Bilgi Benzin Nedir - Benzin Nasıl Oluşur (Petrol Ürünleri Benzin)

+ Yorum Gönder
Kültür-Sanat ve Ansiklopedi Bölümünden Bilgi Benzin Nedir - Benzin Nasıl Oluşur (Petrol Ürünleri Benzin) ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  DOLUNAY
  Özel Üye
  Reklam

  Bilgi Benzin Nedir - Benzin Nasıl Oluşur (Petrol Ürünleri Benzin)

  Reklam  Bilgi Benzin Nedir - Benzin Nasıl Oluşur (Petrol Ürünleri Benzin)

  Forum Alev
  Benzin Nedir - Benzin Nasıl Oluşur (Petrol Ürünleri Benzin)

  * 150 °C’a kadar ham benzin,
  * 150-250 °C’a kadar kerosin, jet yakıtı,
  * 250-350 °C’a kadar dizel yakıtı,
  * 350 °C’dan sonra da ağır yağlar elde edilir.

  Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120’den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4’den 12’ye kadar karbon ihtiva ederler.


  Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius’un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.


  Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metod ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu proseslerin ticari önemi olma ihtimali vardır.


  Organik bileşenlerin parçalanması, katalitik veya ısı ile bozunmasıyla elde edilen benzin, bugünün motorlarının çoğu için gerekli olan yüksek performansı sağlar. Benzin en fazla içten yanmalı motorlarda ve bir dereceye kadar da özel sobalarda yakıt olarak, organik kimyada ise çözücü olarak kullanılır. Yağ endüstrisinin ilk zamanlarında büyük ölçüde atılan benzin, otomobil sanayiinin gelişmesiyle büyük önem kazanmıştır. Motor benzininin kaynama noktası 32,2 °C ile 210 °C arasındadır. Motor yakıtı olarak fonksiyonlarını tam yapabilmesi için, ticari benzin, şu özelliklere sahip olarak üretilmelidir:


  1. Değişik yük altında ve hızda durmadan yanabilmeli;
  2. Motorun kolay çalışması için soğuk havalarda yeterli olarak buharlaşmalı;
  3. Sıcak havalarda aşırı derecede buharlaşarak tıkanmalara sebep olmamalı;
  4. Motorda kurum teşkiline yol açan kaynama noktası yüksek olan bileşikleri bertaraf etmeli;
  5. Depo içinde oksitlenmeye yol açmamalı;
  6. Buji tıkanmasını ve karbüratör buzlanmasını minimuma indirmelidir.


  Benzinin motorlarda hava ile olan hassas karışımı, iklim ve mevsime göre düzenlenir. Benzinin kalitesini belirten en önemli faktör, oktan sayısıdır. Oktan sayısı benzinin yanma esnasında vurmaya karşı direnç kabiliyetinin bir ölçüsüdür. Şayet oktan sayısı çok küçük ise motor vurur ve zarara uğrar. Oktan sayısı çok yüksek ise fazla kaliteli olması istenmediğinden gereksiz yere para ödenmiş olur. Otomobil motorları çeşitli oktanlara ihtiyaç gösterdiğinden piyasaya çok sayıda oktan sayıları farklı olan benzin sürülmektedir. Çeşitli türlerdeki benzinlerin verdikleri enerjiler arasında küçük farklar vardır. Şayet otomobil vurmadan çalışıyorsa, farklı benzinlerle aldığı mesafeler aynıdır.


  Kaynak:Rehber Ansiklopedisi 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap:kömür nasıl oluşur

  Reklam  Çoğunlukla siyah renkli, bazıları ise kahverengi, katmanlaşmış bir tortul kayaç olan kömür, aslında karbonun katışkılı bir biçimidir. Milyonlarca yıl önce yetişen büyük ve sık ormanların, başka tortul çökellerin altına gömülmesi sonucunda oluş-muştur.

  Sanayileşmiş ülkelerde kömüre duyulan gereksinim oldukça büyüktür, çünkü kömür bugün hâlâ başlıca ısı ve enerji kaynağıdır. Kokkömürü ve havagazının yanı sıra, sanayi-de kullanılan pek çok kimyasal madde kö-mürden üretilir. Dünya kömür rezervlerinin büyük bölümü kuzey yarıkürededir; nitekim, önde gelen kömür üreticisi ülkeler SSCB, ABD, Çin, Polonya, İngiltere, Alman De-mokratik Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti ve Hindistan'dır. Kömür güney yarıkürede daha az bulunmakla birlikte, Gü-ney Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki yataklardan oldukça büyük miktarlarda kö-mür çıkarılmaktadır. Kuzey Kutup Bölgesinde de kömür bulunmuştur; kâşif Robert Falcon Scott ise Antarktika'da kömür yatak-ları keşfetmiştir. Ekvator yakınlarında ise kömüre çok az rastlanır. Dünyanın çeşitli yerlerinde kömür aramaları sürdürülmektedir ve son zamanlarda bazı yeni zengin kömür yatakları bulunmuştur. Dünya toplam kömür üretimi, yılda yaklaşık 3 milyar tondur. Bugün yeraltında ne kadar kömür kaldığını söylemek pek kolay değildir, ama gene de birkaç yüzyıl kadar yetecek yatakların bulun-duğu tahmin edilmektedir.+ Yorum Gönder
benzin nasıl oluşur,  benzin neyden oluşur,  benzine nasıl oluşur kısa,  benzinnedenolusur
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi