Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi - 25 Mayıs Etik Günü, Ahlak Günü ile ilgili Yazı

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Bilgiler Bölümünden Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi - 25 Mayıs Etik Günü, Ahlak Günü ile ilgili Yazı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  DOLUNAY
  Özel Üye
  Reklam

  Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi - 25 Mayıs Etik Günü, Ahlak Günü ile ilgili Yazı

  Reklam  Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi - 25 Mayıs Etik Günü, Ahlak Günü ile ilgili Yazı

  Forum Alev
  Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi - 25 Mayıs Etik Günü, Ahlak Günü Ile Ilgili Yazı  Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

  - Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

  - Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu haklarını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

  - Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

  - Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

  - Kamu mallan ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynaklan israf etmemeyi,

  - Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

  - Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağli olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

  - Yakın gelecekte başta kamu görevlileri olmak üzere tüm toplumun etik ilkelere uyması sağlanacak, böylelikle toplumun huzur ve mutluluğu sağlanmış olacaktır. 2. 2
  AZADE
  Bayan Üye

  Cevap: Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi - 25 Mayıs Etik Günü, Ahlak Günü ile ilgili Yazı

  Reklam  Kamu görevinde çalışan insanların ilk önce halk yararına çalıştıkları bilinci,halkın hizmetinde oldukları görüşü ağırlık basmalıdır.Yoksa tabi ki ücret karşılığında çalışıyorlar.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi