Corel Draw'ın Tüm Menüleri ve İşlevleri

+ Yorum Gönder
Grafik ve Diğer Grafik Paylaşımları Bölümünden Corel Draw'ın Tüm Menüleri ve İşlevleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  dark.water
  Asker Üye
  Reklam

  Corel Draw'ın Tüm Menüleri ve İşlevleri

  Reklam  Corel Draw'ın Tüm Menüleri ve İşlevleri

  Forum Alev
  --------------- File (Dosya) Menüsü ---------------

  New (Ctrl+N): Yeni bir Corel dosyası açmak için kullanılır

  New From Template: Corel’in hazır şablonlarından faydalanarak yeni bir çalışma sayfası açar

  Open (Ctrl+O): Daha önceden hazırlanmış bir Corel dosyasını açar

  Close (Ctrl+F4): O an açık olan corel çalışma sayfasını kapatır

  Save (Ctrl+S): Corel çalışmasını kaydetmeye yarar

  Save As (Ctrl+Shift+S): Corel çalışmasını farklı bir isimde veya farklı bir yere kaydeder

  Revert: Corel çalışmasını dosya açıkken en son kaydedilmiş haline çevirir

  Acquire Image: Corel sayfasına harici bir kaynaktan (tarayıcı, dijital fotoğraf makinesi) fotoğraf veya imaj yükler

  Select Source: İmajların alınacağı kaynağı seçer

  Acquire: İmaj yükleme işlemini başlatır

  Import (Ctrl+I): Corel programının direkt açamadığı formatları(tif, jpg, psd...) açmak için kullanılır

  Export (Ctrl+E): Corel dosyasını başka bir formatta (tif, jpg, psd, bmp, ai, eps..) kullanmak için kullanılır

  Send To: Corel çalışmasını bilgisayardaki herhangi bir hedef klasöre veya başka bir program çalışmak üzere yönlendirme / kayıt yapar

  Print (Ctrl+P): Corel çalışmasını yazıcıya gönderir

  Print Preview: Baskıdan önceki son halini gösterir

  Print Setup: Yazıcı ayarlarının yapılmasını sağlar

  Prepare For Service Bureau: Corel çalışmasını içindeki fontlarla beraber, istenirse pdf formatında da hedef bir klasöre kaydetmeyi sağlar

  Publish The Web: Corel çalışmasını internet ortamında kullanılmak üzere html, swf (Macromedia flash dosyası), jpg, gif, png formatlarında kaydetmeyi sağlar

  Publish The PDF: Corel çalışmasını Adobe Acrobat programına uygun formata çevirir (pdf)

  Document Info: Üzerinde çalışılan Corel dosyası hakkında ayrıntılı bilgileri görmeyi sağlar

  Recent Files: En son çalışılan corel dosyalarının listesini verir

  Exit (Alt+F4) : Corel programını kapatır
  --------------- Edit (Düzenle) Menüsü ---------------

  Undo (Ctrl+Z): Yapılan işlemleri geriye doğru alır

  Redo (Ctrl+Shift+Z): Yapılan işlemleri ileriye doğru alır

  Repeat (Ctrl+R): En son yapılan işlemi tekrarlar

  Cut (Ctrl+X): Kes

  Copy (Ctrl+C): Kopyala

  Paste (Ctrl+V): Yapıştır

  Paste Special: Daha önceden başka bir programda kopyalanmış bir nesneyi özel bir
  biçimde yapıştırır

  Delete (Delete) : Sil SymbolSeçilen bir nesneyi sembole çevirir

  New Symbol: Seçilen nesneyi sembole çevirir

  Edit Symbol: Sembole çevrilen nesnenin düzenlenmesini sağlar

  Finish Editing Symbol: Sembole çevrilen nesnenin düzenlenmesi işini sonlandırır

  Revert To Objects: Sembole çevrilen nesnenin objeye çevrilmesi sağlar

  Library: Sembole çevrilen nesnelerin saklandığı kütüphaneyi açar

  Duplicate (Ctrl+D): Seçilen nesne(ler)yi çoğaltır

  Clone: Seçilen nesne(ler)yi tekrar üretip çoğaltır

  Copy Properties From: Seçilen bir nesneye başka bir nesnenin özelliklerinin kopyalanmasını sağlar

  Select All: Corel çalışmasındaki her şeyi seçmeyi sağlar

  Objects: Corel çalışmasındaki nesneleri seçer (her şeyi)

  Text: Corel çalışmasındaki yazıları seçer

  Guidelines: Corel çalışmasındaki rehber çizgileri seçer

  Nodes: Corel çalışmasındaki eğriye çevrilmiş (convertlenmiş) çizimlerde bulunan eğri noktalarını seçer

  Find And Replace: Corel çalışmasındaki nesneleri istenen özelliklere göre bulup
  değiştirmeyi sağlar

  Find Objects: Seçilen özelliklere göre nesnelerin sayfa içinde bulunmasını sağlar

  Replace Objects: Seçilen özelliklere göre nesnelerin değiştirilmesini sağlar

  Find Text: Seçilen özelliklere göre yazıların bulunmasını sağlar

  Replace Text: Seçilen özelliklere göre yazıların değiştirilmesini sağlar

  Recent Search: En son yapılan Find and Replace özelliğini tekrarlar

  Insert Internet Object: Corel çalışmasına internet ortamında kullanılmak üzere buton, java apletleri, yazı alanları, seçim listeleri, açılır pencereler (popup) ekler

  Insert Barcode: Corel çalışmasına barkod numaraları ekler (bunun için corel barcode programının kurulması gerekmektedir)

  Insert New Object: Corel sayfasına yeni bir nesne eklenmesini sağlar. Çıkan seçim listesinden yapılacak seçime göre uygun program açılır ve düzenleme yapılması istenir

  Links: Corel çalışmasında seçilen nesnenin harici bir kaynağa bağlantı kurmasını sağlar

  Properties: Corel çalışmasında seçili olan nesne(ler)in özellikleri hakkında bilgi verir.  -------------- View (Görünüm) Menüsü ---------------

  Simple Wireframe: Corel Sayfasındaki tüm şekillerin çizgisel olarak görünmesini sağlar

  Wireframe: Corel sayfasındaki tüm şekillerin efektler hariç çizgisel olarak görünmesini sağlar

  Draft: Corel sayfasındaki çalışmanın görüntü kalitesinin en düşük seviyede tutulmasını sağlar

  Normal: Corel sayfasındaki çalışmanın görüntü kalitesinin normal seviyede tutulmasını sağlar

  Enhanced: Corel sayfasındaki çalışmanın görüntü kalitesinin en iyi seviyede tutulmasını sağlar

  Full Screen Preview: Corel çalışmasının tam ekran görüntüsünü verir

  Preview Selected Only: Corel çalışmasında sadece seçili olan nesnenin tam ekran görüntüsünün verilmesini sağlar

  Page Sorter View: Corel sayfasının sıralı bir liste halinde ekranda görünmesini sağlar

  Rulers: Corel sayfasında cetvellerin görünmesini sağlar

  Grid: Corel sayfasında ızgaraların görünmesini sağlar

  Guidelines: Corel sayfasında rehber çizgilerin görünmesini sağlar

  Show: Corel sayfasında seçime göre bazı özelliklerin görünmesini sağlar

  Page Border: Corel çalışmasında zeminde sanal bir sayfa alanının görünmesini sağlar

  Bleed: Corel çalışmasında sanal sayfa alanının etrafının kesik çizgilerle görünmesini sağlar

  Printable Area: Corel sayfasında yazdırılabilir alanın görünmesini sağlar

  Overprinted Objects: Corel sayfasında yazdırma alanının dışında kalan nesnelerin görünmesini sağlar

  Text Frame: Corel sayfasında yazı alanlarının etrafında frame çizgilerinin görünmesini sağlar

  Enable Rollover: Corel sayfasında internet ortamında kullanılmak üzere oluşturulacak butonların üzerine gelindiğinde, butona basıldığında ve butona basıldıktan sonraki görünümü ayarlamak için kullanılır

  Snap To Grid(Ctrl+Y): Corel sayfasında nesnelerin ızgaraları mıknatıs etkisiyle yakalamasını sağlar

  Snap To Guidelines: Corel sayfasında nesnelerin rehber çizgileri mıknatıs etkisiyle yakalamasını sağlar

  Snap To Objects: Corel sayfasında nesnelerin diğer nesneleri mıknatıs etkisiyle yakalamasını sağlar

  Grid And Ruler Setup: Izgara ve cetvellerle ilgili ayarların yapılacağı menüye gider

  Guidelines Setup: Rehber çizgilerle ilgili ayarların yapılacağı menüye gider

  Snap To Objects Setup: Nesnelerin nesneleri mıknatıs etkisiyle yakalaması ile ilgili ayarların yapılacağı menüye gider.  --------------- Layout (Sayfa Düzeni) Menüsü ---------------

  Insert Page: Açık olan corel dosyasına yeni bir sayfa eklemeyi sağlar

  Delete Page: Açık olan corel dosyasından varolan sayfalardan birinin silinmesini sağlar

  Rename Page: Açık olan corel dosyasındaki sayfalara isim verilmesini / değiştirilmesini sağlar

  Go To Page: Açık olan corel dosyasında sayfalar içerisinde istenilen bir sayfaya ulaşmayı sağlar

  Switch Page Orientation: Corel sayfasının yatay veya dikey olarak yerleşimini belirlemeyi sağlar

  Page Setup: Corel çalışma sayfasının ölçü gibi bazı özelliklerinin ayarlandığı menüye gider

  Page Background: Corel çalışma sayfasının zemin rengi ile ilgili ayarlamaların yapıldığı menüye gider 2. 2
  dark.water
  Asker Üye

  --->: Corel Draw'ın Tüm Menüleri ve İşlevleri

  Reklam  --------------- Arrange (Hizalama) Menüsü ---------------

  Transformation: Corel sayfasında seçili nesnelerin konum, eğim, eğrileme, çevirme, ölçülendirme gibi ayarlamalarını yapar

  Position: Seçili nesnenin x ve y koordinatlarında konumunun değiştirilmesini sağlar

  Rotation: Seçili nesnenin bir açı değeri girilerek çevrilmesini sağlar

  Scale And Miror: Seçili nesnenin yüzde cinsinden ölçeklendirilmesi ve yansımasının oluşturulmasını sağlar Size Seçili nesnenin yeniden ölçeklendirilmesini sağlar

  Skew: Seçili nesnenin verilen açı değerinde yatay veya dikey düzlemde eğriltilmesini sağlar

  (Not: Transformation menüsü seçildiğinde corel sayfasında sağda açılacak olan menü grubunun altında yer alan “Apply” sadece istenilen özelliğin uygulanmasını, “Apply to Duplicate” ise istenilen özelliklerin, seçilen nesnenin kopyasını oluşturarak, kopyasına uygulanmasını sağlar.)

  Clear Transformation: Transformation menüsüyle yapılan bütün değişikliklerin temizlenmesini, iptal edilmesini sağlar

  Align and Distribute: Corel sayfasında seçili olan iki yada daha fazla nesnenin birbirine göre konumlarının ayarlanmasını sağlar

  (Not: tHizalama işlemi yapılmadan önce uygulama yapılacak nesnelerin seçimi çok önemlidir. İlk seçilecek nesne referans alınacak nesne olup, “shift” tuşuna basılarak seçilecek ikinci nesne ise hizalama işlemlerinin uygulanacağı nesne olacaktır.

  Align Left (L): İkinci nesnenin ilk nesnenin sol tarafına hizalanmasını sağlar

  Align Right (R): İkinci nesnenin ilk nesnenin sağ tarafına hizalanmasını sağlar

  Align Top (T): İkinci nesnenin ilk nesnenin üst tarafına hizalanmasını sağlar

  Align Bottom (B): İkinci nesnenin ilk nesnenin alt tarafına hizalanmasını sağlar

  Align Centers Horizontally (E): İkinci nesnenin ilk nesnenin yatay olarak ortasına hizalanmasını sağlar

  Align Centers Vertically (C): İkinci nesnenin ilk nesnenin dikey olarak ortasına hizalanmasını sağlar

  Center to Page (P): Seçili olan nesne(ler)in çalışma sayfasının hem yatay hem de dikey olarak ortasına hizalanmasını sağlar

  Center to Page Horizontally: Seçili nesne(ler)in yatay olarak çalışma sayfasının ortasına hizalanmasını sağlar

  Center to Page Vertically: Seçili nesne(ler)in dikey olarak çalışma sayfasının ortasına hizalanmasını sağlar

  Order: Seçili nesnelerin birbirlerine göre hangi katmanda yer alacağının belirlenmesini sağlar

  To Front: Seçili nesne(ler)in diğer tüm nesnelere göre en üst katmanda yer almasını sağlar

  To Back: Seçili nesne(ler)in diğer tüm nesnelere göre en alt katmanda yer almasını sağlar

  Forward One: Seçili nesne(ler)in diğer tüm nesnelere göre bir katman yukarıda yer almasını sağlar

  Back One: Seçili nesne(ler)in diğer tüm nesnelere göre bir katman aşağıda yer almasını sağlar

  In Front Of: Seçili olan nesnenin seçilecek olan ikinci nesnenin bir katman önüne geçmesini sağlar

  Behind: Seçili olan nesnenin seçilecek olan ikinci nesnenin bir katman arkasına geçmesini sağlar

  Group (Ctrl+G): Seçili olan nesnelerin gruplanmasını sağlar

  Ungroup (Ctrl+U): Gruplu olan nesnelerin gruplarının çözülmesini sağlar

  Ungroup All: Corel sayfasında gruplanmış olan tüm nesnelerin grupların çözülmesini sağlar

  Combine (Ctrl+L): Seçilen nesnelerin alanlarının daha sonra ayrılabilecek şekilde kombine olmasını sağlar

  Break Apart (Ctrl+K): Kombine, özel efektler, kontur vb. bazı eklentiler kullanılarak oluşturulan nesneleri birbirinden ayırmak, efektleri kırmak için kullanılır

  Lock Object: Seçili nesneleri üzerinde hiçbir işlem yapılamayan bir konuma çevirir, kilitler

  Unlock Object: Kilitlenmiş nesneleri çözer

  Unlock All Object: Corel çalışmasında varolan tüm kilitli nesneleri çözer

  Shaping: Corel çalışmasında iki yada daha fazla şeklin alanlarını birbirlerine göre düzenler

  Weld: Seçilen nesnelerin alanlarını birleştirir, tek bir alan haline getirir

  Trim: İlk seçilen nesnenin alanını ikinci seçilen nesnenin alanından çıkarır

  Intersect: Seçilen iki nesnenin alanlarının kesiştiği kısmı yeni bir alan olarak verir

  Simplify: Seçilen iki nesneden en üst katmanda bulunan nesnenin alanını bir alt katmanda yer alan nesneden çıkarır

  Front Minus Back: Seçilen iki nesneden alt katmanda yer alan nesnenin üst katmanda yer alan nesnenin alanıyla kesiştiği alanı ve alt katmanda yer alan nesnenin alanının tamamını siler

  Back Minus Front: Seçilen iki nesneden üst katmanda yer alan nesnenin alt katmanda yer alan nesnenin alanıyla kesiştiği alanı ve üst katmanda yer alan nesnenin alanının tamamını siler

  Convert to Curves (Ctrl+Q): Seçili yazı ve şekilleri serbest eğrilere çevirir

  Convert Outline To object (Ctrl+Shift+Q): Seçili yazı ve şekillerin kenar çizgilerini serbest eğrili alanlara çevirir

  Close Path: Freehand, bezier, pen, polyline, 3 point curve, interactive connector, dimension çizim araçlarıyla yapılan çizimlerde eğer noktalar birleştirilmemişse, bu noktaların birleşmesini sağlar

  Closes Nodes With Straight Lines: Yukarıdaki çizim araçlarıyla yapılan çizimlerde birleştirilmemiş noktaların arasını düz çizgi olarak birleştirir

  Closes Nodes With Curvy Lines: Yukarıdaki çizim araçlarıyla yapılan çizimlerde birleştirilmemiş noktaların arasını serbest eğrili çizgiler olarak birleştirir

  Start to End With Straight Lines:Yukarıdaki çizim araçlarıyla yapılan çizimlerde çizimin başlangıç ve bitiş noktalarının arasını düz bir çizgi ile birleştirir.


  --------------- Effects (Efektler) Menüsü ---------------

  Adjust: Corel sayfası içerisine çağırılan (import edilen) resim dosyalarının ışık, kontrast ve renk ayarlamalarının yapılmasını sağlar

  Contrast Enhancement: Seçili resmin renk kanalları üzerinden (hem tüm renk kanallarına hem de renk kanallarına ayrı ayrı uygulanabilir) kontrast düzenlemelerinin yapılmasını sağlar

  Local Equalization: Seçili resim üzerinde eni ve(ya) boyu üzerinden bölgesel ışık ayarlamalarının yapılmasını sağlar

  Sample / Target Balance: Seçili resim üzerinde eyedroper aracıyla referans seçilen renkten hareket edilerek resmin yeniden renklendirilmesini sağlar

  Tone Curve: Seçili resim üzerinde corel programının oluşturduğu diyagram üzerindeki curve çizgilerinin hareketiyle yeniden renklendirme işlemi yapar

  Auto Equalize: Seçili resim üzerinde corel programının otomatik olarak uyguladığı bir renklendirme işlemi yapar

  Brightnes/Contrast/ Intensity (Ctrl+B): Seçili resim üzerinde ışığın açıklık-koyuluk ayarlarının yapılmasını sağlar

  Color Balance (Ctrl+Shift+B): Seçili resim üzerinde renk kanalarına doğru kaydırma yöntemiyle yeniden renklendirme işlemi yapar

  Gamma: Seçili resim üzerinde gama değerlerinde değişiklik yapılarak resmin yeniden parlaklık düzenlemesini sağlar

  Hue / Stration / Lightnes (Ctrl+Shift+U): Seçili resim üzerinde RGB ve CMYK renk kanallarının ayrı ayrı seçilmesiyle resme yeniden renk ve parlaklık verilmesini sağlar

  Selective Color: Seçili resim üzerinde CMYK renk kanallarında ki kaydırma seçenekleriyle resmin yeniden renklendirilmesini sağlar

  Desaturate: Seçili resmin orijinal renk kanallarını muhafaza ederek resmin grayscale (gri tonlu) bir görünüm kazanmasını sağlar

  Cahannel Mixer: Seçili resim üzerinde “Color Balance” özelliğinde olduğu gibi renk kanallarında kaydırma yaparak resmin yeniden renklendirilmesini sağlar

  Transform: Seçili resim üzerinde görüntü kalitesi ve görünüm ile ilgili bazı düzenlemeler yapar.

  DeInterlace: Seçili resimde isteğe bağlı bir analiz yaparak pikselleri interpolasyon veya çoğaltma yöntemiyle yeniler

  Invert: Seçili resmin renklerini tersine çevirerek yeni bir görünüm kazandırır

  Posterize: Seçili resim üzerinde uygulanan efektlerden biridir

  Correction Dust and Scratch: Seçili resim üzerinde treshold ve radius değerlerinde değişiklik yaparak resmin bulanık veya keskin netlikte olmasını sağlar

  Artistic Media: Fırça çizim aracıyla yeni desenler oluşturulmasını sağlar

  Blend: Seçili iki çizilmiş şekil arasında varolan boşluğu yeni şekiller üreterek tamamlamayı sağlar

  Contour: Seçili çizimin etrafında istenilen özellikte bir alan oluşturulmasını sağlar

  Envelope: Seçili çizim üzerinde kenarların eğimli hatlara sahip olmasını sağlar

  Extrude: Seçili çizim üzerinde 3 boyutlu görünüm elde edilmesini sağlar

  Lens: Seçili şekil(ler) üzerinde bazı efektlerin uygulanmasını sağlar

  Add Perspective: Seçili çizime perspektif, derinlik hissi verilmesini sağlar

  Power Clip: Bir nesneden çizilmiş bir şeklin alanı kadar bir bölümü kesmeyi sağlar

  Rollover: İnternet ortamında kullanılmak üzere buton yapılmasını sağlar

  Clear Effect: Seçili nesne üzerinde uygulanan efektlerin temizlenmesini sağlar

  Copy Effect: Seçili olan bir nesneye başka bir nesne üzerinde uygulanmış olan efektlerin kopyalanmasını sağlar

  Clone Effect: Seçili bir nesnede daha önce üzerinde efekt uygulanmış nesnenin efektlerinin çoğaltılmasını sağlar. 3. 3
  dark.water
  Asker Üye
  --------------- Bitmaps (Resimler) Menüsü ---------------

  Convert to Bitmap: Seçili nesnenin resme çevrilmesini sağlar

  Edit Bitmap: Seçili resmin Corel Photo Paint programında düzenlenmesini sağlar

  Crop Bitmap: Seçili resmin kesilmesini sağlar (Burada Crop Bitmap butonu aktif değildir, kesme işlemi “Shape Tool” (F10) aracıyla yapılır)

  Trace Bitmap: Seçili resmin Corel Trace programında vektörel çizime dönüştürülmesini sağlar

  Resample: Seçili resmin yatay ve(ya) yatay düzlemde yeniden ölçülendirilmesini ve çözünürlüğünün yeniden ayarlanmasını sağlar

  Mode:
  Seçili resmin hangi renk kanalında olduğunu gösterir ve sahip olduğu renk kanalının değiştirilmesini sağlar

  Inflate Bitmap: Seçili resmin sayfa içerisinde resim olarak kapladığı ölçünün değiştirilmesini sağlar Bitmap

  Color Mask: Seçili resim üzerinde atanacak bir renk üzerinden bir maske uygulamasının yapılmasını sağlar

  Resolve Link: Seçili resme harici bir kaynağa link, bağlantı verilmesi ile ilgili düzenlemeler yapar

  Update From Link: Seçili resme verilen bağlantının güncelleştirilmesini sağlar

  3D Effects: Seçil resme üç boyutlu efektler verilmesini sağlar

  Art Strokes: Seçili resmin zeminine dolgu efektlerinin uygulanmasını sağlar

  Blur: Seçili resim üzerinde resmin görüntüsünde bulanık etkisinin oluşturulmasını sağlar

  Camera: Seçili resim üzerinde kameralarda bulunan noise etkisinin oluşmasını sağlar

  Color Transform: Seçili resim üzerinde sahip olduğu renk kanallarıyla oynayarak nokta bazında yeni görünüm almasını sağlar

  Contour: Seçili resmin piksellerini baz alarak piksellerin etrafında değişiklik yapıp resmin yeni bir görünüm almasını sağlar

  Creative / Distort / Sharpen: Seçili resim üzerinde özgün bazı efektler uygulanmasını sağlar

  Noise: Seçili resme noise etkisinin verilmesini veya varolan noise etkisinin kaldırılmasını sağlar

  Plugins: Bilgisayara yüklenmiş olan harici bazı programların corel sayfasında seçili resim üzerinde etkili olmasını sağlar (KPT, Eye Candy…)


  --------------- Text Menüsü (Yazı) ---------------

  Format Text (Ctrl+T): Corel sayfasında seçili yazı ve(ya) yazı gruplarının ayrıntılı özelliklerinin düzenlenmesini sağlar

  Edit Text (Ctrl+Shift+T): Seçili yazı ve(ya) yazı grubunun basit özelliklerinin düzenlenmesini sağlar

  Insert Character (Ctrl+F11): Yazı ve(ya) yazı grubuna özel veya basit yazı karakterlerinin eklenmesini sağlar

  Fit Text to Path: Seçili yazı ve(ya) yazı grubunun seçili olan bir şekil veya çizgi etrafına yerleştirilmesini sağlar

  Fit Text to Frame: Phragraph Text düzeninde olan yazıların yazı alanına otomatik olarak yerleştirilmesini sağlar

  Align to Baseline: Tek bir satırda yer alan yazıların satır boyunca düzensiz olan eğimini düzeltir

  Straighten Text: Fit text to path yöntemiyle şekli değiştirilen yazıyı tekrar düzgün haline çevirir

  Writing Tools: Seçili yazı üzerinde şu düzenlemeleri yapar

  Spell Check (Ctrl+F12): Seçili yazı grubunun heceleme işlemini gerçekleştirir

  Grammatik: Seçili yazı grubundaki yazım hatalarını denetler

  Thesaurus: Seçili yazı grubunda yazılı kelimelerin anlamların açılandığı bir pencere açar

  Quick Correct: Yanlış yazılan bazı kelimelerin otomatik olarak düzeltilmesini sağlar

  Language: Yazım denetiminde hangi dilin seçili olacağını belirler

  Settings: Yazım işlemleri ile ilgili ayarların yapılmasını sağlar

  Change Case: Seçili kelimelerde harflerin büyük veya küçük harf olmasını sağlar

  Make Text Web Compatible: Paragraf Text yazı konumundaki yazıların internet ortamında kullanılmak üzere özelliklerini geliştirir

  Convert (Ctrl+F8): Pharagraph Text düzenindeki yazıyı Artistic Text konumuna, Artistic Text düzenindeki yazıyı da Phargraph Text düzenine çevirir

  Text Statistics: Corel sayfasında bulunan yazıların istatistiki bilgilerini verir

  Show Non-Printing Characters: Yazıcılar tarafından basılamayacak özel karakterlerin gösterilmesini sağlar

  Link / Unlink: Yazılara harici bir kaynağa bağlantı verilmesini veya kaldırılmasını sağlar.


  --------------- Tools (Araçlar) Menüsü ---------------

  Options (Ctrl+J): Corel programının ayarlarının yapıldığı menüyü açar

  Customization: Corel programını kişiye göre özelleştirilmesinin nasıl yapılacağını açıklar (İngilizce)

  Color Management: Üzerinde çalışılan dosyanın hangi amaçla kullanılacağını tayin edip uygun renk profillerinin kullanılmasını sağlar

  Save Settings As Default: Corel programı ile ilgili yapılan tüm ayarlamaların varsayılan ayarlar olarak kaydedilmesini sağlar

  Object Manager: Corel çalışmasında kullanılan tüm nesnelerin özelliklerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir pencere açar

  Object Data Manager: Corel programının içinde kullanılacak verilerin düzenlemesiyle ilgili bir pencere açar (Bu bölümü kullanabilmek için Visual Basic ve programcılık bilgisi gerekmektedir)

  View Manager: Corel sayfasının ekran görünümü ile ilgili düzenlemelerin yapılacağı bir pencere açar

  Link Manager: Corel sayfasında verilen bağlantıların özelliklerini gösteren bir pencere açar

  Undo Docker: Corel sayfasında son yapılan işlemlerin listesini sıralayan bir pencere açar

  Internet Bookmark Manager: Corel sayfasından bağlantı verilen sayfaların listesini veren bir pencere açar

  Color Styles: Corel sayfasında tanımlı özel renklerin saklandığı bir pencere açar

  Palette Editor: Corel programında kullanılan renklerin özellikleri ve tanımlı isimleri ilgili düzenlemelerin yapıldığı bir pencere açar

  Graphic and Text Styles: Corel çalışmasında kullanılan grafik ve yazıların biçimleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir pencere açar

  Scrapbook: Corel programının direkt açabileceği veya import edebileceği tüm kaynaklara kısa yoldan ulaşmayı sağlayan bir pencere açar

  Create: Corel programının içine kullanıcının tanımlamış olduğu çizim, pattern renkleri ve özel karakterler oluşturulmasını sağlar

  Run Script: Corel programında bazı özel uygulamaları çalıştırmak için oluşturulmuş scriptlerin çalışmasını sağlar

  Visual Basic: Corel programında Visual Basic programı ile geliştirilen bazı hazır uygulamaların çalıştırılması, değiştirilmesi gibi özelliklerin kullanılmasını sağlar (örneğin hazır takvim uygulaması, renk sakalası oluşturma…)


  --------------- Window (Pencereler) Menüsü ---------------

  New Window: Corel programında yeni bir pencere içinde yeni bir çalışma sayfası açar

  Cascade: Corel programında açık olan pencerelerin, çalışma sayfalarının sıralı halde hepsini birden gösterir

  Tile Horizantally: Corel programında açık olan çalışma sayfalarının hepsinin yatay olarak sıralanmasını sağlar

  Tile Vertically: Corel programında açık olan çalışma sayfalarının hepsinin dikey olarak sıralanmasını sağlar

  Color Palettes: Corel çalışmasında hangi renk profillerinin kullanılacağının belirlenmesini sağlar

  Dockers: Corel programında sağ tarafta hangi “tools” menülerinin görüntüleneceğinin belirlenmesini sağlar

  Close (Ctrl+F4): Corel programında açık olan çalışma sayfanın kapanmasını sağlar

  Close All: Corel programında açık olan bütün çalışma sayfalarının kapanmasını sağlar

  Re.freshWindow (Ctrl+W): Özellikle ekran kartlarından kaynaklanan görüntü kayıplarının yok edilmesi için ekran görüntüsünün tazelenmesini sağlar

  Alıntıdır.. 4. 4
  mengi54
  Üye
  Ellerine saglik kardes cok güzel yararli.Cok tesekür ederim

+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi