Adet Sebebiyle Haram Olan Şeyler

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Dini Sohbet Bölümünden Adet Sebebiyle Haram Olan Şeyler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Reklam

  Adet Sebebiyle Haram Olan Şeyler

  Reklam  Adet Sebebiyle Haram Olan Şeyler

  Forum Alev
  Âdet Sebebiyle Haram Olan Şeyler
  Âdet sebebiyle haram olan şeyler nelerdir?

  1) Namaz Kılmak:
  Adetli bir kadının ister farz ister vacip ister nafile olsun namaz kılması caiz değildir Peygamberimiz (s a v) kendisine âdet hakkında soru soran bir kadına
  "Âdet olduğun zaman namazı bırak, âdet sona erince, kanı temizleyerek guslet ve namazı kiI" (Bu harı, adet, 19,2 4, Müslim, adet, 62) buyurmuştur
  Böyle bir kadın tilâvet ve şukur secdesini de yapamaz
  Kadın âdet olduğu sure zarfında kılamadığı namazları kaza etmez Namazlar her gun tekrarlandığı için dinimiz ona kolaylık göstermiştir
  2) Oruç Tutmak:
  Adetli kadının farz olsun vacip olsun nafile olsun oruç tutması caiz değildir Fakat tutamadığı farz oruçları sonradan kaza eder Konuyla ilgili Hz Ayşe (r a) Muâze adlı hanıma şöyle demiştir
  "Biz Resûlullah zamanında âdet görüyorduk Tutamadığımız oruçları kaza etmekle emrolunduğumuz halde, kılamadığımız namazları kaza etmekle emrolunmuyorduk"(Buhan, adet, 20, Ebu Davut, taharet, 104)
  Oruç senede bir defa farz olduğu için onu kaza etmekte bir zorluk yoktur
  Niyet edilerek başlanmış olan farz veya nafile oruçlar da bu vesileyle bozuldukları takdirde sonradan kaza edilmesi gerekır(Şafıı mezhebine göre gerekmez)
  3) Tavaf Yapmak:
  Adetli kadının tavaf yapması caiz değildir Fakat tavafın dışında hacla ilgili diğer ibadetleri yapmasında bir sakınca yoktur
  Peygamber Efendimiz, Hz Ayşe (ra)'ye şöyle demiştir "Âdet olduğun zaman haccedenlenn yaptıklarını yap, şu kadar var ki temizleninceye kadar Kabe'yi tavaf etme "(Buharı, adet, 1-7, Müslim, hac, 119-120)
  Ziyaret tavafından önce âdet gören bir kadın temizleninceye kadar bekleyip sonra tavafını yapar Şayet temizlenmeden önce ziyaret tavafını yaparsa geçerli olmakla birlikte günah işlemiş olur Bu ful sebebiyle bir ceza kurbanı(deve veya sığır kesmesi) gerekir Ancak temiz olarak yemden yapılması durumunda kurban cezası düşer (Şafii mezhebine göre bu durumda yapılan tavaf geçersizdir Çunku taharet tavafın sıhhat sartlarındandir)
  4) Kur'an Okumak:
  Adetli kadın Kur'an okuyamaz Konu ile ilgili bir hadıs-ı şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur "Âdet ve cunup olan kimse Kur'an'dan bir şey okumasın "(Tırmızı, taharet, 99, Ibn Mace, taharet, 105)
  Ancak adetli kadın, dua ayetlerim, dua niyetiyle okuyabilir Kur'an öğreticisi bir hanım da kelimelerin aralarını ayırarak ders verebılır (el-Fetava'l-Hındıyye. 1/38, Tahtavı, s 114 Maliki mezhebine göre adetli kadınların kanaması devam ettiği surece ezbere veya el sürmeden yüzünden Kur'an okumaları caizdir Kanama kesildikten sonra boy abdestı almadan Kur'an akumaları caiz değildir (Cevheretu'l-lklıl, 1/32) )
  Bu durumda dua ayetlerim Kur'an kastıyla okumak caiz olmadığı gibi, kendilerinde dua manası olmayan ayetleri dua niyetiyle okumak da caiz değıldır(Ş.afıı mezhebinde ıkı görüşten birine göre adeilı kadın zikir kasdıyla Kur'an'ın tamamını okuyabilir (Muğnı, 1/73) Son devir alimlerinden M Muhyıddın Havili bu goruşe dayanarak adetli bir bayan öğreticinin ta'lım kastıyla Kur'an öğretebileceğim söylemektedir (Rısaletu'l-Esas Fi Ahkamı'1 Hayzı ve'n-Nıfas, s 7) )
  5) Kur'an'a Dokunmak:
  Adetli kadının Kur'an okuması caiz olmadığı gibi Kur'an'a dokunması da caiz değildir Ancak ayrı olan bir kılıfla el surulebılır(Şafıı mezhebine göre ayrı kılıfla da el sürülemez) Konu ile ilgili bir ayet-ı kerimede "Ona(Kur'an'a) ancak temizlenenler dokunabılır"(Vakıa, 79) buyurulmuştur
  Peygamber Efendimiz de bir hadıs-ı şerifte şöyle buyurmuştur
  "Kur'an'a ancak temiz olan dokunsun"(Bınaye, 1/646 Maliki mezhebine göre Kur'an kursu öğreticisi ile öğrencilerinin Kur'an'a el sürmeleri caizdir (Cevheretu'l-lklıl, 1/32) )
  6) Mescide Girmek:
  Adetli kadının beklemeksizin geçmek şeklinde de olsa mescide girmesi caiz değildir Çunku mescitler namaz kılmak için yapılmış yerlerdir Namaz kılmayacak durumda olan bir kimsenin böyle mukaddes yerlere girmesi caiz olmaz Ancak şiddetli yağmur veya kotu insanların şerrinden korunmak gibi bir zorunluluk bulunması durumunda adetli kadın mescide girebilir Bu durumda da mescide hurmeten teyemmüm etmesi uygun olur
  Peygamber Efendimiz bir hadıs-ı şerifte şöyle buyurmuştur
  "Mescit cunup ve adetli olana helâl değıldır(lbn Mace, taharet, 126, Ebu Davud, taharet, 92 Şafii mezhebine göre kirletmemek şartıyla adetli kadının mescitten geçmesi caizdir )
  7) Cinsel İlişkide Bulunmak:
  Adetli bir kadınla cinsel ilişkide bulunmak erkeğe haram olduğu gibi, buna rıza gösteren kadına da haramdır Bu durumda cinsel ilişkide bulunan kimse buyuk günah işlemiş olur ve bundan tevbe ve istiğfar etmesi gerekir Konu ile ilgili Kur'an-ı Kenm'de şöyle buyurulmuştur
  "Ay halinde olan kadınlardan uzak durun onlarla cinsel ilişkide bulunmayın) temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın "(Bakara, 222)
  Adetli kadınla cinsel ilişkide bulunmak caiz olmadığı gibi, üzerinde ortu olmaksızın kadının gobeğıyle diz kapağı arasından cinsel yönden şehvet sizde olsa yararlanmak da caiz değildi r (lmam Muhammed'e göre cinsel organının dışında kadının gobeğıyle diz kapağı arasından yararlanmakta bir sakınca yoktur (Reddu'l-Muhtar, 1/292) )
  Peygamber Efendimiz adetli eşiyle ne derecede ilgilenebileceğim soran sahabıye şöyle cevap vermiştir "Senin için göbekten ust tarafı serbesttir "(Neylu'l-Evtar, 1/277)
  Âdetin en uzun suresi olan on gun geçince, boy ab desti almadan da cinsel ilişkide bulunmak helâl olur Fakat âdeti bu sureden daha kısa olan bir kadının, âdeti bitip kanının kesilmesiyle hemen cinsel ilişkide bulunması helâl olmaz Böyle bir durumda cinsel ilişkide bulunmanın helâl olabilmesi için, kadının ya gusletmiş olması veya üzerinden bir namaz vakti geçmesi veyahut da bir özürden dolayı teyemmüm edip onunla nafile de olsa bir namaz kılması gerekir Bu durumda da yıkanıncaya kadar cinsel ilişkide bulunmamak mustehaptır
  Âdetin ilk günlerinde hanımı ile cinsel ilişkide bulunan bir kimsenin bir dınar (425 gr altın), son günlerinde ilişkide bulunanın yarım dinar sadaka vermesi mustehaptır(Hanbelılere göre, adetin hangi safhasında olursa olsun hanımıyla cinsel ilişkide bulunan kışının bir dinar sadaka vermesi gerekir)

  Boşama

  Âdet görmekte olan kadım boşamak caiz değildir Ancak buna rağmen boşama geçerlidir ve bıd'ı talâk adını alır (Reddu'l-Muht ar, 291, Taht avı, s 113, el-Fetava'l-Hındıyye, 1/38, el-Fıkhu'l-lslamı, 1/468) 2. 2
  EFRUMİE
  Bayan Üye

  Cevap: Adet Sebebiyle Haram Olan Şeyler

  Reklam  Hayız döneminde olan bayan bazı ibadetlerini yapması caiz değildir. Bunlar; namaz kılmak, oruç tutmak, kuranı kerime dokunmak, kabeyi tavaf etmek, cinsi münasebette bulunmak.+ Yorum Gönder
adetliyken yapılması günah olan şeyler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi