Bazı isimlerden akrostiş şiirler

+ Yorum Gönder
Şiir Bölümü ve Akrostiş Şiirler Bölümünden Bazı isimlerden akrostiş şiirler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  SaKiN d€nİz
  Üye
  Reklam

  Bazı isimlerden akrostiş şiirler

  Reklam  Bazı isimlerden akrostiş şiirler

  Forum Alev
  Şiirim gönlümün ızdırabından
  Ayrılamayacak bir soluktur bil
  Kafam dolduğunda dert kezzabından
  İçimi döktüğüm bir oluktur bil
  Rengim de bu yüzden hep soluktur bil

  S eneler geçip de anarsan beni
  E lveda der misin güzel dostluğa.
  B akınca albüme tanırsan beni,
  A tar mısın bilmem –hemen- boşluğa.
  H atıralar bir bir gelir aklına,
  A cılar yüklenir gönül dalına,
  T utunur birkaç dost hazin salına...

  S ana hasret kaldım
  E şi yok yalnızlığın , yalnızlığımın
  V arlığınla gülen yüzümdün
  D olaştığın damarlarda
  A şk kokardı her an

  M analı manasız bakıyor gözlerin
  E llerin kah seviyor kah incitiyor yüreğimi
  R üzgara savrulmuş güller gibi sözlerin
  V arlığı güzel göğsümü deliyor şiddetin
  E sirin olmuş bedenim , ruhum can çekişmede


  Ö zlemek kadar yakınım şimdi , ensende bir nefes kadar
  Z ehiri tükendi aşkın , lezzetli bala döndü
  G izemler devam etse de yaşamak huzura büründü
  E kilen topraklardan yeryüzüne sevgiler döndü  A yrıldık , bu kaçıncı bilmem
  Y üreğim yaralı , gönlüm buruk
  Ç aresiz kaldım , içim sönük
  A klıma vurdun , gözüm donuk


  Neden gözlerin yaşlı sevdiğim
  İ stermiydim seni üzmek sevdiğim
  M aşukun ben , sense aşkımken
  E zici bir acıyı neden döker gözlerin
  T aştan değil kalbim bunu bil sevdiğim

  B üsbütün silindik yaşamdan
  E kseninde döner olduk sevgimizin cazibesiyle
  K aranlık olduk bazen de aydınlık bulunduk
  İ çimize çektiğimiz hava yerine
  R eyhan kokulu aşkına büründük


  E skiden bir masal , belki bir düş , belki bir yarım kalmışlık
  S evgi üzerine yazılmış en acı , belki tatlı , belki bir bitmezlik
  L eyla ve mecnun gibi , belki ötesi , belki sözün bittiği yer
  İ çine aşktan sadece bir damla katılmış en büyük sevgi hikayesi belki
  N edeni niçini olmadan başlayan ve nedensiz niçinsiz biten tek güzellik


  G özlerim ardından bakakaldı , her anın karelerini gözümden tekrar tekrar geçirerek
  İ stekler yarımdı , duygular yaşanamamış
  Z ahir olmayandı sakladığın gizem , adın gibi sen olan
  E tvarın narin bir kelebek gibi
  M ahzeninse senden öte bir çiçek , belki çiçekten bir bahçe...


  F ırtınalı bir günde tanıdım seni
  A kan suların durulmadığını varsayarak
  İ stisnaların istisna sayıldığı bir anda
  K arşımda duruyordun şefkatli bakışlarınla


  C anan dedim , belki canıma can katar diye
  A sık yüzüm , kimbilir belki güler diye
  N e yazık ki gülemedim , bilemedim derdime çare olmaz diye
  A rtık sustum , uzaktaki yüreklere doğarım diye
  N asibim yokmuş , uzaklar yakın oldu yine

  U mudum kalmasa da artık senden yana
  G özlerindi bana kalan tek hatıra
  U nutmam unutamam gene de seni asla
  R üyalarımı yıksan da beni yaksan da

  S evgi bazen unutulur
  A rkadaşlar uzak olur
  V uslatlar ayrılık
  A yrılıklar ölüm
  Ş iir gibi dostlar ise birer yalan olur..

  B ırak acılarını yüreğime ve git ardına bile bakmadan
  U mulur ki dönersin birgün , belki birgün
  R azı değilsin gitmeye , belki dönmezsinde geriye
  A şk ki doğar ayrılık acısında , böyle yanımda aşksız olmandansa
  K alma git , git belki doğarsın yeniden aşka


  B ırak katılayım akan nehrin yüzüne
  U mudun kalayım hep , parlasın o gökyüzünde
  R azı olmaz bilsem de kalbim dilime
  C evap verme ne olur bu son olsun içimde
  U zun yolculuğum bitmesin yüreğimde

  S en bir dokunuşta kaybettin sevgiyi , sevgimi
  U mmadığım bir karanlığa dokundun ve kendinde kayboldun
  D ünya yuvarlak , dön belki bulursun
  E llerin yine de dur kalbime dokunsun...


  A slında hiç bir şey için yaşadım varsay
  Y alnızlığa inat herşeyi ve beni yoksay
  L üle saçlarına dolandığımı varsay
  İ stersen kes at , istersen yoksay
  N üks etmiş sevgim , o yüzden hastalık varsay


  D erya oldu sevdan bende
  İ nciler buldum nice sende
  L iyakatım olmasa da sevgine
  E n derinden bağlıyım yüreğine
  K albim, şenlenir seni görünce

  Ş ükürler olsun Rabbimize
  A yırmasın bizi ömrümüzce
  H asıl olsun hep sevgi gönlümüzde
  İ tirafım olsun şu iki kelime
  N imetsin sen şu garip fakire.. 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: bazı isimlerden akrostiş şiirler

  Reklam  Sağol kardeşim teşekkür ederim+ Yorum Gönder
isimlerle ilgili akrostiş şiirler,  isimlerle ilgili akrostiş,  isimlerle akrostiş şiirler,  isimlerle akrostiş
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi