Tesbîh Namazının Duaları Ve Zikirleri

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Dua Bölümünden Tesbîh Namazının Duaları Ve Zikirleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Hozukcan
  Emekli
  Reklam

  Tesbîh Namazının Duaları Ve Zikirleri

  Reklam  Tesbîh Namazının Duaları Ve Zikirleri

  Forum Alev
  dua ve zikirler - tesbih namazı - tesbih namazı zikir leri  Tirmizî kitabında demiştir ki, Tesbîh namazı hakkında Peygamber Sai-lallahu Aleyhi ve Sellern´den bir çok hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan büyük bir kısmı sahih değildir. İbni Mübarek ve ondan başka ilim sahib-leri Teşbih namazını kabul etmişlerdir; ve faziletlerini anlatmışlardır.

  Tirmizî şöyle devam etti: Bize Ahmed İbni Abede söyledi. O da dedi ki, bize Ebû Vehb söyledi. Ebû Vehb demiştir ki, ben içinde teşbih yapılan namazdan Abdullah İbni Mübarek´e sordum. Şöyle anlattı:

  Namaz için tekbir alır sonra:

  (Sübhânekellâhümme ve bihamdike ve tebârekesmüke ve teâlâ ceddü-ke ve lâ ilahe ğayruke)

  "Allah´ım Sana İt a m d ederek Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Senin adın yücedir ve Senin sânın yüksektir. Senden başka hiç bir İlâh yoktur." der.

  Sonra on beş defa:

  (Sübhânellâhi velhamdü lilîâhi ve lâ ilahe illâllâhu vallâhu ekber)

  "Allah noksanlıklardan münezzehtir. Hamd da Allah´a mahsustur. Al-lah´dan başka hiç bir İlâh yoktur. Allah her şeyden büyüktür." der. Sonra E´üzü çekip Bismillâhirrahmânirrahîm, der. Fatiha ile bir sûre okur.-Sonra on defa: Sübhânellâhi velhamdü lillahi ve lâ ilahe illâllâhu vallâhu ekber, der. Sonra rükû´a varır ve on defa bunları söyler. Sonra başını rü-kûdan kaldırıp on defa yine bunları söyler. Sonra secdeye varır ve bunları on defa söyler. Sonra secdeden başını kaldırıp bunları on defa söyler. Sonra ikinci secdeyi yapar ve bu sözleri on defa söyler. Bu şekilde dört rekât kılar. İşte bunlar her rekâtta yetmiş beş teşbihtir. On bes teşbih ile rekâta başlar. Sonra kıraat yapar. Sonra on teşbih yapar. Eğer gece namaz kılıyorsa, iki rekâtta selâm vermesi bana göre daha iyidir. Gündüz kılıyorsa, isterse iki rekâtta selâm verir, isterse selâm vermez."

  Yine Abdullah İbni Mübârek´den bir rivayette de, şöyle demiştir: Rü-kû´da önce üç defa: "Sübhâne Rabbiyelazîm" ve Secde de önce üç defa: "Sübhâne Rabbiyel´a´lâ" dedikten sonra teşbihlere başlar.

  Abdullah İbni Mübarek´e soruldu: Bir kimse teşbih namazında yanı-hrsa, sehiv secdesini yaptığı zaman bu secdelerde onar defa bu teşbihleri okur mu?

  ? Hayır cevabını verdi. Çünkü bu teşbihler tüm olarak üçyüz tesbih-n ibarettir

  y den ibarettir.

  484- İbni Râfi´den rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resülüllah Sal-lallahu Aleyhi ve Sellem (amcası) Abbas´a şöyle buyurdu:

  ? "Ey amca! Sana iyilik edeyim mi, sana ihsanda bulunayım mı, seni faydalandırayım mı? Abbas;

  ? Evet, yâ Resûlallah, dedi. Peygamber buyurdu:

  ? Ey amca! Dört rekât namaz kıl. Her rekâtta Fatiha ve bir sûre okursun. Kıraat tamamlandığı zaman, rükuâ gitmeden önce on beş defa:

  (Allâhu ekber, velhamdü lillâhi ve sübhânellâhi)

  söyle. Sonra rükû yap da bunları on defa söyle. Sonra rükûdan başım kaldır ve bunları on defa söyle. Sonra, secde yap ve yine bu teşbihleri on defa söyle. Sonra ikinci secdeyi yap ve on defa söyle. Sonra başını secdeden kaldır ve bunları ayağa kalkmadan önce (biraz otur) on defa söyle. İşte bunlar her rekâtta yetmiş beş defa okunan teşbihlerdir. Bunlar dört rekâtta üçyüz tesbihdirler. Eğer senin günahların (kumlan bol) Âlic ismindeki vadinin kumları kadar oisa, Allah Tealâ onları sana bağışlar.

  Abbas sordu:

  ? Ey Allah´ın Resulü! Bunları her gün kim söyleyebilir? Peygamber buyurdu:

  ? Her günde eğer bunları söylemezsen, bunları her cuma günü söyle. Her cuma bunları söyleyemezsen her ayda bir defa söyle. Peygamber böyle mesafeyi uzatarak söylemeye devam etti. Nihayet buyurdu ki, bunları bir sene içinde bir defa söyle."[39]

  Tirmizî demiştir: Bu garib bir hadistir, ben de derim ki, Tirmizî´nin şerhi olan Ahvezi adlı kitabında İmam Ebû Bekir İbni Arabî şöyle demiştir: Ebû Rafi´in bu hadisi zayıftır. Ne sahih olma bakımından, ne de Ha-sen olma bakımından aslı yoktur. Tirmizî´nin bunu nakletmesi, sadece bununla aldanmamak içindir. Yine demiştirki İbni Mübârek´in sözü hüccet değildir. Bu söz, Ebu bekir İbni Arabi´nin kelâmıdır.

  Ukaylî de şöyle demiştir: Teşbih namazı hakkında sağlam bir hadis yok-tur. Ebu´l-Ferec İbni´l-Cevzi ise, Teşbih namazı hadislerim ve rivayet yollarını anlatmıştır. Sonra bunların hepsini zayıf göstermiş ve zayıf taraflarını da açıklamıştır. Bunu İbnü´l-Cezvi "EI-Mevzuat" adlı kitabında söylemiştir.

  İmam EI-Haftz Ebu´l-Hasan El-Darakutnî´den (Allah ona rahmet et-sin) bize ulaştığına göre şöyle demiştir: Sûrelerin faziletleri hakkında en sahih olan şey İhlâs sûresinin faziletidir. Namazların faziletleri hakkında da en sahih olan rivayet Teşbih namazının faziletidir. Ben bu sözü, Tabakatü´l-Fukaha kitabında Ebu´l-Hasan Ali İbni Ömer El-Darekutnî´nin hal tecrümesine istinaden anlattım. Bu ifadeden, Teşbih namazına ait hadisin sahih olması gerekmez. Çünkü alimler âdetlerinde şöyle derler: Bu hadis zayıf bile olsa. bu bölümde geçen hadislerin en doğrusudur.

  Bu sözden maksadları, hadîsin en tercihlisi ve en az zayıf olanı belirtmektir.

  Derim ki, bu Teşbih namazının müstahab olduğu üzerinde mezheb imamlarımizmdan çok kimseler delil göstermişlerdir. Ebu Muhammed El-Begavî ve Ebu´l-Mehasin El-Rûyânî bu alimlerdendir.

  EI-Rûyânî, "El-Bahr" adlı kitabında Cenazeler bölümünün sonunda şöyle demiştir: Bil ki, teşbih namazı, kendisine rağbet gösterilen bir namazdır. Her zaman onu âdet edinmek müstahabdır. Ondan gafil bulunmamalıdır. Abdullah İbni Mübarek ve âlimlerden çok kimseler de böyle söylemişlerdir. Rûyânî diyor ki, Abdullah İbni Mübârek´e soruldu: Bir kimse Teşbih namazında (sehiv secdesini gerektirecek şekilde) yanılsa, sehiv için yapılan iki secdede (teşbih namazının) teşbihlerini onar onar yapacak mı? ? O, hayır diye cevap verdi. Çünkü bu namazın teşbihleri üç-yüzden ibarettir.

  Her ne kadar ben bu meseleyi daha önce sehiv secdesi münasebetiyle anlattımsa da, güzel bir fayda için yine ona temas ettim. O fayda şudur: Böylesine büyük bir imam bunu anlatırsa ve bunu hoş görürse, bundan ona muvafakat ettiği anlaşılır ve bu hükme inananlar çok olur. Bu Rûyânî, araştırmacı fazıl âlimlerimizden biridir. En doğrusunu Allah bilir
 2. 2
  ELVAN
  Bayan Üye

  Cevap: Tesbîh Namazının Duaları Ve Zikirleri

  Reklam  Farz namazlar dışında kılınan namazlarda peygamberlerin etmiş olduğu dualar okunabilir. Allah'ın rızasını kazanmak için namaz kılmak ve dua etmek en güzel ibadetlerdendir.+ Yorum Gönder
tesbih namazı duası,  tesbih namazının duası,  tesbih namazi duasi,  tesbih namazının sözleri,  tesbih namazı ve duası
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi