Allah’ın Sevmediği, Gazap Ettiği, Rahmetinden Mahrum Ettiği Insanlar

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Dini Makaleler Bölümünden Allah’ın Sevmediği, Gazap Ettiği, Rahmetinden Mahrum Ettiği Insanlar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  türkmenn
  Üye
  Reklam

  Allah’ın Sevmediği, Gazap Ettiği, Rahmetinden Mahrum Ettiği Insanlar

  Reklam  Allah’ın Sevmediği, Gazap Ettiği, Rahmetinden Mahrum Ettiği Insanlar

  Forum Alev  Bütün insanları yaratan, yaşatan ve dünyada onlara nimet
  veren Allah’tır. Bu açıdan insanların iman edenleri ile
  inkâr edenleri, itaat edenleri ile isyan edenleri arasında
  fark yoktur. Allah’ın bir kulu sevmemesi, dünyada ona nimet
  vermemesi anlamına gelmez. Allah’ın bir insanı sevmemesi,
  ona kızması ve lanet etmesi; onun inanç, söz, fiil
  veya davranışlarından razı olmaması ve âhirette ona nimet
  vermemesi demektir. Bu bölümde Allah’ın sevmediği,
  kızdığı, lanet ettiği insanları ve hoşlanmadığı amelleri zikredeceğiz.

  I. ALLAHIN SEVMEDİĞİ İNSANLAR
  Varlıklar, güzellikler, iyilikler ancak zıtlarıyla bilinir,
  tanınır, anlaşılır ve değeri ortaya çıkar. Soğuk olmadan
  sıcak, gece olmadan gündüz, karanlık olmadan aydınlık,
  çirkinlik olmadan güzellik, zulüm olmadan adalet ve takva....
  bilinip tanınamaz.
  Zıtları birlikte tanımadan onların her hangi bir kutbunu
  sevmek körlüktür. Tanımadan sevmek tabuculuktur.
  Buraya kadar Allah’ın sevdiği, razı olduğu, rahmetini
  ihsan ettiği ve kurtuluşa eren insanları gördük. Şimdi bunları
  n zıtlarını; Allah’ın sevmediği, razı olmadığı,
  hoşlanma-dığı, kızdığı, merhamet etmediği (lanet ettiği)
  ve hüsrana uğrayan insanları görelim.
  Allah, şu nitelikteki insanları sevmediğini Kur’an’da
  bildirmiştir.

  1. Allah Kâfirleri Sevmez (3/32, 30/ نَ ( 45 . فَاِنَّ اللَّهَ لاَيُحِبُّ الْكَافِرِ
  Kâfir”, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in,
  157 158
  Allah’tan alıp haber verdiği ve bize tevâtüren ulaşan haberlerin
  ve âyetlerin tamamını veya her hangi birini
  doğrulamayan veya beğenmeyen veya küçümseyen veya
  şüphe eden veya kalbi ile inanmayan veya iman ve ibadetinde
  Allah’a ortak koşan kimseye denir. Kâfir kavramına
  müşrik (Allah’a ortak koşan) ve münafık (iki yüzlü) kimse
  dahildir.

  2. Allah Zalimleri Sevmez (3/57, 140; 42/ ( 40 ]َ = وَاللَّهُ لاَيُحِبُّ الظَّا ِِ
  Arap dilinde; “bir şeyi kendine özgü yerinden başka bir
  yere koymak, (Cevherî, V, 1977) noksan yapmak (İbn Manzur,
  XIII, 373) ve doğru yoldan sapmak, meyletmek ve sınırı
  aşmak anlamına gelen “zulüm” kavramı; Kur’an’da daha
  çok küfür, şirk, nifak, fısk (itaatsizlik) ve isyan anlamında
  kullanılmıştır. İlâhî iradeye uymayan her inanç, söz, fiil ve
  davranış zulümdür. İnsan öldürmek, insana haksızlık ve
  hakları ihlal etmek zulüm olduğu gibi Allah’a ortak
  koşmak, namaz kılmamak ve oruç tutmamak gibi Allah’a
  karşı görevleri terk etmek de zulümdür.
  Allah zulmü haram kılmıştır. Ebu Zer (r.a), Peygamberimiz
  (s.a.v.)’in Rabb’ından şu rivâyeti yaptığını bildirmiştir:
  مُوا = ى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَا َ B يَاعِبَادِى! اِن
  Ey kullarım! Ben nefsime zulmü haram kıldım. Aranızda
  birbirinize zulmetmenizi de haram kıldım. Birbirinize
  zulmetmeyiniz.(Müslim, Birr, 55, III, 1994)
  Peygamberimiz (s.a.v.),
  يَوْمَ الْقِيَامَةِ... _ اِتَّقُوا الظُّلْمَ. فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَات
  Zulümden sakınınız. Çünkü zulüm, kıyamet gününde
  karanlıklardır.” (Müslim, Birr, 56. III, 1996)
  سْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ... = سْلِمُ اَخَوا ُْ = اَ ُْ
  “Müslüman müslümanın kardeşidir ve ona zulmetmez”
  (Müslim, Birr, 58, III, 1996) buyurmuştur.

  3. Allah Hainleri Sevmez (8/ ( 58 ] اِنَّ اللَّهَ لاَيُحِبُّ الخَْائِنِ َ
  “Hakkını eksik vermek, sözünde durmamak, emaneti
  yerine getirmemek (İbn Manzur, XIII, 144) anlamındaki “hı-
  yanet” kökünden gelen “hain”; Allah’a ve insanlara verdiği
  sözünde durmayan, yaptığı sözleşmelere uymayan,
  maddi ve ma’nevi emanetlere riâyet etmeyen ve kendisine
  tevdi edilen görevleri ifa etmeyen kimseye denir.
  Kur’an’da günah işleyen, (2/187, 8/27) zina eden, (12/52, 40/
  19) sözleşmeleri bozan (4/107, 8/71) ve emanetlere riâyet etmeyen
  (4/105) kimseler “hainlikle” suçlanmıştır.

  4. Allah Haddi Aşanlar› (Mu’tedîn) Sevmez (2/190, 5/
  87, 7/ عْتَدِينَ ( 55 = اِنَّ اللَّهَ لاَيُحِبُّ ا ُْ
  Mu’tedî”; ilâhî sınırlara, Allah’ın ve insanların hakları
  na tecavüz eden, haksızlık yapan, yasak ve günah söz ve
  fiilleri işleyen, zâlim ve fâcir (hak yoldan çıkmış) insanlara
  denir. (Cevheri, VI, 2419; İbn Manzur, XV, 32-34, Taberî, V, 7/122)
  159 160

  5. Allah Müsrifleri Sevmez (6/141, 7/ ( 31 ] سْرِفِ َ = اِنَّ اللَّهَ لاَيُحِبُّ ا ُْ
  Müsrif”; haddi aşan, hatalı davranan, aşırı giden,
  sözünü, gücünü, zamanını, malını ve mülkünü boş yere ve
  haram yerlere harcayan, yerli yerinde kullanmayan, saçıp
  savuran, ölçülü hareket etmeyen kimseye denir. Şirk,
  küfür, zina ve insan öldürme... gibi bütün günah fiiller israftır. (İbn Manzur, IX, 147-150)

  6. Allah Müstekbirleri Sevmez (16/ سْتَكْبِرِينَ ( 23 = اِنَّ اللَّهَ لاَيُحِبُّ ا ُْ
  Müstekbir”; kibir sahibi, büyüklenen, kendisini ulu ve
  üstün gören kimseye denir. Bu davranış, kişiyi iman ve
  ibadetten, Allah ve Peygambere itaatten alıkoyar. İnsanları
  küçük görmesine ve dolayısıyla insan haklarına saygısızlı
  ğa sebep olur. Böyle bir davranışı Allah elbette sevmez.
  Peygamberimiz (s.a.v.),
  لاَيَدْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ
  “Kalbinde zerre kadar kibir olan insan (cezasını çekmeden)
  cennete giremez(Ebu Dâvud, Libas, 29, IV, 351-352) buyurmuş
  ve
  وَغَمْطُ النَّاسِ B اَلْكِبْرُ بَطَرُ الحَْق
  Kibri, hakkı kabul etmemek ve insanları hakir görmek
  “ şeklinde tarif etmiştir. (Müslim, İman, 147, I, 92; İbn Mace, Zühd,
  16, II, 1397; Ahmed, II, 164)

  7. Allah Kendini Beğenen ve Övünen Kimseleri Sevmez
  (4/36, 57/ اِنَّ اللَّهَ لاَيُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ( 23
  Âyette geçen “muhtâl”, mütekebbir, kibirli; “fahûr” ise
  çok övünen kimse demektir. Büyüklük, Allah’a mahsustur.
  Kibir, Allah’a iman ve ibadetten yüz çevirmek, hakkı
  kabul etmemek ve insanlardan yüz çevirmektir.
  Peygamberimiz (s.a.v.);
  : اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ _ لاَيَدْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. فَقَالَ رَجُل
  B يُحِبُّ الجَْمَالَ. اَلْكِبْرُ بَطَرُ الحَْق _ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا فَقَالَ: اِنَّ اللَّهَ جَمِيل
  وَغَمْطُ النَّاسِ
  Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez”
  buyurmuştur. Bunun üzerine bir adam, “kişi elbisesinin
  iyi olmasını, ayakkabısının iyi olmasını sever (bu
  da kibir midir?) diye sormuştur. Peygamberimiz (s.a.v.) bu
  soruya, “Allah güzeldir güzeli sever. Kibir hakkı kabul etmemek
  ve insanları hakir görmektir” şeklinde cevap vermiştir.”
  ((Müslim, İman, 147. I, 93; bk. Tirmizi, Birr, 61, IV, 361)
  رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِى اْلاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللَّهَ لاَيُحِبُّ كُلَّ B وَلاَ تُصَغ
  مُخْتَالٍ فَخُورٍ
  Yüce Allah, “İnsanlara yanağını bükme ve yer yüzünde
  böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah, kendini beğenen kibirli
  ve övünen insanları sevmez” buyurmuştur. (31/18)

  8. Allah Ş›maranlar› Sevmez (28/ ( 76 ] اِنَّ اللَّهَ لاَيُحِبُّ الْفَرِيحِ َ
  Ferih”; nimete nankörlük ederek azan, şükretmeyen,
  serveti ile böbürlenen, kibir, gurur, sevinme ve övünmede
  sınırı aşan kimseye denir. “Ferih”; “batar”, “eşir” ve “merah
  kelimeleri eş anlamdadır. (İbn Manzur, II, 541)
  161 162

  9. Allah Fesad› ve Müfsitleri Sevmez (2/205, 5/64,28/77)
  فْسِدِينَ = وَاللَّهُ لاَيُحِبُّ الْفَسَادَ - وَاللَّهُ لاَيُحِبُّ ا ُْ
  Sulh” ve “salah”’ın zıddı olan “fesad”; bir şeyin az veya
  çok ölçülü olmaktan (itidal) ve doğruluktan (istikamet)
  çıkmasına denir. (Rağıb, S. 381) Yer yüzünde ilâhî iradeye
  uygun olan düzenin, doğanın, çevrenin, toplum huzurunun,
  din, mal, can, akıl ve namus güvenliğinin, insan haklarının
  ve özgürlüklerinin, ahlâkın, çalışma düzeninin, ticaretin,
  birlikteliğin ve toplum barışının bozulması “fesad”, bunları
  bozanlar ise “müfsid”tir. Allah, Kur’an’da; “yer yüzünde
  fesat çıkarılmamasını(2/11, 60, 7/74, 85, 26/183) istemekte ve
  fesat çıkaranları sevmediğini bildirmektedir.

  10. Allah Çok Günah İşleyenleri (Esîm) Sevmez (4/
  107, 22/ اِنَّ اللَّهَ لاَيُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيمًا ( 38
  İsm”; insanı sevap ve hayırlı şeylerden alıkoyan fiillere
  denir. (Rağ›b, S. 10) Peygamberimiz (s.a.v.),
  ... وَاْلاِثْمُ مَاحَاكَ فِى صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ
  Günahı (ismi); (işlendiği zaman) göğsüne darlık veren
  ve insanların öğrenmesini istemediğin şeydir” diye tarif
  etmiştir. (Müslim, Birr, 14-15, III, 1979; Ahmed, IV, 182, Tirmizî,
  Zühd, 52, IV, 597)
  Allah ve Peygamberin yapılmasını veya kaçınılmasını
  zorunlu kıldığı emir ve yasaklarına uymayan her türlü
  inanç, söz, fiil ve davranışlar günahtır. Nefis sahibi olması
  sebebiyle her insanın az-çok günahı vardır. Önemli olan
  hiç günah işlememek değil, günahda ısrar etmemek ve
  bütünüyle günah bataklığına dalmamaktır. Allah, günah
  bataklığına dalmış insanları sevmez.

  11. Allah Kötü Sözlerin Aç›kça Söylenmesini Sevmez
  Ancak Zulmedilen Hariç (4/148)
  لاَيُحِبُّ الجَْهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ
  Ayette geçen “kötü söz”; şirk, küfür, yalan, gıybet, hakaret,
  edep ve ahlâk dışı, Allah ve Peygamberin razı olmadı
  ğ› sözlerdir. Allah, kötü fiilleri işlemek şöyle dursun
  kötülüğün söz olarak söylenmesini bile sevmez. Ancak
  zulme/haksızlığa uğrayan kimse feryad edebilir. Zalim
  aleyhine bağıra çağıra beddua edebilir. Yetkili mercilere
  şikâyette bulunabilir. Zalimin kötülüklerini anlatabilir.
  Kötü sözlerine -inkâr olan sözler hariç- misli ile karşılık
  verebilir. Allah, mazlumun feryadını dinler ve halini bilir.

  12. Allah Nankörleri Sevmez
  وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيمٍ "…Allah nankörleri ve günahkârları
  sevmez" (2/276)
  اِنَّ اللَّهَ لاَيُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ... "…Şüphesiz Allah hâinleri ve
  nankörleri sevmez." (22/38)
  Kur'an'da "kefûr" ve "keffâr" olarak ifâde edilen "nankörler"
  iman ve ibâdet etmeyen, salih ameller işlemeyen,
  Allah'a ortak koşan, Allah'ı, peygamber ve kitabını inkâr
  eden, haram ve günahlara dalan, dinî görevlerini terkeden,
  kâfir, münafık, müşrik ve fasık insanlara denir.
  163 164

  يَاحَ فِى اْلاَسْوَاقِ . 13 B اِنَّ اللَّهَ لاَيُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ وَلاَ الص Allah
  fuhşu (her türlü çirkin söz, fiil ve davranışları ve fuhuş sahiplerini)
  ve tefahhuşu (bir şeyi kötülemeyi ve çirkin görmeyi),
  (Ahmed, II, 191; Ebu Davud, Libas, 28, IV, 350; Müslim, Selam,
  11, II, 1707) sokaklarda yüksek sesle konuşmay› (ve
  böyle davrananları) bağ›r›p çağ›rmay› sevmez. (İbn Adî,
  bk. Münâvî, II, 271, No: 1818)
  Toplumda edepsizliğin yayılmasını isteyenlere dünya
  ve âhirette acıklı bir azap olduğu bildirilmiştir:
  İman edenler arasında edepsizliğin (fâhışe) yayılması
  nı isteyenler için dünyada da âhirette de acıtıcı bir azap
  vardır.(24/19)
  Bağırıp çağırma da Kur’an’da yasaklanmıştır:
  Sesini kıs (bağırıp çağırma). Çünkü seslerin en çirkini
  eşeklerin sesidir.” (31/19)
  Zikrettiğimiz hadis bu iki âyeti teyit etmektedir.
  Yukarıda beyan edilenleri birlikte değerlendirdiğimiz
  zaman Allah’ın, inkar ve isyan edenleri, ilahî iradeye uygun
  hareket etmeyenleri sevmediğini söyleyebiliriz.
  Sevmenin zıddı “kızmak” ve “hoşlanmamak”tır. (İbn
  Manzûr, I, 289) Allah’ın kızdığı insanları ve amelleri şöyle
  özetleyebiliriz.
 2. 2
  BAKİYE
  Bayan Üye

  Cevap: Allah’ın Sevmediği, Gazap Ettiği, Rahmetinden Mahrum Ettiği Insanlar

  Reklam  Allah insanlığı yeryüzündeki halifesi olarak tayin etmiştir. Bu büyük ve yüce görevin altında ezilmek ve gereğini yapmak yerine nefsi hareket edip kibirlenen kötülük yapıp kötü sözleri açık açık söyleyen günahta aşırı ve devamlı olan kişileri sevmez.+ Yorum Gönder
allahın sevmediği insanlar,  allahın affetmediği günahlar,  allahın en sevmediği günah,  allahın sevmediği davranışlar,  allahın affetmediği 7 günah
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi