Mutlu Aile Huzurlu Toplum

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Dini Sohbet Bölümünden Mutlu Aile Huzurlu Toplum ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Mutlu Aile Huzurlu Toplum

  Reklam  Mutlu Aile Huzurlu Toplum

  Forum Alev
  Değerli Müminler!
  Yüce Allah, insanı diğer varlıklardan üstün kılmış, farklı cinslerin bir araya gelerek sevgi ve saygı temeline dayalı huzurlu aileler kurmalarını öngörmüştür. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, “İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp, aranızda sevgi ve rahmet var etmesi, Allah’ın varlığının belgelerindendir. Bunlarda düşünen bir toplum için dersler vardır.”1 buyurulmaktadır. </SPAN>
  Muhterem Müslümanlar!
  Toplumu oluşturan temel yapı ailedir. Ailelerin huzur ve mutluluğu, toplumun huzur ve mutluluğu demektir. Ailede görülen huzur veya huzursuzluk dolaylı olarak ailelerden oluşan topluma da yansıyacaktır. Aile mutluluğunun sağlanması ise, eşlerin ve diğer aile bireylerinin birbirlerine sevgi, saygı ve hoşgörü temeline dayalı davranmalarına bağlıdır. Kur’an-ı Kerim “Mümin erkek ve kadınların birbirlerinin dostu olduklarını ve birbirlerine iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırdıklarını”2 bildirmiştir. Bu dostluğun öncelikle aile içinde görülmesi gerektiği ve hayatlarını birlikte geçirecek eşlerin dostluğa, sevgi ve saygıya herkesten daha çok ihtiyaçları olduğu açıktır.
  Bu gerçeğe rağmen, geçmişte olduğu gibi günümüzde de ailevî huzursuzluklar toplumun önemli bir problemini oluşturmaktadır. Sevgi ve anlayış eksikliği geçimsizliği, geçimsizlik ise kötü muamele ve şiddeti doğurmaktadır. Özellikle kadınlar ve çocuklara yönelik aile içi şiddet boşanmalara yol açmakta, parçalanmış aile bireyleri toplumun problemli üyeleri haline gelmektedir.


  Aziz Müslümanlar!
  Kur’an’da bizler için örnek gösterilen Hz. Peygamber, hiçbir zaman eşlerine ve çocuklarına el kaldırmamış3 herkese güzel söz söylemiştir. İnsan olarak bazen eşlerine darılsa da bunu devam ettirmemiş,4 onlara yardımcı olmak ve gerektiğinde görüşlerine başvurmaktan geri durmamıştır. Eşlerine kötü davranan erkeklerde hayır olmadığını5 ifade buyurmuştur.
  Muhterem Müslümanlar!
  Cenab-ı Hak eşlerin birbirleriyle iyi geçinmelerini, hoşlanmadıkları bazı şeylerde bile Allah’ın bir çok hayır yaratmış olabileceğini6 bildirmiş, Hz. Peygamber de, kişinin hanımından nefret etmemesini, zira onda hoşlanmadığı huylar yanında, hoşlandığı huyların da bulunacağını7 belirtmiştir. Ayrıca, “Müminlerin imanca en mükemmel olanı, ahlakça en güzel olanlarıdır, hayırlılarınız da kadınlarına iyi davrananlarınızdır”8 buyurarak, iman ve güzel ahlak ile eşlere iyi muamele arasında bir bağ kurmuştur.
  Sonuç olarak, ailede, eşler, karşılıklı anlayış ve hoşgörü içerisinde, sevgi ve saygı temeline dayalı bir beraberliği sağlayarak önce çocuklarına, sonra çevrelerine mutlu bir aile yuvası örneği sunmalıdırlar. Bu örneklerin çoğalması ve mutlulukların paylaşılmasıyla artacak olan huzur, dalga dalga insanları saracak ve bu insanlardan oluşan toplum, sevgi, saygı, hoşgörü ve paylaşımın hakim olduğu büyük bir aileye dönüşecektir. İnsanlık buna muhtaçtır, dinimiz de bunu istemektedir.
  1 Rûm, 30/21 .
  2 Tevbe 9/71
  3 Müslim Fedâil, H.No. 79
  4 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI/33.
  5 Ebu Davud, Nikah, 43.
  6 Nisâ, 4/19.
  7 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/329
  8 Tirmizî, Radâ,11;Ahmed b. Hanbel, Müsned,II/472.

 2. 2
  EFRUMİE
  Bayan Üye

  Cevap: Mutlu Aile Huzurlu Toplum

  Reklam  Aile toplumun en küçük ve temel taşıdır. Aile içinde oluşan huzur ya da huzursuzluklar topluma aksedeceğinden dinimiz ailedeki fertlerin hakları ve yapmaları gerekenleri bildirmiştir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi