Bayanlar için güzel volanlı mavi bolero yapımı açıklamalı

+ Yorum Gönder
Örgü Dantel ve Anlatımlı ve Resimli Örgü Tarifi Bölümünden Bayanlar için güzel volanlı mavi bolero yapımı açıklamalı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  RüzgarGülü
  Bayan Üye
  Reklam

  Bayanlar için güzel volanlı mavi bolero yapımı açıklamalı

  Reklam  Bayanlar için güzel volanlı mavi bolero yapımı açıklamalı

  Forum Alev
  Bayanlar için güzel volanlı mavi bolero yapımı açıklamalı

  volanl-bolero.jpg

  Uygulama
  malzemeler:
  ANCHOR “Hera” El Örgü ipliği
  Renk no: 782 mavi
  5 numara örgü şişi
  5 numara yuvarlak örgü şişi
  Kullanılan örgüler:
  Düz örgü, haraşo örgü
  Beden: 36-38. (Büyük beden ölçüleri parantez içindedir.)
  İki kat Hera El Örgü ipliği ile arkadan başlanarak bütün örülecek. 5 numa-ra örgü şişine 48 (50) ilmek atın. 1. sıradan itibaren verilen motif şeması-nı takip ederek örgüye devam edin. Aynı zamanda sağ ve sol ön için ör-günün iki kenarından her 2. sırada 19 (21) kere 1 ilmek arttırarak örgüye devam edin. Örgü boyu baştan itiba-ren 20 cm. – 46 sıra uzunluğa ulaştı-ğı zaman şişte toplam 86 (92) ilmek olacaktır. Koltuk kesimi (sağ ön) için sıra başındaki 19 (21) ilmeği örgü şi-şinde bırakın. Kalan ilmekleri arka ve sol ön için beklemeye alın. Örgü şi-şindeki 19(21) ilmek üzerinden sağ ön için örgüye devam edin. Aynı za-manda koltuk için her 2. sırada kol-tuk kenarından 1 kere 3 ve 1 kere 1 ilmek keserek örgüye devam edin. Örgü boyu koltuk kesiminden itiba-ren 3 cm. – 8 sıra olduğu zaman sağ ön “V” yaka için ön ortasından her 7. (5.) sırada 6 (8) kere 1 ilmek keserek örgüye devam edin. Örgü boyu kol-tuk kesiminden itibaren 21 cm. – 48 sıra olduğunda omuz için koltuk ke-narından 4 ilmek kesin. 2 sıra örerek kalan 5 ilmeği de kesin. Sol ön için beklemede olan ilmeklerden sol ke-nardaki 19 (21) ilmeği 5 numara örgü şişine geçirin. Sağ önde uygulanan işlemleri ters uygulayarak sol önü de örün. Örgü ortasında arka için bekle-mede kalan 48 (50) ilmeği 5 numara örgü şişine geçirin. 1. sıradan itiba-ren koltuk için iki kenardan her 2. sı-rada 1 koltuk kesiminden itibaren 20 cm. -46 sıra olduğunda arka yaka için ör-gü ortasından 18(20) ilmeği bir kere-de kesin. Sağ tarafı beklemeye alın. Sol taraf arka yaka için sonraki 2. sı-rada 1 kere 3 ilmek kesin. Bu arada örgü boyu koltuk kesiminden itiba-ren 21 cm. – 48 sıra olduğu zaman omuz için sol koltuk kenarından 1 kere 4 ilmek kesin. 2 sıra örerek ka-lan 5 ilmeği de kesin. Aynı işlemleri ters uygulayarak beklemede olan sağ tarafı da örün. Kol: ikisi de aynı şekilde örülecek. 5 numara örgü şişine 28 ilmek atın. 1. sıradan itibaren verilen motif şe-masını takip ederek örgüye devam edin. Aynı zamanda kol şeklini vere-bilmek için iki kenardan her 11 sıra-da 8 kere 1 ilmek arttırarak örgüye devam edin. Örgü boyu baştan itiba-ren 41 cm. – 94 sıra uzunluğa ulaştı-ğı zaman koldan her 2 sırada 19 kere 1 ilmek ke-serek örgüye devam edin. Örgü bo-yu kol yuvarlağından itibaren 17 cm. – 38 sıra olduğunda kalan 6 ilmeği bir kerede kesin.
  Bitirme: Örgü parçalarını ölçüleriyle sabitleyip nemli bezle örterek kuru-maya bırakın. Omuzları birleştirin. Kenar bantı için etek ucundan başla-yarak, eşit aralıklarla arkada 54 (56) ilmek, sağ ön orta kenarından 80 il-mek, arka yakada 34 (36) ilmek, ve sol önden 80 yeni ilmek alın. 5 nu-mara yuvarlak örgü şişine geçirin. Toplam 248 (252) ilmek üzerinden yuvarlak sıralar halinde 12 sıra haro-şa örgü örün. Aynı zamanda haroşa örgünün her 3. sırasında eşit aralık-larla 3 kere 24 ilmek arttırarak örün. 12 sıra sonunda şişte toplam 320 (324) ilmek olacaktır. 13. sırayı her il-mekten 1 yeni ilmek arttırarak örün. Sıra sonunda 640 (648) ilmek ola-caktır. 640 (648) ilmek üzerinden 5 sıra haroşa örgü örerek bütün ilmek-leri bir kerede kesin. Kol alt dikişleri-ni birleştirin. Kolları yerlerine takın. Kol bantları için sol kol ağzından eşit aralıklarla 40 yeni ilmek alın, yuvarlak örgü şişine geçirin. Yuvarlak sıralar halinde 8 sıra haroşa örgü örün. Ay-nı zamanda haroşa örgünün her 3. sırasında eşit aralıklarla 2 kere 10 il-mek arttırarak örün. 8. sıra sonunda şişte toplam 60 ilmek olacaktır. 9. sı-rayı her ilmekten 1 yeni ilmek arttıra-rak örün. Sıra sonunda şişte toplam 120 ilmek olacaktır. 120 ilmek üze-rinden 5 sıra haroşa örgü örerek bü-tün ilmekleri bir kerede kesin. Aynı şekilde sağ kol bantını örün.
 2. 2
  Sena
  Bayan Üye

  Cevap: Bayanlar için güzel volanlı mavi bolero yapımı açıklamalı

  Reklam  bolerolar içinde engüzel model sanırım volanlı bolerodur çünkü sadelik içinde şık bir model olmasını sağlıyor her renkte örülebilen bu modelin açıkçası mavi renkte olması ayrı bir güzel+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi