Akmazlık Nedir - Akmazlık Hakkında - Fizik - Fizik Kuralları

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Bilgiler Bölümünden Akmazlık Nedir - Akmazlık Hakkında - Fizik - Fizik Kuralları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aybuke
  Usta Üye
  Reklam

  Akmazlık Nedir - Akmazlık Hakkında - Fizik - Fizik Kuralları

  Reklam  Akmazlık Nedir - Akmazlık Hakkında - Fizik - Fizik Kuralları

  Forum Alev
  Akmazlık Nedir - Akmazlık Hakkında - Fizik - Fizik Kuralları

  Kıvamlılık, akarlık ya da viskozite, bir akışkanın, yüzey gerilimi altında deforme olmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür. Akışkanın akmaya karşı gösterdiği iç direnç olarak da tanımlanabilir. Süper akışkanlar hariç tüm gerçek akışkanlar yüzey gerilimine karşı direnç gösterirler. Öte yandan, yüzey gerilimine hiç direnç göstermeyen bir akışkan "ideal akışkan" olarak adlandırılır.


  • Akmazlık değeri daha yüksek olan yeşil sıvı ve düşük akmazlık değeri olan renksiz sıvı.

  Newton kuramı

  Genellikle herhangi bir akış esnasında akışkanın tabakaları farklı hızlarda hareket ederler ve akışkanın akmazlığı, uygulanan kuvvete karşı direnç gösteren tabakalar arasındaki yüzey gerilimlerinden dolayı ortaya çıkar.

  Isaac Newton'un öne sürdüğü üzere, laminer ve paralel bir akışta, tabakalar arasındaki yüzey gerilimi (τ) bu tabakalara dik yöndeki hız gradyeni (∂u/∂y) ile orantılıdır.  Buradaki μ sabiti, akmazlık değişmezi, akmazlık, veya durağan akmazlık olarak bilinir. Su ve gazların çoğu Newton yasasına uyarlar ve Newtonyen akışkanlar olarak adlandırılırlar. Newtonyen olmayan akışkanlarda ise, yüzey gerilimi ile hız gradyeni arasındaki basit lineer (doğrusal) ilişki çok daha karmaşık bir hal alır.

  Pek çok durumda akmazlık kuvvetlerin eylemsizlik kuvvetlerine olan oranı ile ilgilenilir. Atalet kuvvetlerinin akışkanın yoğunluğu (ρ) ile karakterize edildiği bilindiğinden bu oran kinematik akmazlık olarak adlandırılır ve gösterimi:  şeklindedir.

  Viskozite genellikle farklı viskozimetrelerle ve 25°C'de ölçülür. Bazı akışkanların viskozitesi, geniş bir yüzey gerilimi aralığında sabittir. Viskozitesi sabit olmayan akışkanlar Newtoyen olmayan akışkanlar olarak adlandırılır.

  Birimler

  Akmazlık (dinamik akmazlık): μ

  Dinamik akmazlığın SI birimi (Yunan sembol: μ) pascal-saniye (Pa·s) olup 1 kg·m−1·s−1 ye eşdeğerdir.

  Dinamik akmazlığın cgs birimi, Jean Louis Marie Poiseuille adına ithafen poise (P) dır. Genellikle yüzde birlik miktarı olan centipoise (cP) kullanılır. Örneğin suyun akmazlığı 20°C'de 1.0020 cP dir.

  1 poise = 100 centipoise = 1 g·cm−1·s−1 = 0.1 Pa·s.
  1 centipoise = 0.001 Pa·s.

  Kinematik akmazlık: ν = μ / ρ

  Kinematik akmazlığın (Yunan sembol: ν) SI birimi (m2·s−1) dir. Kinematik akmazlığın cgs birimi George Gabriel Stokes'un adına ithafen stokes olup S veya St şeklinde kısaltılır. Bazen centistokes (cS veya cSt) şeklinde de kullanılabilir.

  1 stokes = 100 centistokes = 1 cm2·s−1 = 0.0001 m2·s−1.

  Kinematik ve dinamik akmazlık arasındaki dönüşüm ise νρ = μ şeklinde verilir ve eğer ν = 1 St ise

  μ = ν ρ = 0.1 kg·m−1s−1·(ρ/(g/cm3)) = 0.1 poise·(ρ/(g/cm3)).

  Gazlar
  Gazların viskozitesi, akış tabakaları arasında momentum taşınımını sağlayan moleküler difüzyondan kaynaklanır. Gazların kinetik teorisi, gazların viskozitesinin (teorinin uygulandığı rejim içinde geçerli olmak üzere) doğru olarak tahminine yardımcı olur:

  * Viskozite düşük ve orta basınç değerlerinde basınçtan etkilenmez fakat yüksek basınç altında yoğunluğu arttığı için basınçla birlikte vizkozitesi artar
  * Viskozite, sıcaklık arttıkça artar

  Sıvılar

  Sıvılarda, moleküller arasındaki ilave kuvvetler önemli hale gelir. Bu durumda yüzey gerilimine ilaveler olacaktır ki olgu bugün dahi tartışmalıdır. Dolayısıyla, sıvılarda:

  * Viskozite basınçtan bağımsızdır (çok yüksek basınçlar hariç) ve
  * Viskozite, sıcaklık arttıkça azalır (örneğin, sıcaklık 0°C den 100°C çıktığında, suyun viskozitesi 1.79 cP den 0.28 cP ye düşer).

  Sıvıların dinamik viskozitesi, gazların dinamik viskozitesinden birkaç on kat daha büyüktür.


  Havanın akmazlığı

  Havanın viskozitesi sıcaklığa bağımlı olup 15.0°C'de 1.78 × 10-5 kg/m.s dir.

  Suyun akmazlığı

  Suyun viskozitesi 8.90 × 10-4 Pa•s veya 8.90 × 10-3 dyne-sec/cm2 dir (25°C'de).

  Değişik türdeki malzemelerin akmazlığı

  Dinamik viskozitenin sıcaklıkla değişimini hesaplamak amacıyla Sutherland formülü (Crane, 1988) kullanılabilir:  burada:

  * μ = T sıcaklığındaki viskozite değeri (Pa/s)
  * μo = referans sıcaklığı To da referans viskozite değeri (Pa/s)
  * T = Kelvin cinsinden sıcaklık
  * To = Kelvin cinsinden referans sıcaklığı
  * C = Sutherland sabiti'dir.

  0 < T < 555K arasındaki sıcaklıklar için geçerlidir.
 2. 2
  İLKİN
  Bayan Üye

  Cevap: Akmazlık Nedir - Akmazlık Hakkında - Fizik - Fizik Kuralları

  Reklam  akmazlık adı üstünde akmaya karşı dirençtir viskozite ile ölçülür viskozite sıvıların akmaya karşı direncidir birimi ise mikro siemens yada mili siemens tir viskozite ne kadar yüksekse akmazlık okadar yüksek olur+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi