Bordo Bereliler

+ Yorum Gönder
Erkeklere Özel ve Asker Ocağı Bölümünden Bordo Bereliler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  RüzgarGülü
  Bayan Üye
  Reklam

  Bordo Bereliler

  Reklam  Bordo Bereliler

  Forum Alev
  Bordo Bereliler

  ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI

  Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Web Sitesi www.tsk.tr de Özel Kuvvetler'e ayrıntılı bir sayfa ayrılmış.Sayfada Özel Kuvvetler'den "AKINCILAR" olarak sözedilmesi ilginç.


  1.ÖZEL KUVVETLERİN TARİHÇESİ

  "Özel Kuvvetler Terimi", Ondokuzuncu Yüzyılda askeri terminolojiye girmiştir. Günümüze dek yapılan savaşlarda yaşamsal roller üstlenen Özel Kuvvetlerin tarihi çok yeni olmasına rağmen; uygulanan tektik ve görevler açısından tarihin derinliklerine, özellikle Hun Türklerinin ve diğer Türk boylarının ustalıkla kullandıkları "AKINCILAR" 'a kadar uzanmaktadır. Tarih boyunca Türk ordusu, kendisinden daha güçlü birliklere karşı her zaman büyük mücadeleler vermiş ve bugünkü anlamda özel harekat tekniklerini uygulayan kuvvetleri kullanmıştır.

  Osmanlı döneminde ordunun en önünde yer alarak düşman hatları gerilerinde bir fırtına gibi esen "AKINCILAR", bir anlamda ilk Özel Kuvvetleri oluşturmuşlardır. Kurtuluş Savaşında milli ordunun ihtiyaç duyduğu personel, silah, cephane, araç ve gereçlerin Anadolu'ya sevkıyatı ile vatanın dört bir yanında işgalci kuvvetlere karşı Milli Mücadelenin yürütülmesine ön ayak olan ve cephe gerilerinde işgal ordularına darbeler vuran çeteler ile Teşkilat-ı Mahsusa, bugünkü Özel Kuvvetlerin görevlerini, dönemlerinde yerine getiren teşkilatlar olmuştur. Cumhuriyet döneminde de en ciddi sınavını, Kıbrıs Türklerinin özgürlüğüne kavuşmasında Türk Mukavemet Teşkilatı içinde yer alarak vermiştir.

  Bugünkü özel Kuvvetler Komutanlığının çekirdeği; 2 nci Dünya Savaşını müteakip, Sovyetler Birliğinin Türkiye için büyük bir tehdit oluşturması üzerine, Silahlı Kuvvetlerin harekatını, düşman gerisinde icra edilecek faaliyetlerle kolaylaştırmak maksadıyla; 1952 yılında, zamanın Yüksek Savunma Kurulunun karan ile Milli Avcı Birlikleri şubesi olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren, gelişimini modem çağın gereklerine uygun olarak sürdürmüş ve TSK.nin reorganizasyonu kapsamında 1992 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı adını almıştır. Özel Kuvvetler Komutanlığı Özel Birlikler, Okul ve Destek Birlikleri şeklinde teşkilatlanmıştır. Özel Birliklerin temeli her biri kendi konularında uzman timlerden oluşmuştur
  .

  2.VAZİFELERİ

  Özel Kuvvetler Komutanlığı; Özel Harekat ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, ileri teknoloji ürünü cihazlar ve silah sistemleri ile teçhiz edilmiş, üstün eğitim ve esnek bir komuta sistemine sahip çok maksatlı bir kuvvettir. Özel Kuvvetler Komutanlığı; mevcut kuruluş ve yapısıyla her türlü hava ve arazi şartlarında; yurtiçi ve yurtdışında düşman derinliklerinde özel harekat, Muharebe Arama/Kurtarma ve İç Güvenlik Harekatı planlama ve icra etme imkan kabiliyetine sahiptir.

  Bununla beraber, dünya üzerinde çeşitli bölgelerde sıklıkla karşılaşılan savaş dışı harekatlar dikkate alınarak, Barışı Destekleme, İnsani Yardım ve Tahliye, dost ve müttefik ülke Özel Kuvvetlerinin kurulması ve gelişimine katkı sağlamak gibi görevleri de yerine getirebilecek imkan ve kabiliyete de kavuşturulmuştur.

  Marmara bölgesinde 17 Ağustos 1999 ve Bolu-Düzce Bölgesinde 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen deprem felaketleri sonrası, benzeri doğal afetlerde afet bölgesinde A/K faaliyetleri icra etmek maksadıyla, dünya standartlarına sahip TSK. Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) Birliği Mayıs 2000 tarihinde Öz.Kuv.K.lığı bünyesinde teşkil edilmiştir. Bu birlik üç saat içinde yurtiçi ve yurtdışında her türlü doğal afete müdahale edebilecek yeteneğe kavuşturulmuştur
  .

  3.ÖZEL KUVVETLERİN ÖZELLİKLERİ

  Özel Kuvvetlere personel gönüllülük esasına göre Kıtalardan ve sınıf okullarından alınır.

  Kamuoyunda "BORDO BERELİLER'' olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı üstün bedeni ve fikri yeteneğe sahip personelden oluşmaktadır.

  Özel Kuvvetler personelinin eğitimlerinde; Öz.Kuv,K.lığının vazifelerini yerine getirmesini sağlamak maksadıyla, fikri eğitim yanında, yoğun ve yorucu eğitimlerle personelin fiziki ve ruhsal dayanıklılığı artırılmakta ve hareketlerin alışkanlık haline getirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle her personel Komando, Paraşüt, Hayat-ı idame, Su Üstü ve Su Altı ve Lisan gibi 3,5 yıl süren yurtiçi ve yurtdışı kurslardan geçirilmektedir.

  Özel Kuvvetler personeli, sıcak çatışma yanında, asimetrik tehditlere karşı eğitimi, yabancı dil konusundaki yeterliliği, harekat bölgesinin kültürüne yakınlığı, yeni durumlara süratle adaptasyonu, politik ve ekonomik konulara yakınlığı ve gündemi yakinen takip etmesi özellikleriyle de iyi bir diplomat özelliklerine sahiptir.

  Özel Kuvvetler personeli, kazanılmış yeteneklerinin muhafazası ve kendisine her an verilecek vazifelerin yerine getirebilmesi maksadıyla, idame eğitimleri yanında, her türlü silahlar ile atış ve müşterek tatbikatlar icra etmektedir.

  Özel Kuv.K.lığı; eğitimlerini, alacağı göreve uygun olarak Türkiye'deki uygun bölge ve tabiat şartlarında yapmaktadır. Ayrıca Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile de müşterek eğitim ve tatbikatlar icra etmektedir.

  Her yıl NATO Tatbikatlarına kararlaştırılan oranda katılmaktadır. Ayrıca dost ve müttefik ülke Özel Kuvvetleri ile yapılan mutabakata göre Türkiye' de veya kendi ülkelerinde müşterek eğitim yapmaktadır.

  Özel Kuvvetler Komutanlığının her bir personeli Silahlı Kuvvetlerimizin bütün mensupları gibi yüreği Vatan, Millet ve Atatürk sevgisi ile dolu olup, görevini emir komuta zinciri içerisinde büyük bir özveri ile yerine getirme azim ve kararındadır.
  Bordo Bereliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değişik sınıf ve rütbelerdeki subay ve astsubaylarından oluşan, iç ve dış tehditlerin bertaraf edilmesine karşı her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapabilecek nitelikte üst düzey eğitime tabi tutularak yetiştirilmiş özel askerlere verilen isimdir.

  Bordo Bereliler aynı zamanda devlet büyüklerinin yakın koruma görevini de yerine getirirler. Dünyanın en iyi askeri özel timleri sıralamasında 1. sırada yer alır. (Kimi verilere göre 2004 yılında Almanya'da düzenlenen Özel Kuvvetler yarışmasındaki birincilik performansıyla ilk sıradadır). Ününü Abdullah Öcalan'ın yakalanma görevinde duyurmuştur. Bordo Berelilere üye olan askerlerin adları soy adları
  MİT tarafından korunur.


  Eğitimleri
  Yurtiçi, yurtdışı ve ihtisas eğitimi olmak üzere 3 ayrı dalda 47 ayrı ders eğitimi gören "bordo bereliler", 3.5 yılda yetişmektedir.Yurtiçinde 72 hafta süreli temel nitelikli kurslar gören elit askerlere, bu eğitimden sonra yurtiçi ve yurtdışında ihtisas eğitimi verilmekte, ihtisas süreleri 10 ila 52 hafta arasında değişmektedir. Yaklaşık 3 - 3.5 yıl sonunda aday, gerçek bir "bordo bereli" olmak suretiyle özel timlerde görev alacak duruma gelmektedirler.

  Yurtiçinde; savaş beden eğitimi, özel harekat, yakın muharebe, teşhis-tanıma, uzak mesafeli keşif ve devriye, sızma, yaşamı sürdürme - sorgulama sorguya mukabele, kaçma - kurtulma, hedef tarifi - ateş tanzimi - hasar tespiti, özel operasyon, psikolojik harekat, halka yardım, paraşüt, komando, gayri nizami savaş, koruma, kış muharebesi, kurbağa adam, serbest paraşüt eğitimi.

  İhtisas kurslarında; atlatıcı ve yer ekip komutanlığı, tahrip teknikleri, mayın ve bubi tuzakları, ilk ve acil yardım, cerrahi teknisyen, hayatta kalma-kurtulma, cephane imha, hafif silah uzmanlığı, ağır silah uzmanlığı, istihbarat uzmanlığı, harekat uzmanlığı, muharebe kursları, psikolojik harekat kursları.

  Yurtdışında; özel kuvvetlerde uzmanlık, ranger, hava indirme, sivil işler, halkla ilişkiler, devriye, yaşamı sürdürme, psikolojik harekat kursları.

  Terörist Abdullah Öcalan'ın Kenya'dan alınmasını sağlayan birliktir


  bordo-bereliler.jpg
 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: Bordo Bereliler

  Reklam  Ya brakın allah aşkına siz bordo berelisiniz diye övünüyorsunuz hani dağlarda nerelerdesiniz özel harekatçılar size on çeker siziki hep görüntü hep laf cambazlığı yıllardır doğuda bir sürü şehit veriyoruz siz nerdesiniz hep yiyip içip yatıyorsunuz yalanmı 3. 3
  Ziyaretçi
  ayrıca Kobradan paraşütsüz atlıyorlar, Beş dakikada Suriye'yi on dakikada İran'ı yarım saatte İsraili düşürüyor bunlar, silah kullanmadan bir mermi bile harcamadan yapıyorlar tüm bunları, Rambo'nun bıçağından keskin dişleri var bunların. Her terör saldırısından sonra Kandil'den girip avaşinden, basyandan mola veriyorlar kuzu keser gibi adam kesiyorlar, Apo'yu asıyorlar Bdp'li vekilleri lime lime doğruyorlar..
  Onlara herşey kolayda bir tek Abd'ye çıtlarını çıkartamıyorlar..
  yahu arkadaş yılarca bu hikayelerle genç ergenlere gaz verdiler yok bir tane bordo bereli bilmem kaç abd askerini öldürürmüş yok teröristin mağarasında bordo berelilere övgü içeren mesajlar yazılıymış..... aklı başında insanlarsınız hiçbir düşman kendisine düşman olarak gördüğü bir güce mağarasında övgü yazısı yazmaz bu arada bir bordo berelinin kaç abd askerine bedel olduğunu başlarına çuval geçirilip kovalandığında gördük... ben nerdeyse 40 yaşında adamım biz bunları yutmuyoruz ama lütfen bu çocukları bu şekilde kandırmayın yalancı gaz vermeyin neysek oyuz uçarız laçarız demekle uçulmaz kaçılmaz...Elin yabancısı bırak silahı sadece parasıyla seni döver bırak bordosunu mavisini yeşilini...


  her yerde bunlarla ilgili yalan yanlış gaz verme hikayeleri var ergenler bi coşuyorki görmeyin :)) yok teröristler kendi duvarlarına bunları öven tabletler asıyorlarmış yok bunların bir tanesi 50 tane abd askerini öldürürmüş...+ Yorum Gönder
bordo bereliler,  özel kuvvetler mak,  türk bordo bereliler,  özel harekat bordo bereliler,  m.a.k özel kuvvetler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi