Hocaefendi'den Berat Gecesi Duası

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Dua Bölümünden Hocaefendi'den Berat Gecesi Duası ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  siyah_in_ci
  Usta Üye
  Reklam

  Hocaefendi'den Berat Gecesi Duası

  Reklam  Hocaefendi'den Berat Gecesi Duası

  Forum Alev
  Âlemlerin Rabbi Allah'a sonsuz hamd ü senâ, O'nun en büyük elçisi olan Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm)'a, diğer enbiya ve mürselîn efendilerimize, Hakk'ın mükerrem ibâdı olan melâike-i kirama, yer ve gök ehlinden salih kullara da Cenab-ı Allâmü'l-Guyûb'un ilmi ve malûmatı adedince salât ü selam olsun.


  Ey kudreti sonsuz, merhameti nihayetsiz, bütün âlemlerin yegâne sahibi Yüceler Yücesi Rabbimiz! Senin ifadelerin ve âyât-ü beyyinât ile huzuruna geliyor sana dehalet ediyoruz. İstediğin şekilde Efendimiz'e teslimat ve salât-ü selamla huzuruna geliyor el pençe divan duruyoruz. Habibine konuşturduğun şeyle ki, "İsm-i a'zamla kim dua ederse kabul buyururum" dedirttin. İsm-i azam diye rivayet edilen şeyleri terdad edip huzuruna geliyoruz. Bizleri dergâh-ı nezd-i ehadiyetinden gafil çevirme ya Rabbi. Bizlere kerem ü lütfunla muamele eyle Ya Rabbi.

  Ya İlâhel âlemin ve ya Ekrame'l-ekramîn. Şu anda bütün memleketimizde bütün kubbeler altında yer yer radyo ve televizyon diliyle Seni ve Habib-i Edibin'i anmak, Kur'an'dan âyât-ü beyyinât tilavet etmek üzere Senin cemaatin, Senin kulların, Habib-i Edibin'in ümmeti mescitlere koştular. Ayaklarını koydukları yerlere yüzlerini sürdüler. İçlerini inceltip kasveti izale ettiler. Gönül rikkati içinde, edeple ellerini Sana kaldırdılar, kurtuluşlarını ve beraatlerini Senden istiyorlar. Milletçe kurtuluşlarını ve cennete giriş müjdelerini Senden istiyorlar. Sen Sen'den bunları isteyenleri hâib ve hâsir bırakma ya Rabbi.

  Ya İlâhe'l-âlemin ve ya Ekrame'l-ekramîn! Sen ferman ediyorsun, "Bir cemaat içten kendi kendini değiştirmezse ben onları değiştirmem" diyorsun. Binaenaleyh biz bu perişan halimizin altında içten değişmemizi görüyoruz; belki bu sözleri Sana takdim ederken de bu mevzu karşısında hicap duyuyor, utanıyorum. Sesimi kısmak istiyorum. Ama bununla beraber başka kapı da bilmiyorum.

  Ellerimi bir ızdırar ve mecburiyetle kapına doğru açıyorum. Başka yerlere gitsek, başka vadilerde dolaşsak, cürme, günaha saplansak ve sokakların çirkefine karışsak bile Sen biliyorsun ya Rabbi, vallahi biz başkasına secde etmedik, billahi başkası karşısında bel bükmedik, tallahi başkasının kapısına gitmedik. İşte bu kadarcık sadakatimizle yeniden ahd ü peymanda bulunarak huzuruna geldik. Bizi burada boş çevirmeyip aziz ve payidar eyle ya Rabbi. Beraatımızı ihsan edip bizleri kıyamete kadar Kur'an'a hadim eyle ya Rabbi.

  Mescitlerimizde Kur'an okunuyor, minarelerimizden dinin temeli ezanlar yükseliyor ve biz mabetlerimizde, mescitlerimizde bülbülü hoş eda nağmeler dinlemeye erdik, Sen bu nağmeleri kesip bizi inkisara itme ya Rabbi. Hazreti Muhammed'i güldüren, Kur'an'ın manasını güldüren, eslâfı, ervahı, eşbahı güldüren bu manzarayı makûs edip bütün bu gülenleri ağlatma ya Rabbi.

  Rahmetİnden ümİdİmİzİ kesmedİk

  Yıllar var ki bizler hep günahlarımıza, ihmallerimize ağladık, ama can dudağa geldiği hengâmda Sen imdadımıza yetiştin "Rabb'inizin rahmetinden ümidinizi kesmeyin" dedin. "Lebbeyk" dedik, elimizi göğsümüze vurduk, paçalarımızı sıvadık, sokaklara daldık, âr ettik, hicap ettik, ama kahveler içine girdik, Seni anlatmaya çalıştık, camiler içine girdik Seni anlatmaya, çatlak seslerimizle, saksağan sesi gibi edalarımızla bu kürsülerde Sana dem tutmaya çalıştık. Ama Sen biliyorsun, biz de öyle zannediyoruz Ya Rabbi; bunları sadakat içinde yapmaya çalıştık, sadakat içinde olmayı Senden diledik ve dilendik. Yanlış dedikse, içimize inemedikse, nifaka girdikse şayet, bizi mağfiret eyle, bizlere beraat lütfeyle ya Rabbi.

  Ya Rabbi dokuz asır tevhide bayraktarlık yapmış bir milletin torunları olarak biz o havaya alıştık; Senin adını omuzumuzda taşımaya, âfaktan âfâka serhad türküleri söyleyerek gezmeye, kaleleri aşmaya, cihana muvazene getirmeye, insanlık için muvazene unsuru olmaya alıştık ya Rabbi. Sen bizi buna davet ettin, "Sizi ifrat ve tefritin ortasında ümmet-i vasat yaptım" dedin. Böyle olmaya çalıştık, böyle olmak için mahrumiyetlere katlandık ama Senin rızanı kazanacağımız ümidinden asla dûr olmadık.

  Bir gün biz mezarlarımızda yatarken, elinde bir demet gülle başımızda Fatiha okumak için gelen neslimizin güldüğünü, onların o dırahşan çehrelerindeki tebessümlerini bize göstereceğini ümit ettik. Mezarımızın başlarında Allah diyenleri, minarelerimizde Allah diyenleri, mescitlerimizde Allah diyenleri bize göstereceğini ümit ettik. Ümit ettiysek de bunu Sen "Ümitsizliğe düşmeyin" dediğin için yaptık. Şimdi bizi bir noktaya getirdin; semamızın gözünü yaşlarla doldurdun, semalar üzerimize ağlamaya başladı.. zemin şak şak olup rüşeymler çıkardı.. Ama etrafta muhalif rüzgârlar esmeye, dış mihraklar içimize düşmanlık atmaya başladı. Sen bu noktada bizim korktuklarımızdan bizi masûn ve mahfuz eyle Ya Rabbi.

  Yâ Hafiyye'l-altâf. Neccinâ mimmâ nehâf, ey lütufları gizli olan Allah, ey keremleri gizli ve umman olan Allah! Bizleri korktuklarımızdan halâs eyle, şu ana kadar lütfedip bağışlayıp gedaya sultanlık mülkü sayılan bu lütufları bize ihsan ettikten sonra, bunları payimâl eyleme. Bunları devamlı ve sürekli kılarak, bizleri bunlarla serfiraz eyle ya Rabbi. Bu muammayı hal ve fasl eyle ya Rabbi. Bu müşkülümüzü müşkülkûşâ olan Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)'le hal ve hak eyle ya Rabbi. Coştuk, ne diyeceğimizi bilemiyoruz, Ağustos böceği gibi öttüğümüz mihraplarda çatlamak istiyoruz. Beni, benimle beraber neslimi, Senin yüce adını bir ağaç dalı olan mihrablarda haykırırken çatlat yâ Rabbi.

  Ey Yüceler Yücesi Sultanımız! Şu anda ellerimi açmış cemaatinin hissiyatını onlar namına Sana takdim ediyorum. Benim günahkâr sesime, günah dolu ifadelerime değil, şu Allah diyen seslerin duruluğuna, heyecandan çatlamak üzere olan gönüllere bak ya Rabbi. Bunların ötesinde, bizim Seninle olan alakamıza, Sana karşı olan sevgimize değil, Senin sevdiğin kullarına olan alakan ve sevgin hürmetine bizleri mağfiret ve merhamet eyle, Beraatımızı tamam eyle ya Rabbi.

  Kur'an'ın kalbimizde ma'kes bulmasını kolaylaştır, hizmetlerimizi de makbul eyle ya Rabbi. Şu başlattığın aşkı söndürme, içimizde olduğu gibi dışımıza da tezahürünü lütfeyle.. Halkımız içinde öyle mütecelli olmaya muvaffak eyle Ya Rabbi. Bizi bir daha beraatımızı almak ve içimizi inşirahla doldurmak için huzuruna geldiğimiz gün çok daha değişik ve başka şekilde gelmek şerefiyle şerefyâb eyle ya Rabbi.

  Seccadelerİ gözyaşlarImIzla IslatalIm

  Cihanın çeşitli yerlerinde yeni gelişmelerin olduğunu duyalım ve bunların şükrünü eda etmek için iki büklüm huzuruna gelelim. Minarelerden hakiki manasına uygun Allahu Ekber nidalarının yükseldiğini duyalım.. gözyaşlarımızı Ceyhun ederek huzuruna koşalım.. iki büklüm rükua varalım.. bu az oldu diye secdeye kapanalım.. gözyaşlarımıza muhtaç seccadeleri ıslatalım.. ve pek çoğumuz bu neşvenin içimizde hasıl ettiği mevcelenme ile canı dudağına gelmiş, kalbi durmuş insanlar olarak ruhumuzu teslim edelim.. inşirah, beşaret ve beşaşet içinde şadırvanların temiz güvercinleri gibi kanat çırpalım, Sana yükselelim.. Bedrin aslanları gibi, Uhud'un kaplanları gibi, cihan tarihinde benzerine az rastlanan harika nesiller gibi olma yolunda bir hayat sürelim.. Bizi bu mübarek gece hürmetine bu türlü lütuflarla şerefyâb eyle ya Rabbi.

  Ya İlâhe'l-âlemin veya Ekrame'l-ekramîn! Sen'in Dinine, Kitabına, Peygamberine ve masum kullarına düşmanlık besleyen cahil, kaba, insanlık ve medeniyet mahrumu, zalim birtakım insanlar var. Onlar, Sen'in kendilerine iyilikte, hayr u hasenâtta kullansınlar diye emaneten verdiğin gücü ve saltanatı, inanan insanların hukukuna tecavüz edip onlara karşı bir baskı unsuru olarak kullanıyor ve göz göre göre zorbalık, derebeyliği yapıyorlar. 'Lâ havle velâ kuvvete illâ billah' hazinelerinin tek sahibi Sen'sin; mutlak güç ve otorite yalnız Sen'indir; biz de izafi, gölge mahiyetindeki güç ve kuvvetimizden arınıp Sen'in asla karşı konulamayacak güç ve kuvvetine iltica ediyoruz. Ne olur, Yüce Mevlâmız, adavet hisleriyle oturup kalkan, inanmış insanların aleyhinde sürekli komplo üstüne komplo kuran o kimselerin düşmanlık hislerini kalblerinden söküp at ve bütün duyma, görme ve idrak kabiliyetlerini topyekün insanlığın hayrına olabilecek istikamete tevcîh buyur. Biz, onların yapmak istedikleri kötülükleri, vermek istedikleri zararları, hile ve hud'alarını, tuzaklarını, komplolarını ancak Sen'in yardımınla def'edebiliriz. Onun için de, Rabbimiz, o insafsız gaddarlardan gelebilecek her türlü şerden Sen'in sıyanetine dehâlet ediyoruz. Bu haddini bilmez, insafsız tipler şayet salâh yolunu seçmezler, fitne ve fesatlarına devam ederlerse, Sen onların ellerini kollarını bağla.. ayaklarına prangalar vur.. kalemlerini yazamaz, dillerini de konuşamaz hale getir.. inananların aleyhinde kullandıkları ne kadar yol-yöntem, imkân ve malzeme varsa, hepsini ellerinden çekip al.. menfûr emellerine ulaşmalarına fırsat verme ve bizi o tiran bozması zalimlerle karşı karşıya bırakma.. nusretinle, hıfz u inayetinle bu âciz ve çaresiz kullarını te'yîd buyur!

  Duamızın evvelinde salât ü selamla kaldırdığımız ellerimizi, bir kere daha Efendimiz Hazreti Ahmed ü Mahmûd u Muhammed Mustafa'yı, O'nun tertemiz, dupduru, pırıl pırıl aile fertlerini, yıldızlar kadar yükseklerde dolaşan ashabını hayırla anarak indiriyor ve bizi ellerimiz boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirmemeni diliyoruz Rabbimiz!

  Amin.. Amin.. Amin..

  * Bu metin M. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 9.7.1979 tarihinde İzmir Hisar Camii'nde verdiği Berat Gecesi vaazının akabinde yaptığı duadan derlenmiştir.
 2. 2
  berksever
  Yeni Üye

  --->: Hocaefendi'den Berat Gecesi Duası

  Reklam  DİNLER ARASI DİYALOG !!!

  Patrik Barteleamos Yaptığı röportajda şunları dile getirmişti ; Türkiye Ab'ye Girmek istiyorsa Dini çoğulculuğu kabul etmelidir.
  Bu sözlerin 2 anlamı var.

  1-İslam bu ülkenin Tek dini olamaz. Müslümanlığın yanına Hristiyanlığı eklemeden AB'ne giremessiniz.
  2-İslam, akaid olarak Hristiyanlığında ''Hak'' olduğunu kabul etmelidir.

  Dinler arası diyalog işte bu temel gaye ile Fethullah gülenin omzunda türkiyenin gündemine taşınıyor. Dahada önemlisi geniş kitleler Dinler arası diyalog tuzağına Gülenin Taşıdığını zannettikleri hoca sıfatı ve 28 Şubat süreci nedeni ile düşürüldüler. Diyalog sürecinin başında öyle bir hava üretildiki sanki Fethullah Gülen Papaz ve Haham dostluğunu 28 şubat nedeni ile yapıyor bir nevi onlara sığınıyor. Karşılıklı atraksiyonlarla maskenin düşeceği her anda ayrı bir oyun sahneye kuruluyor. Fethullah Gülenin derin kimliği deşifre edilmek yerine onu mazlum yapılacak seneryolar üretiliyor. Kısaca Türk milleti önceden mıhlanmış al gülüm ver gülümlü MADE IN USA patenti. Devlet ve Hükümet sivil asker kavgasını izlerken dinimizin çalınması anlamına gelen komplo tuttu ve her çevreden gelen destek ve işbirligiyle diyalog koparılarak Hıristiyanların önü açıldı. Fethullah Gülende Timsah gözyaşları akıtarak mecbur kaldım Dostluğumun sebebi içerideki baskıdır ''Biz tehlikeden korunmak için Yahudi ve Hıristiyanlarla dostluk kuruyoruz'' Yalanını Şu ilahi kelamlarla ALLAHÜ TEALA bu mazeretleri boşa çıkarıyor. Ayeti kerimede Fethullah Gülen'in Hıristiyanlarla helede onların başı Papa ile tuttuğu dostluğu yalanını ortaya çıkarıyor.

  Maide Suresi (52.Ayet)
  ''Nitekim kalplerinde hastalık olanların 'ne yapalım, başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz' diyerek o Yahudi ve Hıristiyanların arasında koşturup durduklarını görürsün. (Onlar) dünyada rezil, ahirette de büyük bir azaba düçar olarak hüsrana uğramışlardır.''

  Al-i İmran Suresi (19.Ayet)
  ''Allah Katında Muteber Din ancak İslamdır''

  Dinler yok tek din var.


  KUR'AN AYETLERİ ÇOK SERT

  Vatikan ; İslam Dünyasının Hıristiyanlaştırılmasın önündeki en büyük engel olarak islamın şu 3 özelliğini göstermektedir.

  Kardinal Rozanna ;
  Diyaloğun önündeki 1.ci engel islamın hukuki karakteridir.

  İkinci zorluk daha da büyüktür ; Müslümanlar tarihi kritik metodunu yani ''bütün dini metinlerin insan ürünü olduğu ve yazdıkları dönemin koşullarını yansıttığı'' iddiasını kabul etmezler.

  Üçüncüsü, İslam kendisini Yahudilik ve Hristiyanlığı iptal eden en son din olarak görmektedir.

  Vatikan islamın bu üç temel vasfından vazgeçmesini, Diyaloğun ancak bunun ardından mümkün olabileceğini ifade ediyor. Kardinal Rozanna'nın bu önemli mesajını bakın Fethullah Gülen nasıl içselleştiriyor ve Papayı nasıl selamlıyor.

  Fethullah Gülen'in yazdığı kitaptan alıntıdır.
  Hoşgörü ve Diyalog İklimi (Sayfa 155)

  ''Kur'an-ı Kerim'de Hıristiyanlık ve Yahudiler hakkonda kullanılan ifadelerin çok sert olduğu söylenir. Geçmiş dönemlerde, bazı Hıristiyan ve Yahudilerin apaçık gerçek karşısında gösterdikleri inat, ayak diretme ve düşmanlığı ifade için Kur'anın kullandığı uslüp her zamanki Hristiyan ve Yahudiler içinde kullanılacaktır diye bir şart ve mecburiyet olamaz. Bu tür ayetlerde subutu katiyye arandığı gibi, delalet-i kattiyye de aranmalıdır, Yani, bu ayetlerin Kur'an ayetleri olduğu kesindir. Fakat, o ayetlerin ilk günden bu yana bütün Yahudi ve Hıristiyanları içine aldığı kesin değildir. Kanaatime göre hadisleri kendi tarihsellikleri içinde ele almalı yani her hadiseyi kendi şartları ve konumu içinde değerlendirmeli ve bu günkü davranışlarımızda da bugünkü tavırları esas almalımıyız.''

  (Dikkat edin burada kur'an ayetlerini inkar ediyor.) Biliyorsunuz ki Kur'anın Cümlesini, Kelimesini değil Tek bir harfini İnkar eden kafir olur.
  Önce ''Hristiyan ve Yahudilerle ilgili Kur'an ayetleri çok serttir'' diyerek Kur'anı Suçluyor. Ardından Sümme Haşa ''Bu çok sert ayetler bugüne değil indiği döneme yani 1400 yıl öncesine hitap eder ve orada kalmıştır, orada kalmamaıldır diyor. Bir başka deyişler Kelime-i Tevhid'ten Hz.Muhammed S.a.v 'i silen Fethullah Gülen Yetmedi !Kur'an a savaş açıyor ! Kur'anı Kerim'i tarihte bırakmaya çalışıyor. Fethullah Gülen Hangi yalana sığınmaya çalışırsa çalışsın hak değişmez. Zamanın ve mekanın değişmesiyle herhangi bir değişikliğe uğramaz. Sümme haşa Allah C.C bilemedide sen mi bildin. Allah C.C geleceği bilmiyor mu sanki. Bakın ALLAHÜ TEALA Ayet-i Kerimesin de ne diyor.

  Ahzap Suresi (62.Ayet)
  ''...Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamassın.''

  Fatır Suresi (43.Ayet)
  '''...Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamassın. Allah'ın kanununda kesinlikle bir sapma bulamassın.''  HIRİSTİYANLAR'LA İTTİFAK EDELİM

  Emirdağ Lahikası (Sayfa 206)
  ''Ehl-i İman Hristiyanın dindar ruhanileriyle ittifak etmek ve medar-ı ihtilaf mes'eleri nazara almamak, niza etmemek gerektir. Çünkü küfrü mutlak hücum ediyor.

  Lem'alar (Sayfa 151)
  ''Ahir zamanda İsevilerin dindarları, ehl-i Kur'anla ittifak edip müşterek düşmanları olan zendekaya karşı dayanacakları gibi, şu zamanda dahi ehli diyanet ve ehl-i hakikat değil yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimi ittifak etmek belki Hristiyanların hakiki dindar ruhanilleri ile dahi medar-ı ihtilaf noktaları, muvakkaten medar-ı münakaşa ve niza etmeyerek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar.

  Bu iki yazıda nedemek isteniyor Türkçeleştirelim ve bakalım.

  1-Hristiyanların dindarları ile samimiyetle ittifak edelim. Onlara teferruata taalluk eden farklılıkları öne çıkarmayalım.
  2-Bu ittifakın sebebi ateizme karşı mücadeledir.

  m.fgulen.org Sitesindede yayınlanan yazısındada ;
  Fethullah Gülen ; Hristiyanlarla itikad'da da - Ahlaktada birlikteyiz.

  Avusturya melekler hareketi liderine hitaben;
  ''İslamda ve Katolik Hristanlıkta esas olan inanç hükümlerinden başka, her iki dindeki ahlaki esaslarda denilebilir ki aynıdır. Teferruat olan tali meseleleri bir tarafa bırakalım!''

  Fethullah Gülene göre İslam'la Hristiyanlık arasında ne itikadi nede ahlaki ölçüler açısından hiç bir fark yoktur Fark Teferruata'dır.


  Allah-u Teala Diyor ki Muhammed Aleyhisselam Peygamberimdir Onlar Hayır Hayır Değildir Diyor !
  Yahudilik gibi Hıristiyanlık'ta da kuran ve kitabı mukaddes'teki bir çoğu sadece din büyüğü olarak anılır. Hıristiyanlığa göre Muhammed peygamber değildir. İslam Peygamberlerinin büyük bir kısmı Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta peygamber kabul edilemez sadece din büyüğü olarak anılırlar.

  DİKKATLE OKUYUN (( Muhammed her iki din tarafından da peygamber kabul edilmez. )) Kaynak ; Oxford Dicionary Of English, Oxford University Press


  ''Amentüde müttefikiz itikadda-ahlakta birlikteyiz'' dediği hristiyan ve yahudiler için bakınız ALLAHÜ TEALA ne buyuruyor. Cenab-ı Hak'kın ittifakçılara cevabı;

  Maide Suresi (5.Ayet)
  ''Şüphesiz ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler, andolsun ki kafir olmuşlardır.''

  Maide Suresi (72-73.Ayet)
  ''...Halbuki Mesih 'Ey İsrailoğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kullul ediniz.
  Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona Cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur demişti...''

  Maide Suresi (51.Ayet)
  ''Ey İman edenler ! Yahudileri ve Hristiyanları Dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur.Şüphesiz Allah zalim kavmi doğru yola iletmez''

  Tevbe Suresi (31.Ayet)
  ''(Yahudiler) Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve meryem oğlu İsa'yı rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek Allah'a kulluk etmeleri emrolundu. O'ndan başka tanrı yoktur. O,bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.''

  Hristiyanlarla aramızdaki fark teferruattadır Amentüde ittifakımız diyenleri bakınız ALLAHÜ TEALA hangi sıfatla anıyor.

  Tevbe Suresi (30.Ayet)
  ''Yahudiler, Uzeyr Allahın oğludur, dediler. Hristiyanlar da, İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini) daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da (Hak'tan batıla) döndürüyorlar.

  (( ''ALLAH ONLARI KAHRETSİN (ONLAR İNSANLARI HAK'TAN BATILA DÖNDÜRÜYORLAR!'' ))
  Ali İmran Suresi (119.Ayet)
  '' Ey müslümanlar ! işte siz kafirlerle dostluk etme hususunda öyle hatalı kimselersiniz ki aranızda olan akrabalık ve vatandaşlık gibi sebeplerden dolayı onları o kafirleri seversiniz Onlar ise aranızda ki din ayrılığından dolayı sizi sevmezler . Halbuki siz kitapların hepsine inanırsnız onlar ise sizin kitabınız olan Kuran'ı Kerime inanmazlar artık nasıl olurda böyle din düşmanlarını seversiniz ve o munafıklar sizinle karşılaştıklarında inandık derler, kendi başlarına kaldıklarında ise size olan kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar Habibim! o munafıklara De ki ; Kininizle Geberin! ölünceye kadar bu kininiz devam etsin beklediğinizi bulamayın Şüphesiz ki Allah-u Teala göğüslerinde bulunan kalplerdeki her şeyi hakkıyla bilendir.''

  Feth Suresi (28-29.Ayet)
  ''Şahid olarak Allah yeter Muhammed Allah'ın Resuludur!''

  Ve son olarak son peygamber Allah'ın Habibi Kainatın Efendisi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) görevini açıklıyor.
  Buhari İman (1/17)
  İnsanlar Allah'tan başka hiçbir ilah olmadğına Muhammed'in de Allah'ın Resulu olduğuna şahidlik edinceye namazı dosdoğru kılıncaya ve zekatı verinceye kadar onlarla savaşmamla emrolundum.


  HIRİSTİYANLAR'DA CENNETE GİRECEK !!!

  Kastamonu Lahikası (Sayfa 111)
  ''Madem ahir zamanda Hz.İsa'nın hakikisi hükmedecek, İslamiyetle omuzomuza gelecek. Elbette şimdi, fetret gibi karanlıkta kalan ve Hz.İsa'ya mensup mazlumların çektikleri felaketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir''.

  Bir Hristiyan istediği kadar iyi niyetli olsun insanlık adına bir buluş yapsın Tek bir tane bile günahı olmasın yine cehenneme girecektir. Sadece yaptıkları iyiliğe karşılık Ateş mertebesi düşer.
  Hristyanlığı İslamla eşitleyen Hristiyanıda şehitlik mertebesine yükselten inanılmaz bir tahribat. Gülenin hocasının şehitlik mertebesine yükselterek ateşten kaçırdığı cennete taşımaya çalıştığı hristiyanlar ise bakın ALLAHÜ TEALA ne diyor.

  Ahzap Suresi (64.Ayet)
  ''Şu muhakkak ki Allah kafirleri rahmetlerinden kovmuş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kendilerini koruyacak ne bir dost nede bir yardımcı bulacaklardır.''

  Bakara Suresi (111-122.Ayet)
  ''(Ehli kitap) yahudiler ve Hristiyanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onları kuruntusudur. Sen de onlara Eğer sahiden doğru söylüyorsanız delillerinizi getirin de.
  ''Bilakis kim Allah'a hakkıyla kulluk ederse onun ecri Rabbi katındadır. Öyleleri için ne korku vardır. Ne de üzüntü çekerler.''  PEYGAMBERE GEREK YOK !!!

  Fethullah Gülen'in yazdıgı kitaptan alıntıdır.
  ''Fethullah Gülen Barışa Doğru (Sayfa 131)
  Muhammed Allah'ın Resulüdür Hükümüne gerek yok !
  ''Hatta Kelime-i Tevhidin ikinci bölümüne yani ''Muhammed Allah'ın Resulüdür'' kısmını söylemeksizin ikrar eden kimselere de merhamet gözüyle bakılmalıdır.

  Kimlere merhamet gözüyle bakıcakmışız. Allahın Kuran'da kendileri hakkında işte gerçek kafirler bunlardır dediği kimseler. Yahudiye Hristiyana merhamet gözüyle bakmalıymışız.

  Fethullah Gülen'in yazdığı kitaptan alıntıdır.
  Gurbette Fethullah Gülen (Sayfa 25)
  Dünyada en nefret ettiğim insanlardan bir tanesi de ''Bin Ladindir'' Türkiyede de öyle düşünen insanlar varsa onlarda canavarlığa kitlenmiş insanlardır.

  Evet Bin Ladinden nefret eden ama Bin Ladini arıyoruz bahanesiyle Afganistana ve Irak'a Yağdırdıkları bombalarla yüzbinlerce insanı katledenlere Busha sevgisini eksik etmeyen Yahudi ve Hristiyanları Merhamet dolu Fethullah Gülen

  Fethullah Gülen'in yazdığı kitaptan alıntıdır.
  Hoşgörü ve Diyalog İklimi (Sayfa 241)
  Kuran devamlı Allahı bırakıpta, bazılarımız bazılarımızı Rab edinmesin diyor. Dikkat edin, bu mesajda ''Muhammedür Resulullah yoktur''

  Gülenin sağ kolu Ahmet Şahinde aynı konuda farklı frekanstan konuşuyor.

  ZAMAN GAZETESİ
  Tarih : 17 Nisan 2000
  Ahmet Şahin ; Mühim olan Kelime-i tevhid inancıdır. Hz. Muhammed'i kabul ve tasdik etmek ise şart olmayıp bir kemal mertebesidir.'' Hz.Muhammedi Kabul şart değildir. ''
  Zaten dikkatlice bakıldığında görülecektir ki ehl-i kitapla amentüde birlikteyiz. Yani Amentüde ittifakımız vardır. Bu temel noktalar bir amentüden başkası değildir ve biz ehl-i kitapla bu amentüde müttefikiz. Garip olan şudur ki ittifak ettiğimiz amentüyü öne geçirmiyorda ihtilaf ettiğimz teferruatı ileri sürüp mutlak küfre karşı dayanışmamıza engel olarak görüyoruz. Halbuki temelde ittifak varken teferruattaki ihtilaflara takılıp kalmak makul değildir. ''Üç dinden herhangi bir dine inanmak yeterlidir. Mühim olan Kelime-i Tevhid inancıdır. Hz.Muhammed'i kabul ve tasdik etmek ise şart olmayıp bir kemal mertebesidir... Ehl-i Kitap ile Amentü'de ittifak halindeyiz


  Biliyorsunuz ki Hz.Muhammed S.a.v 'in tek bir sünneti ve sözünü inkar eden kafir olur'da Fethullah Gülen ve Ahmet Şahin Peygambere gerek yoktur diyor.
  Bu cümleler karşısında herkesi herşeyi bir tarafa bırakarak donuyoruz. ''Kelime-i Şahadetten Hz.Peygamber sökülüp atılıyor!'' 1400 yıllık islam tarihindeki en büyük tahrifatın adı budur ihanet Hz.Peygambere CİNAYET ! Uğruna alemlerin yaratıldığı Hz.Peygamberimizi ortadan kaldırmaya çalışmak. İslamı bitirmek Müslümanı öksüz bırakmak. Misyonerlerin önünde savunmasız bir şekilde yem yapmak kısaca HRİSTYAN'laştırmak. Yani Fethullah gülen Hz. Muhammed S.a.v İman şart değildir derken Ahmet şahinde Hz.Peygamberide tasdik bir kemal mertebesidir diyor. Peki Fethullah Gülen ve Şahin böyle söylüyorda.

  ALLAHÜ TEALA Habibine yapılan saldırıya nediyor.
  ''La ilahe illallah Muhammedur Resulullah''
  ''Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed (S.A.V) onun kulu ve elçisidir.''

  Al-i İmran (32.Ayet)
  ''De ki Allah'a ve Peygamberine itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse muhakkak ki Allah kafirleri sevmez.''

  Al-i İmran (31.Ayet)
  ''De ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.''

  Maide Suresi (81.Ayet)
  ''Eğer Onlar Allaha peygambere ve ona indirilene iman etmiş olsalardı. onları kafirleri dost edinmezlerdi. Lakin onların çoğu fasık yoldan çıkmışlardır.

  Nisa Suresi (80.Ayet)
  ''Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince seni onların başına bekçi göndermedik.''

  Ahzap Suresi (56-57.Ayet)
  ''Allah ve melekleri Peygambere çok salavat getirirler. Ey Müminler sizde ona salavat getirin ve tam bir teslimiyet ile selam verin.
  Allah ve Resulünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.''


  PAPAZ OKULLAR'INA YARDIM !!!

  Turkish American Journal
  English Hattford Seminary Receives 2milion dolar Gift From Turkish Religous Leader !

  Hayırlı olsun Fethullah Gülen Cemaatinden Papaz okuluna 2 milyon dolarlık bağış.

  American Journal'ın Haberi ;
  Hartford Seminary halkla ilişkiler müdürü David S. Barrett yaptığı açıklamada, "Hartford Seminary tarihinde ilk defa müslüman bir cemaatten bu kadar büyük bir bağış" aldıklarını söyledi.
  $2 milyon dolarlık bir para bağışı yapıldı. Papaz Okulu (Seminary) tarafından basına yapılan açıklamada bu bağış; Fethullah Gülen cemaati adına Ali Bayram tarafından yapıldı. Ali Bayram "Bu para İslamın yanlış anlaşılmasını önlemek amacı ile Modern İslam Kürsü'sü kurulması için verildiğini" söyledi.Seminary Papaz Okulu uzun yıllardan beri Gülen cemaati ile çalışmaktadır. Bu cemaat İslam adına şiddeti red etmekte ve bu cemaatin çok sayıda öğrencileri ve din adamları buradaki Papaz Okuluna gelip araştırma yapmaktadırlar. Gülen'nin takipçileri İslam'dan taviz vermeksizin modernizmi, diyaloğu, hoşgörüyü ve demokrasiyi savunmaktadırlar.


  Fethullah Gülenin gayri müslim çevrelerde kabul ve iltifat görmesinde heybeli ada Ruhban Okulunun açılmasını gösterdiği samimi çalışmalar önemli rol oynamıştır. Gülen Patrik Barteleamos'la yaptığı daha ilk görüşmede ''Kendisine yakın siyasi çevrelere bu konuyu çözmeleri, Papaz Okulu'nun açılması için elinden geleni yapmalarını tavsiye edeceğini'' söylemiştir. Bu söz gerçektende ve Patrik Barteleamos bu konuda yaptığı çalışmalar ve gayretler nedeniyle Gülene bizzat Teşekkür etmiştir.
  Patrik Barteleamos ; Sayın hocamızla birbirimizi çok seviyoruz.
  Fethullah Gülenin Vatikanda Papa ile buluşmasından önce Kardinal Arenzinin İfade ettiği ;''Siz bunları sadece konuşup anlatmıyor aynı zamanda yaşıyorsunuz.''

  Fethullah gülenin Heybeli Papaz okulunun açılması konusundaki AZİMKAR gayretleri için. iltifat ve teşekkürler.
  Kısaca ''Papazların ikna edemediği siyasetçiyi, büroktatı Fethullah Gülen bizzat ikna etti. Fethullah Gülene bu yaptığı çalışmalardan dolayı bir övgüde Üzeyir Garih'ten geliyor.

  Gülenin Kendi Dergisi;
  AKSİYON
  1 Eylül 2001
  ''Fethullah Gülen'in Heybeliada'daki Ruhban Okulunun açılması konusunda devlet ricalinin daha anlayışlı olmasını istemesi, onun gönlündeki engin hoşgörünün ispatıdır.''


  Görüyoruz değilmi Türkiyedeki Cami'ler, Kuran araştırma merkezleri bitti Amerikadaki Misyoner okulları kaldı yardım yapılacak. Oysaki Türkiyede milyonlarca aç, okuma yazması olmayan insanlar var. Ülkemizin doğu kısmında daha okulu bile olmayan yerler var cami'ler yıkıldı yıkılacak parasızlıktan bakımı yapılamayan camiler var Kuran kursu olmayan cami-ler var. Tabi ya Bizler yardım yapmassak Hristiyan okullarına ne yapar ordaki insanlar değilmi. Amerika Afganistana ve Irak'a girip binlerce insanı katletti ve bunları katledenler müslüman değildi hepsi hristiyandı bizler Hristiyan okullarına yardım yapmassak kimler dinimizi ortadan kaldırmaya çalışıcak kimler kardeşlerimizin kafasına bombaları yağdırıp işkence yapıp tecavüz edicek. Ama doğru ya biz kardeş değilmiydik Hristiyanlarla Hoşgorülü olmak lazım değilmiydi.


  Şimdi daha iyi anlıyoruz ki Hristiyan dünyasının Fethullah güleni bu kadar çok sevdiklerini galiba fazlasıyla ortaya koyuyor. yani Camiye Niyet, Papaza Hizmet Halkın kendisini din adamı olarak gördüğü öyle zannettiği bir insan siyasal anlamıda çok büyük olan Papaz okulllarının açılması için gayret sarfediyor. Elindeki türlü imkanları kullanarak Siyasetçiyi, Bürokratı ikna ediyor. Dünya Tarihinde ilk defa karşı karşıya olduğumuzun ve garebetin büyüklügünün bilmiyoruz farkındamısınız.
  Fethullah Gülen Cami açtırmıyor! Tarini önemde bir papaz okulunun açılmasının önündeki engelleri temizliyor ! ve bağışlarda bulunuyor.
  Yahudi mezarlığında yatan Üzeyir Garihinde Fethullah aşkınıda Cevşen sevgisinin sebebide herhalde anlaşılmıştır. Tıpkı Vatikanın İstanbul Temsilcisi Monsenyor Marolin için Televizyon Programlarına elinde Cevşenle çıkıp Fethullah Gülene övgüler dizmesi gibi ''Bu ne sevgisi ah'' Tabiki Cevşeni anlatıcak Kuran-ı Kerimi anlatıcak hali yok ya.


  Maide Suresi (51.Ayet)
  Ey İman edenler ! Yahudileri ve Hristiyanları Dost edinmeyin. Onlar birbilerinin dostudurlar Sizden kim onları dost edinirse, Şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah zalim kavmi doğru yola iletmez.

  Bakara Suresi (120. Ayet)
  ''Sen onların dinlerine uymadıkça, Yahudi ve Hıristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olacak değillerdir. De ki; ''Şüphesiz doğru yol, Allah'ın gösterdiği yoludur. ''Eğer sana gelen bunca ilimden sonra olnların heva arzu ve tutkularına uyacak olursan, senin için Allah'tan ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı''
  --------------
  Bakara Suresi (120. Ayet) - Tefsir
  Yahudiler ile Hrıstiyanlar seninle savaşmaya, sana tuzak kurmaya devam edecekler, seninle barış yapmayacaklar, senden hoşnut olmayacaklardır. Ancak sen bu görevi ihmal ettiğin, bu gerçeği savunmaktan vazgeçtiğin, ve bu kesin hidayeti bırakarak onların az önce anlatılan sapıklıklarını, müşrikliklerini ve sakat zihniyetlerini onayladığın takdirde seni severler, senden hoşnut olurlar.
  "Kendi dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hrıstiyanlar senden asla hoşlanmayacaklardır."
  İşte asıl sebep budur. Onların eksiği delil değildir. Onların eksiği senin haklı olduğuna, Rabbin tarafından sana gelen mesajın doğru olduğuna inanmamak değildir. Onlara olanca delillerini sunsan, olanca sevgini önlerine sersen bunların hiç biri ile hoşnutluklarını kazanamazsın. Ancak dinlerine uymakla ve yanındaki gerçeğe sırt dönmekle onların hoşnutluğunu kazanabilirsin...
  (PAPA - GÜLEN BULUŞMASI) VATİKAN ÇIYAN YUVASI !!!

  Gülenin ağzından çıkan sözler aynen şu şekilde.

  Fethullah Gülen ; Bu güne kadar dünyanın dört bir yanında bütün vahşet tablolarının arkasında malesef istişrak vardır. Misyoner teşkilatı vardır... Vatikan vardır. Çıyanın yuvası Kobra yuvası Saraybosnada akan kanın arkasında Vatikan vardır. Keşmirde akan kanın arkasında Vatikan vardır. Amerikada onların Lobbyleri vardır. Almanyada Lobbyleri vardır. Başka bir yerde hristiyan teşkilatı hafif bir kadre uğrasa yer yerinden oynar, kızıl kıyamet kopar. Mektuplar yazıyor kardeşlerimiz keşke orda olmasalar onlarda bizim kardeşlerimiz. Dünyanın değişik yerlerinde Keşmirden Filistine kadar Somaliye kadar hatta fırsatını araştıyorlar Sudan'ı işgal etmek için Filipinlere kadar dünyanın değişik yerlerinde kan gövdeyi götürüyor.

  Vatikan çıyan yuvasıdır diyerek sürekli hakaret eden Fethullah gülen şimdide Vatikanda Papa ile buluşuyor. Fethullah Gülenin sağ kolu Alaattin Kaya Papasının elini öpüyor başının üstüne koyuyor Fethullah Gülende yanıbaşında duruyor. Üstelik Peygamber efendimize küfr eden O sahtekardır diye hitap eden Papa'nın elini öpüyor. Bilmiyoruz Vatikan yolcularının hangi psikoloji ve hangi İtikad içinde olduklarını ispat etmez mi.

  Fethullah Gülen'in gözünde Papa Hazrettir.
  Fethullah Gülen ; Orada görüşeceğiz Vatikan'da Papa Hazretleriyle.
  Bu görüşmenin bir bölümünde Papa ve Gülen başbaşa kalmıştır.

  Hadis-i Şerif
  ''İnsanlar sevdikleriyle haşrolacaklardır.''
  Yani Kişi sevdiğiyle beraberdir.
  VATİKANDA ÖLMEYİ DÜŞLEMEK - GÜLENDEN PAPA'YA MEKTUP !!!

  Fethullah Gülen 1998 vatikan ziyareti.

  Reha Erus / Roma - 10 şubat 1998, Salı

  Fethullah Gülen; ''Kutsal olan Roma'ya inanmaların vize almadan girebilmeleri için bir dilekte bulundum. Rahatsızlığım nedeiyle Roma'da ölebileceğim aklıma geldi gerek Papa ve gerekse benim yaşlarımız ilerlemiş. Bu bakımdan Ben bu kutsal topraklarda ölürsem diye aklıma geldi...

  Eğer bir insan İslam inancına sahip üstelikte o inancın temsilcisi durumunda görünüyorsa niye böyle bir talepte bulunsun Papa'dan ille de bir şey isteyecekseniz, bu acaba Vatikan'a uygulanan vizenin kaldırılması mı olur. Ama bir tuhaflık var Vatikana girmek bilindiği üzere Hristiyanlar dünyanın kahir ekseriyeti açısından vizeye tabi değil vize sadece islam ülkelerine uygulanıyor. Bu koşullarda Gülen'in Roma'ya vizesiz giriş talebi Hristiyan dünya için değil olsa olsa İslam ülkeleri adına istemiş olabilir zaten Fethullah Gülen'de talebini inanlar gibi genel bir kavramla kullanarak ortaya koyuyor. Bu koşullarda Gülen'i nasıl anlamalıyız. Çünkü Romaya vizesiz giriş sorunu ancak İslam ülkesinde yaşayan bir Hıristiyan için söz konusudur daha doğrusu islam ülkesinde yaşayan gizli Hıristiyanlar için Aleni Hıristiyanların yani İslam ülkelerindeki azınlıkların'da Vatikana girişlerinde bir problem olmadığına göre geriye bir tek islam ülkelerindeki Gizli Hıristiyanlar kalıyor. Bilmiyoruz Vatikana vizesiz dolayısıyla sınırsız giriş dileğinin kimler için istenmiş olduğunu anlamak zor değil. Fethullah gülen neden bu kadar vatikanı çok seviyor hatta vatikanda aklıma ölmek düştü diyor. Yani Gülen Vatikana sınırsız girmek orda ölmek istiyor acaba niçin Roma için Kutsal ve Kutsal t opraklar Romayı bir müslümanın Kutsal yada Kutsal topraklar kavramıyla tanımlaması düşünülebilirmi ! evet Roma kimler için kutsal ayrıca hiç bir müslüman aklından vatikanda ölmeyi aklından geçirmez. Siz olsanız Nerede ölmek istersiniz Mekke'de mi? Medine'de mi? yoksa Vatikanda mı ? dahada ötesi Fethullah Güleni Vatikana bu denli bağlayan sakın çok çok yakın bir dostunun, ne hikmetse hala bulunamayan ve yine ne hikmetse hiç kimsenin araştırmayı aklına getirmediği mezarının. o topraklarda gömülmüş olmasından kaynaklanmasın ?


  Gülen'den Papa'ya Mektup
  ''Pek muhterem papa cenapları. İslam yanlış anlaşılan bir din olmuştur ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlardır.

  Üç büyük dinin doğum yeri olarak bilinen toprakların dünyayı daha iyi yaşanılabilir bir mekan kılma yolundaki kutsal misyonumuzu tam manasıyla bilen halkından size en içten selamlık getirdik. Yoğun gündeminizde bize zaman ayırarak sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zatıalilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız.
  Papa 6. Paul cenapları tarafından başlatılan. ve devam etmekte olan Dinler arası diyalog için Papalık konseyi (PCID) Misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde hatta biraz cüretle, bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolundan en mütevazi yardımlarınızı sunmak için size geldik........

  Müslüman Meryem ile Hristian Amerikalı Lester Kurtz Evlendi
  Zaman Gazetesi
  15 Nisan 2000
  Üç dinin duaları ile salavatlar eşliğinde gerçekleşen nikah merasimi, katılımcıları derin ve anlamlı düşüncelere sevk etti. Bu evlilik, ''Diyaloğun bir göstergesi olarak algılandı ''


  Peki ALLAHÜ TEALA Ayet-i Kerime'lerinde nediyor ?

  Nisa Suresi (150-151. Ayet)
  ''Şüphesiz o Yahudi ve Hıristiyanlara mensup kimseler ki Allah'ı ve Peygamberlerini inkar ederler, Allah ile Peygamberleri arasında ayırım yapmak isterler ve Peygamberle ve Kitablardan bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz derler ve böylece bu anlatılan küfürle iman yolları arasında orta bir yol edinmek isterler ! işte sana Onlar Hakkatten kafirlerin ta kendileridir ! Biz de o kafirler için çok alçatıcı pek büyük bir azap hazırlamışızdır.

  Tevbe Suresi (29.Ayet)
  O kendilerine kitab verilmiş olan Yahudi ve Hristiyan kimselerle savaşın ki Onlar ne Allah'a ne de son güne inanmazlar, Allah'ın ve Resülünün haram ettiği şeyleri yasak görmezler, Hak olan İslam dini de din olarak kabul etmezler.

  Beynine Suresi (6.Ayet)
  ''Kendileri kafir olmuş olan Ehl-i Kitap Yahudi ve Hıristiyanlar ve müşrikler ; gerçekten içerisnde Ebedi Kalıcılar Olarak Cehennem Ateşindedirler''

  Maide Suresi (73.Ayet)
  ''Andolsun ki Gerçekten Allah üçün üçüncüsüdür üç ilahtan biridir demiş olan kimseler kafir olmuştur...''

  Ali İmran Suresi (67.Ayet)
  ''İbrahim ne bir Yahudi nede bir Hıristiyan değildi ! velakin o bir hanif ve bir müslümandı O sizin gibi üzeyir ve İsa'yı Allah'a ortak koşan müşriklerden de değildi.''
  İbrahimi dinler yok ! İbrahimin Dini vardı islamdı ve müslümandı Aleyhisselatü vesselam.  Peki bu oyunların neden Türkiyede oynandığını biliyormusunuz.

  Hristiyan ve Yahudi uygarlığı Emperyal emellerini asırlar boyunca misyonerler ve misyonerlik faaliyetleri üzerinden yapa gelmiştir. Gidilen yerlerin işgal ve istilaya açılan öncü yolu misyonerlerin kanatlarında gerçekleşmiş daha doğrusu misyonerlik örtüsü altında askeri hukuki siyasi katliamlarla medeniyetler yok edilerek batının yolu açılmıştır. İnka, Maya, Azdek medeniyetleri neredeyse soyu kurutulan kızıl derililer ve siyah afrika misyonerlik faaliyetleri gerçektende batı ordularının önündeki engellerini temizleme vazifesini tamamıyla yapmıştır ANCAK TÜRK COĞRAFYASINI HRİSTİYANLAŞTIRAMAMIŞTIR. Tarih boyunca anadoluya ve ortadoğuya yapılan Haçlı saldırganlığı Haçlıya karşı verilen cephe savaşında öncülüğü Türkler tarafından üstlenilmiş olması Hristiyanlığın tahrif edilmiş dini yapısının her sade müslüman tarafından görülecek çıplakta bulunması buna islamın ekmel ve son din olma vasfnıda eklediğimizde engel oluşturulmuştur. Hristiyan dünyası bu gerçeklerden yola çıkarak Anadolu coğrafyasının Ele geçirilmesi için formul arayışına girmiş ve çözümü şu şekilde bulmuştur. İslamı köklerinden koparılması islami en temel kavramların önce kendi özünden saptırılması yani batılaşmamız onlar gibi gibi giyinip onlar gibi yaşayıp onlar gibi olmalarımızı sağlamaları sonrada hıristiyan altyapıyla doldurulması sağlanıcak yani islamı yenmenin yolu inkültürasyon İslamın Hristiyani kavramlarla bozulması Hıristiyan ilahiyatıyla konuşmak gerekse Isevi islam yani Ilımlı islam Bunu şu şekilde ifade edebiliriz

  İşte Bozgunun Formulü ; İslam dünyası kendini müslüman olarak tanımlar. Müslüman olduğunu zannederken Ali'nin Külahı Veli'ye giydirilicek ve ben müslümanım diyenler. Farkına bile varmadan Hıristiyan Limanına bağlanacaklardır.

  Bu büyük bozgunculuğun en kritik noktası İslamın esası olan Kelime-i Tevhide saldırıdır. Kelime-i Tevhide saldırı için üretilen kirli kurumun adıda Dinler arası diyalogtur.

  Peki birde Türkiyeye genel olarak baktığımızda sizce onların dediklerini yapmıyormuyuz
  Onlar gibi giyinerek, Onlar gibi içerek, Onlar gibi eğlenerek, zaten görmüyormuyuz sokaklarda o cahil insanları kendilerini çok zeki sananları Rock,Punk takılan ve benzeri insanları yavaş yavaş batıya doğru ilerliyoruz. Ama allah için giyinenleri namazını kılanları peygamber efendimizi örnek alıp giyinenleri ve peygamber efendimizi örnek alarak yaşantılarını sürdürenlere ise yobaz ve gerici gözüyle bakılıyor. Zaten geçen aylarda Barrack Obama çıkıp kendi ağızyla söylemedi mi Türkiyeyi Ilımlı İslam olarak görüyoruz her şey ortada bu domuz gribinden daha ölümcül bir hastalıktır aman dikkat! Hıristiyanların Türklerden en çok korkmalarının sebebi ise Şehitlik mertebesidir ve cesur olmamızdır savaş esnasında gözünümüzü kırpmadan bile savaşıp ölüceğimizi bildiklerinden buna inandığımız için Türkiye'ye ordusunu içeri sokamıyorlar. Ancak oyunlarla yıkmaya çalışıyorlar herşey ortada değilmi açılım olayı çıktı şimdide kürtleri bizlere düşman etmiş durumdalar , ermenistan sınır kapısının açılması yunanistanla bağlantılarımızın çoğalması sonuç ne olacak peki (Doğu Kürtlere verilecek amerikan himayesi altında, Karadeniz Ermenilere verilecek Amerika ve Avrupa himayesi altında, Ege Yunanlılara verilecek yine amerika ve avrupa himayesi altında türkiyeyi 5 ile sığdıracaklar sonuç bu olacak bu gidişle biz dinimize vatanımıza bayrağımıza özümüze türklüğümüze sahip çıkmassak sonumuz çok kötü. Ama şunuda bilmeleri lazım bu ülkeyi kralı gelse bölemez bu ülke ne badireler atlattı bu yanında mum ışığı kalır yine uçurumun kenarına yaklaştığımız zaman anlıyacağız herşeyi allah yardımcımız olsun.


  Enfal 20.Ayet
  Allah’a ve Resulüne itaat edin!

  Nur (54.Ayet)
  Resulüme uyun ki, doğru yolu bulun!

  Ahzab (71.Ayet)
  Allah ve Resulüne itaat eden, en büyük kurtuluşa ermiştir.

  Nisa (80.Ayet)
  Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.

  Nisa Suresi (64.Ayet)
  Biz her peygamberi kendisine itaat edilsin diye gönderdik.

  Nisa Suresi (13-14.Ayet)
  Allah ve Resulüne itaat eden Cennete, isyan eden Cehenneme gider.

  Feth Suresi (13.Ayet)
  Allah’a ve Resulüne inanmayan [kâfir olur] kâfirler için de çılgın bir ateş hazırladık.

  Ahzab Suresi (36.Ayet)
  Allah’a ve Resulüne karşı gelen, apaçık bir sapıklıktadır.

  Enfal Suresi (13.Ayet)
  Allah’a ve Resulüne karşı gelen, bilsin ki, Allah’ın azabı çok şiddetlidir.

  Nur Suresi (51.Ayet)
  Aralarında hüküm verilmek üzere Allah’a ve Peygambere çağırıldıkları vakit: Müminler, “İşittik, itaat ettik” derler, işte kurtuluşa erenler bunlardır.

  Ahzab Suresi (36.Ayet)
  Allah ve Resulü, bir işte hüküm verince, artık inanmış kadın ve erkeğe, o işi kendi isteğine göre, tercih, seçme hakkı kalmaz.

  Araf Suresi (157.Ayet
  O Peygamber, güzel, temiz şeyleri helal, çirkin, pis şeyleri haram kılar.

  Haşr Suresi (7.Ayet)
  (Resulümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının!

  Necm Suresi (3-4. Ayet)
  (O, [Resulüm] vahiyden başkasını söylemez.


  Resulullah, Kur’an-ı kerimi açıklayarak, imanı şu şekilde tarif etmiştir:
  (İman; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe [yani Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna ölüme, öldükten sonra dirilmeye, inanmaktır.) Buhari Muslum Nesai

  Mümin olmak için bütün peygamberlere inanmak gerekir. Yahudiler ve Hıristiyanlar, diğer küfürleri bir yana, Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için de kâfir oluyorlar.

  İbni Abidin hazretleri buyuruyor ki: İman edilecek şeylerden birine bile inanmayan kimse, (La ilahe illallah Muhammedün resulullah) dese de, Müslüman olmaz. Amentüdeki altı şeye inanan ancak Müslüman olur. (R.muhtar)

  Resulullaha uymakla ilgili hadis-i şeriflerden birkaçı da şöyledir:

  Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim de, Onun kulu ve resulü olduğuma şehadet eden, Cennete girer.
  Allah’ın Rab, benim de peygamber olduğuma kesin olarak inanana, Cehennem haram olur.
  Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hıristiyan [ve diğer kâfirler] elbette Cehenneme girecektir.
  Cennete sadece Müslüman olan girer.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi