Cenap şahabettin tiryaki sözleri

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Atasözleri Bölümünden Cenap şahabettin tiryaki sözleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Cenap şahabettin tiryaki sözleri

  Reklam  Cenap şahabettin tiryaki sözleri

  Forum Alev
  cenap şahabettin tiryaki sözleri

  “Güzelfikir ihtiyarlamaz.”
  İhtiyarlamadığı için, ölmez de. Örneğin bir Mevlâna, bir Yu-nus dünya durdukça insanlar tarafından hatırlanmayacaklar mı?


  “Boş mide haykırır, derler. Biz de ilâve edelim: Dolu ağızların sesi çıkmaz.”
  İnsanlığa karşı yapılan haksızlıklara ses çıkarmayanlar, bu haksızlık nedeniyle cebini ve midesini dolduranlardır.
  “Derin yoksulluk gibi, büyük zenginlik de güzel hislerin gelişme*
  ne engeldir.”
  Yoksul, çaresiz ve imkânsız olduğu; zengin ise karnı tok, sırlı pek olduğu için gerek duymadığından, her ikisi de, iyi ve güzel duygular ortaya koyamazlar.


  “Fenalığımızı kendimiz suistimâl ederiz; iyiliğimizi başkaları suistimâl ederler.”
  Kötü yanlarımızı kendimiz; iyi yanlarımızı da başkaları, S kendi çıkarları için kullanırlar.


  “Talih bile deve gibidir; önüne bir eşek düşmedikçe istediğiniz tarafa yürümez.”

  İnsanın şansının kendisine yardımcı olması için insanın kendisinin de biraz çaba göstermesi gerekmektedir.

  “Yüksekfikirlere hizmetkar olmayan, hakkı ile âmir olamaz.” Başkalarını yönetenler, iyi ve doğru fikirlerin sahibi ve uygu-layıcısı değillerse, yanlış yönetirler.

  “Ancak cücelerdir ki küçüldüklerini hissetmezler.”
  Onurlu ve gururlu insanlar, küçük düşmemek ve küçülmemek için, her adımlarını dikkatli atmalıdırlar.


  “İyi giyin ama dikkat et kİ kostümün senden üstün olmasın.” Her insanın kendi yaşam koşullarına uygun bir giyim tarzı olmalıdır.

  “Fikren emir olamazsan esir olursun. İkisinin ortası yoktur.”
  İnsan, kendi hayatına yön verecek fikirleri üretemezse, haliy-le, başkasının ürettiği fikirlerle yaşamını sürdürmek zorunda kalacaktır. Bu toplumlar, milletler ve devletler için de geçerlidir.
  “Fırtınagecelerinde nakış işlenmez.”
  Olağanüstü dönemlerde, bir şeyin hakkı ile yapılıp yapılma-dığı aranmaz. Örneğin, deprem olmuş, ekmekler iyi kızarmamış, kimse neden bu ekmek böyle olmuş diyemez. Ancak, ortalık süt liman ve her şey yerli yerinde ise, o zaman yapılan her işin hakkı ve kuralı ile yapılmasını istemek herkesin hakkıdır.


  “Sürüden ayrılanı sürü sevmez”
  Kendi içlerinden birisinin, kendilerinden daha üstün bir yere gitmesi çoğunlukla kıskançlığa sebep olur.


  “İstibdad her tembel milletin kürek cezasıdır.”
  Çalışkanlığın olduğu yerde, üretim artar. Üretim arttıkça, üretimin gelişmesinin önündeki engeller, bizzat üretimde yer alan güçler tarafından mücadele edilerek kaldırılır. Haliyle, bu halkın kendi kendini yönettiği cumhuriyet ve demokrasi idaresi ile neti-celenir. Aksi mi? Dünyaya bakın ve görün.


  “Avam en az anladığına, en ziyade kuvvetle inanır.” Halk, ne kadar bilinçsiz olursa, o kadar kör inanç sahibi olur. Bu da toplumların, sürü gibi yanlış fikirlerin peşinde gitmesine yol açar. Ancak, bilinç düzeyi arttıkça, insanlar inandıklarının ve savunduklarının iç yüzünü daha İyi görürler.

  “Teb’asımn tepesine her hükümet kılıç asar: İyi hükümetler onlar-dır ki astıkları kılıcı hissettirmezler.”
  Hiçbir hükümet ya da devlet, halkını başı boş bırakmaz. An-cak, kendine güvenen ve akılılı yönetimler, bunu fazla hissettir-mezler.


  “Hüküm, hükümdarın da olsa hak teb’anındtr, çünkü hükümdar her hakkını teb’anın kuvvetinden alır.” Halkın vicdanı ile hak ve isteğine bağlı olan yöneticiler, ko-lay kolay yıkılmazlar.

  “Yoksulluk rüzgârı her tozdan evvel fazileti süpürür.”
  Yoksulluğun olduğu yerde; namus, şeref, onur, erdem fazla barınamaz. Yokluk, mertliği bozar.
  “Hakikati güneşe benzetirler; doğrudur. Gözlerimizi yaralar korku-su ile çoğuna bakamayız.
  Gerçeğin yüzüne ancak, sonucuna katlanabilenler, bakabilir-ler.


  “Elinden geleni yapmadığın müddetçe umduğunu bulamadığın-dan şikayette haksızsın.” Her ne iş olursa olsun, insan elinden geleni yapacak; sonra neticesini bekleyecektir.

  “Ehliyetin kuvvetli bacaktan vardır, emin adımlarla yürür. Fakat ancak dahiliktir ki kanatlıdır ve uçabilir.”
  Ancak, yetenekli ve dahi olanlar zirveyi yakalayabilirler.
  ■ ■
  “Köhne fikirler, paslanmış çivilere benzer: Söküp atmak çok güç-tür. ”
  İnsanlara yeni fikirleri benimsetmek çok zordur. Peygamber-lerin ilk dönemlerdeki yaşadıklarına bakmak, yeterli örnektir.
  “Hürriyeti suistimal eden ona layık olmadığını itiraf ediyor de-mektir. ”
  Başkasının Özgürlüğünün başladığı yerde, bir diğerinin öz-gürlüğü biter. Bunu uygulamayan, kendisine uygulanmasını da beklememelidir.


  “Hakikat güneşini örten bulutların en kesifi menfaattir.”
  Şahsi çıkarlar, gerçeklerin görülmesinin Önünde öyle bir bu-lut kümesi oluşturur kî, gerçek bir türlü görülmez.
  ■ ■
  “Hakkı kuvvetlendiremeyenlerdır ki kuvvete hak derler.” Bugün, Irak’taki İşgalci ABD’ye, “Haklı” diyenler yok mu?


  “Meşe gölgesinde filizlenen yosunlardan çoğu kendilerini meşe fi-danı sanırlar.”
  Kendileri küçük olmalarına rağmen, bir büyüğün sayesinde ayakta duranlar, zamanla kendilerinin de büyük olduğunu zan-nedebilirler.


  “İnşallah eken, maşallah biçer ”
  Lafla iş olmaz. Gayret göstermek gerekir.
  “Kalp söze başlayınca akıl sağır olur.”
  Duygularımızla hareket ettiğimiz vakit, aklımızı geri plana iteriz.
 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: cenap şahabettin tiryaki sözleri

  Reklam  yüksek lisans mezuniyet konuşması+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi