Tarım Ürünlerinin Ekonomiye Katkısı

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Bilgiler Bölümünden Tarım Ürünlerinin Ekonomiye Katkısı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  DOLUNAY
  Özel Üye
  Reklam

  Tarım Ürünlerinin Ekonomiye Katkısı

  Reklam  Tarım Ürünlerinin Ekonomiye Katkısı

  Forum Alev
  Tarım Ürünlerinin Ekonomiye Katkısı

  Türkiye ekonomik yapı bakımından tarıma dayanan bir ülkedir. Tarım sektörü üretimle ilgili sektörler iççinde en büyük payı almaktadır. Gayri Sâfi millî hasılaya %20.5' lik bir katkısı vardır. Ülkenin %35' i işlenen tarım arazisidir. Ancak bugün tarım arâzisi olarak işlenen toprakların sınırlarına yaklaşmıştır. Türkiye nüfûsunun büyük bir bölümü kır kesiminde yaşamakta ve gelirini tarımdan sağlamaktadır. Tarım sektörüne ayrılan kamu yatırımlarının %60' ını sulama yatırımları meydana getirmektedir.

  Türkiye çeşitli iklim kuşaklarının etkisi altında bulunan ve bu yüzden tropikal iklim bitkileri hâricinde dünyâda en çok bitki türüne sahip ülkelerden biridir. Ekilen tarım arâzileri içinde hububat ekiliş alanı %49' a varan bir oranla baş sırayı almaktadır. Bunun ardındansa endüstri bitkileri ve yağlı tohumlar gelmektedir. Buğday arpa çavdar yulaf mısır darı pirinç mahlut bakla bezelye nohut fasulye mercimek soya fasulyesi börülce ve burçak başlıca hububat ve baklagil çeşitleridir. Sekiz milyon hektar civârında bulunan nadasalanlarının azaltılması için Tarım ve Orman Bakanlıklarının yaptığı çalışmalar sonucu bu miktar devamlı azalmaktadır. Bu alanlarda baklagil ve yer bitkilerinin münâvebeye sokulmasıyla hem insan beslenmesinde hem de hayvan yemi olarak çok önemli olan bu ürünlerde önemli üretim artışı sağlanmaktadır. Çorum - Çankırı bölgesinde yapılan proje çalışmaları sonuçları bu konuda önemli kazançların sağlanacağını göstermiş bulunmaktadır. Nitekim bu proje başlangıcında bölgede %40 - 45 olan nadas alanları %25' e indirilmiş ve burada münâvebeye sokulan mercimek ve nohut üretimindeki artışlar çiftçi gelirlerini ve ihrâcât imkanlarını arttırmış böylece ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanmıştır.

  Büyük ölçüde sulu tarıma dayalı olarak üretimi yapılan sanâyi bitkilerinin beslenmemizde
  Tütün pamuk şekerpancarı patates kenevir başlıca sanâyi ürünlerimizi meydana getirmektedir.

  Özellikle tütün üretiminde tesirli denetim ve teknik yardım hizmetlerinin çiftçilere ***ürülerek tütün ekim alanlarının genişletilmesi yerine verim kalite artışı ve ihracaata önem verilmesi

  Türkiye'de pamuk gerek üretici ve gerekse sanâyi sektörü ve dış ticâret bakımından geniş bir kesimi ilgilendiren tarıma dayalı dokuma sanâyimizin hammaddesi olan ihtiyaç duyulan döviz gelirinin 1/4' ünü tek başına sağlayan ve aynı zamanda ülkenin bitkisel yağ ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan sanâyi bitkisidir.

  Türkiye meyve ve sebze potansiyeli bakımından dünyânın sayılı ülkeleri arasındadır. Üç yanı denizlerle çevrili olan ve akarsu ve gölleriyle geniş bir su ürünleri potansiyeli olan Türkiye için su ürünleri önemli bir faaliyet koludur. Fakat su ürünlerinin kişi başına yıllık tüketimi oldukça düşüktür. Ülkenin orman varlığı 1994 yılı îtibâriyle 20.200.000 hektar dolayındadır. Genellikle yüksek artma gücüne sâhip hızlı büyüyen türdeki ağaçların yetiştirilmesine hız verilmektedir. Bunun için okaliptüs ve kavak ağaçları bolca yetiştirilmektedir.

  1923 yılında Gayri Safi Milli Hasıla'nın %40'ını oluşturan tarım sektörü bu oranını çok küçük değişikliklerle 1970 li yıllara kadar getirmiştir.1980 yılında %25'e 1990 yılında %17'ye ve 1999 yılındada %13.8'e düşmüştür.Yetmiş altı yıllık dönemde tarımın GSMH içindeki payı yaklaşık %63 oranında düşmüştür. Bu düşmeye rağmen bugün bile ülkemiz ekonomisinde tarımın payı diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında çok yüksek oranda bulunmaktadır.

  Ülkemizdeki istatistiklerden edinilen bilgilere göre toplam istihdamın bugün yaklaşık %45'i diğer bir ifade ile 9.6 milyon kişi tarım sektöründe istihdam etmektedir.
  1960'larda ve 1970'lerde izlenen gelişme stratejisinde sanayiye önem verilmişti. Bu politikada tarım destekleyici bir rol oynuyordu. Tarımsal politikalar ucuz ve yeterli gıda maddesi ile sanayi için hammadde sağlamaya yönelikti. 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Tarım Ürünlerinin Ekonomiye Katkısı

  Reklam  Bir ülkenin en başta yapması geliştirmesi gereken politikası tarım politikasıdır.Yabancı ülkelere muhtaç olmadan her ürürnün yetiştirilmesi ve bunların pazarlanması ülke ekonomisi ve gücü açısından çok önemlidir. 3. 3
  Ziyaretçi
  Tarım ürünleri diğer ekonomik ürünlere oranla getiri getiriyor+ Yorum Gönder
mercimeğin ülke ekonomisine katkıları,  mercimeğin ülke ekonomisine katkısı,  ülkemizde yetiştirilen ürünlerin ekonomimize katkısı,  türkiyede yetiştirilen tarım ürünleri ve ekonomiye katkıları,  türkiye yetiştirilen tarım ürünlerinin ülke ekonomisine katkısı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi