Dekorasyon Sözlüğü

+ Yorum Gönder
Her Telden ve Dekorasyon Bölümünden Dekorasyon Sözlüğü ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 13
  Gönülce
  Özel Üye
  Reklam

  --->: Dekorasyon Sözlüğü

  Reklam  K-

  Kafesoyma

  Mermer, tahta gibi gereçleri kafes şeklinde oyarak yapılan süsleme.

  Kagir

  Taş veya tuğladan yapılmış olan yapı.

  Kaide

  Bir anıt veya heykelin üzerinde oturduğu yüksekçe taban.

  Kakma

  Levhalara arkadan kakılıp, vurularak yapılan resim.

  Kalafat

  Döşeme tahtalarının arasını üstüpü ile doldurup, macun veya ziftle tıkalayarak su geçirmez hale koyma işi.

  Kalfa

  Ustalıktan yetişme mimar yardımcısı.

  Kalibre

  İç çap.

  Kama

  Ahşap parçaları birleştirmek veya sıkıştırmak için kullanılan konik ahşap takoz.

  Kameriye

  Bahçelerde küçük köşk şeklinde yapılan ve üstü yeşillikle sarılan çardak.

  Karkas

  İskeletli bir strüktünün, taşıyıcı bölümlerinin hepsine verilen ad.

  Kerevet

  Üzerine şilte serilerek, yatmaya veya oturmaya yarıyan ahşap seki.

  Kerki

  Büyük balta.

  Kermen

  Kale, germen.

  Kıtık

  Mobilyacılıkta minder, yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan keten veya kendir telleri.

  Kızılkök

  Kök boyası.

  Kirnas

  Kimi Anadolu evlerinin üst katlarında, dışa doğru çıkıntılı inşa edilmiş hela.

  Kitabe

  Yazıt.

  Klape

  Bir beton kalıbında, kanat tahtalarını bağlayan ahşap parça.

  Konstrüksiyon

  Yapı.

  Kontur

  Çevre çizgisi.

  Konveks

  Dışbükey.

  Kozöz

  Küçük kanape.

  Körkasa

  Bir kapı veya pencere kasasını ya da telaroyu tutturmak üzere alta, sonradan görünmeyecek şekilde konulan kasa veya telaro.

  Köşker

  Dülger.

  Kromatizm

  Çok renklilik. Mimaride 2.Dünya savaşından sonra önem kazanmıştır.

  Kroşe

  Boru ve parçalarını, geçtikleri yerlere tutturmak için kullanılan araç.

  Kundur

  Konsol kirişi (Doğu Karadeniz'de)

  Kurağ

  Sanatsal değeri olan yapı.

  Kutur

  Çap.

  Kuvars

  Doğal billuri silislerin genel adı.

  Küpeşte

  Korkulukların üzerine, elin kayması için yerleştirilen ve boydan boya devam eden profilli ahşap, maden veya plastik kısım.

  ForumAlev --->: Dekorasyon Sözlüğü

 2. 14
  Gönülce
  Özel Üye
  -L-

  Labrum

  Romalılarda banyo teknesi.

  Lahit

  Eskiden sinlerin üzerine konulan tabut biçimindeki taş.

  Lal

  Yakut gibi değerli taşlardan sayılan parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi.

  Lama Demiri

  Uzun, ensiz, yassı, dikgörtgen kesitli demir.

  Lata

  Yapıda kullanılan dar, uzun kereste.

  Lateks

  Bitkilerin, çoğu süt görünüşünde olan öz suyu.

  Lika

  Boyacılıkta ve yaldızcılıkta astar olarak kullanılan bir çeşit zamk.

  Litoloji

  Taş bilimi.

  Lületaşı

  Doğal magnezyum silikatından ibaret, kolayca yontulup işlenebilen beyaz taş.
 3. 15
  Gönülce
  Özel Üye
  -M-

  Mabet

  Tapınak.

  Mabeyn

  Eski konaklarda, harem ile selamlık arasında yer alan, hem harem hem de selamlık olarak kullanılabilen oda veya daire.

  Maço

  Taş çekici, balyoz.

  Manivela

  Bir ucundan bağlı bulunduğu nokta etrafında dönen kol.

  Mapa

  Ucu halkalı cıvata.

  Maroken

  Fas'ta işlenen yumuşak bir cins keçi derisi.

  Maun

  Tespihağacıgillerden, Hindistan ve Honduras'ta yetişen büyük bir orman ağacı ve bunun, parlak kırmızımtrak renkte, sert ve iyi cila tutan kerestesi. Güneş ığında koyulaşır ve makbuldür.

  Maymuncuk

  Her kilidi açmaya yarar, eğri ve sivri bir demirden ibaret alet.

  Mefruşat

  Döşemelik eşya.

  Meneviş

  Su yüzünde, maden ve ipekli kumaş gibi şeylerde görülen ince dalgalar. Hare.

  Menfez

  Girecek veya geçecek yer, delik, ağız, açma.

  Menzil

  Konak yeri.

  Meşe

  Gürgengillerden, kerestesi dayanıklı bir ağaç. Sert olduğundan iyi cila tutar.(akmeşe, karameşe, tüylümeşe, mantar meşesi, kızılmeşe)

  Mıcır

  Kırmataş.

  Mıskala

  Maden parlatmaya yarar.

  Mine

  Maden eşya üzerine kaplanan renkli cam tabakası.

  Minyatür

  Yazma kitaplarda bulunan, ince bir sanatla işlenen, küçük renkli resimlere verilen ad.

  Moket

  Doğal veya yapay hammaddeli, duvardan duvara döşenen bir çeşit halı.

  Mozaik

  Türlü renklerde küçük taş, cam, çömlek parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan duvar, döşeme, tavan kaplaması şeklinde resim ve bezeme işi. Mozaik tasvir şeklinde veya geometrik düzende olabilir.
 4. 16
  Gönülce
  Özel Üye
  -N-

  Nakkaş

  Ressam.

  Nervür

  Kaburga, damar, diş.

  Nihale

  Sofrada kullanılan tencere altlığı.

  Niş

  Çoğunun üstü kemerli duvar hücresi.

  Nötr

  Yansız, tarafsız.


 5. 17
  Gönülce
  Özel Üye
  O-

  Odeon

  Eski Yunanda, içinde konserler verilen, şiirler okunan basamaklı yer.

  Oniks

  Damarlı akik.
  Ö-

  Öntasar

  Herhangibir tasarının ilk biçimi. Avan proje.

  Örek

  Duvarcı ve dülger eliyle meydana gelmiş yapı.

  Ören

  Eski yapı veya şehir kalıntısı. Harabe.


 6. 18
  Gönülce
  Özel Üye


  -P-

  Pafta

  Üzerine proje çizilen levha.

  Palafit

  Göl üzerine yapılan ilkel ev.

  Palandız

  Çeşmenin musluk taşı.

  Palledyen

  Gotik ve klasik ögelerin karışımına karşı İngiltere ve Fransa'da bir tepki olarak doğmuş bir akımdır.

  Palmet

  Palmiye dalı, yelpaze şeklinde kabartma desen.

  Paraçol

  Saçak, cumba gibi çıkmaların altına konan destek.

  Parsel

  Belli bir amaç için ayrılmış arazi parçası.

  Paska

  Doğu Karadeniz'de köhne yapı, serander.

  Patyo

  Bir evde taş döşeli avlu.

  Pergola

  Dikmeler ve sık kirişleme ile yapılan ve üzerine yeşillik sardırılan gölgelik.

  Perspektif

  Eşyayı, durağan bir noktaya göre uzaklıklarını ve aralarındaki duruş ayırımlarını canlandıracak şekilde resimleme yolu.

  Pervaz

  Bir şeyin çevresine veya kenarına uzunluğuna eklenen dar kenarlık.

  Peyke

  Bazı yerlerde, özellikle eski kahvelerde bulunan sedir.

  Peyzaj Mimarisi

  Bahçe Mimarlığının diğer adı; bir toprak parçasını bitki, su, taş gibi doğa elemanları ile düzenleme sanatı.

  Pirinç

  Bakıra çinko karıştırılarak elde edilen bir alaşım.

  Pirometre

  Fırınlardaki yüksek sıcaklığı ölçer alet.

  Planya

  Uzunluğu fazla olan yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılan uzun rende, düzleme rendesi.

  Platin

  Rengi gümüşten esmerce, yumuşak, kolay işlenir, oksitlenmez, asitlere karşı dayanıklı, Pt simgesiyle gösterilen maden.

  Polyester

  Cila işlerinde cam elyafı ile donatılmış olarak mobilya ve çeşitli yapı elemanları yapmakta kullanılan sentetik reçinenin adı.

  Pompadur

  Fransa'da XV. Louis devrinde ortaya çıkan mobilya ve bezeme tarzı.

  Portal

  Taç kapı.

  Proje

  Bir yapının gerçekleşmesi için yapılan plan, kesit ve diğer ayrıntıların tümü.

  Puşide

  Türbelerde sandukaların üzerine örtülen yeşil örtü.

  Pürmüz Lambası

  Benzin, gazyağı ve ispirto ile çalışan, taşınabilir, ağzından püskürttüğü alev ile lehim yapma gibi işlerde kullanılan aygıt.

  PVC

  Elektrik kablolarının yalıtımında, suya karşı geçirimsizlik sağlanmasında kullanılan yanmaz bir polimer, vinli reçine. Döşeme kaplama gereçleri yapmakta kullanılan PVC'den temiz ve pissu boruları da yapılmaktadır.


 7. 19
  Gönülce
  Özel Üye


  -R-

  Rahle

  Üzerine kitap koyup, bağdaş kurarak önüne oturulan bir çeşit alçak masa.

  Raspa

  Demir veya tahtayı kazımak için kullanılan iri dişli çelik eğe, törpü.

  Rasyonalizm

  1900'lerde başlayan ve 1928 yılında CIAM toplantısı ile daha da ağırlık kazanan mimarlık akımı. Duygu yerine akıl ve mantığın, pozitif bilimlerin ön plana geçtiği bu akıma, fonksiyonellikte denir.

  Rejans Tarzı

  Fransa'da XIV. ve XV. Louis üslupları arasında bir geçit üslubu. (1715-1723)

  Restorasyon

  Aslına sadık kalınarak onarma işi.

  Reze

  İnce talaş.

  Rondela

  Cıvata başlarının veya somunların altına yerleştirilen, ortası delik, yuvarlak, yassı, madeni parça, pul.

  Rotond

  Planı bir daire olan, kubbeli yapı.

  Rögar

  Kanalizasyonda, yer altındaki temizleme parçalarını kontrol etmek ve çeşitli doğrulardan gelen boruları, başka bir doğruya yöneltmek için yapılan baca, lağım bacası.

  Röleve

  Bir yapının bütün boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkarma, ölçüleme.

  Röper

  Bir doğrultuyu, bir düzeyi, bir yüksekliği belirlemek veya yeniden bulmak üzere bir duvar, jalon ya da arazi üzerine konulan işaret. 8. 20
  Gönülce
  Özel Üye
  -S-

  Saç

  Demir levha

  Sağır

  Penceresiz, saydamsız.

  Sahanlık

  Binalarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında olan boşluk.

  Saykal

  Maden parçalarının üzerine vurulan cila.

  Sedef

  Midye ve istiridye gibi hayvanların, süs eşyası yapmak için kullanılan, beyaz, parlak ve renkser kabuğu.

  Sedefkar

  Sedef işleyen sanatçı.

  Sinagog

  Musevi tapınağı.

  Sismoloji

  Yer hareketlerini ve depremleri inceleyen bilim dalı.

  Sundurma

  Yağmur veya güneşten korunmak için bir kapı üstüne veya duvar önüne yapılan saçak.

  Sunta

  Ahşap yonya levhası.

  Süpürgelik

  Yapılarda, duvarların döşeme ile birleştiği yerlere yerleştirilen ve boydan boya giden 5-8 cm. yüksekliğinde ahşap, taş, metal veya plastik şerit.


 9. 21
  Gönülce
  Özel Üye

  --->: Dekorasyon Sözlüğü

  Reklam  -Ş-

  Şablon

  Kesme veya oyma kalıbı.

  Şadırvan

  Ortasında yüksekçe bir yerden şarıltı ile bol su akan havuz veya çavresi musluklu duvarla çevrilmiş su haznesi.

  Şahide

  Mezar taşı.

  Şale

  İsviçre'de kır evlerine verilen ad.

  Şapel

  Küçük kilise.


 10. 22
  Gönülce
  Özel Üye
  T-

  Tahrilli Cam

  Çeşmibülbül.

  Takçagöz

  Duvarlarda öteberi koymak için bırakılan, dolap içi gibi girgin yuva, oyuk raf.

  Takke

  Yarım kule şeklindeki kubbenin üst bölümü; küçük yassı kubbe.

  Tandır

  Yere çukur kazılarak yapılan bir çeşit fırın.

  Taraça

  Oturup hava almaya yarayan, düz ve çevresi açık yüksekçe yer, seki. Teras.

  Tarz

  Üslup.

  Taşeron

  Büyük bir işin bir bölümünü yapmayı, asıl müteahhitten üzerine alan ikinci üstenci.

  Tav

  İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısı, nem gibi durum.

  Telkari

  Gümüş veya altın tellerden meydana getirilen motiflerlerle süslü. (Telkari bir vazo)

  Temren

  Demir parmaklık çubuklarının ucundaki sivri kısım.

  Terrakotta

  Sarıdan kızıl kahveye kadar değişik renklerde, tuğla ve kiremitten çok daha düzgün, ince dokulu pişmiş toprak.

  Tezhip

  Yaldız ve boya ile bezeme işi.

  Tezyin

  Bezeme, süsleme.

  Tırkaz

  Kapıyı sıkıca kapamak için arkasına enine sürülen demir veya ağaç.

  Tunç

  Bakır, çinko ve kalay karışımı olup, pirinci andıran sarı bir alaşım.

  Türkuvaz

  Firuze. Firuze rengi. Türk mavisi.


 11. 23
  Gönülce
  Özel Üye
  -U-

  Ufki

  Yatay.

  Ustuka

  Sönmüş kireç.


  -Ü-

  Üstüpü

  Kalafat işlerinde kullanılan didilmiş kendir.

  Ütopya

  Gerçekleşmesi olanaksız tasarı ya da düşünce.

  Üzengi

  Kirişleri veya bazı çatkı parçalarını taşımak üzere altlarına geçirilen U şeklinde bükülmüş, lama demiri veya yuvarlak demir.

  Üzgeç

  Çekilip alınır ip merdiven.


 12. 24
  Gönülce
  Özel Üye
  -V-

  Varak

  Yazılmış kağıt- Altın, gümüş, veya başka madenleri döverek meydana getirilen ince yaprak. Folyo.

  Vasistas

  Pencere ve kapı üzerinde bulunan, havanın değiştirilmesine yarar, açılır-kapanır pencere.

  Vidanjör

  Septik çukurlarının suyunu boşaltan.

  Vihara

  Hindistan'da Buda manastırı.

  Vitray

  Pencereleri süslemek için; kesilmiş renkli camları, ince kurşun veya ağaç çubuklarla ya da alçı ile birbirine bağlayarak, yapılan resim.

  Vitrifiye

  Camlaşmış, camsı; vitrifiye seramik.

  Y-

  Yüksük

  Mobilya'da vida başlarını örtmek için kullanılan yüksük biçiminde maden parça.

  Yüz

  Yapının cephesi.


+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi