GüL PeYGaMBeRe (SaV) , LaLe ALLAH'a (C.C.) aÇıLıR..

+ Yorum Gönder
İslami Resimler ve Dini Resimler Bölümünden GüL PeYGaMBeRe (SaV) , LaLe ALLAH'a (C.C.) aÇıLıR.. ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Toprak
  Özel Üye
  Reklam

  GüL PeYGaMBeRe (SaV) , LaLe ALLAH'a (C.C.) aÇıLıR..

  Reklam  GüL PeYGaMBeRe (SaV) , LaLe ALLAH'a (C.C.) aÇıLıR..

  Forum Alev
  GüL PeYGaMBeRe (SaV) , LaLe ALLAH'a (C.C.) aÇıLıR..

  gül peygambere(s.av)lale Allah"a(c.c) açılır

  TASAVVUFTA LALE YARADAN`I HATIRLATIR...


  Aşkımdan pürsafâyımdır sanırsın belki bu demler…
  Aşkın neşvesi olmaz
  Lâle; Eğlâl
  Leylî; Leylâ olmadan Ey güzel…


  * * *
  Üzerimde aşkın pırıltıları olabilir belki…
  Veya âşıkların in'ikasıyla bir kıvılcım görebilirsin yüzümde…
  Bu yüzümde gördüklerin ancak bir gölge ve akisten ibarettir. Ne özüdür, ne de kendisi…

  Aynada yüzünü gördüğün vakit:

  "-Bu zât benim gibi biridir ancak!" diyebilir misin?
  Bir nehrin üzerine düşen yaprak için:

  "-Bu ne güzel, ne berrak bir sudur." diyebilmen mümkün müdür? Sana berrak su diyebilmeleri için bulutların ötesinden dökülüp gelen ve nehre karışan bir yağmur damlası olman îcâb etmez mi?

  İşte benim aşka yakınlığım onun akışıyla yönlenen bir yaprak kadar yakın, uzaklığım ise bir o kadar ondan ayrı bir cisim olup ona karışmamdaki zorluktan ve sırdandır.

  Lâle, kelime olarak ele alındığında Arapça "Allâh" lâfzına âit harfleri taşımakta olduğu görülür. Eğlâl kelimesi de "lâle" kökünden gelir. Eğlâl ise Yâsin Sûresi'nde "eğlâlen" şeklinde geçmektedir. Manası ise; "boyunduruk"tur.

  Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz hicret edecekleri vakit kapıdaki müşrikleri etkisiz hâle getirmek için Yâsin Sûresi'nin bu âyetini okuyarak onlara bir avuç toprak atmıştı. Müşrikler bunun etkisiyle sanki boyunlarına boyunduruk geçirilmişçesine başlarını aşağıya indirememiş ve

  Efendimiz'i görememişlerdi. Onlar Efendimiz'i göremedikleri gibi gözleri kâinatın bütün hakîkatlerine âmâ olmuştur.

  Bunun mukâbili olarak kalblerine Allâh lafzını yerleştiren ve istîdâdınca idrak etmiş olan Hak âşıkları da sanki boyunlarına nurdan bir halka geçirmişcesine başları yukarıda ilâhî cezbeye gark olmuş, onun neşvesiyle müstağrak bir hâldedirler. Aşağının kötülük ve pisliklerinden uzak, mâsivâdan arındırılmış bir gönülle herşeyden mahrûm olanlar için duâ ve ilticâ hâlindedirler.
  Lâlenin harfî manası "hilâl"e de ulaşmaktadır. Onlar semâdaki hilâlin parıltılarıyla yol alır, yıldızlarla semaya dururlar. Bir semâzenin en makro hâlidir, hilâli çevreleyen yıldızlar…

  Lâlenin ebced hesabı 66'dır. Altmış altı "Elhamdülillâh"a denk gelir. Onlar o hayret makamının coşkusuyla yaşadığı istiğrak hâline hamdederek "Elhâmdülillâh" derler.
 2. 2
  Toprak
  Özel Üye

  --->: GüL PeYGaMBeRe (SaV) , LaLe ALLAH'a (C.C.) aÇıLıR..

  Reklam


  Lâlenin içi kömür gibidir. Ancak dıştan görünmez. Dışı ise içinin tam tersine pasparlak, canlı ve rûha sekînet verici bir görünüme sahiptir. Onun bu hâli tıpkı bağrı yanık bir dervişin mütebessim nûr hâleli yüzüne benzer.

  Gerçek lâlelerin hepsinde renkli altı yaprak bulunur. Bu ise îmanın altı nûrunun libâsına bürünen dervişin îmân ve ihsan potasında erimesi ve daha sonra bu nurun şualarıyla derinden bir yanışa gark olmasının da bir simgesidir.

  Bununla beraber Kur'ân-ı Kerîm'in (aynı zamanda Fâtiha sûresinin) altıncı âyeti de "Bizi dosdoğru yola (Sırât-ı Müstakîm'e) ilet" âyet-i kerimesidir. Bu âyet aynı zamanda bir duâ vasfı taşımaktadır.

  Lâlenin renkli yapraklarının yukarıya doğru olması da tıpkı bir dervişin duâ edişindeki edâyı andırır. Zira derviş bu hâl ile sırât-ı müstakîm üzere olmayı murâd etmiş ve ifrat-tefrit noktalarını törpüleyerek hakîkate, yani istikâmete ermiştir.

  Ve tıpkı lâlenin derûnundaki siyahlığı göstermemesi gibi o da içinde yaşadığı yanış halini gizlemiş ve kendine her nazar edene o güzel rengini sunarak ona ferahlık vermiştir. Nitekim lâlenin en revaç bulduğu dönemlerden biri olan Osmanlılar zamanında ona, "ferâhâver (ferahlık veren)" denmiştir. işte bu vasıflarla vasıflanan derviş de tıpkı lâlenin bu adını alarak etrafına letâfet ve zerâfet saçmış, gönüllere âb-ı hayat sunmuştur.

  Hülâsa; lâlenin eğlâl oluşu, Lâlenin hakîkat deryasına dalış hâlidir.

  Leyl; gece demektir. Gece sevda demektir. "Sevda"nın asıl manası "siyah"tır. Gece kıymet bilene "kara sevda"nın yaşandığı ânlardır.

  Eğer sen geceyi kopkoyu bir boşluk olmaktan çıkarmak istersen, gönüldeki yârları ve ağyârları yok etmelisin! işte o zaman her yer sana âyân olur. Sanırsın ki gece bitmiş de gündüz oluvermiştir. Böylece fânî muhabbetler silinerek kalb sevdânın deryâsının derinliklerinde yolculuğa çıkmıştır.

  Burada bahsedilen "Leylâ" temsîlî olup, asıl
  kasdedilen "Mevlâ"dır. Her yerin âyân oluşuyla kalb kâinâtın esrârını okuyucu ve alıcı bir hâle gelir. Ve Cebrâil'in "Oku" emrini müteâkiben örtüsüne bürünen ürkek yürek, artık serpilip açılır ve her yanda Leylâ'yı "Mevlâ" görür hâle gelir.

  Ey Gönül! Cânına üflenen nefhayla yan da kavrul! Amma lâle gibi ol ki,
  hâlinden sadece "yâr" haberdâr olsun. öyle ki, Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem- ümmeti için gönlü dâim hüzne gark olurken dahî, yüzü her lahzâ beşûş (mütebessim) idi !!
 3. 3
  alicanavar
  Özel Üye
  Bütün bir âlem gölgesinde
  Hayat ve can bulur Lale’nin
  Bütün gülistan beldesinde
  Son temsilci Gül’dür Lale’nin

  Ruh ve bedende âlem birlik
  Lale emrinde Gül’dür dirlik
  Ömür tarlası taze gençlik
  Köprübaşı Gül’dür Lale’nin

  Rahmet ve kılıç derde deva
  Lale yurdunda Gül’dür sefa
  Ruh ve nefiste aşkın cefa
  Serdengeçti Gül’dür Lale’nin

  Mümin ve kâfir insan rolü
  Lale indinde Gül’dür dölü
  Bütün varlığın tek kontrolü
  İnsan soyu Gül’dür Lale’nin

  Sevgi ve korku kalpte saklı
  Lale katında Gül’dür haklı
  Ruh diyarında insan aklı
  Selim akıl Gül’dür Lale’nin

  Hayat ve ölüm bir hakikat
  Lale aşkında Güldür rikkat
  Zâhir ve bâtın tek tarikat
  Saf hakikat Gül’dür Lale’nin

  Dünya ve ahret iki durak
  Lale seyrinde Gül’dür Burak
  Ahiret bâki dünya kurak
  Tek yeşillik Gül’dür Lale’nin

  Mutlak Hakikat mektebinde
  Lale işinde Gül’dür zinde
  Hakikat nuru tekdir dinde
  Son muallim Gül’dür Lale’nin

  Varlık ve yokluk arasında
  Lale aşkında Gül’dür sevda
  Sevda nurunun karşısında
  Aşk eşiği Gül’dür Lale’nin

  Lokman Hekim’de âciz ferman
  Lale tıbbında Gül’dür derman
  Sevda denizi kalpte umman
  Tek kurtuluş Gül’dür Lale’nin

  Osman Temiz 4. 4
  merius
  Üye  EMEGİNİZE SAGLIK GÜZEL OLMUŞŞŞ PAYLAŞIMM İÇİN TEŞEKKÜRLER...;)

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi