Manyetik Akı Nedir Hakkında Bilgi

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Bilgiler Bölümünden Manyetik Akı Nedir Hakkında Bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  RüzgarGülü
  Bayan Üye
  Reklam

  Manyetik Akı Nedir Hakkında Bilgi

  Reklam  Manyetik Akı Nedir Hakkında Bilgi

  Forum Alev
  Manyetik Akı Nedir

  Φ harfiyle gösterilen Manyetik akı, toplam manyetizmanın ölçüsüdür ve bu yönüyle elektrik yükün manyetik karşılığıdır. Manyetik akı yoğunluğu ise B harfiyle gösterilir ve birim kesit alandan geçen manyetik akı miktarının ölçüsüdür.

  Birimler

  Manyetik akı birimi weber 'dir. (Wb) Bu durumda manyetik akı yoğunluğu ise weber/ metre2 dir. (Wb/m2) Ancak uluslar arası SI birimlerde tesla birimi de kullanılır. (T). Buna göre 1 T = 1 Wb/m2.  • Manyetik akı ve bu akı çizgilerinin geçtiği yüzey alanı  Manyetik akı ve akı yoğunluğu arasındaki ilişki

  Mıknatıs içinde manyetik akı yönü mıknatısın güney kutbundan kuzey kutbuna doğrudsur. Mıknatıs dışında ise ise akı yönü kuzey kutuptan güney kutbuna doğrudur. Bu sebepten manyetik akı mıknatıs içinde ve dışındaki yol boyunca kapalı bir devre oluşturur. Manyetik akı ve manyetik akı yoğunluğu arasındaki ilişki:  Burada S ile manyetik akı çizgilerinin geçtiği yüzey alanı gösterilmiştir. Integral işaretindeki S ise integralin yüzey integral olduğunu göstermektedir. Bu genel formüldür. Şayet manyetik akı yoğunluğu sabit ve yüzey alanı da düz ise formül basitleşir.  Burada A toplam yüzey alanı ve θ de akı yönü ile yüzey normal vektörü (yani yüzey ile arasında 900 olan vektör) arasındaki açıdır.Şayet yüzey manyetik akı çizgilerine dik ise formül daha da basitleşir:  Manyetik akı için Gauss yasası

  Maxwell yasalaroından biri olan Manyetik akı için Gauss yasası kapalı bir yüzeyden geçen toplam manyetik akının 0 olduğunu söyler.  Bir mıknatısın bir kutbunun çevresinde bir kapalı yüzey oluşturıulduğu varsayılırsa mıknastısın içinden ve dışından geçen manyetik akı ters işaretli, fakat eşit miktardadır. Bu sebepten toplam 0 dır. Aynı şekilde şayet kapalı alan her iki kutbu kapsıyorsa akı çizgileri bir kutuptan diğer kutba gittikleri için yüzey alanını geçen net bir akı yoktur.

  Faraday yasası

  Maxwell'ın Faraday yasası adını da alan bir diğer yasası kapalı olmayan (yani kendi üzerine kapanmamış olan) yüzey ile ilgilidir.

  Burada E elektrik alanı, iletken uzunluğu ve v de bu iletkenin hareket süratidir. ise elektromotor kuvvetdir. Yasa manyetik akı değişikliğinin bir elektromator kuvvet (gerilim) meydana getirdiğini göstermektedir.Bu elektrik jeneratörlerinin çalışma ilkesidir.

  Akı ve alan isimlendirmesi hakkında bir irdeleme

  Kimi fizik kitaplarında manyetik akı yoğunluğu manyetik alan olarak tanımlanır. Oysa manyetik alan şiddetinin geleneksel (ve elektrik mühendisliğinde kullanılan) tanımı farklıdır. Manyetik alan şiddeti H simgesiyle gösterilir ve birimi de amper/m dir. Her iki nicelik arasında şu ilişki vardır.  Burada μ manyetik geçirgenliktir.
 2. 2
  HADİE
  Bayan Üye

  Cevap: Manyetik Akı Nedir Hakkında Bilgi

  Reklam  garip bir birim şekli var fizikte zaten birimler hep bu şekilde tanımı ise bir yüzey üzerinden geçen manyatik aşlan çizgilerinin sayısının belli ölçüsünün adına deniliyor+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi