıpkı halatlar gibi – küçük yanılgıların örgülerinden oluşur
  • Tarih ve efsanenin amacı birdir: geçici insana ebedi insanı anlatmak.
  • En mükemmel adalet vicdandır.

  VAUVEGUES
  • Doğru işlemeyen zeka keskinmiş... neye yarar? Saatin iyiliği koşmasında değil, doğru çalışmasındadır

  VAUVENARGUES
  • Sabır, umut etme sanatıdır.
  • Cömert, öğüt vereceği yerde yardım eder...

  VERGA
  • İnsan neş’eyi elden bırakmazsa, her müsibetin üstesinden gelir

  YUNUS EMRE
  • Cümleler doğrudur SEN doğru isen, Doğrular bulunmaz SEN eğri isen...
  • Sabır saadeti ebedi kılar, Sabır kimde ise o nasib alır...


 6. 6
  eflatun10
  Üye
  EFLATUN
  Yeryüzünde iki kuvvet var: kılıç ve zeka... çok zaman kılıç zeka ile mağlup edilmiştir.
  Doğruluk, her insanın kendi işini yapmasıdır...
  Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, ellerinden büyük işler gelmeyenlerdir..
  Erdem iyiyi elde etme gücüdür.


  güzel paylasım

 7. 7
  Psikolog
  Özel Üye
  Emeğine sağlık güzel bi paylaşım olmuş...

+ Yorum Gönder
epicure kimdir
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi