Java Dosya Islemlerİ Ve Swing Bİlesenlerİ

+ Yorum Gönder
Webmaster ve Diğer Kodlama Dilleri Bölümünden Java Dosya Islemlerİ Ve Swing Bİlesenlerİ ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aslan-67
  Üye
  Reklam

  Java Dosya Islemlerİ Ve Swing Bİlesenlerİ

  Reklam  Java Dosya Islemlerİ Ve Swing Bİlesenlerİ

  Forum Alev
  Kod:
  //1.DOSYA DivxArchiverController.java
  
  import javax.swing.UIManager;
  
  public class DivxArchiverController {
  
   public DivxArchiverController() {
   }
  
   public static void main(String[] args) {
    try {
      UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndFeel");
    } catch (Exception e) { }
  
  
    DivxArchiverController divxArchiverController = new DivxArchiverController();
    DivxArchiverGui gui=new DivxArchiverGui();
     }
  
  }
  2. Dosya
  Kod:
  // 2.DOSYA DivxArchiverGui.java
  
  //java core packages
  import java.awt.*;
  import java.awt.event.*;
  import java.io.*;
  import java.util.*;
  
  //java extension packages
  import javax.swing.*;
  
  public class DivxArchiverGui extends JFrame {
     private JPanel pan;
     private JButton kaydetBut;
     private JLabel turLabel;
     private JLabel filmadLabel;
     private JLabel yonetmenLabel;
     private JLabel filmdakLabel;
     private JComboBox turBox;
     private JTextField filmadField;
     private JTextField yonetmenField;
     private JTextField filmdakField;
     private JLabel filmalLabel;
     private JLabel filmaladLabel;
     private JTextField filmalField;
     private JButton ekleBut;
     private JTextArea sonucArea;
     private JLabel sonucLabel;
     private JLabel filmbulLabel;
     private JLabel filmbuladLabel;
     private JTextField filmbulField;
     private JButton bulBut;
     private JButton silBut;
     private JRadioButton radbut1;
     private JRadioButton radbut2;
     private ButtonGroup arayergrup;
     private JLabel arayer;
     private boolean secim;
     private JButton tumarsivBut;
     private JButton tumlisteBut;
     private JMenuItem hakkında;
     private JMenuItem destek;
     private JMenuItem kısayoltus;
     private JMenuItem cıkıs;
     private JMenuItem arsivyedekle;
     private JMenuItem arsivgeri;
     private JMenuItem allisteyedekle;
     private JMenuItem allistegeri;
     private JMenuItem yardımac;
     private JLabel SLabel;
     private ImageIcon javalogo;
     private JButton logoBut;
     private JLabel bLabel;
  
  
  
  
    public DivxArchiverGui(){
      initGui();
      setGuiMembers();
      createGui();
      setVisible(true);
      setResizable(false);
    }
  
   private void initGui(){
  
   setTitle("DIVX ARSİVCİ");
   Insets insets=getInsets();
   setSize(775+insets.left+insets.right,
          510+insets.top+insets.bottom);
   setLocation(0,0);
  
  }//initGui
  
  private void setGuiMembers(){
  
  
      pan=new JPanel(null);
      pan.setBorder(BorderFactory.createCompoundBorder(BorderFactory.createRaisedBevelBorder(),
                BorderFactory.createTitledBorder("ARSiV DOSYASINA EKLENECEK OLAN FiLM BiLGiLERiNi GiRiNiZ")));
  
  
  
      kaydetBut=new JButton("KAYDET");
      kaydetBut.setMnemonic('k');
      turLabel=new JLabel("FiLM TÜRÜ");
      filmadLabel=new JLabel("FiLM ADI");
      yonetmenLabel=new JLabel("FiLMiN YÖNETMENi");
      filmdakLabel=new JLabel("FiLMiN SÜRESi(DAKiKA)");
  
  
      turBox=new JComboBox();
      turBox.addItem("BELiRTiLMEMİS");
      turBox.addItem("AKSiYON");
      turBox.addItem("BiLiMKURGU");
      turBox.addItem("ROMANTiK");
      turBox.addItem("KORKU");
      turBox.addItem("KOMEDi");
      turBox.addItem("MACERA");
      turBox.setPreferredSize(new Dimension(95,21));
      turBox.setEditable(true);
  
      filmadField=new JTextField(15);
      yonetmenField=new JTextField(15);
      filmdakField=new JTextField(15);
      filmalLabel=new JLabel("ALINACAK FiLM LiSTESi OLUSTURMA ");
      filmaladLabel=new JLabel("FiLM ADI");
      filmalField=new JTextField(15);
      ekleBut=new JButton("EKLE");
      ekleBut.setMnemonic('e');
      sonucArea=new JTextArea(8,60);
      sonucArea.setEditable(false);
      sonucLabel=new JLabel("ARAMA SONUCLARI");
  
      filmbulLabel=new JLabel("ARSiVDEN FiLM BULMA VE SiLME iSLEMi");
      filmbuladLabel=new JLabel("FiLM ADI");
      filmbulField=new JTextField(15);
      bulBut=new JButton("BUL");
      bulBut.setMnemonic('b');
      silBut=new JButton("SiL");
      silBut.setMnemonic('s');
  
  
      radbut1=new JRadioButton("FiLM ARSiVi",false);
      radbut1.setIcon(new ImageIcon("Simge/rad1.jpg"));
      radbut1.setRolloverIcon(new ImageIcon("Simge/rad2.jpg"));
      radbut1.setSelectedIcon(new ImageIcon("Simge/rad3.jpg"));
  
      radbut2=new JRadioButton("ALINACAKLAR LiSTESi",false);
      radbut2.setIcon(new ImageIcon("Simge/rad1.jpg"));
      radbut2.setRolloverIcon(new ImageIcon("Simge/rad2.jpg"));
      radbut2.setSelectedIcon(new ImageIcon("Simge/rad3.jpg"));
  
      arayergrup=new ButtonGroup();
      arayergrup.add(radbut1);
      arayergrup.add(radbut2);
  
  
      arayer=new JLabel("iSLEM YAPILACAK YERi SECiNiZ");
  
      aramaYer handler=new aramaYer();
      radbut1.addItemListener(handler);
      radbut2.addItemListener(handler);
  
      tumarsivBut=new JButton("BÜTÜN ARSiViMi GÖRMEK iSTiYORUM");
      tumarsivBut.setPreferredSize(new Dimension(200,25));
      tumlisteBut=new JButton("BÜTÜN ALINACAK FiLMLERi GÖRMEK iSTiYORUM");
      tumlisteBut.setPreferredSize(new Dimension(250,25));
  
      tumarsivBut.setMnemonic('a');
      tumarsivBut.setBorder(BorderFactory.createRaisedBevelBorder());
      tumlisteBut.setMnemonic('l');
      tumlisteBut.setBorder(BorderFactory.createRaisedBevelBorder());
  
      Icon javalogo=new ImageIcon("Simge/javalogo.gif");
      logoBut=new JButton(javalogo);
      logoBut.setPreferredSize(new Dimension(93,57));
      logoBut.setBorder(BorderFactory.createRaisedBevelBorder());
  
  
      bLabel=new JLabel("BELiRTiLMEMiS");
  
  
      //KAYDET Tusu Fonksiyonu
      kaydetBut.addActionListener(new ActionListener(){
       public void actionPerformed(ActionEvent ae){
  
       try{
  
       File arsivdos=new File("Arsiv.smg");
  
       FileWriter wr=new FileWriter(arsivdos.getName(),true);
       BufferedWriter bw=new BufferedWriter(wr);
  
       FileReader fr=new FileReader(arsivdos);
       BufferedReader br=new BufferedReader(fr);
  
       String icerik=null;
       while((icerik=br.readLine())!=null){
        br.readLine();
        }
  
        if((filmadField.getText()).equals("")){
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"FiLM ADI ALANINI BOS BIRAKTINIZ"+
                      "\nLÜTFEN BU ALANA iLGiLi DEGERi YAZINIZ","KAYIT HATASI",
                       JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
          yonetmenField.setText("");
          filmdakField.setText("");
  
        }
  
        else if(((filmdakField.getText()).equals(""))&&((yonetmenField.getText()).equals(""))){
         bw.write("FiLM ADI:"+filmadField.getText().toLowerCase().trim());
         bw.write("-");
         bw.write("YÖNETMEN:BELiRTiLMEMiS");
         bw.write("-");
         bw.write("FiLMiN SÜRESi:BELiRTiLMEMiS");
         bw.write("-");
         bw.write("FiLM TÜRÜ:"+(String)turBox.getSelectedItem().toString().trim());
         bw.write("-");
  
         filmadField.setText("");
  
         br.close();
         bw.close();
  
        }
  
       else if((yonetmenField.getText()).equals("")){
         bw.write("FiLM ADI:"+filmadField.getText().toLowerCase().trim());
         bw.write("-");
         bw.write("YÖNETMEN:"+"BELiRTiLMEMiS");
         bw.write("-");
         bw.write("FiLM SÜRESi:"+filmdakField.getText().toLowerCase().trim()+" DAKiKA");
         bw.write("-");
         bw.write("FiLM TÜRÜ:"+(String)turBox.getSelectedItem().toString().trim());
         bw.write("-");
  
         filmadField.setText("");
         filmdakField.setText("");
  
         br.close();
         bw.close();
  
        }
        else if((filmdakField.getText()).equals("")){
         bw.write("FiLM ADI:"+filmadField.getText().toLowerCase().trim());
         bw.write("-");
         bw.write("YÖNETMEN:"+yonetmenField.getText().toLowerCase().trim());
         bw.write("-");
         bw.write("FiLM SÜRESi:"+"BELiRTiLMEMiS");
         bw.write("-");
         bw.write("FiLM TÜRÜ:"+(String)turBox.getSelectedItem().toString().trim());
         bw.write("-");
  
         filmadField.setText("");
         yonetmenField.setText("");
  
         br.close();
         bw.close();
  
        }
  
        else{
        bw.write("FiLM ADI:"+filmadField.getText().toLowerCase().trim());
        bw.write("-");
        bw.write("YÖNETMEN ADI:"+yonetmenField.getText().toLowerCase().trim());
        bw.write("-");
        bw.write("FiLM SÜRESi:"+filmdakField.getText().toLowerCase().trim()+" DAKiKA");
        bw.write("-");
        bw.write("FiLM TÜRÜ:"+(String)turBox.getSelectedItem().toString().trim());
        bw.write("-");
  
  
        filmadField.setText("");
        yonetmenField.setText("");
        filmdakField.setText("");
  
        br.close();
        bw.close();
  
  
        }
       }//try sonu
  
        catch(Exception e){
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"DOSYA BULUNAMADI","DOSYA HATASI",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
  
       }
      });
  
  
      //EKLE Tusu Fonksiyonu
      ekleBut.addActionListener(new ActionListener(){
      public void actionPerformed(ActionEvent ae){
       try{
       File allistedos=new File("Alınacak Filmler.smg");
  
       FileWriter fw=new FileWriter(allistedos.getName(),true);
       BufferedWriter bw=new BufferedWriter(fw);
  
       FileReader fr=new FileReader(allistedos);
       BufferedReader br=new BufferedReader(fr);
  
       String veri=null;
       while((veri=br.readLine())!=null){
       br.readLine();
       }
  
       if((filmalField.getText()).equals("")){
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"FiLM ADI ALANINI BOS BIRAKTINIZ"+
                      "\nLÜTFEN BU ALANA iLGiLi DEGERi YAZINIZ","KAYIT HATASI",
                      JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
                       }
       else{
       bw.write("FiLM ADI:"+filmalField.getText().toLowerCase().trim());
       bw.write("-");
  
       filmalField.setText(" ");
  
       br.close();
       bw.close();
       }
  
       }//try sonu
  
       catch(Exception e){
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"DOSYA BULUNAMADI","DOSYA HATASI",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
       }
      }
      });
  
  
  
      //BUL tusu fonksiyonu
      bulBut.addActionListener(new ActionListener(){
      public void actionPerformed(ActionEvent ae){
  
      String film="FiLM ADI:"+filmbulField.getText().toLowerCase().trim();
  
  
      //Arsiv dosyasından film arayacagım
      if (secim){
       try{
       File arsivdos=new File("Arsiv.smg");
  
       FileReader fr=new FileReader(arsivdos);
       BufferedReader br=new BufferedReader(fr);
  
       boolean bulundu=false;
       String icerik="";
       String bilgi="";
       StringTokenizer tokenizer=null;
        while((icerik=br.readLine())!=null)
        tokenizer=new StringTokenizer(icerik,"-");
         if((icerik=br.readLine())==null)
              sonucArea.setText("ARSiViNiZDE KAYITLI FiLM BULUNMADIGINDAN"+"\n"+
                       "BU HATA OLUSMUSTUR"+"\n"+"ARSiV DOSYASI BOS OLARAK DiSKTE BULUNMAKTADIR"
                       +"\n"+"KAYIT iSLEMLERiNiZE DEVAM EDEBiLiRSiNiZ");
         while (tokenizer.hasMoreElements()) {
          bilgi=(String)tokenizer.nextElement();
           if (bilgi.equals(film)){
           bulundu=true;
            for (int i=0;i<=2;i++)
              film +="\n"+"-"+(String)tokenizer.nextElement();
              sonucArea.setText("ARAMA YAPILAN DOSYA==>FiLM ARSiVi"+"\n"+
                        "BULUNAN FiLM:"+"\n"+film);
              }
             }
             if(!bulundu)
              sonucArea.setText("ARAMA YAPILAN DOSYA==>FiLM ARSiVi"+"\n"+
                        "ARADIGINIZ FiLM ARSiViNiZDE BULUNAMADI");
          br.close();
  
       }//try sonu
  
      catch(Exception e){
       JOptionPane.showMessageDialog(null,"DOSYA BULUNAMADI","DOSYA HATASI",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
      }//catch sonu
  
      }//if sonu
    /****************************************************************************/
      //Alınacak film dosyasından film arayacagım
      else{
      try{
  
      File allistedos=new File("Alınacak Filmler.smg");
  
       FileReader fr=new FileReader(allistedos);
       BufferedReader br=new BufferedReader(fr);
  
       boolean bulundu=false;
       String icerik="";
       String bilgi="";
       StringTokenizer tokenizer=null;
        while((icerik=br.readLine())!=null)
        tokenizer=new StringTokenizer(icerik,"-");
          if((icerik=br.readLine())==null)
              sonucArea.setText("ALINACAK FiLMLER LiSTESiNDE KAYITLI FiLM BULUNMADIGINDAN"+"\n"+
                       "BU HATA OLUSMUSTUR"+"\n"+"LiSTE BOS OLARAK DiSKTE BULUNMAKTADIR"
                       +"\n"+"KAYIT iSLEMLERiNiZE DEVAM EDEBiLiRSiNiZ");
  
         while (tokenizer.hasMoreElements()) {
          bilgi=(String)tokenizer.nextElement();
           if (bilgi.equals(film)){
           bulundu=true;
             sonucArea.setText("ARAMA YAPILAN DOSYA==>ALINACAK FiLMLER LiSTESi"+"\n"+
                        "BULUNAN FiLM:"+"\n"+film);;
              }
             }
             if(!bulundu)
              sonucArea.setText("ARAMA YAPILAN DOSYA==>ALINACAK FiLMLER LiSTESi"+"\n"+
                        "ARADIGINIZ FiLM ALINACAK FiLMLER LiSTESiNDE BULUNAMADI" );
           br.close();
  
  
      }//try sonu
  
      catch(Exception e){
  
       JOptionPane.showMessageDialog(null,"DOSYA BULUNAMADI","DOSYA HATASI",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
  
      }//catch sonu
     }//else sonu
     filmbulField.setText("");
     }
      });//bulBut SONU
  
      silBut.addActionListener(new ActionListener(){
       public void actionPerformed(ActionEvent ae){
  
         String film="FiLM ADI:"+filmbulField.getText().toLowerCase().trim();
         String icerik="";
         String bilgi="";
         String yenibilgi="";
         StringTokenizer tokenizer=null;
         boolean bulundu=false;
  
        if(secim){
         try{
          File arsivdos=new File("Arsiv.smg");
  
          FileReader fr=new FileReader(arsivdos);
          BufferedReader br=new BufferedReader(fr);
  
  
  
          while((icerik=br.readLine())!=null)
            tokenizer=new StringTokenizer(icerik,"-");
             if((icerik=br.readLine())==null)
              sonucArea.setText("ARSiViNiZDE KAYITLI FiLM BULUNMADIGINDAN"+"\n"+
                       "BU HATA OLUSMUSTUR"+"\n"+"ARSiV DOSYASI BOS OLARAK DiSKTE BULUNMAKTADIR"
                       +"\n"+"KAYIT iSLEMLERiNiZE DEVAM EDEBiLiRSiNiZ");
           while(tokenizer.hasMoreElements()){
            bilgi=(String)tokenizer.nextElement();
             if(bilgi.equals(film)){
               bulundu=true;
               for(int i=0;i<=2;i++)
               bilgi=(String)tokenizer.nextElement();
             }
             else{
                yenibilgi+=bilgi+"-";
                yenibilgi+=(String)tokenizer.nextElement()+"-";
                yenibilgi+=(String)tokenizer.nextElement()+"-";
                yenibilgi+=(String)tokenizer.nextElement()+"-";
               }
  
               sonucArea.setText("SiLME iSLEMi YAPILAN DOSYA==>FiLM ARSiVi"+"\n"+
                        "SiLiNEN FiLM==>"+film);
  
               }//while sonu
             if(!bulundu)
               sonucArea.setText("SiLME iSLEMi YAPILAN DOSYA==>FiLM ARSiVi"+"\n"+
                        "SiLiNECEK FiLM ARSiViNiZDE BULUNAMADI");
          br.close();
  
          FileWriter fw=new FileWriter(arsivdos);
          BufferedWriter bw=new BufferedWriter(fw);
  
          fw.write(yenibilgi);
          fw.close();
  
         }//try sonu
  
         catch(Exception e){
          JOptionPane.showMessageDialog(null,"DOSYA BULUNAMADI","DOSYA HATASI",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
         }
  
        }//secim if sonu
  /******************************************************************************/
        else{
          try{
          File allistedos=new File("Alınacak Filmler.smg");
          FileReader fr=new FileReader(allistedos);
          BufferedReader br=new BufferedReader(fr);
           while((icerik=br.readLine())!=null)
              tokenizer=new StringTokenizer(icerik,"-");
               if((icerik=br.readLine())==null)
              sonucArea.setText("ALINACAK FiLMLER LiSTESiNDE KAYITLI FiLM BULUNMADIGINDAN"+"\n"+
                       "BU HATA OLUSMUSTUR"+"\n"+"LiSTE BOS OLARAK DiSKTE BULUNMAKTADIR"
                       +"\n"+"KAYIT iSLEMLERiNiZE DEVAM EDEBiLiRSiNiZ");
            while(tokenizer.hasMoreElements()){
             bilgi=(String)tokenizer.nextElement();
              if(bilgi.equals(film)){
               bulundu=true;
                bilgi=film;
              }
              else{
               yenibilgi+=bilgi+"-";
                }
             sonucArea.setText("SiLME iSLEMi YAPILAN DOSYA==>ALINACAK FiLMLER LiSTESi"+"\n"+
                      "SiLiNEN FiLM==>"+film);
             }//while sonu
          if(!bulundu)
            sonucArea.setText("SiLME iSLEMi YAPILAN DOSYA==>ALINACAK FiLMLER LiSTESi"+"\n"+
                        "SiLiNECEK FiLM LiSTEDE BULUNAMADI");
          br.close();
  
          FileWriter fw=new FileWriter(allistedos);
          BufferedWriter bw=new BufferedWriter(fw);
           fw.write(yenibilgi);
           fw.close();
          }//try sonu
  
           catch(Exception e){
           JOptionPane.showMessageDialog(null,"DOSYA BULUNAMADI","DOSYA HATASI",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
           }
         }//secim else sonu
       filmbulField.setText("");
       }
  
      });//silBut SONU
  
     tumarsivBut.addActionListener(new ActionListener(){
      public void actionPerformed(ActionEvent ae){
       tumArsiv tumarsiv=new tumArsiv();
  
      }
     });//tumarsivBut SONU
  
     tumlisteBut.addActionListener(new ActionListener(){
      public void actionPerformed(ActionEvent ae){
       tumListe tumliste=new tumListe();
  
      }
     });//tumListeBut SONU
  
  
  
  }//setGuiMembers SONU
  
  private void createGui(){
     setJMenuBar(kontrolMenu());
  
     Container c=getContentPane();
     c.setLayout(new GridLayout(1,1));
  
  
     Insets insets=c.getInsets();
     Dimension boyut=kaydetBut.getPreferredSize();
     kaydetBut.setBounds(265+insets.left,100+insets.top,
               boyut.width,boyut.height);
  
  
     boyut=turLabel.getPreferredSize();
     turLabel.setBounds(25+insets.left,insets.top+25,
               boyut.width,boyut.height);
     boyut=filmadLabel.getPreferredSize();
     filmadLabel.setBounds(125+insets.left,insets.top+25,
                boyut.width,boyut.height);
     boyut=yonetmenLabel.getPreferredSize();
     yonetmenLabel.setBounds(300+insets.left,insets.top+25,
                 boyut.width,boyut.height);
  
     boyut=filmdakLabel.getPreferredSize();
     filmdakLabel.setBounds(475+insets.left,insets.top+25,
                 boyut.width,boyut.height);
  
     boyut=turBox.getPreferredSize();
     turBox.setBounds(25+insets.left,insets.top+40,
             boyut.width,boyut.height);
  
     boyut=filmadField.getPreferredSize();
     filmadField.setBounds(125+insets.left,insets.top+40,
              boyut.width,boyut.height);
  
     boyut=yonetmenField.getPreferredSize();
     yonetmenField.setBounds(300+insets.left,insets.top+40,
              boyut.width,boyut.height);
  
     boyut=filmdakField.getPreferredSize();
     filmdakField.setBounds(475+insets.left,insets.top+40,
              boyut.width,boyut.height);
  
     boyut=logoBut.getPreferredSize();
     logoBut.setBounds(675+insets.left,insets.top+25,
              boyut.height,boyut.width);
  
     boyut=filmalLabel.getPreferredSize();
     filmalLabel.setBounds(5+insets.left,insets.top+160,
                boyut.width,boyut.height);
  
     boyut=filmaladLabel.getPreferredSize();
     filmaladLabel.setBounds(5+insets.left,insets.top+185,
                boyut.width,boyut.height);
  
  
     boyut=filmalField.getPreferredSize();
     filmalField.setBounds(55+insets.left,insets.top+185,
                boyut.width,boyut.height);
  
     boyut=ekleBut.getPreferredSize();
     ekleBut.setBounds(55+insets.left,insets.top+220,
             boyut.width,boyut.height);
  
  
     boyut=filmbulLabel.getPreferredSize();
     filmbulLabel.setBounds(280+insets.left,insets.top+160,
                boyut.width,boyut.height);
  
     boyut=filmbuladLabel.getPreferredSize();
     filmbuladLabel.setBounds(280+insets.left,insets.top+185,
                boyut.width,boyut.height);
  
     boyut=filmbulField.getPreferredSize();
     filmbulField.setBounds(330+insets.left,insets.top+185,
                boyut.width,boyut.height);
  
     boyut=bulBut.getPreferredSize();
     bulBut.setBounds(330+insets.left,insets.top+220,
             boyut.width,boyut.height);
  
     boyut=silBut.getPreferredSize();
     silBut.setBounds(400+insets.left,insets.top+220,
              boyut.width,boyut.height);
  
  
     boyut=arayer.getPreferredSize();
     arayer.setBounds(550+insets.left,160+insets.top,
              boyut.width,boyut.height);
  
  
     boyut=radbut1.getPreferredSize();
     radbut1.setBounds(550+insets.left,185+insets.top,
              boyut.width,boyut.height);
  
     boyut=radbut2.getPreferredSize();
     radbut2.setBounds(550+insets.left,205+insets.top,
              boyut.width,boyut.height);
  
     boyut=sonucLabel.getPreferredSize();
     sonucLabel.setBounds(325+insets.left,250+insets.top,
              boyut.width,boyut.height);
  
  
     boyut=sonucArea.getPreferredSize();
     sonucArea.setBounds(325+insets.left,270+insets.top,
              boyut.width,boyut.height);
  
     boyut=tumarsivBut.getPreferredSize();
     tumarsivBut.setBounds(30+insets.left,insets.top+300,
                boyut.width,boyut.height);
  
     boyut=tumlisteBut.getPreferredSize();
     tumlisteBut.setBounds(10+insets.left,insets.top+350,
                 boyut.width,boyut.height);
  
  
  
     //Bilesenlerimi panelime ekliyotum
     pan.add(kaydetBut);
     pan.add(turLabel);
     pan.add(filmadLabel);
     pan.add(yonetmenLabel);
     pan.add(filmdakLabel);
     pan.add(turBox);
     pan.add(filmadField);
     pan.add(yonetmenField);
     pan.add(filmdakField);
     pan.add(filmalLabel);
     pan.add(filmaladLabel);
     pan.add(filmalField);
     pan.add(ekleBut);
     pan.add(filmbulLabel);
     pan.add(filmbuladLabel);
     pan.add(filmbulField);
     pan.add(bulBut);
     pan.add(silBut);
     pan.add(arayer);
     pan.add(radbut1);
     pan.add(radbut2);
     pan.add(sonucLabel);
     pan.add(sonucArea);
     pan.add(tumarsivBut);
     pan.add(tumlisteBut);
     pan.add(logoBut);
  
  
     c.add(pan);
  
     setContentPane(c);
  
  }//createGui SONU
  
  private JMenuBar kontrolMenu(){
  
   JMenuBar menuBar=new JMenuBar();
   JMenu program=new JMenu("PROGRAM",true);
  
   kısayoltus=new JMenuItem("KISA YOL TUSLARI");
   kısayoltus.addActionListener(new ActionListener(){
      public void actionPerformed(ActionEvent ae){
  
      Icon duke=new ImageIcon("Simge/duke.gif");
  
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"BÜTÜN ARSiV ==>ALT+A"+
                          "\nBÜTÜN LiSTE ==>ALT+L"+
                          "\nKAYDET     ==>ALT+K"+
                          "\nEKLE        ==>ALT+E"+
                          "\nBUL         ==>ALT+B"+
                          "\nSiL          ==>ALT+S","KISAYOL TUSLARI BİLGİSİ",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE,duke);
  
      }
   });
   program.add(kısayoltus);
   program.addSeparator();
  
   destek=new JMenuItem("DESTEK");
   destek.addActionListener(new ActionListener(){
      public void actionPerformed(ActionEvent ae){
  
      Icon sunlogo=new ImageIcon("Simge/sunlogo.gif");
  
  
      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Teknik Destek ve Guncellemeler Icin:"+
                        "\nGSM:0544 589 66 76"+
                        "\nE-mail:smgiray@gmail.com"+
                        "\nE-mail:samuray313@yahoo.com"+
                        "\nWeb:www.samuray313.cjb.net "+
                         "\nWeb:www.java.sun.com","DESTEK BİLGİSİ",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE,sunlogo);
  
      }
  
   });
   program.add(destek);
   program.addSeparator();
  
   cıkıs=new JMenuItem("CIKIS");
   cıkıs.addActionListener(new ActionListener(){
      public void actionPerformed(ActionEvent ae){
  
       System.exit(0);
  
      }
  
   });
   program.add(cıkıs);
   program.addSeparator();
  
   Icon menu=new ImageIcon("Simge/prog.jpg");
   program.setIcon(menu);
  /**********************************PROGRAM MENU*********************************/
   JMenu araclar=new JMenu("ARACLAR");
    JMenu arsivdosalt=new JMenu("ARSiV DOSYASI");
    JMenu allistedosalt=new JMenu("ALINACAK FiLMLER DOSYASI");
  
    arsivyedekle=new JMenuItem("YEDEKLE");
     arsivyedekle.addActionListener(new ActionListener(){
       public void actionPerformed(ActionEvent ae){
         try{
         File arsivdos=new File("Arsiv.smg");
         File arsivyedek=new File("Arsiv Yedek.smg");
  
         FileReader fr=new FileReader(arsivdos);
         BufferedReader br=new BufferedReader(fr);
  
           String icerik="";
           icerik=br.readLine();
          br.close();
  
          FileWriter fw=new FileWriter(arsivyedek);
          BufferedWriter bw=new BufferedWriter(fw);
          bw.write(icerik);
          bw.close();
  
  
         }
       catch(Exception e){
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"DOSYA BULUNAMADI","DOSYA HATASI",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
  
       }
       }
      });
  
  
    JMenuItem arsivgeri=new JMenuItem("GERi YÜKLE");
      arsivgeri.addActionListener(new ActionListener(){
       public void actionPerformed(ActionEvent ae){
         try{
         File arsivdos=new File("Arsiv.smg");
         File arsivyedek=new File("Arsiv Yedek.smg");
  
          arsivdos.delete();
  
          FileReader fr=new FileReader(arsivyedek);
          BufferedReader br=new BufferedReader(fr);
  
           String icerik="";
  
           icerik=br.readLine();
           br.close();
  
           FileWriter fw=new FileWriter(arsivdos);
           BufferedWriter bw=new BufferedWriter(fw);
  
            bw.write(icerik);
            bw.close();
  
  
  
         }
       catch(Exception e){
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"DOSYA BULUNAMADI","DOSYA HATASI",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
  
       }
  
       }
      });
  
  
  
    JMenuItem allisteyedekle=new JMenuItem("YEDEKLE");
      allisteyedekle.addActionListener(new ActionListener(){
       public void actionPerformed(ActionEvent ae){
  
       try{
         File allistedos=new File("Alınacak Filmler.smg");
         File allisteyedek=new File("Alınacak Filmler Yedek.smg");
  
         FileReader fr=new FileReader(allistedos);
         BufferedReader br=new BufferedReader(fr);
  
           String icerik="";
           icerik=br.readLine();
          br.close();
  
          FileWriter fw=new FileWriter(allisteyedek);
          BufferedWriter bw=new BufferedWriter(fw);
          bw.write(icerik);
          bw.close();
  
  
         }
       catch(Exception e){
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"DOSYA BULUNAMADI","DOSYA HATASI",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
  
       }
       }
      });
  
  
    JMenuItem allistegeri=new JMenuItem("GERi YÜKLE");
      allistegeri.addActionListener(new ActionListener(){
       public void actionPerformed(ActionEvent ae){
        try{
         File allistedos=new File("Alınacak Filmler.smg");
         File allisteyedek=new File("Alınacak Filmler Yedek.smg");
  
          allistedos.delete();
  
          FileReader fr=new FileReader(allisteyedek);
          BufferedReader br=new BufferedReader(fr);
  
           String icerik="";
  
           icerik=br.readLine();
           br.close();
  
           FileWriter fw=new FileWriter(allistedos);
           BufferedWriter bw=new BufferedWriter(fw);
  
            bw.write(icerik);
            bw.close();
  
  
  
         }
       catch(Exception e){
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"DOSYA BULUNAMADI","DOSYA HATASI",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
  
       }
  
       }
      });
  
  
  
    arsivdosalt.add(arsivyedekle);
    arsivdosalt.add(arsivgeri);
  
    allistedosalt.add(allisteyedekle);
    allistedosalt.add(allistegeri);
  
   araclar.add(arsivdosalt);
   araclar.add(allistedosalt);
  
   Icon arac=new ImageIcon("Simge/arac.jpg");
   araclar.setIcon(arac);
  
  /**********************************ARACLAR MENU*********************************/
   JMenu yardım=new JMenu("YARDIM");
  
   hakkında=new JMenuItem("HAKKINDA");
   hakkında.addActionListener(new ActionListener(){
      public void actionPerformed(ActionEvent ae){
  
      Icon iconxp=new ImageIcon("Simge/welcome.gif");
      JOptionPane.showMessageDialog(null,"PROGRAM BY SAiT MURAT GiRAY "+"\n"+"\nDIVX ARSIVCI"+"\n"+"\nFiLM ARSiV KAYIT VE TAKiP PROGRAMI"+"\n"+
                        "\nSÜRÜM 1.0"+"\n"+"\nYAPIM 1.0.0.1","PROGRAM HAKKINDA",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE,iconxp);
  
      }
  
   });
  
   yardımac=new JMenuItem("YARDIM KONULARINI AC");
    yardımac.addActionListener(new ActionListener(){
      public void actionPerformed(ActionEvent ae){
      //yardımAc();
      Yardim yardimci=new Yardim();
     }
  
    });
   yardım.add(hakkında);
   yardım.add(yardımac);
   yardım.addSeparator();
  
   Icon yardıms=new ImageIcon("Simge/yardım.jpg");
   yardım.setIcon(yardıms);
  
  
  /**********************************YARDIM MENU*********************************/
  
  
   menuBar.add(program);
   menuBar.add(araclar);
   menuBar.add(yardım);
  
   return menuBar;
  
  }
  
  public void yardımAc() {
  
    }
  
  
  //inner class
  private class aramaYer implements ItemListener {
  
    public void itemStateChanged(ItemEvent ite){
       if(ite.getSource()==radbut1)
        if(ite.getStateChange()==ItemEvent.SELECTED){
         secim=true;
         }
         else
         secim=false;
        }
  }//inner class sonu
  }//DIVXARCHIVER Class SONU
  3. Dosya
  Kod:
  // 3.DOSYA tumArsiv.java
  
  
  import java.awt.*;
  import java.awt.event.*;
  import java.io.*;
  import java.util.*;
  
  import javax.swing.*;
  
  public class tumArsiv extends JFrame{
    private JPanel pan;
    private JTextArea liste;
    private JScrollPane listescroll;
    private JButton gosterBut;
    private JTextField sayacArea;
    private JLabel sayacLabel;
  
   public tumArsiv() {
    initGui();
    setGuiMembers();
    createGui();
   }
  private void initGui(){
   setTitle("ARSİVDE KAYITLI BÜTÜN FİLMLER");
   Insets insets=getInsets();
   setSize(775+insets.left+insets.right,300+insets.top+insets.bottom);
   setLocation(100,0);
   setVisible(true);
   setResizable(false);
  
  }//initGui SONU
  
  private void setGuiMembers(){
    pan=new JPanel(null);
    pan.setBorder(BorderFactory.createRaisedBevelBorder());
  
    liste=new JTextArea(20,20);
    liste.setEditable(false);
    listescroll=new JScrollPane(liste);
  
    gosterBut=new JButton("ARSiVi GÖSTER");
    gosterBut.setPreferredSize(new Dimension(125,30));
    gosterBut.setBorder(BorderFactory.createRaisedBevelBorder());
  
    sayacArea=new JTextField(5);
    sayacArea.setEnabled(false);
  
    sayacLabel=new JLabel("ARSiVDEKi TOPLAM FiLM SAYISI");
  
  
    gosterBut.addActionListener(new ActionListener(){
      public void actionPerformed(ActionEvent ae){
  
        String icerik="";
        String bilgi="";
        StringTokenizer tokenizer=null;
        int i=0;
        int sayac;
      try{
       File arsivdos=new File("Arsiv.smg");
       FileReader fr=new FileReader(arsivdos);
       BufferedReader br=new BufferedReader(fr);
  
        while((icerik=br.readLine())!=null)
          tokenizer=new StringTokenizer(icerik,"-");
          liste.setText("ARSiViNiZDE KAYITLI"+"\n"+"FiLM BULUNMADIGINDAN"+"\n"+
                       "BU HATA OLUSMUSTUR"+"\n"+"ARSiV DOSYASI BOS OLARAK"+"\n"+"DiSKTE BULUNMAKTADIR"
                       +"\n"+"KAYIT iSLEMLERiNiZE"+"\n"+"DEVAM EDEBiLiRSiNiZ");
  
            sayac=(tokenizer.countTokens())/4;
          while(tokenizer.hasMoreElements()){
           bilgi+=(String)tokenizer.nextElement()+" ";
           i++;
           if((i%4)==0)
            bilgi+="\n";
           }
           liste.setText(bilgi);
           sayacArea.setText("    "+sayac);
           br.close();
  
  
      }//try sonu
  
      catch(Exception e){
       JOptionPane.showMessageDialog(null,"DOSYA BULUNAMADI","DOSYA HATASI",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
      }
  
      }
  
    });//gösterBut SONU
  
    }//setGuiMembers SONU
  
  private void createGui(){
    Container c=getContentPane();
    c.setLayout(new GridLayout(2,1));
  
    Insets insets=c.getInsets();
    Dimension boyut;
  
    boyut=gosterBut.getPreferredSize();
    gosterBut.setBounds(30+insets.left,insets.top+50,
              boyut.width,boyut.height);
  
    boyut=sayacLabel.getPreferredSize();
    sayacLabel.setBounds(200+insets.left,insets.top+60,
              boyut.width,boyut.height);
  
    boyut=sayacArea.getPreferredSize();
    sayacArea.setBounds(400+insets.left,insets.top+55,
              boyut.width,boyut.height);
     
  
    pan.add(gosterBut);
    pan.add(sayacLabel);
    pan.add(sayacArea);
  
    c.add(listescroll);
    c.add(pan);
    setContentPane(c);
  
  }//createGui SONU
  
  }//tumArsiv class SONU
  4. Dosya
  Kod:
  //4.DOSYA tumListe.java
  
  import java.awt.*;
  import java.awt.event.*;
  import java.io.*;
  import java.util.*;
  
  import javax.swing.*;
  
  public class tumListe extends JFrame{
    private JPanel pan;
    private JTextArea liste;
    private JScrollPane listescroll;
    private JButton gosterBut;
    private JTextField sayacArea;
    private JLabel sayacLabel;
  
   public tumListe() {
    initGui();
    setGuiMembers();
    createGui();
   }
  private void initGui(){
   setTitle("ALINACAKLAR LİSTESiNDE KAYITLI BÜTÜN FİLMLER");
   Insets insets=getInsets();
   setSize(775+insets.left+insets.right,300+insets.top+insets.bottom);
   setLocation(0,301);
   setVisible(true);
   setResizable(false);
  
  }//initGui SONU
  
  private void setGuiMembers(){
    pan=new JPanel(null);
    pan.setBorder(BorderFactory.createRaisedBevelBorder());
  
    liste=new JTextArea(20,20);
    liste.setEditable(false);
    listescroll=new JScrollPane(liste);
  
    gosterBut=new JButton("LiSTEYi GÖSTER");
    gosterBut.setPreferredSize(new Dimension(125,30));
    gosterBut.setBorder(BorderFactory.createRaisedBevelBorder());
  
    sayacArea=new JTextField(5);
    sayacArea.setEnabled(false);
  
    sayacLabel=new JLabel("LiSTEDEKi TOPLAM FiLM SAYISI");
  
  
  
    gosterBut.addActionListener(new ActionListener(){
      public void actionPerformed(ActionEvent ae){
  
        String icerik="";
        String bilgi="";
        StringTokenizer tokenizer=null;
        int i=0;
        int sayac;
      try{
       File allistedos=new File("Alınacak Filmler.smg");
       FileReader fr=new FileReader(allistedos);
       BufferedReader br=new BufferedReader(fr);
  
        while((icerik=br.readLine())!=null)
          tokenizer=new StringTokenizer(icerik,"-");
           if((icerik=br.readLine())==null)
              liste.setText("ALINACAK FiLMLER LiSTESiNDE"+"\n"+"KAYITLI FiLM BULUNMADIGINDAN"+"\n"+
                       "BU HATA OLUSMUSTUR"+"\n"+"LiSTE BOS OLARAK"+"\n"+"DiSKTE BULUNMAKTADIR"
                       +"\n"+"KAYIT iSLEMLERiNiZE"+"\n"+"DEVAM EDEBiLiRSiNiZ");
            sayac=(tokenizer.countTokens());
          while(tokenizer.hasMoreElements()){
           bilgi+=(String)tokenizer.nextElement()+" ";
           if(i==0)
            bilgi+="\n";
           }
           liste.setText(bilgi);
           sayacArea.setText("    "+sayac);
           br.close();
  
  
      }//try sonu
  
      catch(Exception e){
       JOptionPane.showMessageDialog(null,"DOSYA BULUNAMADI","DOSYA HATASI",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
      }
  
      }
  
    });//gösterBut SONU
  
  
  }//setGuiMembers SONU
  
  private void createGui(){
  
    Container c=getContentPane();
    c.setLayout(new GridLayout(2,1));
  
    Insets insets=c.getInsets();
    Dimension boyut;
  
    boyut=gosterBut.getPreferredSize();
    gosterBut.setBounds(30+insets.left,insets.top+50,
              boyut.width,boyut.height);
  
    boyut=sayacLabel.getPreferredSize();
    sayacLabel.setBounds(200+insets.left,insets.top+60,
              boyut.width,boyut.height);
  
    boyut=sayacArea.getPreferredSize();
    sayacArea.setBounds(400+insets.left,insets.top+55,
              boyut.width,boyut.height);
  
  
  
    pan.add(gosterBut);
    pan.add(sayacLabel);
    pan.add(sayacArea);
  
    c.add(listescroll);
    c.add(pan);
    setContentPane(c);
  
   }//createGui SONU
  }//tumListe class SONU
  5. Dosya

  Kod:
  //5.DOSYA yardım.java
  
  import java.awt.*;
  import javax.swing.*;
  
  public class Yardim extends JFrame{
   private JPanel pan;
   private JTextArea text;
   private JScrollPane textScroll;
   private Image biz;
  
   public Yardim() {
    initGui();
    setGuiMembers();
    createGui();
   }
  
  private void initGui(){
     setTitle("DiVX ARSiVCi");
     setSize(625,300);
     setLocation(275,60);
     setVisible(true);
     setResizable(false);
  
   }
  
  private void setGuiMembers(){
   pan=new JPanel();
  
  
   text=new JTextArea(30,50);
   text.setEditable(false);
  
   text.setText("PROGRAM COK DA KARMASIK OLMADIGI iCiN"+
   "\nYARDIM KONULARI BiRAZ PROGRAMI ANLATIYOR"+
   "\nO KADAR."+
   "\nPROGRAM TEMEL OLARAK ARSiViMiZDEKi"+
    "\nFiLMLERiN KAYDINI TUTMAKTADIR"+
    "\nAYRICA ALMAYI DÜSÜNDÜGÜMÜZ"+
    "\nFiLMLER iCiN DE BiR LiSTE YAPILMAKTADIR."+"\n"+"\n"+
    "\nAYRICA PROGRAMIN YAPIMINDA"+
    "\n***AGA BE YAP BI PROGRAMDA TAKILALIM***"+
    "\nDiYEREK BENi TESViK EDEN"+
    "\nACAR KANKAM ALPERE TESEKKUR EDERIM"+"\n"+"\n"+
    "\nCODED BY :SAiT MURAT GiRAY"+
    "\n     ==>(SAMURAY)<==");
  
   textScroll=new JScrollPane(text);
  
  }
  
  private void createGui(){
    Container c=getContentPane();
    c.setLayout(new GridLayout(1,1));
  
     c.add(textScroll);
     c.add(pan);
  
  
    setContentPane(c);
   }
  }
 2. Alev
  Özel Üye

  Java Dosya Islemlerİ Ve Swing Bİlesenlerİ Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi