Resulullahın dua ile ilgili sözleri

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Dua Bölümünden Resulullahın dua ile ilgili sözleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  metallica047
  Üye
  Reklam

  Resulullahın dua ile ilgili sözleri

  Reklam  Resulullahın dua ile ilgili sözleri

  Forum Alev
  RESULULLAH'IN (sav) DUA İLE İLGİLİ SÖZLERİ

  1- "Allah katında, duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur."

  2- "Kulun, Rabbine en yakın olduğu hâl, secde hâlidir. Onun için secdede duayı çoğaltın."

  3- "Dua ettiğinde, duasının kabul edilmesinde en ufak şüphe bulunmayan üç kişi vardır: Zulme uğrayan mazlumun duası, misafirin duası ve babanın çocuğuna olan duası."

  4- "Kim, Müslüman kardeşinin arkasından dua ederse, melekler, dua eden kişi için de "Âmin! Aynısı sana da olsun!" derler.

  RESULULLAH'IN (sav) DUALARI


  1- Allahım! Beni, hatalarımdan, beyaz elbiseyi kirden temizler gibi temizle.

  2- Allahım! Sen her şeyin sahibisin, senden başka hiçbir ilah yok. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Kendime yazık ettim, günahımı itiraf ediyorum. Tüm günahlarımı bağışla ki, senden başka günahları bağışlayan yok. Beni ahlakın güzeline ilet! Ahlakın en güzeline ancak sen iletirsin. Ahlakın kötüsünden beni uzaklaştır. Ahlakın kötüsünden, başkası değil, ancak sen uzaklaştırırsın. Allahım! Önceden yaptıklarımı, sonraya bıraktıklarımı, içimde gizlediklerimi, açığa vurduklarımı, aşırı davranışlarımı ve benim hakkımda benden daha iyi bildiklerini, benim için bağışla. Kalıcı olan sensin, senden başka hiçbir ilah yok.

  3- Allahım! Günahlarımın tümünü, küçüğünü, büyüğünü, ilkini, sonunu, açığını gizlisini bağışla.

  4- Allahım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Senin üzerinde övgüyü bir bir saysam bitiremem. Sen, kendi büyük ve yüce zatını nasıl övdüysen, şüphesiz ki öylesin.

  5- Allahım! Beni esirge, bana merhamet eyle, bana hidayet et, bana afiyet ver ve beni rızıklandır.

  6- Allahım! Seni zikretmekte, sana şükretmekte ve senin ibadetini iyi yapmakta bana yardım et.

  7- Allahım! Kalblerimizi hayır üzere kaynaştır, aramızı bul, bizi kurtuluş yollarına ilet ve bizi karanlıklardan kurtarıp nura kavuştur. Açık, gizli tüm hayasızlıklardan bizi uzaklaştır. Kulaklarımızı, gözlerimizi, kalblerimizi ve eşlerimizi bizim için mübarek eyle. Tevbelerimizi kabul eyle ki sen tevbeleri çokça kabul eden ve sınırsız merhamet edensin. Nimetine karşı bizi şükredenlerden kıl, bize bolca verip nimetlerini tamamla.

  8- Allahım! Yalnızken de, insanlar içindeyken de, senden yalnızca senden korkmayı dilerim. Rıza ve öfke hallerimde de, senden ihlas kelimesini dilerim. Fakirlikte ve zenginlikte tutumlu olmayı dilerim. Senden, bitmeyen nimeti isterim. Senden kazadan sonra rızayı isterim. Senden, kesilmeyen göz aydınlığı isterim. Senden, ölümden sonra güzel bir hayat dilerim. Cemâline bakmak ve sana kavuşmak lezzetini dilerim. Kimsenin zararına uğramamayı ve saptırıcı fitneye düşmemeyi dilerim. Bizi iman süsü ile süsle. Bizi doğruya eren ve doğru yolu gösterenlerden eyle.
  9- Allahım! Kabir azabında, Mesih-i Deccal fitnesinde, hayatın ve ölümün fitnesinde ve günah işlemekten ve borca batmaktan sana sığınırım.
  10- Allahım! Ahlakın kötüsünden, işlerin kötüsünden ve arzuların kötüsünden sana sığınırım.


  11- Allahım! Faydası olmayan namazdan sana sığınırım.
  12- Allahım! Doğruyu bana ilham et. Beni nefsimin kötülüklerinden kurtar.  13- Ey kalbleri evirip çeviren! Kalbimi dinin üzerinde sabit eyle.

  14- Allahım! Acizlik, tembellik, korkaklık, yaşlılık, cimrilik, ihtiyarlık ve kabir azabından sana sığınırım. Allahım! Nefsime takvasını ver ve onu temiz eyle. Onu yalnız sen temiz edersin. Onun koruyucusu ve efendisi sensin. Allahım! Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sığınırım.

  15- Allah'ın adıyla! Allah'a tevekkül ettim. Allahım! Zillete düşmekten, sapıklığa uğramaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillikten, hakkımızda cehalete düşülmesinden sana sığınırım.

  16- Allahım! Biz senden, Peygamberin Muhammed'in (sav) istediği hayrı dileriz. Peygamberin Muhammed (sav) sana hangi şerlerden sığınmış ise, biz de o şerlerden sana sığınırız. Sen kendinden yardım dilenilensin. Varış yalnız sanadır. Kudret ve kuvvet ancak Allah iledir.
 2. 2
  metallica047
  Üye

  --->: RESULULLAH'IN (sav) DUA İLE İLGİLİ SÖZLERİ

  Reklam  Efendimizden Muhtelif Dualar


  Allahim kalp katiligindan, gafletten, fakirlikten, zilletten ve miskinlikten sana siginirim. Kufurden, fisktan, muhalefet edip dusmanlik cikarmaktan, baskalari duysun ve gorsun diye birsey yapmaktan da sana siginirim
  Allahim, fayda vermeyen ilimden, urpermeyen kalpten, doymayan nefisten, ve icabet edilmeyen duadan, acliktan, hiyanetten, tembellikten, korkakliktan, cimriliten, kocamaktan, deccalin fitnesinden, kabir azabindan, hayatin ve olumun fitnesinden sana siginirim.  Allahim, isledigim ve islemedigim amellerin serrinden, bildigim ve bilmedigim seylerin serrinden sana siginirim. Allahim, huylarin, amellerin, arzularin ve hastaliklarin kotulerinden de sana siginirim.  Allahim, gucumun zayifligini, caremin azligini ve insanlarca onemsenmeyisimi sana sikayet ediyorum. Allahim nefsime takva bahseyle ve onu temizle.  Allahim, beni seni cok zikreden, sana cok sukreden, senden cok korkan, sana cok itaat eden, sana karsi cok husu ve saygiyla dopdolu olan, ah-u efgan edip dua dua yalvaran ve durmadan sana teveccuh eden bir insan eyle.  Allahim, bana kendimi bulmayi ilham et, beni nefsimin serrinden koru.  Allahim, senden tertemiz bir hayat, dosdogru bir olum, rezil etmeyen ve ayiplari sayip dokmeyen bir donus istiyorum.  Allahim, beni cok sabreden, cok sukreden bir kul eyle, beni kendi gozumde kucuk fakat insanlarin gozunde buyuk yap.  Ya rabbi beni bagisla, bana merhamet eyle ve beni en dogru yola hidayet eyle


  AMiN
 3. 3
  metallica047
  Üye
  Hadîs-i Şerifler Işığında Günlük Duâlar  - Sabah-akşam 7 defa "Allahümme ecirnî minennâr" diyen cehennemden kurtulur. [Ebu Davud]

  - Sabah-akşam, 3 defa, "Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm" okuyan, büyücü ve zalimden emin olur. [İ. Mâce]

  - Sabah 3 defa, "Eûzü billahis-semîil alîm-i mineşşeytânirracîm" dedikten sonra Besmele ile Haşr suresinin son üç ayetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar duâ eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur. [Tirmizî]

  - Şirkten korunmak için "Allahümme innî eûzübike min en-üşrike bike şey-en ve ene a'lemü ve estağfiruke li-mâ lâ a'lemü inneke ente allâmülguyûb" okuyun! [İ. Ahmed]

  - Sabah-akşam 7 defa "Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm" okuyanın dünya ve ahiret işine Allah kâfi gelir. [Beyhekî]

  - "Allahümme ma esbaha bî min ni'metin ev bi ehadin min halkıke, fe minke vahdeke lâ şerîke leke, felekel hamdü ve lekeşşükr" duâsını, gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifâ etmiş olur. [Akşam "esbaha" yerine "emsâ" denir.]

  - Sabah-akşam on defa, "Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-şerîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şeyin kadîr" okuyan kimse, kötülüklerden korunur. [Nesâî]

  - Bir kimse, sabah-akşam yüz defa "Sübhânallahi ve bihamdihi" derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz. [Deylemî]

  - Evden çıkarken "Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah" diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır. [Tirmizî]

  - Lâ havle... okumak, doksandokuz derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır. [Ebû Nuaym]

  - İmam-ı Rabbanî (ks) Hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah" okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi. [Tefsir-i Mazherî]

  - Hergün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur. [Taberânî]

  - Günde 25 defa "Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba'delmevt" okuyan şehit olarak ölür. [Redd-ül Muhtar]

  - Gece Âmenerrasulüyü okuyana, her şey için yeterlidir. Bu iki ayeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir. [Şir'a]

  - Eve girerken İhlas suresini okuyan, yoksulluk görmez. [T. Kurtubî]

  - Evden çıkarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder. [Eyoğul İlmihâli]

  İstiğfâra devam etmek

  - İstiğfâra devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır. [İbni Mâce]

  - İstiğfâr olarak "Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh" okumalıdır.

  - Günde yüz kere "Lâ ilâhe illallah" diyen kimsenin, kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar. [Taberânî]

  - Bir yere gelen, "Eûzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka" okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez. [Müslim]

  - Sıkıntılı veya borçlu, bin kerre "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır. [Şir'a]

  - Yatağa girince 3 defa "Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur. [Tirmizî]

  Amin+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi