Esma-ül Hüsna İle Allah'a Dua Nasıl Yapılır ?

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Dua Bölümünden Esma-ül Hüsna İle Allah'a Dua Nasıl Yapılır ? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  elifizmir
  Özel Üye
  Reklam

  Esma-ül Hüsna İle Allah'a Dua Nasıl Yapılır ?

  Reklam  Esma-ül Hüsna İle Allah'a Dua Nasıl Yapılır ?

  Forum Alev
  Esma-ül Hüsna İle Allah'a Dua Nasıl Yapılır ?

  DUA YÖNÜ İLE ELE ALIRSAK ALFABETİK SIRAYA GÖRE ESMÂÜ' L HÜSNA
  ( ALLAH' IN EN GÜZEL İSİMLERİ ) İLE YAPILMASI GEREKEN DUALAR  esmaul-husna.jpg

  1) ALLAH Allah Teala' nın özel adıdır. Hiçbir varlığa verilemez ve atfedilemez.

  2) EL- ADL isminle ibadetlerimde ihlâstan, öfkelensem de kararlarımda beni adaletten ayırma,

  3) EL- AFÜVV isminle beni de affet ve affedici kıl,

  4) EL- ÂHİR isminle senden başka her şey fani olduğu için beni yalnız kendine bağla,

  5) EL- ALÎM isminle bana hayır dileyerek beni hem ilim sahibi hem de ilmiyle amel eden biri kıl,

  6) EL- ALİYY isminle beni de dünya ve ahirette şerefli kıl,

  7) EL- AZÎM isminle mü'minler arasında saygın ve kötü niyetlilere karşı beni de heybetli kıl,

  8) EL- AZÎZ isminle beni de nasihatine ve duasına ihtiyaç duyulan biri kıl,

  9) EL- BÂİS isminle ölü kalplerin hidayetine beni de vesile kıl,

  10) EL- BÂKÎ isminle İslam' a hizmet için beni de uzun ömürlü kıl,

  11) EL- BÂRİ isminle beni de maddeten ve manen üretken kıl,

  12) EL- BÂSIT isminle beni de insanlara faydalı kıl,

  13) EL- BASÎR isminle beni de seni görür gibi inanan ve ibadet yapanlardan ve ileri görüşlülerden kıl,

  14) EL- BÂTIN isminle beni de yerlere, göklere ve tüm varlıklara ibretle bakıp imanını pekiştirenlerden kıl,

  15) EL- BEDÎ isminle tüm amellerimi güzelleştir,

  16) EL- BERR isminle beni de çevresine devamlı iyilik yapan kıl,

  17) EL- CÂMÎ isminle bana da müslümanları toparlayan, onlara kol kanat geren bir kişilik kazandır,

  18) EL- CEBBAR isminle beni de çevresine iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden, adalet uygulayan, daima onların yararına çalışan ve çalıştıran biri kıl, istesem de bana günah işleri yaptırma,

  19) EL- CELÎL isminle bana da seven, sevilen, gönüllerde taht kuran yüce bir kişilik kazandır,

  20) ED- DÂRR isminle bana da musibetin içinde bile hikmeti görebilen bir anlayış ver,

  21) EL- EVVEL isminle beni de hayırda önde gidenlerden kıl,

  22) EL- FETTAH isminle beni de müslümanları kaynaştıran ve sıkıntılarını gideren biri kıl,

  23) EL- GAFFAR isminle beni de gıybet etmeyi değil kusurları affetmeyi ve örtmeyi başaranlardan kıl

  24)EL- GAFÛR isminle bana da öfkeyi yutmayı, kusurları bağışlamayı nasip et,

  25) EL- GANİYY isminle bana da hayırlı bir zenginlikle birlikte zühd ve takva sahibi olmayı nasip et,

  26) EL- HABÎR isminle bana da İslam' a fayda ve zarar getirebilecek olayları önceden sezdir,

  27) EL- HÂDÎ isminle beni de insanların hidayetine vesile kıl,

  28) EL- HÂFID isminle beni de hiçbir düşmanı desteklemeyen ayrıca nefsinin ve şeytanın hiç etki edemediği insanlardan kıl,

  29) EL- HAFÎZ isminle bana da müslümanları gözeten, kollayan ve sahip çıkan bir güç ver,

  30) EL- HAKEM isminle bana da senin emrin dışında karar verdirme,

  31) EL- HAKÎM isminle beni de başıboş biri değil ilkeli kıl,

  32) EL- HAKK isminle benim de mü'min özelliğimi bozma,

  33) EL- HALIK isminle beni de imanlı yaşat ve imanlı olarak öldür,

  34) EL- HALÎM isminle beni de etrafındakileri dağıtan kaba ve katı biri değil tatlı bir su gibi etrafında toplanılan yumuşak biri kıl,

  35) EL- HAMÎD isminle beni de örnek alınacak şekilde günümüze ve geleceğe önderlerden kıl,

  36) EL- HASÎB isminle beni de ölmeden önce ölmüş gibi amellerinin hesabını sorgulayanlardan biri kıl,

  37) EL- HAYY isminle İslam' i hizmette daima beni de aktif kıl,

  38) EL- KÂBİD isminle beni de şeytanını memnun etmeyen ve nefsini şımartmayan biri kıl,

  39) EL- KÂDİR isminle bana da daima şifa, rahmet ve mücadelemde zafer ver,

  40) EL- KAHHAR isminle beni de şeytanını, nefsini ve şartlanmış düşmanını yenenlerden eyle,

  41) EL- KAVÎ isminle beni de daima güçlü ve şevkli kıl,

  42) EL- KAYYÛM isminle beni de çevremde idareci ve önder kıl,

  43) EL- KEBÎR isminle beni de gönüllerde yücelen, sevilen, sayılan, tarihin büyüklerinden kıl,

  44) EL- KERÎM isminle beni de çevresine iyilik edenlerden kıl,

  45) EL- KUDDÛS isminle beni de kusurlardan uzaklaştır ve hep iyiliklerle donat,

  46) EL- LATÎF isminle beni de çok ince meselelere vakıf olan, farkı fark eden, şartlara bakıp gerekeni yapan duyarlı kişilerden kıl,

  47) EL- MÂCİD isminle beni de mü'mine yumuşak, kâfire karşı onurunu ve şerefini koruyanlardan kıl,

  48) EL- MÂNÎ isminle benim nefsim istese de bana günah ve kötülük yaptırma, ayrıca bana ve neslime gelecek kötülükleri de engelle,

  -------------------- Taklitlerimizden Sakınınız...

  49) EL- MECÎD isminle beni de İslam' a hizmetle şereflendirdiğin kişilerden kıl,

  50) EL- MELİK isminle beni de kalbini ve İslam diyarlarını işgal ettirmeyen kahramanlardan kıl,

  51) EL- METÎN isminle bana da hiçbir vesvesenin ve musibetin sarsamadığı bir kişilik kazandır,

  52) EL- MU' îD isminle beni de ayetleri tekrar tekrar okuyan, düşünen, tebliğ yapan ve gönüllerin dirilmesine sebep olanlardan kıl,

  53) EL- MU' İZ isminle mütevazılığımı arttırarak beni de izzet, şeref ve onur verdiklerinden kıl,

  54) EL- MUAHHİR isminle beni de günahlara dalarak kendinden uzaklaştırdığın kullarından kılma ve varsa kusurlarım üzerine öldürme,

  55) EL- MUĞNÎ isminle beni de gönlü tok olanlardan kıl,

  56) EL- MUHSÎ isminle beni de taklidi değil de ilmi ve şuurlu bir imana ulaştır,

  57) EL- MUHYÎ isminle benim de kalbimi daima diri tut,

  58) EL- MUKADDİM isminle beni de kendine yaklaştırdıklarından kıl,

  59) EL- MUKÎT isminle bana da yetecek ve hesabını vereceğim kadar helal rızık ver,

  60) EL- MUKSIT isminle benim de boş şeylerle oyalanmama fırsat verme,

  61) EL- MUKTEDİR isminle bana da zayıflara yardımcı olabilecek güç ver,

  62) EL- MUSAVVİR isminle benim de hayatımı İslam' la şekillendir,

  63) EL- MÜ' MİN isminle bana da elinden ve dilinden zarar gelmeyen bir kişilik kazandır,

  64) EL- MÜBDİ isminle bana da yarattıklarına ibretle bakan bir anlayış ver,

  65) EL- MÜCÎB isminle bana da müslümanların istek ve ihtiyaçlarına yardımcı olan, teşvik eden bir şuur ver,

  66) EL- MÜHEYMİN isminle bana da yarattıklarına zarar vermeyen ve onların ideallerine ulaşmada yardımcı olan bir kişilik ver,

  67) EL- MÜMÎT isminle bana da ölümü çok çok anan, böylece hem şeytanı hem de nefsini yenen bir iman gücü ver,

  68) EL- MÜNTAKÎM isminle İslam düşmanlarını, müslümanları katledenleri ya ıslah et ya dabu isminle muamele et, bana da zulmü nasip etme ve beni de merhametli kıl,

  69) EL- MÜTEALÎ isminle beni de inanıyorsanız üstünsünüz bilinci ile yaşat,

  70) EL- MÜTEKEBBİR isminle bana da gururlanan, kibirlenen değil kötülüğü basit gören bir anlayış ver,

  71) EL- MÜZİL isminle beni de İslam' a leke getirecek adi işlerden uzak kıl,

  72) MÂLİKÜ' L-MÜLK isminle bana da helalinden mülk ver, emanetçi olarak göster ve dünyaya da meylettirme,

  73) EN- NÂFÎ isminle bana da daima dünya dave ahirette hayırlı olanı ver,

  74) EN- NÛR isminle benim kalbimi kusurlarla, günahlarla kirletme, hayırla aydınlat ve beni de mahşerde ve sıratta nurları önlerinde giden ve yol gösterenlerden kıl,

  75) ER- RÂFİ' isminle beni de iman, amel ve hizmetle şereflendir, kusur işleyerek gözlerden ve gönüllerden düşürme,

  76) ER- RÂHİM isminle bana da hep acı ve merhamet et,

  77) ER- RAHMÂN isminle benim de amellerimi riya ile heder etme,

  78) ER- RAKÎB isminle ahiret sahnelerini benim de gözümden uzak tutma,

  79) ER- RAÛF isminle bana da daima şefkat ve merhametle bak, beni şefkatli ve merhametli kıl,

  80) ER- REŞÎD isminle bana da doğru yolunu göster ve beni de yol gösterici kıl,

  81) ER- REZZÂK isminle bana da şükrünü ödeyemeyeceğim çok rızkı değil aksine şükrünü ödeyebileceğim derecede bir rızık ver,

  82) ES- SABÛR isminle başarıya götüren bir sabrı bana da nasip et,

  83) ES- SAMED isminle bana da herkese lütfeden bir cömertlik ama kimseden bir şey istemeyen bir tok gözlülük kazandır,

  84) ES- SELÂM isminle bana da tüm çevremin emin olduğu, güvendiği sadakatli bir kişilik kazandır,

  85) ES- SEMİ isminle bana da ya hayır söyleyen ya dasusan bir şahsiyet ver,

  86) EŞ- ŞEHÎD isminle beni de İslam' ın örnek alınan şahitlerinden kıl,

  87) EŞ- ŞEKÛR isminle beni de kadri kıymet bilen, kesinlikle nankörlük yapmayan, azlıkta da çoklukta da şükreden bir kul yap,

  88) ET- TEVVÂB isminle beni de çok tevbe eden ve kusur bağışlayan biri kıl,

  89) EL- VÂCİD isminle beni de tüm işlerini planlı, programlı yapan ve sonucunu yalnız Allah' tan isteyen biri kıl,

  90) EL- VÂHİD isminle beni de müslümanların birliği ve beraberliği için çalışan ve bunun için dua eden biri kıl,

  91) EL- VÂLÎ isminle bir babanın çocuklarına sahip çıkması gibi bana da müslümanlara sahip çıkan bir kişilik ve imkan ver,

  92) EL- VÂRİS isminle beni de ilimde ve hizmette peygamberlere varisçi kıl, sahip olduğum mala emanetçi gözü ile yaklaştır,

  93) EL- VÂSİ isminle beni de strese saplanmış dar kalpli biri değil geniş kalpli biri kıl,

  94) EL- VEDÛD isminle beni de sevgi ve merhamet sahibi kıl, geçinilemeyen biri değil geçinilen, sevilen ve aranan biri kıl,

  95) EL- VEHHÂB isminle bana da daima karzı hasen yapan, yaptığı iyiliklerden bir karşılık değil teşekkür bile beklemeyen bir şahsiyet kazandır,

  96) EL- VEKÎL isminle beni de daima güvenilen, dürüst ve doğruluk örneği yap,

  97) EL- VELÎ isminle beni de daima müslümanlara yardımcı kıl,

  98) EZ- ZÂHİR isminle bana da iyilikleri ile bilinen, sevilen, sayılan ve örnek alınan bir kişilik kazandır,

  99) ZÜ'l- CELALİ ve' l- İKRAM isminle bana da yalnız Allah' ı büyük tanıyan, onun için ikram eden ve Allah' tan başka kimseye eğilmeyen yiğit bir kişilik ver.
 2. 2
  kando
  Yeni Üye

  --->: Esma-ül Hüsna İle Allah'a Dua Nasıl Yapılır ?

  Reklam  ALLAH RAZI OLSUN kardeş. 3. 3
  Hüseyin AYAR
  Yeni Üye
  Allah ölülerine Rahmet, sağlarına selamet sanada uzun ömürler versin. Allah razı olsun. 4. 4
  elifizmir
  Özel Üye
  Alıntı Hüseyin AYAR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah ölülerine Rahmet, sağlarına selamet sanada uzun ömürler versin. Allah razı olsun.

  Cümlemize İnşaALLAH ...

  ALLAH Razı Olsun Kardeşim ...

  Vesselam ...


 5. 5
  Ziyaretçi
  Allah senden razı olsun kardeşim saygılar,teşekürler

 6. 6
  baykuş
  Yeni Üye
  allahrazı olsun hayırlı uğurlu insanlara faydalı bilgilerinazin devamı dileklerimle

 7. 7
  od1603
  Yeni Üye
  teşekkürler... Allah(cc) razı olsun...

 8. 8
  mum
  Özel Üye
  teşekkürler... Allah (cc) razı olsun.. dualarımızda mutlaka esma olsun

 9. 9
  seblaa
  Yeni Üye
  paylaşımın için teşekürler...

 10. 10
  sadi97
  Üye
  Çok Güzel Allah Razı Olsun mümin kardeslerimden

+ Yorum Gönder
allahın adlarıyla nasıl dua edilir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi