Elektrİk Kuvvetlİ Akim Tesİslerİ YÖnetmelİĞİ

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Bilim - Teknoloji Bölümünden Elektrİk Kuvvetlİ Akim Tesİslerİ YÖnetmelİĞİ ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Mattet
  Usta Üye
  Reklam

  Elektrİk Kuvvetlİ Akim Tesİslerİ YÖnetmelİĞİ

  Reklam  Elektrİk Kuvvetlİ Akim Tesİslerİ YÖnetmelİĞİ

  Forum Alev
  ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
  ResmiGazete tarihi: 21.11.1978 ResmiGazete Sayısı: 16466
  I. YÖNETMELİĞİN KAPSAMI


  - KAPSAM:
  Bu Yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin bakımının güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
  Aşağıdaki tesisler bu Yönetmenliğin kaps----- girmez.
  - Elektrik iç tesisleri,
  - Elektrikle işleyen, taşıtlara ilişkin besleme hatları,
  - Maden işletmelerindeki elektrik tesisleri.
  Ancak elektrikle ilgiliöteki yönetmeliklerde karşıt bir hüküm bulunmadıkça bu Yönetmelik hükümleriuygulanır.
  Bu yönetmelikte bulunmayan hükümler için tanınan yabancıyönetmelikler ya da standartlar uygulanır.
  Herhangi bir tesisin bu yönetmelik kaps----- giripgirmeyeceği konusunda bir karasızlıkortaya çıkarsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu konuda vereceği karargeçerlidir.
  (ElektrikKuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:1)

  V. KORUMALAR
  V-A TOPRAKLAMALAR
  Elektrik kuvvetli akım tesislerinin topraklanmasında<<Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği>> hükümleriuygulanır.

  VII. ELEKTRİK TESİSLERİ
  VII-A GENEL HÜKÜMLER

  - UYARMA LEVHALARI:
  Çeşitli yerlere ve tesis bölümlerinegörevlilerin makineler, aygıtlar ve iletkenlerin ne işe yaradığını açıkça anlayabileceğibiçimde bozulmaz türden yazı, işaret ve şemalar konulmalıdır.
  Ayrıca elektrik tesislerinde uygunyerlere aşağıdaki levhalar asılmalıdır.
  -Elektrik akımının neden olduğukazalarda yapılacak ilk yardımla ilgili yönergeler,
  -Tesisin bağlama şeması,
  -Tesisin işletilmesi sırasındaalınması gereken özel önlemlerle ilgili kısa yönerge.
  (ElektrikKuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:21)
  - Y.G. TESİSİNEAYRILAN YERLERİN İŞGALİ:
  Yüksek gerilim tesislerine ayrılan ve işletilmekte olanyerler, her zaman için gerekli olan küçük boyutlu yedek gereçlerden başkaeşyaları yığmak için ya da başka bir amaçla kullanılamaz.
  (ElektrikKuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:25)
  - BAKIM ONARIM:
  Tesislerin ve aygıtların teknik belgelerinde belirtilenaralıklarda bakım ve onarımları yapılmalıdır. Yapılan bakım ve onarımlar kalıcıbir özel bakım defterine kaydedilmelidir.
  (ElektrikKuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:27)

  VIII. ELEKTRİK HATLARI


  - YÜKSEK GERİLİM HATTIYÜKSEKLİĞİ:
  İletkenlerin en büyük salgı durumunda üzerinden geçtikleriyer ve cisimlere olan en küçük düşey uzaklıkları çizelge-8'de verilmiştir.
  (ElektrikKuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:44/h)
  - YÜKSEK GERİLİM HATTIUZAKLIĞI:
  Hava hattı iletkenleri ile yanından geçtikleri yapıların ençıkıntılı bölümleri arasında, en büyük salınım konumunda en az 5 No.luçizelgede verilen yatay uzaklık bulunmalıdır.
  (ElektrikKuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:44/i)

  Çizelge - 5:
  Gerilim(KV) Yatay uzaklık(metre)
  0-1 1metre
  1-36 2+ L (direk açıklığı 50 metreyi geçerse, her 1 m. açıklık için L=2 cm. eklenecek)
  36-72.5 3metre
  72.5-170 4metre
  170-420 5metre

  Çizelge - 8:

  Hattın sürekli işletme gerilimi(kv)

  0-1
  17.5
  36
  125
  170
  420
  İletkenlerin üzerinden geçtiği yer
  Düşey uzaklıklar(metre)
  yalnızca yayaların geçebileceği yerler, üzerinde trafik olmayan sular
  4.5
  5
  5
  5
  6
  8.5
  araç geçmesine elverişli çayır,otlak, tarla vb. yerler
  5
  6
  6
  6
  7
  9.5
  araç geçmesine elverişli köy ve şehir içi yolları
  5.5
  7
  7
  7
  8
  12
  şehirlerarası karayolları
  7
  7
  7
  7
  9
  12
  Ağaçlar
  1.5
  2.5
  2.5
  3
  3
  5
  üzerine herkes tarafından çıkılabilen düz damlı yapılar
  2.5
  3.5
  3.5
  4
  5
  8.7
  üzerine herkes tarafından çıkılamayan eğik damlı yapılar
  2
  3
  3
  3.5
  5
  8.7
  elektrik hatları
  2
  2
  2
  2
  2.5
  4.5
  elektriksiz demiryolları (ray üzerinden)
  7
  7
  7
  7
  8
  10.5
  üzerinde trafik olan su ve kanallar (taşıt tepesinden)
  4.5
  4.5
  5
  5
  6
  9
  iletişim(haberleşme) hatları
  1
  2.5
  2.5
  2.5
  3.5
  4.5

  Örnek: Araç geçmesine elverişli yollardakihava hattı iletkenlerinin en büyük salgılı durumda yere olan uzaklığı 31.5 KViçin en az 7 metre olmalıdır.

  IX. İŞLETME GÜVENLİĞİNE İLİŞKİNHÜKÜMLER (*)
  (*) Alçak gerilimlikuvvetli akım tesislerinde yapılan çalışmalarda, iş güvenliği bakımından<<İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü>>nün elektrik bölümündekihükümlere de uyulması zorunludur.

  - YÜKSEK GERİLİMDEGÜVENLİK:
  İşletme sorumluları genellikle yapılacak işler içingörevlendirilen kişilere işin süresi, yeri, cinsi ve önemine ilişkin yazılıyönergeler vereceklerdir.
  (........)
  Üzerinde çalışılacak tesisin gerilim altında olup olmadığıdenetlenmeli ve denetleyen kimse gerilim olmadığı kanısına vardıktan sonraçalışmaya başlanmalıdır.
  Gerilim altındaki tesislerde yapılacak işler için birisiişten sorumlu tutulan en az iki kişi görevlendirilmelidir.
  Devresi kesilmiş yüksek gerilim tesislerinde çalışılacaksa,bunlar önceden topraklanacak ve kısa devre edilecektir.
  İşletmelerin sorumlu kimseleri iş süresince çalışanlarıntehlikeyle karşılaşabileceği hiçbir devre kapama işlemi yapılmamasınısağlayacaklardır. Kısa devre ve topraklama ancak bütün çalışmalar bittikten vebunları yapanların hepsine haberverildiği kesin olarak öğrenildikten sonra kaldırılabilir.
  Bir çalışma yeri birden fazla noktadan besleniyorsa yukarıdabelirtilen önlemler her besleme noktası için uygulanacaktır.
  (ElektrikKuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:61)
  - İŞÇİLERE EĞİTİM:
  Kuvvetli akım tesislerinde çalışan görevlilere, çalıştığıkuruluş ya da işletme tarafından yapacağı iş ve yükümlülükler konusunda bilgiverilecek, gerekli açıklamalar yapılacaktır. Geçici olarak ya da gözetimaltında tehlikesiz işlerde çalışanlara yapacakları işe ilişkin yönergeverilmesi ile yetinilecektir.
  Yaptırılan iş sağlık ve güvenlik için tehlikeli ise, işyaptıran, görevlileri gerekli koruyucu aygıtlarla donatmak zorundadır. Tesisinuygun noktalarında kaza durumlarında gerekli olacak ilkyardım ve kurtarmaaygıtları hazır bulundurulacaktır.
  (ElektrikKuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:62)

  X. YÜRÜRLÜĞE İLİŞKİN HÜKÜMLER


  -YÜRÜRLÜLÜK
  Bu yönetmelik Resmi Gazetedeyayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
  (ResmiGazete tarihi: 21.11.1978 R. Gazete Sayısı: 16466)
  (ElektrikKuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:70)
  -YÜRÜTÜM:
  Bu yönetmelik hükümlerini Enerji veTabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
  (ElektrikKuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde:71)  TEDAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
  TARİH:03.12.1996
  Yürütme:TEDAŞ Genel Müdürlüğü
  Madde 9 – Gerilim altındakiiletkenlere mutlak yaklaşma mesafesi;
  Volt
  Volt
  Santimetre (cm.)
  650
  1.500
  30
  1.500
  50.000
  50
  50.000
  150.000
  120
  150.000
  250.000
  200
  250.000
  420.000
  350
  olarak kabul edilecektir. 2. 2
  AYSEN
  Bayan Üye

  Cevap: Elektrİk Kuvvetlİ Akim Tesİslerİ YÖnetmelİĞİ

  Reklam  yönetmelik 2000 yılında revize edilmiştir kanun numarası 24246 Bu Yönetmeliğin amacı , elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının,işletilmesinin ve bakımının can (insan hayatı) ve mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi