Dünyadan Ülke Ve Şehir Tanıtımları

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 Sonuncu8Sonuncu9
Diğer Konular ve Dünya Ülkeleri Bölümünden Dünyadan Ülke Ve Şehir Tanıtımları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  AGMEHMET
  Özel Üye
  Reklam

  Dünyadan Ülke Ve Şehir Tanıtımları

  Reklam  Dünyadan Ülke Ve Şehir Tanıtımları

  Forum Alev

  Dünyadan Ülke Ve Şehir Tanıtımları

  Ülke ve Şehir manzaraları ve yüz ölçümleri eklenecek.. Arkadaşlar Teşekkür ve süpermiş mesajlarınız yerine burda bulunmayan bir ülke veya şehir'i eklerseniz daha makbul.. Diğer konu gbi burasıda takip altına alınacak gereksiz mesajlar silinecek, ve bu uyarıya uymayanlar cezalandırılacak.. 2. 2
  Sevinç
  Bayan Üye

  --->: Dünyadan Ülke Ve Şehir Tanıtımları

  Reklam  İ T A L Y A
  İtalya özellikle son yıllarda Türkiye' de en çok talep edilen gezi düzenlenen ülkelerin başında gelmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri bu ülkenin Akdeniz ülkesi olması, ikliminden, mutfağından, müziğine kadar ülkemizle arasında büyük benzerlikler bulunmasının yanısıra tarihi eserlerinin hala ayakta olması, gösterişi ve halkının çok sıcak kanlı ve cana yakın olmasıdır.
  İTALYA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
  Yüzölçümü : 301207 Km2
  Başkenti : Roma
  Toplum Yapısı : 60 Milyon civarında, Km2' ye 162 kişi düşüyor. Nüfus dağılımı itibarıyla kentlerde % 72, kırsal kesimde % 28. Yıllık nüfus artışı % 0.5
  Resmi dili : İtalyanca
  Belli başlı dinler : Hristiyan Katolik
  Okuma yazma oranı : % 98. Üniversite sayısı : 42
  Hastane yatak sayısı : 500 000
  Ortalama ömür : Bayanlarda; 79.4, Erkeklerde; 72.9 Bebek ölüm oranı : 1000 canlı doğumda 8.7
  Ekonomi : GSMH 1.090 Trilyon dolar,
  Kişi başına ulusal gelir : 20 000 Dolar
  Ticaret yaptığı belli başlı ülkeler : Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, ABD
  YÖNETİM : Türü; Cumhuriyet. Yasa Gücü; Parlamento (Millet Meclisi ve Senato)
  Yönetim Bölümlenmesi : 20 Bölge
  ULAŞIM : Demiryolları toplam :16066 Km., Karayolları toplam : 305365 Km.
  Başlıca Limanları : 9, Başlıca Havaalanları : 21
  ROMA' DAKİ TÜRK BÜYÜKELÇİLĞİ
  Ambasciata di Turchia Via Palestro, 28 Roma Tel : 00 39 6 475 15 49 - 474 14 35
 3. 3
  Sevinç
  Bayan Üye
  Kazakistan Resimleri

  kazakistan-resimleri-0.jpg

  Kazakistan Resimleri 2.jpg

  Kazakistan Resimleri 3.jpg

  kazakistan-resimleri-4.jpg

  kazakistan-resimleri-5.jpg

  kazakistan-resimleri.jpg  Eklenmiş Resimler Eklenmiş Resimler  

 4. 4
  Sevinç
  Bayan Üye
  ÖZBEKİSTANTemel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler

  Nüfus
  23.600.000

  Dili
  Özbek Türkçesi

  Dini
  %88 Müslüman, %9 Ortadoks, %3 diğer

  GSYİH
  14.1milyar $ (1997)

  GSYİH/kişi
  595 $

  Büyüme oranı (%)
  4,5 (2001 yılı)

  Para Birimi
  Sum (USD 1=421,1 Sum)

  Bağımsızlık tarihi
  1 Eylül 1991

  Başkenti
  Taşkent (Nüfus: 2.1 milyon)

  Yüzölçümü
  447.400 km2


  Genel Ekonomik Durum

  Bağımsızlık ilanından sonra Özbekistan, çoğu eski Sovyet Cumhuriyetinin takip ettiği pazar ekonomisi merkezli iktisat politikasının uzağında uygulamalar sergilemiştir. Devlet destekleri, fiyat kontrolleri ve ücret artışları tüketicileri enflasyondan korumaya yönelik olarak uygulanmıştır. Buna rağmen, artan ekonomik sorunlar 1994 yılında ekonomik reform programının hazırlanmasına sebep olmuştur. Bu program çerçevesinde, sıkı mali politikalar uygulamaya konulmuş, fiyat kontrolü kaldırılmış, uluslararası finansal kuruluşlarla işbirliğine gidilmiş, ulusal para birimi olarak Sum tedavüle sokulmuş, kamuya ait işletmeler özelleştirilme kapsamına alınmış ve fiyatlar serbestleştirilmiştir. Özbekistan’ın kamu harcamalarında kısıtlamaya gitmesi IMF, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi kuruluşlardan destek almasını sağlamıştır. 1996’da büyüme oranı 1991-95 arasındaki düşüşün ardından yeniden yükselişe geçmiştir.

  Temel Ekonomik Göstergeler

  1997
  1998
  1999
  2000
  2001

  GSYİH (Milyar $)
  14,5
  12,1
  17,1
  13,5
  11,6

  Kişi Başına Gelir (USD)
  614,0
  504,0
  698,0
  547,0
  462,0

  Reel Büyüme Oranı (%)
  2,5
  4,4
  4,1
  4,0
  4,5

  Enflasyon Oranı (%)
  27,0
  25,0
  26,0
  28,0
  27,0

  İhracat (Milyar $)
  3,7
  2,9
  2,8
  2,9
  2,8

  İthalat (Milyar $)
  3,8
  2,7
  2,6
  2,4
  2,5


  Kaynak: EBRD, The Economist Intelligence Unit Country Profile

  Ekonomideki geçiş sürecinde yaşanan sorunlardan dolayı, enflasyon oranı 1995’te %240’lık bir seviyede seyrederken, takip eden yıllarda azalmış; 2001 yılında %27 olarak gerçekleşmiştir. Özbekistan’da tarım sektörü Gayri Safi Milli Hasıla içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Yıllar itibariyle bakıldığında GSYİH içinde sanayinin payı düşmektedir. 1991’de sanayinin Milli Hasıla içindeki payı %33 iken, ilerleyen yıllarda bu değer 1998’de %14,9’a kadar düşmüş, sonraki dönemde gelen toparlanmayla birlikte ekonominin çeyreğini oluşturacak nispette bir istikrar kazanmıştır.

  Sanayi

  Endüstriyel üretim büyük ölçüde tarımsal hammadde işlenmesine bağlıdır. Ülkede sanayi sektöründe ağırlığı tarıma dayalı sanayi teşkil etmekte, bunun yanında hafif ve ağır sanayi de yer almaktadır. Sanayi ürünleri 2.200 büyük ve orta ölçekli firma ile yaklaşık 30.000 küçük işletme tarafından üretilmektedir. İşlenmiş gıda sanayii önemli bir yer tutmaktadır. Ülkede çok sayıda sebze, meyve, balık ve hayvan ürünleri işleme tesisi vardır. Bunun yanı sıra doğrudan veya dolaylı olarak tarımla ilişkili biçer-döver, tekstil makineleri gibi makine üretimi de sanayide önemli bir yer tutmaktadır. Ham pamuk üretiminin %12’si, koyun derisi üretiminin %20’si ve ipek üretiminin %60’ı yöresel olarak işlenebilmektedir. Sanayide hafif sanayi ve tekstil büyük önem taşımaktadır. Pamuk ipliği, bez, ipek dokumacılığı, kenevir, örgü ipliği, trikotaj, dikiş-nakış, ayakkabı üretme, halı, kilim dokumacılığı, seramik, porselen işçiliği gelişmiştir. Pamuk, tekstil ve ipek endüstrisinde yoğun yenileştirme çalışmaları devam etmektedir. 127 şirketiyle ülkenin en geniş hafif sanayi firması Uzlegrom ipek, pamuk, yün ve deri ürünleri üzerine çalışmaktadır. Özbekistan’da tüketim malları sanayi; hafif sanayi, gıda sanayi ve ağır sanayi gruplarından oluşmaktadır. Tüketim sanayi bu üç grubun yaklaşık olarak üçte bir paylarıyla oluşmaktadır. Ağır sanayi ise yakıt-enerji, metalurji, makine, kimya, orman ürünleri ve yapı malzemelerine dayanmaktadır. Ağır sanayinin genel toplam içinde oransal olarak yüksek olduğu görülür. Enerji sektörü; doğalgaz, petrol ve maden kömürüne dayanan Özbekistan’da kimya endüstrisi de gelişmiş olup, kimya sanayi tesisleri Navoi, Hokant, Namangan ve Andijan’da bulunmaktadır. Bu sektörlerin yanında, Özbekistan Orta Asya’nın en önemli makine ve ağır donanım üreticisidir.

  Tarım

  2001 yılı verilerine göre GSYİH’nin %24,1’i tarım sektörüne aittir. Ülkede nüfusun önemli bir bölümü tarımla uğraşmaktadır. Mevcut işgücünün %40,8’i bu sektörde istihdam edilmektedir. Pamuk, tahıl, pirinç, meyve, sebze ve hayvancılık tarım sanayiinin temel kollarıdır. Tarım sektöründen yapılan ihracat, ihracat girdilerinin %50’sini oluşturmaktadır. Özbekistan’ın en önemli tarım ürünü pamuktur. Özbekistan dünyada pamuk üretimi yapan ülkeler arasında ABD, Hindistan, Çin ve Pakistan’dan sonra 5. sıradadır. Pamuk ihracatı açısından ABD’den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Pamuk toplam tarımsal üretimin %40’ını oluşturmaktadır. Tarım ve hafif sanayi ürünlerinin çoğunluğu pamuk üretimine dayalıdır. İşlenmemiş pamuğun büyük bir kısmı Moskova ile Bağımsız Devletler Topluluğu'nun Avrupa kıtasında yer alan diğer sanayi şehirlerine gönderilmektedir. Ancak yıllar itibariyle pamuk üretimi gittikçe düşmüş; 1996 yılındaki 4 milyon tonluk ürün rekoltesinin altında seyretmeye başlamış, 1998 yılı ile birlikte pamuk üretiminde de bir toparlanma başlamıştır. Diğer tarım ürünleri ise tahıl, meyve, sebze, badem, pirinç ve ipektir. Tahıl üretimi tüketim ihtiyacının çok az bir bölümünü karşılayabilmektedir.

  Madencilik

  Özbekistan Diğer Orta Asya Cumhuriyetleri gibi madenler açısından zengin bir ülkedir. Ülke topraklarından 100’den fazla maden çıkarılmaktadır. Altın üretiminde BDT ülkeleri arasında Rusya’dan sonra ikinci sırada yer alırken; dünyada 7. büyük altın üreticisi durumunda olan ülkenin, diğer önemli maden kaynakları, gümüş, bakır, demir, kurşun, çinko, volfram, uranyum ve tungstendir. Yeraltı hammadde kaynakları bakımından Özbekistan’ın dünyada ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.

  Enerji Kaynakları

  Özbekistan geniş doğal gaz, petrol ve kömür yataklarına sahiptir. 2001 yılında enerji sektöründe önemli üretim artışı kaydedilmiştir. Bununla birlikte ülke ekonomisinin enerji yoğun olması, özellikle elektrik tüketimi açısından sıkıntı oluşturmakta ve sistemin yenilenmesi ve etkinleştirilmesi gerekmektedir. 2001 yılı sonunda petrol üretimi 7.3 milyon ton, doğal gaz üretimi 48,2 milyar m3 olarak tahakkuk etmiştir. Bu rakamlar, 90’lı yılların ikinci yarısı boyunca gerçekleştirilen üretim tahminlerinin bir miktar altındadır. Ülkenin doğal gaz rezervleri 1.883 milyar m3, petrol rezervleri de 244 milyon ton olarak tahmin edilmektedir.

  Özbekistan’ın Dış Ticareti  Kaynak: EBRD, THA Ekonomist Intelli gence Unut Country Profile

  IMF, kayıt dışı yapılan ithalatın resmi rakamlarda yer alan değerin çok daha üstünde olduğunu belirtmektedir. Bu rakam kayıt altındaki ithalatın yaklaşık % 50’sine denk gelmektedir. İthal ikameci sanayileşme politikaları ve katlı kur sisteminin dış ticaret yapısı üzerindeki etkileri oldukça olumsuz olmuştur. İthal ikameci sanayileşme politikaları mevcut fonları ihracatın teşviki ve çeşitlendirilmesi yönündeki politikalardan uzaklaştırmıştır. İhracatı ihmal ederek, dışarıdan borçlanma suretiyle finanse edilen ithal ikameci sanayileşme politikaları, Özbekistan’ı pamuk ve altın ihracatına daha fazla bağımlı hale getirmiştir. Bu süreçte dış borçlar aşırı yükselmiş ve Özbekistan ödeme güçlüğü içerisine düşmüştür. İthal ikameci sanayileşme politikaları neticesinde elde edilen ürünler ise yeterli ihracat geliri yaratamamıştır. Özbekistan; Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Beyaz Rusya ve Tacikistan arasında tesis edilen BDT Gümrük Birliği’ne dahil olmamıştır. ABD, Özbekistan’a en çok kayrılan ülke statüsü tanırken, Avrupa Birliği de 1999 yılında Özbekistan ile ortaklık ve işbirliği anlaşması imzalamıştır. Özbekistan’ın uyguladığı kısıtlayıcı ticaret düzenlemeleri bu ülkenin Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmasını engellemektedir.


 5. 5
  Sevinç
  Bayan Üye
  Özbekistan Resimleri

  ozbekistan-resimleri.png

  ozbekistan-resimleri-0.jpg

  ozbekistan Resimleri 1.jpg


  ozbekistan-resimleri-2.jpg

  ozbekistan Resimleri 3.jpg


 6. 6
  sayanor
  Üye
  Coğrafi Verileri

  Konum: Güney Amerika'nın doğusunda, Atlas Okyanusunun kıyısında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 10 00 Güney enlemi, 55 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Güney Amerika
  Yüzölçümü: toplam: 8,511,965 km²
  kara: 8,456,510 km²
  su: 55,455 km²
  Sınırları: toplam: 16,885 km
  Sınır komşuları: Arjantin 1,261 km, Bolivya 3,423 km, Kolombiya 1,644 km, Fransız Guyana 730.4 km, Guyana 1,606 km, Paraguay 1,365 km, Peru 2,995 km, Surinam 593 km, Uruguay 1,068 km, Venezuela 2,200 km
  Sahil şeridi: 7,491 km
  İklimi: Daha fazla tropikal, ama güney kısmında ılımandır.
  Arazi yapısı: Güneyde çoğunlukla yatık ovalar yer almaktadır; ovalar, tepelikler, dağlar ve dar sahil şeridi vardır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
  en yüksek noktası: Pico da Neblina 3,014 m
  Doğal kaynakları: boksit, altın, demir yatakları, manganez, nikel, fosfat, platin, kalay, uranyum, petrol, hidro enerji, kereste
  Arazi kullanımı: Tarıma elverişli topraklar: %6.93
  sürekli ekinler: %0.89
  diğer: %92.18 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 29,200 km² (2003 verileri)
  Doğal afetler: Kuzeydoğuda kuraklıklar; güneyde su baskınları ve arada sırada buzlanmalar.

  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 188,078,227 (Temmuz 2006)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %25.8 (erkek 24,687,656; kadın 23,742,998)
  15-64 yaş: %68.1 (erkek 63,548,331; kadın 64,617,539)
  65 yaş ve üzeri: %6.1 (erkek 4,712,675; kadın 6,769,028) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.04 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: -0.03 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 0.98 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.7 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.98 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 28.6 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 71.97 yıl
  erkek: 68.02 yıl
  kadın: 76.12 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.91 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.7 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - taşıyan insan sayısı: 660,000 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 15,000 (2003 verileri)
  Ulus: Brezilyalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Beyaz ırk (Portekiz, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya) %55, melezler %38, siyah ırk %6, diğer (Japon, Arap, Kızılderili) %1
  Din: Roma Katolikleri (nominal) %80
  Diller: Portekizce (resmi), İspanyolca, İngilizce, Fransızca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %86.4
  erkek: %86.1
  kadın: %86.6 (2003 verileri)

  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi adı: Brezilya Federal Cumhuriyeti
  resmi kısa adı: Brezilya
  yerel uzun adı: Republica Federativa do Brasil
  yerel kısa adı: Brasil
  ingilizce: Brazil
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Brasilia
  İdari bölmeler: 26 eyalet ve bir federal bölge; Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas, Bahia, Ceara, Distrito Federal, Espirito Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Paraiba, Parana, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia, Roraima, Santa Catarina, Sao Paulo, Sergipe, Tocantins
  Bağımsızlık: 7 Eylül 1822 (Portekiz'den ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 7 Eylül (1822)
  Anayasa: 5 Ekim 1988
  Hukuk sistemi: Roma hukuk kuralları temel alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-11, G-15, G-19, G-24, G-77, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), Mercosur (Güney Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı), NAM , NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), RG, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Portekizlilerin ülkeye geldikleri yıllarda ülkenin başlıca ekonomik aktivitesi Sandal ağacı ticaretiydi.(15. yüzyıl) 16. - 17. yüzyıllarda şeker kamışı , 17. - 19. yüzyıllar arasında ise altın madenciliği revaçtaydı. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise kahve üretimi önem kazandı ve Brezilya dünyanın en önemli kahve üreticilerinden birisi oldu. 15. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar bir tarım ülkesi ve ucuz hammadde kaynağı olan Brezilya tüm diğer ülkeler gibi 1929 yılında yaşanan Büyük Depresyondan oldukça kötü etkilendi. Bu ekonomik kriz ülke ekonomisinde önemli bir iz bıraktı. Kahve üretimi hızla önem kaybetti ve sanayi onun yerini aldı. Bu gün için ülke sanayi ulusal üretimin %20'sini sağlamakta , bir diğer %20 'lik kısmını ise tarım vermektedir. Kalan %60'lık kısmını ise hizmet sektörü karşılamaktadır. Dünyanın sayılı şeker kamışı üreticilerinden biri olan Brezilyada bu bitkiden şeker üretildiği gibi ülkede yakıt olarak da kullanılan Etanol da üretilir. Ülkenin yetiştirdiği diğer önemli ürünler ; manyok , mısır , pirinç , narenciyedir. Sonuç olarak ülke ekonomisi tüm aksiliklere ve güçlüklere rağmen büyük bir gelişme potansiyeline sahiptir. Ülke 1994 yılından , Real Planın uygulamaya konulmasından sonra , elektronik eşya , dayanıklı tüketim maddeleri, gıda, çimento imalatı gibi alanlara yatırım yapmakta ve gelişmenin alt yapısını hazırlamaya çalışmaktadır.
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 1.616 trilyon $ (2006 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %3.1 (2006 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %8
  endüstri: %38
  hizmet: %54 (2006 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %4.2 (2006)
  İş gücü: 96.34 milyon (2006 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %66, tarım %20, endüstri %14
  İşsizlik oranı: %9.6 (2006 verileri)
  Bütçe: gelirler: 140.6 milyar $; giderler: 172.4 milyar $ (2004)
  Endüstri: tekstil, ayakkabı, kimyasallar, çimento, ormancılık, demir yatakları, kalay, çelik, uçak, motorlu taşıt ve yedekleri, diğer makine ve ekipmanlar
  Endüstrinin büyüme oranı: %3.4 (2006 verileri)
  Elektrik üretimi: 380.9 milyar kWh (2004)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %5.28
  hidro: %90.66
  nükleer: %1.12
  diğer: %2.94 (2004)
  Elektrik tüketimi: 391.7 milyar kWh (2004)
  Elektrik ihracatı: 7 milyon kWh (2004)
  Elektrik ithalatı: 39 milyar kWh
  Tarım ürünleri: kahve, soya fasulyesi, buğday, pirinç, mısır, şeker kamışı, kakao, narenciye; sığır
  İhracat: 138 milyar $ (2006)
  İhracat ürünleri: imalatlar, demir, soya fasulyesi, ayakkabı, kahve
  İhracat ortakları: ABD %19.2, Arjantin %8.4, Çin %5.8, Hollanda %4.5, Almanya %4.2 (2005)
  İthalat: 95.83 milyar $ (2006)
  İthalat ürünleri: Makine ve araç - gereçler, kimyasal maddeler, petrol, elektrik
  İthalat ortakları: ABD %17.5, Arjantin %8.5, Almanya %8.4, Çin %7.3, Japonya %4.6 (2005)
  Dış borç tutarı: 177.7 milyar $ (2006)
  Para birimi: Brezilya Reali (BRL)
  Para birimi kodu: BRL
  Mali yıl: Takvim yılı

  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 42.382 milyon (2004)
  Telefon kodu: 55
  Radyo yayın istasyonları: AM 1,365, FM 296, kısa dalga 161 (1999)
  Radyolar: 71 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 138 (1997)
  Televizyonlar: 36.5 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .br
  Internet servis sağlayıcıları: 50 (2000)
  Internet kullanıcıları: 25.9 milyon (2005)

  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 29,252 km (2005 verileri)
  Karayolları: toplam: 1,751,868 km
  asfalt: 96,353 km
  asfalt olmayan: 1,655,515 km (2004)
  Su yolları: 50,000 km
  Boru hatları: Ham petrol 2,980 km; petrol ürünleri 4,762 km; doğal gaz 4,246 km
  Limanlar: Belem, Fortaleza, Ilheus, Imbituba, Manaus, Paranagua, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande, Salvador, Santos, Vitoria
  Hava alanları: 4,276 (2006 verileri)

  Brezilya HAKKINDA

 7. 7
  sen_AY
  Usta Üye


  Coğrafi bilgileri

  Konum: Kuzey Amerika'da, Kuzey Atlas Okyanusu ve Kuzey Pasifik Okyanusu kıyısında, Kanada ile Meksika arasında yer alır.
  Coğrafi konumu: 38 00 Kuzey enlemi, 97 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Kuzey Amerika
  Yüzölçümü: 9,631,420 km²
  Sınırları: toplam: 12,248 km
  Sınır komşuları: Kanada 8,893 km (2,477 km Alaska dahil), Küba 29 km, Meksika 3,326 km
  Sahil şeridi: 19,924 km
  İklimi: Çoğunlukla ılıman, Hawaii ve Florida'da tropikal, Alaska'da arktik, Mississippi Nehri kıyısında yarı bozkır, güneybatıda çorak iklim görülür.
  Arazi yapısı: Geniş merkez ovası, batıda dağlar, doğuda tepelikler ve alçak dağlar, Alaska'da engebeli dağlar ve geniş nehir vadileri, Hawaii'de engebeli, volkanik arazi
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Death Valley -86 m
  en yüksek noktası: McKinley Dağı 6,194 m
  Doğal kaynakları: Kömür, bakır, kurşun, molibden, fosfat, uranyum, boksit, altın, demir, cıva, nikel, potas, gümüş, tungsten, çinko, petrol, doğal gaz, kereste
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %18
  daimi ekinler: %0
  otlaklar: %25
  ormanlık arazi: %30
  diğer: %27 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 223,850 km² (2005 verileri)
  Doğal afetler: Volkanlar, depremler, kasırgalar, toprak kaymaları, tsunami

  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 298,444,215 (Temmuz 2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.91 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 3.18 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 6.43 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.85 yıl
  erkeklerde: 75.02 yıl
  kadınlarda: 80.82 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.09 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.6 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 950,000 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 14,000 (2003 verileri)
  Ulus: Amerikalı
  Nüfusun etnik dağılımı: beyaz %81.7, zenci %12.9, Asyalı %4.2, Kızılderili %1, Hawai ve diğer Pasifik Ada yerlileri %0.2 (2003)
  Din: Protestan %52, Roma Katolikleri %24, Musevi %1, diğer %12, inançsız %10 (2002)
  Diller: İngilizce, İspanyolca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %99
  erkekler: %99
  kadınlar: %99 (2003 verileri)

  Yönetim şekli

  Ülke adı: Resmi adı: Amerika Birleşik Devletleri
  kısaltma: US yada USA (ing.), ABD (tr)
  ingilizce: United States
  Yönetim biçimi: Federal Cumhuriyet
  Başkent: Washington, DC
  İdari bölümler: 50 eyalet ve 1 bölge; Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Kolombiya, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Kuzey Carolina, Kuzey Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Adası, Güney Carolina, Güney Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Batı Virginia, Wisconsin, Wyoming
  Bağımlı toprakları: Amerikan Samoa, Baker Adaları, Guam, Howland Adası, Jarvis Adası, Johnston Atol, Kingman Rsifi, Midway Adaları, Navassa Adası, Kuzey Mariana Adaları, Palmyra Atolu, Porto Riko, Virgin Adaları, Wake Adası
  Bağımsızlık günü: 4 Temmuz 1776 (Büyük Britanya'dan)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 4 Temmuz (1776)
  Anayasa: 17 Eylül 1787, 4 Mart 1789 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu), ARF, AsDB (Asya Kalkınma Bankası), ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), CP, EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-5, G-7, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), MIPONUH, NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), SPC (Güney Pasifik Komisyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UN Güvenlik Konseyi, UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UNRWA (BM Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

  Ekonomisi

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 12.31 trilyon $ (2005 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %3.2 (2005 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %1
  endüstri: %20.4
  hizmet: %78.7 (2005)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.2 (2005)
  İş gücü: 149.3 milyon (2005)
  İşsizlik oranı: %5.1 (2005)
  Endüstri: Petrol, çelik, motorlu araçlar, telekomünikasyon, kimyasallar, elektronik, gıda maddeleri, madencilik
  Endüstrinin büyüme oranı: %3.2 (2005 verileri)
  Elektrik üretimi: 3.892 trilyon kWh (2005)
  Elektrik tüketimi: 3.656 trilyon kWh (2005)
  Elektrik ihracatı: 23.97 milyar kWh (2005)
  Elektrik ithalatı: 30.39 milyar kWh (2005)
  Tarım ürünleri: Buğday, diğer tahıllar, mısır, meyve, sebze, pamuk, et, kümes hayvanı, süt ürünleri, orman ürünleri, balık
  İhracat: 927.5 milyar $ (2005 verileri)
  İhracat ürünleri: Yatırım malları, otomobiller, endüstriyel mallar ve hammaddeler, tüketim malları, tarım ürünleri
  İhracat ortakları: Kanada %23.4, Meksika %13.3, Japonya %6.1, Çin %4.6, İngiltere %4.3 (2005)
  İthalat: 1.727 trilyon $ (2005 verileri)
  İthalat ürünleri: Ham petrol ve arıtılmış petrol ürünleri, otomobiller, tüketim malları, endüstriyel hammaddeler, yiyecek - içecek
  İthalat ortakları: Kanada %16.9, Japonya %8.2, Meksika %10, Çin %15, Almanya %5, İngiltere, Tayvan (2005)
  Dış borç tutarı: 8.837 trilyon $ (2005 verileri)
  Para birimi: ABD Doları (USD)
  Para birimi kodu: USD
  Mali yıl: 1 Ekim - 30 Eylül

  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 268 milyon (2003)
  Telefon kodu: 1
  Radyo yayın istasyonları: AM 4,789, FM 8,961, kısa dalga 19 (2005)
  Radyolar: 575 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2,218 (2006)
  Televizyonlar: 219 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .us
  Internet servis sağlayıcıları: 7,800 (2000 verileri)
  Internet kullanıcıları: 205,326,680 (2006)

  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 226,605 (2004)
  Karayolları: 6,407,637 km (2004)
  Su yolları: 41,009 km km
  Boru hatları: petrol ürünleri 244,620 km; doğal gaz 548,665 km (2003)
  Limanları: Anchorage, Baltimore, Boston, Charleston, Chicago, Duluth, Hampton Roads, Honolulu, Houston, Jacksonville, Los Angeles, New Orleans, New York, Philadelphia, Canaveral Limanı, Portland (Oregon), Prudhoe Bay, San Francisco, Savannah, Seattle, Tampa, Toledo
  Hava alanları: 14,858 (2006 verileri)
  Helikopter alanları: 149 (2006 verileri)


 8. 8
  AGMEHMET
  Özel Üye
  ZİMBABVE Ülkesinin Coğrafi Verileri Nüfus Bilgileri Yönetimi Ekonomik Göstergeler  Coğrafi Verileri

  Konum: Güney Afrika'da, Güney Afrika ile Zambiya arasında yer alır.
  Coğrafi konumu: 20 00 Güney enlemi, 30 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: 390,580 km²
  Sınırları: toplam: 3,066 km
  sınır komşuları: Botsvana 813 km, Mozambik 1,231 km, Güney Afrika 225 km, Zambiya 797 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  İklimi: tropikal Arazi yapısı: Yüksek platolar, dağlar
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: 162 m
  en yüksek noktası: Inyangani 2,592 m
  Doğal kaynakları: Kömür, krom, asbest, altın, nikel, bakır, demir, vanadyum, lityum, kalay, platin
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %7
  daimi ekinler: %0
  otlaklar: %13
  ormanlık arazi: %23
  diğer: %57 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 1,930 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Kuraklıklar, su baskınları, fırtınalar
  Coğrafi not: Kara ile çevrili


 9. 9
  AGMEHMET
  Özel Üye
  ZAMBİYA Ülkesinin Coğrafi Verileri Nüfus Bilgileri Yönetimi Ekonomik Göstergeler

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güney Afrika'da, Angola'nın doğusunda yer alır.
  Coğrafi konumu: 15 00 Güney enlemi, 30 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: 752,614 km²
  Sınırları: toplam: 5,664 km
  sınır komşuları: Angola 1,110 km, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 1,930 km, Malavi 837 km, Mozambik 419 km, Namibya 233 km, Tanzanya 338 km, Zimbabve 797 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  İklimi: tropikal
  Arazi yapısı: Tepelikler ve dağlarla birlikte yüksek platolar yer alır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Zambezi Nehri 329 m
  en yüksek noktası: Mafinga Tepelikleri 2,301 m
  Doğal kaynakları: Bakır, kobalt, çinko, kurşun, kömür, altın, gümüş, uranyum, hidro enerji
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: % 7
  daimi ekinler: %0
  otlaklar: %40
  ormanlık arazi: %39
  diğer: %14 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 460 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: tropikal kasırgalar
  Coğrafi not: Kara ile çevrili


 10. 10
  AGMEHMET
  Özel Üye
  YUNANİSTAN Ülkesinin Coğrafi Verileri Nüfus Bilgileri Yönetimi Ekonomik Göstergeler  Coğrafi Verileri

  Konum: Güney Avrupa'da, Ege Denizi, İon denizi ve Akdeniz kıyısında, Arnavutluk ile Türkiye arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 39 00 Kuzey enlemi, 22 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 131,940 km²
  Sınırları: toplam: 1,210 km
  sınır komşuları: Arnavutluk 282 km, Bulgaristan 494 km, Türkiye 206 km, Makedonya 228 km
  Sahil şeridi: 13,676 km
  İklimi: Ilıman, kışlar yumuşak ve nemli, yazlar kuru ve sıcak geçer.
  Arazi yapısı: Dağlar denizden başlayarak bir silsile oluşturmaktalar. Kuzeydoğuda billurlu dağlar, batıda Dinar sistemine bağlı sıradağlar ve Ege Denizinde adalar yer almaktadır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Akdeniz 0 m
  en yüksek noktası: Olimpos Dağı 2,917 m
  Doğal kaynaklar: Boksit, linyit, manganez, petrol, mermer, hidro enerji
  Doğal kaynakları: tarıma uygun topraklar: %19
  daimi ekinler: %8
  otlaklar: %41
  ormanlık arazi: % 20
  diğer: %12 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 13,140 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Ara sıra depremler


 11. 11
  sen_AY
  Usta Üye

  --->: Dünyadan Ülke Ve Şehir Tanıtımları

  Reklam  Angola


  Coğrafi bilgileri

  Konum: Güney Afrika'da, Güneyde Atlas Okyanusu ile, Namibya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 12 30 Güney enlemi, 18 30 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: toplam: 1,246,700 km²
  kara: 1,246,700 km²
  su: 0 km²
  Sınırları: toplam: 5,198 km
  Sınır komşuları: Kongo Demokratik Cumhuriyeti 2,511 km, Kongo Cumhuriyeti 201 km, Namibya 1,376 km, Zambiya 1,110 km
  Sahil şeridi: 1,600 km
  İklimi: Güney ve Luanda sahil şeridi boyunca kuru bir iklim hakimdir; kuzeyde Mayıs - Ekim ayları arasında serin ve kuru, Kasım - Nisan ayları arasında sıcak ve yağmurlu bir mevsim sürmektedir.
  Arazi yapısı: Kıyıdan başlayan dar ovalar iç kısımlara gidildikçe yerlerini geniş yaylalara bırakmaktadırlar.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Morro de Moco 2,620 m
  Doğal kaynakları: petrol, elmas, demir yatakları, fosfat, bakır, altın, boksit, uranyum
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %2
  otlaklar: %23
  ormanlık arazi: %43
  diğer: %32 (2003 verileri)
  Sulanan arazi: 800 km² (2003 verileri)
  Doğal afetler: Şiddetli yağışlar periyodik su baskınlarına neden olmaktadır.

  Nüfus Bilgileri

  Nüfusu: 12,127,071 (2006 Temmuz ayı tahmini)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %43.7 (erkek 2,678,185; kadın 2,625,933)
  15-64 yaş: %53.5 (erkek 3,291,954; kadın 3,195,688)
  65 yaş ve üzeri: %2.8 (erkek 148,944; kadın 186,367) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.45 (2006 verileri)
  Mülteci sayısı: 3.55 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.02 erkek/kadın
  15-64 yaş: 1.03 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.8 erkek/kadın
  toplam nüfus: 1.02 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 185.36 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 38.62 yıl
  erkeklerde: 37.47 yıl
  kadınlarda: 39.83 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 6.35 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  Ulus: Angolalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Ovimbundular %37, Kimbundular %25, Bakongolar %13, Melezler (Avrupalılar ve Afrika yerlilerinin karışımı) %2, Avrupalılar %1, diğer %22
  Din: Yerel inançlar %47, Roma Katolikleri %38, Protestanlar %15 (1998 verileri)
  Dil: Portekizce (resmi), Bantuca ve diğer Afrika dilleri
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfus: %66.8
  erkekler: %82.1
  kadınlar: %53.8 (2001 verileri)

  Yönetim şekli

  Ülke adı: Resmi tam adı: Angola Cumhuriyeti
  kısa şekli : Angola
  Yerel tam adı: Republica de Angola
  yerel kısa şekli: Angola
  eski adı: Angola Halk Cumhuriyeti
  Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Luanda
  İdari bölümler: 18 il; Bengo, Benguela, Bie, Cabinda, Cuando Cubango, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Cunene, Huambo, Huila, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moksico, Namibe, Uige, Zaire
  Bağımsızlık: 11 Kasım 1975
  Milli bayram: Kurtuluş günü, 11 Kasım (1975)
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CEEAC, ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), SADC, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

  Ekonomisi

  Ekonomiye genel bakış: Angola ülke olarak gelirinin büyük bölümünü petrol (3 milyar $), elmas (188 milyon $) ve rafine edilmiş petrol (87 milyon $) ihracatından kazanmaktadır.
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %23 (2005 verileri)
  İş gücü: 5.58 milyon (2005 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %85, endüstri ve hizmet %15 (2003 verileri)
  Butçe gelirler: 8.5 milyar $
  giderler: 10 milyar $
  GSYİH: 45.32 milyar $ (2005)
  GSYİH kişi başına: 700 $
  Endüstri: petrol; elmas, demir yatakları, fosfat, boksit, uranyum ve altın; çimento; madencilik; gıda; balıkçılık; biracılık; tütün ürünleri; şeker; tekstil
  Elektrik üretimi: 2.24 milyar kWh (2004)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %32.2
  hidro: %67.8
  nükleer: %0
  diğer: %0 (2004)
  Elektrik tüketimi: 1.9 milyar kWh (2004)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
  Tarım ürünleri: muz, şekerkamışı, kahve, sisal, mısır, pamuk, tütün, sebzeler, fidanlar; çiftlik hayvanları; ormancılık ürünleri; balık
  İhracat tutarı: 26.8 milyar $ (2005 verileri)
  İhracat ürünleri: Ham petrol %90, elmas, arıtılmış petrol ürünleri, sıvı gaz, kahve, balık ve deniz mahsulleri, kereste, pamuk, mineraller
  İhracat ortakları: ABD %39.8, Çin %29.6, Fransa %7.8, şili %5.4, Tayvan %4.4 (2005)
  İthalat tutarı: 8.165 milyar $ (2005 verileri)
  İthalat ürünleri: Makineler ve elektrik ürünleri, araçlar ve oto yedek parçaları; ilaçlar, gıda ürünleri, tekstil, ordu malları
  İthalat ortakları: Güney Kore %20.8, Portekiz %13.6, ABD %12.7, Güney Afrika %7.5, Fransa %5.3, Brezilya %5.6, Çin %5.1 (2005)
  Dış borç tutarı: 9.401 milyar $ (2005 verileri)
  Para birimi: Kwanza (AOA)
  Para birimi kodu: AOA
  Mali yıl: Takvim yılı

  İletişim bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 94,300 (2005)
  Telefon kodu: 244
  Radyo yayın istasyonları: AM 21, FM 6, kısa dalga 7 (2000)
  Radyolar: 630,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 6 (2000)
  Televizyonlar: 150,000 (1997)
  Internet kısaltması: .ao
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
  Internet kullanıcıları: 172,000 (2005)

  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 2,761 km
  Karayolları: toplam: 51,429 km
  asfalt: 5,349 km
  asfalt olmayan: 46,080 km (2001)
  Su yolları: 1,300 km
  Boru hatları: gaz 235 km; sıvı petrol gazı 122 km; ham petrol 867 km; petrol/gaz/su 5 km (2006)
  Limanları: Ambriz, Kabinda, Lobito, Luanda, Malongo, Mocamedes, Namibe, Porto Amboim, Soyo
  Hava alanları: 244 (2006 verileri)


 12. 12
  sen_AY
  Usta Üye
  Andora


  Coğrafi bilgileri

  Konum: Güneybatı Avrupa'da, Fransa ile İspanya ortasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 42 30 Kuzey enlemi, 1 30 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: toplam: 468 km²
  kara: 468 km²
  su: 0 km²
  Sınırları: toplam: 120.3 km
  Sınır komşuları: Fransa 56.6 km, İspanya 63.7 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  Denizleri: 0 km (kara ile çevrili)
  İklimi: ılıman; kışları karlı ve soğuk, yazları kuru ve ılık geçer.
  Arazi yapısı: Dik kayalıklar ve dar vadilere sahiptir.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Riu Runer 840 m; en yüksek noktası: Coma Pedrosa 2,946 m
  Doğal kaynakları: hidro enerji, kaynak suları, kereste, demir yatakları, kurşun
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %2
  otlaklar: %45
  ormanlık arazi: %35
  diğer: %18 (2005 verileri)
  Doğal afetler: çığ, kar fırtınaları
  Coğrafi not: Kara ile çevrili

  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 71,201 (2006 Temmuz ayı tahmini)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %14.7 (erkek 5,456; kadın 4,254)
  15-64 yaş: %71.04 (erkek 26,632; kadın 24,172)
  65 yaş ve üzeri: %14 (erkek 4,918; kadın 5,029) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.89 (2006 verileri)
  Mülteci sayısı: 6.47 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.07 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.9 erkek/kadın
  15-64 yaş: 1.1 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.98 erkek/kadın
  toplam nüfus: 1.08 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 4.04 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 83.51 yıl
  erkeklerde: 80.61 yıl
  kadınlarda: 86.61 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.3 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  Ulus: Andoralı (Andorra)
  Nüfusun etnik dağılımı: İspanyollar %43, Andoralılar (Andorra) %33, Portekizliler %11, Fransızlar %7, diğer %6 (1998)
  Dil: Katalanca (resmi), Fransızca, Kastilyanca
  Din: Katolik

  Yönetim şekli

  Ülke adı: Resmi tam adı: Andora (Andorra) Prensliği
  kısa şekli : Andora (Andorra)
  Yerel tam adı: Principat d'Andorra
  yerel kısa şekli: Andorra
  Yönetim Biçimi: Parlamentoyla Yönetilen Yetkisiz Prenslik
  Başkent: Andorra la Vella
  İdari bölümler: 7 bölge; Andorra la Vella, Canillo, Encamp, La Massana, Escaldes-Engordany, Ordino, Sant Julia de Loria
  Bağımsızlık: 1278
  Milli bayram: 8 Eylül (1278)
  Hukuk sistemi: Fransa ve İspanyol hukuku temel alınmıştır. Andoralı seçmenler 715 yıllık feodal sistemi sona erdirmişler ve 14 Mart 1993'te parlamenter bir hükümet sistemi benimsemişlerdir.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), UN (Birleşmiş Milletler), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

  Ekonomisi

  Ekonomiye genel bakış: Turizm ve özellikle kayak önemli bir ekonomik kaynaktır. Hareketli bir ticaret merkezi olan serbest liman yılda 10 milyon turist çekmektedir. Ülkenin kanuni serbesti statüsü ve bununla ilişkili olan ekonomik refahı, reform çağrılarının artmasına neden olmuştur.
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.4 (2004)
  İş gücü: 48,740 (2004)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %0.34, endüstri %19.63 ve hizmet %80.03 (2004)
  İşsizlik oranı: %0
  Bütçe: gelirler: $373.5 milyon
  giderler: $373.5 milyon (2004)
  Endüstri: turizm (özellikle kayak), büyük baş hayvan, kereste, tütün, bankacılık
  Tarım ve hayvancılık ürünleri: Az miktarlarda tütün, çavdar, buğday, arpa, yulaf, sebzeler, koyun
  İhracat tutarı: 145 milyon $ (2004)
  İhracat ürünleri: tütün, mobilya
  İhracat ortakları: Fransa %34, İspanya %58 (2004)
  İthalat tutarı: $1.077 milyar (1998)
  İthalat ürünleri: Tüketim malları, gıda, elektrik
  İthalat ortakları: İspanya %48, Fransa %35, ABD %2.3 (1998)
  Para birimi: euro (EUR)
  Para birimi kodu: EUR
  Mali yıl: Takvim yılı

  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 35,400 (2005)
  Telefon kodu: 376
  Radyo yayın istasyonları: AM 0, FM 15, kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 16,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 0 (1997)
  Televizyonlar: 27,000 (1997)
  Internet kısaltması: .ad
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
  Internet kullanıcıları: 21,900 (2005)

  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: toplam: 269 km
  asfalt: 198 km
  asfalt olmayan: 71 km (2000 verileri)
  Deniz yolları: yok
  Limanları: yok
  Hava alanları: yok (2000 verileri)


+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 Sonuncu8Sonuncu9
dünyanın en çok şehri olan ülke,  norveç,  en çok şehri olan ülke,  almanyanin sehri,  türkmenistan manzaraları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi