Türkiye'de Avcılık

+ Yorum Gönder
Erkeklere Özel ve Avcılık Bölümünden Türkiye'de Avcılık ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  murti05
  Özel Üye
  Reklam

  Türkiye'de Avcılık

  Reklam  Türkiye'de Avcılık

  Forum Alev
  Türkiye'de Avcılık

  TÜRKİYE'de Avcilik

  Türkiye'de avcılık, 2003 tarihli 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde yapılmaktadır Kanun'da yerleşik uygulamalar ve yasakların yanı sıra her yıl toplanarak gerekli kararları alacak yetkiye haiz Merkez Av Komisyonu teşkili mevcuttur Merkez Av Komisyonu Yasa'dan aldığı yetkiyle her yıl Orman Bakanlığı bünyesinde toplanarak gelecek av sezonu için belirleyici kararları alır Bu kararların alınmasında Türkiye Avcılar ve Atıcılar Federasyonu'da önemli bir rol oynar

  Türkiye'de avlanılmasına izin verilen yaban hayvanları türlerine ve avlanma sürelerine göre 3 bölüm altında belirlenmiştir Bu bölümler şöyledir:

  Birinci grup : Bıldırcın, kaya güvercini, tahtalı ve üveyik,
  İkinci grup : Keklik, kum kekliği, kıkırlık, bağırtlak, ada tavşanı ve tavşan,
  Üçüncü grup : Tilki, sansar, sakarmeke, ördekgiller, kazgiller, kızkuşu, karatavuk, çulluk, küçük su çulluğu, sultani su çulluğu ve bekasin'den oluşmaktadır

  Adı geçen bu hayvanlar, periyotlar halinde Ağustos ortalarından - Şubat sonuna kadar avlatılmaktadır Ancak kurt, çakal, ydomuzu, vaşak, pars, kargaların avı bütün bir yıl Orman Bakanlığından izin alınması koşuluyla serbesttir

  Büyük av hayvanlarından ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi (şamua), yaban keçisi (Bezoar), yaban domuzu, vaşak, kurt, çakal, tilki, av turizmi başlığı altında yerli ve yabancı avcıların kullanımına bedeli karşılığı sunulmuştur Bunların dışında kalan avların, yabancı avcılara avlatılması sadece özel avlaklarda mümkündür Yabancı misafir avcılar özel avlakların haricinde, yukarıda adı geçen av hayvanlarından başka av hayvanlarını avlayamaz

  Türk avcılara, avlanılmasına izin verilen türler için günlük avlama limitleri vardır Avcı arka arkaya gittiği avlarda dahi bir günlük limitinden fazla av avlayamaz, çantasında ve aracında bir günlük limitinden fazlasını bulunduramaz ve taşıyamaz Gece far veya ışıkla avlanmak, hareket halinde tekne ile avlanmak, gece görüş gözlüğü veya dürbünüyle avlanmak, ses çıkartan elektronik cihazlarla avlanmak, canlı mühreyle (decoy) avlanmak, zehirle avlanmak ve hayvanların üreme zamanlarında avlanmak yasaktır (Daha bir çok avlanma yasakları olmasına karşın, en etkin ve önemli olanlarını yazmakla yetiniyoruz)

  Türkiye'de avcılık, 1993 senesine kadar haftanın her günü yapılmasına karşın, bu seneden itibaren çarşamba-Cumartesi-Pazar ve resmi tatil günleri olarak sınırlandırılmıştır  TÜRKİYE AVCILIK VE ATICILIK FEDERASYONU

  KURULUŞU, TEŞKİLİ VE AMAÇLARI
  Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu' nun yasal dayanağı, 21051986 gün ve 3289 sayılı “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'dur” Bu Kanun'a göre bütün (amatör-profesyonel) spor dalları Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde, federasyon birimi biçiminde etkinlik göstermekte ve ülkemizde her federasyon kendi dalındaki sporun gelişmesi için çalışmaktadır

  Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu, 2908 sayılı Dernekler Yasasına göre kurulan avcılık ve atıcılık kulüplerini bünyesinde toplamaktadır Çeşitli yerlerde kurulan avcılık ve atıcılık kulüpleri tescil yoluyla Federasyon'a dahil olmakta, bunlara federe kulüpler denmektedir

  Federasyon içinde atış poligonları da yer almaktadır 6136 sayılı Yasa'nın Ek Madde 11'de TAAFederasyonu ile diğer kamu kuruluşlarının sahip oldukları poligonlar dışındaki özel nitelikli poligonların kuruluşuna İçişleri Bakanlınca izin verileceği hükme bağlanmıştır

  GÖREVLERİ

  Yönetmelik hükümlerine göre Federasyon'un görevleri şöyle sıralanabilir :

  1- Avcılık ve atıcılık spor dalında, gerek yurtiçi ve gerek yurtdışında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak etkinlik alanına giren spor dalını oluşturmak ve geliştirilmesini sağlamak, bu yolda çeşitli çalışmalar yaparak her türlü önlemi almak

  2- Uluslararası alanda, Ülkemizi en üst düzeyde temsil etmek, bu alanda görev alacak sporcu ve spor yöneticilerinin her an hazırlıklı bulunmalarını sağlamak

  3- Uluslararası yarışmalara katılacak sporcuları seçmek,

  4- Avcılık ve atıcılık spor dalının teknik yönetimi ile denetimini yapmak,

  5- Başarılı sporcu ve spor yöneticilerini ödüllendirmek, onları avcılık ve atıcılık sporuna isteklendirmek,

  6- Avcılık ve atıcılık sporunun yayılıp gelişmesi için teknik içerikli yayınlar yapmak, bu yayınları etkili olacak şekilde dağıtmak

  7- Yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak resmi ve özel bütün yarışmalar ve yarışmacılar için gereken izinleri almak,

  8- Merkez Av Komisyonu toplantılarına katılmak  AVCILIK VE ATICILIKTA GÜVENLİK

  10 EMİR
  Dünyanın ciddi silah kulüpleri ve organizasyonları silah kullanılmasında dikkat edilecek hususları olmazsa-olmaz kuralı içerisinde "10 Emir" adı altında toplamışlardır Tüm dünya silah kullanıcıları ve avcıları arasında mitoloji olarak görülen bu emirleri aşağıda sıralıyoruz:

  1- Namlunuzu her zaman güvenli bir yere dönük tutun,
  2- Her silaha doluymuş muamelesi yapın,
  3- Avlanırken veya atışa hazır bulunduğunuz zamanlar dışında silahı boş tutun ve mekanizmaları açık duracak şekilde bulundurun,
  4- Namlu ve mekanizmaları her zaman temiz tutun ve kullandığınız silaha uygun mühimmat kullanın,
  5- Hedeften emin olmadan tetiği çekmeyin,
  6- Ateş etmek istemediğiniz hiç bir şeye silah doğrultmayın Silahla şaka yapmayın,
  7- Dolu bir silahla asla bir engel geçmeyin, ağaçlara tırmanmayın,
  8- Sert yüzeylere veya suya ateş etmeyin,
  9- Silahlarınızı ve mühimmatlarınızı ayrı ayrı yerlerde kilit altında bulundurun,
  10-Silah kullanmadan önce veya kullanırken alkolden ve her türlü uyuşturucudan uzak durun 2. 2
  murti05
  Özel Üye

  --->: Türkiye'de Avcılık

  Reklam  SİLAHÇA BİLİYORMUSUNUZ?


  ACTION : Genelde doldurup kapatan, ateşleme yapan, açıp boşaltan mekanizma grubuMekanizma
  ACTION : Yivsiz silahlarda ateşleme mekanizması grubu
  ANVIL : Ateşleme destek pimi Mesnet
  ASSEMBLY : Çalışan mekanizma tamamı veya bir grubu
  AUTOMATIC : Genelde kendinden hareketli mekanizma Silahta tek tetik çekişiyle, bırakana kadar ateşleme yapan sistem
  AUTOLOADING : Kendi kendine doldurma yapan
  ADVANCED PRIMING : Açık sürgülü, çarpma ateşlemeli düzende,çarpmadan çok az önce ateşleme yapma sistemi
  ASSULT GUN : Yüksek atış gücüyle karşı tarafı sindirmeyi amaçlayan saldırı silah sınıfı
  BLOWFORWARD : Öne namlu hareketiyle doldurma yapan sistem Geri tepmeli
  BAR : Çifte veya yivsiz silahlarda namlu altı gövde uzantısı
  BACKSTRAP : Gövde çerçevesi arka dış yüzü Arka bant
  BACKLASH : Geri boşluk
  BARREL : Namlu
  BARREL EXTENTION : Namlu geri uzantısı
  BOLT :Genelde sürgü İleri geri hareketle doldurma-boşaltma yapan eleman
  BOLT : Top dönü kilid (Cold)
  BORE SIZE TABLE : Yivsiz namlularda numara değerleri
  BLITZ ACTION :
  BOLT ACTION : Mekanizma kollu doldurma sistemi
  BREECH : Namlu dış gerisi
  BREECHBLOCK :Namlu arkasını kapatan eleman Kapak
  BREECHBOLT : Sürgü
  BREECH FACE : Namlu kapağı ön yüzü
  BB : (Bulleted Breech) Yalnızca kapsül eczasıyla ateşleme yapan küçük mermi
  BB SHOT : BB çatta saçma (şevrotin)
  BURR HAMMER : Yuvarlak arkalı horoz
  BULLPUP :Klasik dipçik boyundan tasarrufla yapılan kısa boylu saldırı tüfeği
  BOX LOCK :Çiftelerde gövde içi mekanizmalı ateşleme sistemi
  BITE :Çiftelerde namlu loplarındaki kilit kertikleri
  BOLT STOP lide stop Son atışta sürgüyü açık tutan eleman Sürgü tutucu
  BORE RESTRICTOR : Otomatik dolmalı hafif silahlarda kuru sıkı ateşlemede normal çalışmayı sağlayan çap daraltıcı eleman
  CAM :Mekanikte: manivala, eğik düzlem kombinasyonu, kama
  COOK OFF :Çevre ısısıyla oluşan istenmeyen ateşleme
  CHAMBER :Mermi yatağı Namlu birleşim konisi
  CRANE :Yana açılan toplu tabancalarda top taşıma kolu
  CREEP :Tetik sürümesi
  CYLINDER : Top
  COCKING : Kurma
  CYLINDER STOP : Top dönü kilidi (S&W)
  CYLINDER LATCH: Top dönü kilidi (Ruger)
  CYLINDER RELEASE BUTTON : Top serbest bırakma mandalı (Ruger)
  CENTERFIRE : Merkezden ateşlemeli mermi türü
  CONDITION ONE :Namluda mermi, horoz kurulu taşıma konumu
  CONDITION TWO : Namluda mermi, horoz inik taşıma durumu
  CONDITION THREE : Namlu boş, horoz inik taşıma konumu
  COUNTER RECESS : Mermi kovanı tabanı çıkıntısı, oturma yivi
  DERRINGER : Genelde iki ya da daha fazla namlulu küçük cep tabancası
  DEDENT : Susta
  DISCONNETTOR : Interceptor, seperator,tetik ve ateşleme darbe elemanı bağlantısını kesen elemanBağlantı kesici
  DOUBLE ACTION : Ateşleme darbe elemanını kuran ve serbest bırakan tetik mekanizması türü Çift hareketli
  DOUBLE SET TRIGGER : Ayarlanabilir ikili tetik sistemi
  DOUBLING : Tek tetik çekişi ile alınan istenmeyen iki atış Çiftleme
  DOG : Çiftelerde horoz kurma levyesi
  DOG : Çift hareket takılma dişi (Ruger)
  EJEKTOR : Kovan ya da dolu mermiyi silahtan dışarı atan eleman
  EXTRACTOR : Kovan ya da dolu mermiyi yataktan iten veya çeken eleman Tırnak
  FLOATING FIRING PIN : Boyu ancak aldığı darbeyle kovan kapsülüne vuracak şekilde yapılmış ateşleme iğnesi
  FLINT LOCK : Çakmaklı ateşleme düzeniFREED RAMP : Sürgülü sistemle doldurma yapan mekanizmalarda şarjör ve namlu birleşim yolu Besleme rampası
  FALLING BLOCK : Alçalan bloklu kapak takımı
  FOLLOWER : Şarjörde en alt mermiyi yay tazyiki üstünde taşıyan eleman Gerdel
  FRONT STRAP : Gövde çerçevesi ön dışıÖn bant
  FRICTION PIECE : Uzun geri tepmeli sistemde çalışan otomatik dolmalı tüfeklerde sürtünme ayarlayıcı yaylı çember
  FIELD STRIPPING : Sahra sökümü
  FRICTION RING : Sürtünme elemanına baskı yapan konik yüzük
  FORE-END : El kundağı
  FRAME ilah gövde çerçevesi gövde
  FLAT :Çiftelerde namlu ve gövde yatay temas yüzleri
  GRIP : Kabza
  GRIP SAFETY :Kabza emniyeti
  GAS DELAYED : Gaz yastıklamalı geciktirme sistemi
  GAS OPERATED : Gaz kaçırmalı kilit sistemi
  GAUGE : Yivsiz silahlarda namlu değer ölçüsü Numara
  HAMMER : Horoz
  HAMMERLESS : Horozsuz Kapalı horozlu ateşleme sistemi
  HANGFIRE :Bilinmeyen sebeple oluşan istenmeyen gecikmiş ateşleme
  HEAP SPACE : Kapak ön yüzü Kovan yatağı ile kovan tutma elemanı arası Açıklık
  HIDDEN HAMMER :Kapalı horoz
  HINGED RECEIVER : Menteşeli gövde
  HOOK : Çiftelerde menteşe pimi gövde ve el kundağı geçiş yuvaları
  HAND : Top dönü kolu (SW,Colt)
  HALF COCK : Yarım kurma
  INTERCEPTOR : Takla atan mermi giriş izi
  INTERCEPTING SAFETY : Yandan mekanizmalı av tüfeklerinde horoz ve takılma dişi arasındaki emniyet
  KNUCLE : Çifte gövdesi ön yuvarlak yüzü
  LOCK : Yivsiz silahlarda ateşleme mekanizması
  LOCK : Genelde kilit
  LOCKWORK : Mekanizma grubu
  LOCKED BREECH : Kilitli sürgülü sistemlerin genel adı
  LATCH : Mandal
  LATCH : Top serbest bırakma sürgüsü (Colt)
  LIMBWORK : Yana açılan toplu tabancalarda bu elemanlar grubu
  LONG RECOIL : Geri tepmeli kilitli sürgülü sistemde kilidin açılması için mermi boyundan daha uzun hareket isteyen sistem
  LUMP : Lop, çiftelerde namlu alt kilit ayakları
  MAGAZINE : Şarjör
  MAGAZINE LATCH : Şarjör mandalı
  MAGAZINE SAFTY : Şarjör emniyeti Silahta şarjör olmadan ateşlemeye izin vermeyen emniyet düzeni
  MAINSPRING : Ateşleme düzeni darbe elemanı Ana yay
  MUZZLE : Namlu ağzı
  PRESCUSSION LOCK : Kapsüllü ateşleme düzeni
  PINFIRE LOCK : İğnesi kovan üzerinde ateşleme sistemi
  PASSIVE FIRING PIN BLOCK : Tetik tam geriye çekilmeden ateşlemeye izin vermeyen emniyet sistemi
  PRIMARY EXTRCTION : Ejektörlü silahlarda boşaltma için gerekli ilk çıkartma hareketi
  PLUNGER : Yay ucu kılavuz elemanı Kılavuz
  PLUG : Tapa
  PAWL : Top dönü kolu (Ruger)
  RECEIVER : Gövde
  RECOIL : Geri tepme
  RECOIL SPRING : Geri tepme yayı, geri getirme yayı
  RATCHET : Top dönü çarkı ( Colt)
  RECOIL OPERATED : Kilitli sürgülü düzende kilit açma işlemi için geri tepme hareketinden faydalanan sistem Geri tepmeli
  RESTARTED ACTION : Kilitsiz gecktirmeli sistem
  RIM : Kovan taban çevre çıkıntısı Çerçeve
  RIFLE CLAW EXTRACTOR : Yivli bolt-action tırnak sistemi
  RIMFIRE : Çevreden ateşlemeli
  ROLLING BLOCK : Döner bloklu kapak takımı
  RECOIL PLATE : Kapakta geri tepmeyi karşılayan eleman
  SAFETY : Emniyet
  SAFETY LATCH : Emniyet mandalı
  SEAR : Takılma dişi
  SEAR BAR : tetik ve takılma dişi bağlantısını sağlayan eleman Tetik kolu
  SLIDE : Sürgü
  SLIDE ACTION : Pompa hareketli doldurma sistemi
  SLIDE STOP : Sürgüyü son atışta açıkta tutan eleman Sürgü tutma kolu Sürgü tutucu
  STRIKTER : Gücünü kendi yayından alan ateşleme iğnesi
  SIMPLE BLOWBACK : Kilitsiz sürgülü otomatik doldurma sistemi
  SHOT SIZE TABLE : Saçma boyutları tablosu
  SHORT RECOIL : Kilitli sürgülü otomatik doldurma sisteminde açma hareketi için oldukça kısa geri tepme enerjisini gerektiren sistem Kısa geri tepmeli kilitli sürgü
  SINGLE ACTION : Ateşleme darbe elemanını sadece serbest bırakan tetik sistemi Tek atışlı tüfekler
  SAFETY BAR : Horozla ateşleme iğnesi arasındaki bağlantıya tetiğin en geri hareketinde cevap veren emniyet kolu
  SELECTOR: Seçici
  SAFE ACTION : Otomatik dolmalı tabancalarda darbe elemanını tetik veya sürgü hareketiyle kısmen kuran sonradan yalnızca tetiğin ve darbe elemanının daha geri hareketiyle serbest bırakan emniyetli tek hareketli tetik sistemi
  SIDELOCK : Çiftelerde yandan mekanizmalı ateşleme düzeni Elemanların dış kapağa dizili olduğu ateşleme sistemi
  CHOKE : Şok
  SPRING AIR : Havalı silahlarda yaylı pistonlu sevk elemanı
  TRIBLE ACTION : Toplu tabancalarda horozu kuran, düşüren, ateşleme iğnesi hizasından yukarı iten tetik sistemi
  TOP BREAK : Kırma toplu tabanca, tüfek
  TOP STRAP : Gövde çerçevesi üst dışı Üst bant
  THUMBLER : Yivsiz silahlarda horoz
  TRIGGER GUARD : Tetik korkuluğu
  TAKE DOWN : Sökme Çift kırmalı ayrılabilen silahlar
  TOGGLE LOCK : Mafsallı kilit sistemi
  THUMP RELEASE : Başparmakla serbest bırakılan horoz sistemi

  WHEEL LOCK : Çarklı ateşleme düzeni


  Av Tüfek'lerinin tarihçesi

  16'ncı yüzyılın başlarına kadar en ucuz ve en yaygın av silahı olan ok ve yay 16'yy başlarından itibaren yenibir silah avlaklarda yerin almaya başladı 13'üncü yüzyıldan beri askeri amaçlı kullanılan ateşli silhlar, ilk ateşleme sisteminin bulunması ile, avlanmak amacı ile kullanılmaya başlanmıştır

  Yeni avlanma biçimleri zaman içinde farklı avlanma gelenekleri olan bölgelere de ulaştı17'nci yy'ın sonlarına doğru kuş avcılığı orta avrupada yaygınlaşmaya başladı
  19'ncu yüzyıla kadar av silahları, ateşli silah teknolojisinin gelişiminde egemen rolü oynadı Av silahları gelişirken ortayaçıkan prototipler, askeri silahların oluşması için yapılacak harcamaları en az düzeye indirdi Her türlü yenilik, av silahlarında başlıyordu

  Arkadan doldurulan av silahları, 1840'larda yaygınlaşmaya başlamış ve 1860'larda yaygın bir şekilde kullanılır hale gelmişti Yüzyılın sonlarına doğru, ateşleme iğnelerini silahın iç kısmında barındıran silahlar yaygın bir şekilde kullanılır oldu Ençok kullanılan avtüfeği modeli 1875'te ingiliz Anson ile Deeley tarafından icat edildi Silahın gücünü artırmak ve saçmalarıın dağılmasını önlemek için namlunun ağzına yakın bölümü darlaştırılarak choke uygulandı

  Yivsiz av tüfeğinin mucidi olan ingilizler bu alanda birçok icat ve gelişmede büyük rol oynadılar Bilindiği gibi o günlerin Büyük Britanya'sı dünyanın birçok yerinde geniş toprakları olan sömürgelere sahip bir imparatorluktu  Av Tüfek'lerinin parçaları

  1 Mafsal pimi
  2 Mafsal pimi kapağı
  3 Horoz pimi kapağı
  4 Tespit vidası
  5 Kilit levhası
  6 Mandal dayanağı
  7 Üst mandal
  8 Üst mandal yayı
  9 Üst mandal yayı pimi
  10 Üst mandal vidası yayı
  11 Emniyet vidası
  12 Emniyet sürgüsü
  13 Emniyet yayı
  14 Kurma yayı
  15 Tetik ayar yayı
  16 Tetik ayağı
  17 Kurma manivelası
  18 Horoz
  19 Emniyet sürgüsü pimi
  20 Tetik ayağı yayı tespit vidası
  21 Emniyet sürgüsü pimi
  22 Kubuz kapağı ön vidası
  23 Kubuz kapağı vidası
  24 Sol tetik
  25 Sağ tetik
  26 Tetik pimi
  27 Kubuz Kapağı arka vidası
  28 Kubuz merkez vidası
  29 El kundağı kilit yayı muhafaza borusu
  30 El kundağı kilit tutucusu
  31 El kundağı kilit yayı
  32 Tırnak itici
  33 El kundağı kilit çubuğu
  34 El kundağı kilit çubuğu tespit vidası
  35 El kundağı tespit vidası
  36 Tırnak çubuğu pimi
  37 Kurma manivelası pimi
  38 Tetik ayağı pimi
  39 Kilit levhası tespit vidası
  40 El kundağı aaaalik ucu
  41 El kundağı aaaalik ucu tespit vidası
  42 Tetik törpüsü tespit vidası
  43 Kundak tavan levhası tespit vidaları
  44 Kundak taban levhası
  45 Arma
  46 Arpacık
  47 Tırnak
  48 Tırnak tespit vidası
  49 Otomatik emniyet dayanağı
  50 Kubuz kapağı
  51 Kundak
  52 Mafsal pimi tespit vidası
  53 El kundağı aaaalik kısmı
  54 El kundağı ahşap kısmı
  55 El kundağı tespit vidası
  56 Komple çift namlu
  57 Kubuz 3. 3
  sagocu_kız
  Bayan Üye
  10 emir var, uyulduğu sürece sorun çıkmaz herhalde...+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi