Almanca Dilbilgisi Özeti

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Deutsch - Almanca Bölümünden Almanca Dilbilgisi Özeti ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Hozukcan
  Emekli
  Reklam

  Almanca Dilbilgisi Özeti

  Reklam  Almanca Dilbilgisi Özeti

  Forum Alev
  Almanca Dilbilgisi Özeti
  Dr. Hüseyin Arak

  1. Genus -Cinsiyet

  2. Plural Form -Çoğul Biçimi

  3. Artikel - Artikeller

  4. Nominativ -Yalın Hal

  5. Akkusativ -İsmin i-hali

  6. Dativ - İsmin e-hali

  7. Bestimmter Artikel und der-Wörter -Belirli Artikel ve der-kelimeleri

  8. Unbestimmter Artikel und ein-Wörter -Belirsiz Artikel ve ein-kelimeleri


  9. Alle Fälle- Tüm haller

  10. Präsens von -sein - sein in şimdiki zaman çekimi

  11. Präsens -Şimdiki Zaman

  12. Perfekt

  13. Modalverben - Tarz Fiiller

  14. Adjektivendungen nach der-Wörter -Der-kelimelerinden sonra sıfat takıları

  15. Wie verneint man mit -nicht -nicht ile nasıl olumsuzluk yapılır

  16. Wörterstellung - Kelime dizilişi

  17. WOHIN (Nereye) - WOHER (Nereden)
  Tablolar:

  1-Präpositionlar

  2. Yön veren Präpositionlar

  3. Şimdiki zaman çekiminde kökü değişen fiiller

  4. Fiil Präpositon Birleşmeleri


  --------------------------------------------------------------------------------

  1. Genus – Cinsiyet

  İsimlerin cinsiyetini belirlemek için bazı küçük ipuçları:

  Masculine - eril: günler, aylar, mevsimler, dağ adları (istisna: die Alpen), göller, -ich, -ig, -ling,-or, -el,-en -er takıları ile biten isimler.

  Feminine - dişil: çiçekler, ağaçlar, -heit, -keit, -schaft, -tät, -ung, -in (sadece şahıslar), -ei, -ine,-ik, -ion (yabancı kelimeler: die Nation gibi), -en/n/-nen takıları ile biten isimler.

  Neuter - neutral: şehir ve ülkeler (istisna: die Schweiz, die USA, v.s.), hotel, cafe ve tiyatro isimleri, -chen, -lein, -nis, -tum, -um, -ment takıları ile biten isimler.  2. Plural Form – Çoğul Biçimi

  İsimlerin çoğulunu göstermek için Almancada beş takı durumu vardır:

  - (değişiklik olmayanlar)

  - e

  - er

  - (e)n

  - s

  İlk üç tipdeki bazı isimler çoğulda Umlaut (a -àae / ä) alabilir. Tekil artikellerde Almancada üç grup vardır: der, die, das, fakat çoğulda ayrım yoktur ve tüm çoğul isimler Nominativ (yalın hal) ve Akkusativ (i-hali) halde belirli artikel die alırlar. Belirsiz artikel "ein" ‚in çoğul şekli yoktur. Ancak diğer "kein" (keine) gibi "ein"-kelimeleri, mein, dein, ... gibi iyelik zamirleri (Possessivpronomen) de aynı şekilde ("meine, deine," vs.) biçiminde çoğul yapılabilir.

  Yeni bir isim öğrenirken tekil ve çoğul hallerini mutlaka birlikte öğrenmek gerekir. İsimlerin çoğul hallerini tahmin etmek için tam ve kesin yollar yoktur, ancak aşağıdaki kurallar size yardımcı olacaktır.

  Örnekler: Tip 1 (değişiklik olmayanlar): das Zimmer (die Zimmer), das Mädchen (die Mädchen)
  Tip 1 (Umlaut alanlar): der Vater (die Väter), der Garten (die Gärten), der Bruder (die Brüder), die Mutter (die Mütter)

  Tip 2 (-e): der Abend, der Monat, das Geräusch, das Telefon
  Tip 2 (Umlaut alanlar): der Fuß (die Füße), der Stuhl, der Sohn, die Wand, die Hand

  Tip 3 (-er): das Kind (die Kinder)
  Tip 3 (Umlaut alanlar): der Mann (die Männer), das Wort, das Buch, das Haus

  Tip 4 (-en/n/nen)
  -en: der Professor (die Professoren), die Tür, die Uhr, das Bett.

  -n: a) Tekilde sesli harfle biten isimler (çoğunlukla -e): die Adresse, die Straße, die Woche

  b) Tekilde sessiz harfle biten isimler (çoğunlukla -r): die Nummer (die Nummern)

  -n: N- isimleri: tüm isim hallerinde -n veya -en ile biten Maskulin-eril isimler (Nominativ Singular hariç: der Student -en, (den Studenten, dem Studenten, die Studenten), der Mensch-en, -en, der Junge-n,-n, der Nachbar-n,-n

  -nen: Maskulin’den üretilen ve tekil halleri –in ile biten isimlerde kullanılır: die Studentin (die Studentinnen), die Amerikanerin, die Professorin.

  Tip 5 (-s): yabancı isimler: das Auto, das Radio  3. Artikel – Artikeller

  Almancada dilbilgisel cinsiyetin tanımlanması farklı biçimlerde şekillenmektedir. Dilbilgisel cinsiyeti tanımlamak doğal cinsiyeti tanımlamak kadar kolay değildir. Erkekler için çoğunlukla Maskulin olan Belirli Artikel der ’dir. Dişiler için çoğunlukla Feminin olan Belirli Artikel die’dir. Eşyalar daima Neutral değildir. Bazıları Maskulin, bazıları Feminin, ve bazıları Neutral olan Belirli Artikel das.

  BESTIMMTER ARTIKEL – BELİRLİ ARTIKELLER  MASKULIN
  NEUTRAL
  FEMININ
  PLURAL

  der
  das
  die
  die
  UNBESTIMMTER ARTIKEL - BELİRSİZ ARTIKELLER  MASKULIN
  NEUTRAL
  FEMININ
  PLURAL

  ein
  ein
  eine
  keine

  4. Nominativ – Yalın Hal

  Bir cümlenin öznesi (kim/ne ) yalın (Nominativ) haldedir. O çok çalışıyor. Bir cümlenin öznesini bulabilmek için KİM? (NE) sorularını sormak gerekir.

  Bu durumda 'Kim (veya Ne)' çok çalışıyor? diye sorulur. Cevap: O.


  Özne nedir (= Nominativ, i-hali) Şu cümlelerde?

  Benim kardeşim pastırma yemektedir. Kim veya ne pastırma yemektedir? Benim kardeşim.

  Benim oğlum Ahmet Yasin oynamayı sever. Kim veya ne oynamayı sever? Benim oğlum Ahmet Yasin.

  Bu otomobil çok pahalı. Kim veya ne çok pahalı? Bu otomobil.  Şimdi Almanca!

  Die Frau geht nach Deutschland. 'Wer oder was' geht nach Deutschland? Die Frau.

  Das Kind spielt. 'Wer oder was' spielt? Das Kind.

  Der Computer ist sehr teuer. 'Wer oder was' ist sehr teuer? Der Computer.


  5. Akkusativ – İsmin i-hali

  Bu cümleler tam mı?

  Claudia sahip
  O seviyor
  O satın alıyor

  Hayır, burada belirli nesne eksik.
  Sind diese Sätze komplett?

  Claudia hat
  Sie liebt
  Sie kauft

  Nein, hier fehlt das direkte Objekt.

  Claudia bir kediye sahip.
  O kediyi seviyor.
  O bir kuş satın alıyor.
  Claudia hat eine Katze.
  Sie liebt die Katze.
  Sie kauft einen Vogel.


  Türkçe’de olduğu gibi Almanca’da da farklı isim halleri vardır.


  Türkçe’de özne ve nesne

  Kadın burada mı?
  O burada mı?

  Sen kadını görebiliyor musun?
  Sen onu görebiliyor musun?
  Adam burada mı?
  O burada mı?

  Sen adamı görebiliyor musun?
  Sen onu görebiliyor musun?  Özne (yalın) ile nesne (i-hali) arasındaki fark Türkçe’de isimlerde takılarla görülebilirken, şahıs zamiri durumunda cinsler arsındaki farklılık anlaşılamamaktadır. Buna karşın Almanca’da ise hem şahıs zamirinin hemde Akkusativ (i-hali) açıkça anlaşılmaktadır.  Maskulin
  Neutral
  Feminin
  Plural

  Nominativ
  ein/der Hund
  ein/das Tier
  eine/die Katze
  viele Tiere

  Akkusativ
  einen/den Hund
  ein/das Tier
  eine/die Katze
  die Tiere


  Feminin, Neutral ve çoğul isimlerin Artikelleri Nominativ (yalın) ve Akkusativ (i-hali) halde aynıdır.  Türkçe yalın ve i-halde zamirler:

  Subjekt-Özne
  ben
  sen
  o
  o
  o
  biz
  siz
  they
  KİM?

  Objekt-Nesne
  beni
  seni
  onu
  onu
  onu
  bizi
  sizi
  them
  KİMİ?
  6. Dativ - İsmin e-hali

  Dativ (e-hali) dolaylı nesnedir ve Wem-Kime sorusuna cevap verir.

  Ben kardeşime yeni bir bisiklet veriyorum. Ich gebe meinem Bruder ein neues Fahrrad.

  Ben anneme çicek veriyorum. Ich gebe meiner Mutter Blumen.  7. Bestimmter Artikel und der-Wörter – Belirli Artikel ve der-kelimeleri

  Belirli Artikel - Bestimmter Artikel

  Eğer belirli kişi, hayvan, yer, olay, şey veya fikir hakkında konuşursanız belirli Artikeller kullanılır. Almanca’da ismin Artikeli ismin cinsiyeti, sayısı (tekil-çoğul), isim hali (Nominativ, Akkusativ, ..) ile uyum göstermelidir. Aşağıda gördüğünüz gibi çoğullar daima "die" almaktadır.
  Maskulin
  Neutral
  Feminin
  Plural

  Nominativ
  der
  das
  die
  die

  Akkusativ
  den
  das
  die
  die


  Beispiel / örnek: Die Frau kauft den Computer.  der-Wörter / der-kelimeleri:

  Dieser (bu=this one), jeder (her=every one), welcher (hangi=which one) çoğunlukla belirli artikel ile aynı takıyı alırlar ve daha önca belirtildiği gibi bunlara der-kelimeleri denir.


  Maskulin
  Neutral
  Feminin
  Plural

  Nominativ
  dieser
  jeder
  welcher
  dieses
  jedes
  welches
  diese
  jede
  welche
  diese
  jede
  welche

  Akkusativ
  diesen
  jeden
  welchen
  dieses
  jedes
  welches
  diese
  jede
  welche
  diese
  jede
  welche
  Beispiel / Örnek: Diese Frau kauft diesen Computer.


  8. Unbestimmter Artikel und ein-Wörter – Belirsiz Artikel ve ein-kelimeleri

  Belirsiz Artikel - Unbestimmter Artikel

  Eğer belirsiz kişi, hayvan, yer, olay, şey veya fikir hakkında konuşursanız belirsiz artikeller kullanılır.

  Almanca’da ismin belirsiz artikeli de ismin cinsiyeti, sayısı (tekil-çoğul), isim hali (Nominativ, Akkusativ, ..) ile uyum göstermelidir. Aşağıda gördüğünüz gibi üç durumda ein aynı kalmakta takı almamakdadır.

  İngilizce’den bildiğimiz a/an yerine Almanca’da ein kullanılır. Ein’in Negatif şekli kein (değil=not a, not (any), no) biçimindedir. Kein çoğulda sadece olumsuz olarak kullanılabilir. Akkusativ halde –e alır, keine.
  Maskulin
  Neutral
  Feminin
  Plural

  Nominativ
  ein
  ein
  eine
  keine/meine

  Akkusativ
  einen
  ein
  eine
  keine/meine


  Zum Beispiel / Örneğin: Eine Frau kauft keinen Computer.  ein-Wörter / ein-kelimeleri

  Ein ve kein ein-kelimeleridir. İyelik zamirleri (Possesivpronomen) de ein-kelimesidir ve tıpkı belirsiz artikel ein ve kein gibi kelimelerdir ve aynı takıları alırlar.

  Örneğin, mein (benim)


  Maskulin
  Neutral
  Feminin
  Plural

  Nominativ
  (k)ein
  mein...
  (k) ein
  mein...
  (k) eine
  meine...
  keine
  meine...

  Akkusativ
  (k) einen
  meinen...
  (k) ein
  mein...
  (k) eine
  meine...
  keine
  meine...  Diğer iyelik zamirleri için aynı kurallar geçerlidir: dein (senin=your), sein (onun=his / its), ihr (onun=her), unser (bizim=our), euer (sizin=your, çoğul), ihr (onların=their), Ihr (sizin (tekil-çoğul nazikçe)=your).

  Tüm iyelik zamirleri ein-kelimesidir ve bundan dolayı ein-kelimesi takısı alırlar.

  SEIN kelimesinin iyelik zamiri olarak maskulinler için (der-artikelli kelimeler) "onun" ve neutrumlar için (das-artikelli kelimeler) "onun" anlamına geldiğini, ihr’in de femininler için (die-artikelli kelimeler) "onun" ve ayrıca 2. çoğul zamirin iyelik hali olan "onların" anlamına geldiğini unutmayınız !!!!!???????

  9. Alle Fälle- Tüm Haller

  NOMINATIV, AKKUSATIV, DATIV, GENITIV

  Belirli Artikeler:


  Maskulin
  Neutrum
  Feminin
  Plural

  Nominativ
  der
  das
  die
  die

  Akkusativ
  den
  das
  die
  die

  Dativ
  dem
  dem
  der
  den +-n

  Genitiv
  des
  des
  der
  der
  Die Frau kauft den Computer.
  Die Frau kauft dem Kind den Computer.  der-Wörter:


  Maskulin
  Neutrum
  Feminin
  Plural

  Nominativ
  dieser
  jeder
  welcher
  dieses
  jedes
  welches
  diese
  jede
  welche
  diese
  jede
  welche

  Akkusativ
  diesen
  jeden
  welchen
  dieses
  jedes
  welches
  diese
  jede
  welche
  diese
  jede
  welche

  Dativ
  diesem
  jedem
  welchem
  diesem
  jedem
  welchem
  dieser
  jeder
  welcher
  diesen
  jeden
  welchen +-n

  Genitiv
  dieses
  jedes
  welches
  dieses
  jedes
  welches
  dieser
  jeder
  welcher
  dieser
  jeder
  welcher


  Diese Frau kauft diesen Computer.
  Diese Frau kauft diesem Kind diesen Computer.


  10. Präsens von „sein“- sein’in Şimdiki Zaman çekimi

  ich bin

  wir sind


  du bist

  ihr seid


  er/es/sie ist

  sie sind


  Sie sind - Siz (formal)
  "sein" fiilini çekerek yerleştiriniz.

  Die Studentin / sie
  aus Kanada.

  Der Student / er
  aus den USA.

  Meine Freunde / sie
  aus der Schweiz.

  Thomas und Irene / sie
  aus Österreich.

  Amanda und ich / wir
  aus Mexiko.

  Herr und Frau Müller / sie
  aus Deutschland.

  Das Kind / es
  aus China. 2. 2
  Hozukcan
  Emekli

  --->: Almanca Dilbilgisi Özeti

  Reklam  11. Präsens – Şimdiki Zaman

  Almanca’da fiilin mastar hali -en, nadiren de -n; taılarından oluşmaktadır: lernen, spielen, tun. Şimdiki zamanın tüm şekillerinde takı vardır. Fiil kökü değişmez, ancak çekim eki değişir:

  Singular:
  Plural:

  ich lerne
  wir lernen

  du lernst
  ihr lernt

  er/es/sie lernt
  sie lernen

  Sie lernen
  Çoğul 1. ve 3. şahıs çekimi daima fiilin mastar haline eşittir; wir lernen, sie lernen-wir tun, sie tun, Sie tun.Eğer fiil kökü d ( "finden" gibi) veya t ( "arbeiten" gibi), veya gn ("regnen" gibi) ile biterse, o zaman çekim eklerin st ve t’den önce kaynaştırma e takısı gelir.

  Singular:
  Plural:

  ich finde
  wir finden

  du findest
  ihr findet

  er/es/sie findet
  sie finden

  Sie finden
  Singular:
  Plural:

  ich arbeite
  wir arbeiten

  du arbeitest
  ihr arbeitet

  er/es/sie arbeitet
  sie arbeiten

  Sie arbeiten


  Eğer kök s, z, veya ss o zaman 2. tekil şahısda st olmaz ve t :

  Singular:
  Plural:

  ich heisse
  wir heissen

  du heisst
  ihr heisst

  er/es/sie heisst
  sie heissen

  Sie heissen


  12. Perfekt

  'haben' ve 'sein' fiillerinden birir ve esas fiilin üçüncü halinden yapılan bir geçmiş zamandır.

  Ich habe gespielt.
  Du hast getanzt.
  Sie hat gekauft.
  Wir haben gespielt.
  Ihr habt gespielt.
  Sie haben gespielt.

  Sie haben gespielt.


  Hareketli fiillerde : “sein”

  Ich bin gegangen.
  Du bist gefahren.
  Sie ist geblieben.
  Wir sind gewachsen.
  Ihr seid gefahren.
  Sie sind gegangen.

  Sie sind geblieben.
  Düzenli ve zayıf fiillerde fiilin üçüncü hali: ge- kök -t örnek: gespielt; getanzt, gemacht; gekauft

  -ieren ile biten fiillerin köküne –t eklenerek yapılır: örnek: diskutieren> diskutiert;studieren --> studiert

  Ich habe Deutsch studiert. Wir haben lang diskutiert.

  Kuvvetli fiillerde fiilin üçüncü hali şu şekildedir: ge - kök -en örnek: gefahren; gekommen

  "en" takısı mastar haliyle aynı olduğundan, mastarın başına sadece ge- eklemeniz yeterlidir.

  13. Modalverben – Tarz Fiiller

  Modal fiiller esas fiilin anlamında değişiklik yapar. Onlar, yetenek (können-ability), zorunluluk (müssen-necessity), izin (dürfen-permission), hoşa gitme (mögen-liking / fondness), istek (wollen-desire), dıştan gelen zorunluluk (sollen-obligation) durumlarını ifade etmeye yarar. Şimdiki zamanda modal fiiller:


  können


  müssen


  wollen

  ich
  kann

  ich
  muss

  ich
  will

  du
  kannst

  du
  musst

  du
  willst

  er/es/sie
  kann

  er/es/sie
  muss

  er/es/sie
  will


  wir
  können

  wir
  müssen

  wir
  wollen

  ihr
  könnt

  ihr
  müsst

  ihr
  wollt

  sie/Sie
  können

  sie/Sie
  müssen

  sie/Sie
  wollen

  dürfen


  sollen


  mögen

  ich
  darf

  ich
  soll

  ich
  mag

  du
  darfst

  du
  sollst

  du
  magst

  er/es/sie
  darf

  er/es/sie
  soll

  er/es/sie
  soll


  wir
  dürfen

  wir
  sollen

  wir
  mögen

  ihr
  dürft

  ihr
  sollt

  ihr
  mögt

  sie/Sie
  dürfen

  sie/Sie
  sollen

  sie/Sie
  mögen


  En önemli kurallar şunlardır: Sadece sollen’in kökü çekimde değişmez.

  1. Cümlede modal fiil bulunduğunda esas fiil mastar olarak en sonda bulunur.

  Er muss Klavier spielen. Ich will eine Weltreise machen. Du sollst nach Hause fahren.  Können modal fiili bir istisnadır ve dille ilgili kullanıldığında esas fiil olmadan kullanılabilir.
  Ich kann Deutsch. Sie kann Englisch. -- 'sprechen' fiili modalın içinde gizlidir.

  2. Modalları kökü "sollen" hariç tüm tekillerde değişir.
  Ich will Klavier spielen. Ich darf Kaffee trinken.

  3. Modallar 1. ve.3. tekil (ich- ve er/es/sie) şahıslarında takı almazlar.
  Ich will Gitarre lernen. Er kann Spanisch. Sie soll Japanisch lernen.

  mögen - möchten

  "Mögen" birini veya birşeyi sevdiğini ifade etmek için kullanılır.

  "Möchten" birşeyi istediğini nazikçe ifade etmek için kullanılır. (Ich will’den haha nazik bir ifade.)  14. Adjektivendungen nach der-Wörter– Der-kelimelerinden sonra sıfat takıları


  Maskulin
  Neutral
  Feminin
  Plural

  Nominativ
  alte
  alte
  alte
  alten

  Akkusativ
  alten
  alte
  alte
  alten

  Dativ
  alten
  alten
  alten
  alten

  Genitiv
  alten
  alten
  alten
  alten


  Die alte Frau kauft den alten Computer.
  Die alte Frau schenkt dem kleinen Kind den alten Computer.
  Der alte Computer der alten Frau ist kaputt...

  Ein-kelimelerinden sonra sıfat takıları


  Maskulin
  Neutral
  Feminin
  Plural

  Nominativ
  alter
  altes
  alte
  alten

  Akkusativ
  alten
  altes
  alte
  alten

  Dativ
  alten
  alten
  alten
  alten

  Genitiv
  alten
  alten
  alten
  alten


  Eine alte Frau kauft einen alten Computer...

  der- veya ein-kelimesini takip etmeyen kelimeler der-kelimelerinin takılarını alırlar (istisna: Tekil Genitiv Maskulin ve Neutrum).


  Maskulin
  Neutral
  Feminin
  Plural

  Nominativ
  guter
  gutes
  gute
  gute

  Akkusativ
  guten
  gutes
  gute
  gute

  Dativ
  gutem
  gutem
  guter
  guten

  Genitiv
  guten
  guten
  guter
  guter


  Guter Wein und gutes Bier sind sehr teuer...  15. Wie verneint man mit „nicht“ – „nicht“ ile nasıl olumsuzluk yapılır

  Almanlar evet / hayır sorularına cevap vermek için nein kullanırlar. Almanlar birşeyin öyle olmadığına cevap vermek için nicht kullanırlar. Nicht’in cümledeki konumu farklılık gösterir.

  1. Bir yerden önce nicht, orada olmadığını vurgular.  1. Nein, ich bin nicht aus Augsburg.
  -Hayır, ben Augsburg’dan değilim.

  2. Nein, Peter ist nicht im Büro.
  - Hayır, Peter büroda değil.

  3. Nein, Susi ist nicht hier.
  - Hayır, Susi burada değil.

  4. Nein, wir fliegen nicht nach Hawaii.
  - Hayır, biz Havai’ye uçmuyoruz.
  2. Olumsuzlanmak istenen özel kelimelerden önce nicht:

  Das Bier ist nicht gut.
  - Bira iyi değil.

  Ich heiße nicht Martin!
  - Benim adım Martin değil.

  Das Wetter ist nicht schön!
  - Hava güzel değil.

  Der Pullover ist nicht rot.
  - Kazak kırmızı değil.
  16. Wörterstellung - Kelime dizilişi

  Basit Cümle:

  Almanca’da yüklem daima 2. sıradadır.

  Wir gehen ins Kino. Heute gehen wir ins Kino.
  Not edin: 'ja[/swf2][swf3]nein[/swf2][swf3]und[/swf2][swf3]aber[/swf2][swf3]oder[/swf2][swf3]denn' ve 'sondern' cümlenin elemanı sayılmaz ve bu nedenle yer tutmazlar, cümle dizilişini etkilemezler.

  Ja, wir gehen oft ins Kino. Aber heute gehen wir in die Disco.
  Sorularda:

  Evet (ja) veya hayır (nein ile yanıtlanabilecek sorular fiil (yüklem) ile başlar:

  Geht ihr oft ins Kino? Bist du Amerikanerin? Regnet es heute?
  Bir bilgi içeren ve evet-hayır ile yanıtlanamayan sorular Interrogativ (wann, warum, was, wer, wie, wieviel, wie viele, wo, woher, wohin) soru kelimelerinden biriyle başlar ve bundan sonra hemen fiil gelir:

  Warum geht ihr gern ins Kino? Wo ist die Disco? Wo regnet es oft?
  Zaman ve Yer - Zeit und Ort

  Eğer cümle zaman ve yerle ilgili ifade içeriyor ise, daima önce zaman gelir:

  Ich arbeite heute im Supermarkt. Sie geht morgen in die Kneipe.


  17. WOHIN (Nereye) - WOHER (Nereden) 1-Präpositionen

  W O H I N ?

  W O H E R ?

  Wohin rennt der Hase?

  Tavşan nereye koşuyor?

  Woher kommt der Hase?
  Tavşan nereden geliyor?


  Dativ
  aus
  (ülke, şehir) -den, -dan - out of, from  außer
  dışında, haricinde - except, besides  bei
  yanında - at, near, at someone's place  mit
  birlikte, beraber - with, by  nach
  (ülke, şehir) e, a - after, to, according to  seit
  den, dan beri -since, for  von
  (kişi, bina, kurum) den, dan - from, of, by  zu
  (kişi, bina, kurum) e, a - to, toward  Akkusativ
  durch
  içinden, arasından - through, by  für
  için - for, by  gegen
  karşı - against, about  ohne
  -sız, -siz - without  um
  çevresinde, etrafında - around


  Dativ ya da Akkusativ
  Değişken olan Präpositionlar (Wechselpräpositionen)

  an
  bitişik - on (dikey-vertikal), by, at the edge of

  auf
  üstünde (bitişik) - on (yatay-horizontal)

  hinter
  arkasında - behind

  in
  içinde - in, into, to

  neben
  yanında - next to, beside

  über
  üzerinde - above, over, across

  unter
  altında - under

  vor
  önünde - in front of, before

  zwischen
  arasında - between
  2. Yön veren Präpositionlar
  nach: (şehirlere, bölgeler, ülkelere, kıtalara- eğer önünde artikel yok ise)

  nach Frankfurt
  Frankfurt’a - to Frankfurt

  nach Kanada
  Kanada’ya - to Canada

  nach Vancouver
  Vancouver’e - to Vancouver

  nach Deutschland
  Almanya’ya - to Germany

  nach Hause
  eve - (to go) home  in: (bir yere, binaya, feminin ve çoğul ülkeler):

  in die Stadt
  şehire - to town, downtown

  in die Vorlesung
  derse - to the lecture

  in die Deutschstunde
  Almanca dersine - to the German class

  ins Kino
  sinemaya - to the movies

  in die Schule
  okula - to school

  in die USA
  ABD’ye - to the United States  Idiomatik kullanım


  auf die Bank/ zur Bank
  bankaya - to the bank

  aufs Postamt/ zum Postamt
  postanaye - to the post office

  zum Bahnhof
  istasyona - to the railway station

  auf eine Party/ zu einer Party
  partiye - to a party

  ans Fenster/ zum Fenster
  pencereye - to the window

  an die Tür/ zur Tür
  kapıya - to the door

  an den Strand/ zum Strand
  sahile - to the beach  zu: (kişinin evi veya işi, yer veya başka şehir, bölge, ülkeler

  zum Arzt
  doktora - to the doctor

  zu Hertie
  Herti’ye - to Hertie's

  zur Bushaltestelle
  otobüs durağına - to the bus stop

  zum Beispiel
  örneğin - for example

  zu dritt/zu viert usw.
  üçlü, dörtlü - in threes, in fours, etc.

  zu Hause
  evde - at home

  zu Ende
  son - over (at an end)

  zu Fuß
  yürüyerek - on foot

  zum Geburtstag
  yaş gününe - for one's birthday

  zu Weihnachten/Ostern
  Noel’e - for/at Christmas/Easter

  zu Ihnen/dir
  size, sana (yer olarak)- (to go) to your place

  zum Frühstück
  kahvaltıya - for/at breakfast

  zum Essen/Schreiben
  yemeğe, yazmağa - for eating/writing

  ab und zu
  ara sıra - now and then

  zum Wohl!
  sağlığına - (Here's) to your health!  auf: (resmi binalar, bürolar, parti-kutlama, düğün, vs.)

  auf die Bank
  bankaya - to the bank

  auf die Post
  postaneye - to the post office

  auf eine Hochzeit
  bir düğüne - to a wedding

  aufs Land
  kırsala, köye - to the country

  auf eine Party
  partiye - to a party

  auf den Markt(platz)
  pazar meydanına - to the town market  an: köşesine - (to the edge of)


  Wir gehen ans Fenster
  pencereye - to the window

  an die Tafel
  tahtaya - to the blackboard

  an den Tisch
  masanın üstüne - to the table

  3. Verben mit Stammvokaländerung im Präsens –Şimdiki zaman çekiminde kökü değişen fiiller

  i -> ei
  e -> i

  wissen (weiß)


  essen (isst)
  fressen (frisst)
  geben (gibt)
  nehmen (nimmt)
  sprechen (spricht)
  sterben (stirbt)
  vergessen (vergisst)
  werden (wird)

  e -> ie
  a -> ä / au ->äu

  fern*sehen (sieht fern)
  lesen (liest)
  sehen (sieht)  anfangen (fängt an)
  backen (bäckt)
  ein*laden (lädt ein)
  fahren (fährt)
  fallen (fällt)
  fangen (fängt)
  halten (hält)
  laden (lädt)
  lassen (lässt)
  laufen (läuft)
  saufen (säuft)
  schlafen (schläft)
  tragen (trägt)
  waschen (wäscht)
  4. Verb-Präposition Kombinationen – Fiil Präpositon Birleşmeleri

  Angst haben vor (+dat.)
  birşeyden korkmak - to be afraid of

  antworten auf (+acc.)
  birşeye cevap vermek - to answer

  arbeiten an (+dat.)
  birşey üzerinde çalışmak - to work on

  sich ärgern über (+acc.)
  birşeye kızmak - to be annoyed with

  bestehen aus (+dat.)
  birşeyden meydana gelmek - to consist of

  bitten um (+acc.)
  birşey için rica etmek - to ask for

  danken für (+acc.)
  birşeye teşekkür etmek - to thank for

  denken an (+acc.)
  birşeyi düşünmek - to think of/about

  einladen zu (+dat.)
  birşeye davet etmek - to invite to

  sich erinnern an (+acc.)
  birşeyi hatırlamak - to remember

  erzählen von (+dat.)
  birşeyden anlatmak - to tell about

  sich freuen auf (+acc.)
  olacak birşeye sevinmek - to look forward to

  sich freuen über (+acc.)
  olmuş birşeye sevinmek -to be happy about; pleased with

  gehören zu (+dat.)
  birşeye ait olmak - to be among

  glauben an (+acc.)
  birşeye inanmak -to believe in

  sich interessieren für (+acc.)
  birşeye ilgi duymak -to be interested in

  sich kümmern um (+acc.)
  birşeye dikkat etmek, alakadar olmak -to look after

  lachen über (+acc.)
  birşeye gülmek -to laugh at/about

  sprechen von (+dat.)
  birşey hakkında konuşmak -to talk about

  teilnehmen an (+acc.)
  birşeye katılmak -to participate in

  sich verlieben in (+acc.)
  birine aşık olmak -to fall in love with

  warten auf (+acc.)
  birşeyi, birini beklemek -to wait for

  wissen von (dat.)
  birşeyi bilmek -to know about+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi