Antalya Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi

+ Yorum Gönder
Şehir ve İlçeler ve Akdeniz Bölgesi Bölümünden Antalya Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  ÆSiя
  Özel Üye
  Reklam

  Antalya Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi

  Reklam  Antalya Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi

  Forum Alev
  Antalya Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi

  Okulumuz 1940 yılında Aksu Köy Enstitüsü adıyla kurulmuş, 1951 yılında İlköğretmen Okulu adını almıştır . 1968-1973 yılları arasında Aksu Öğretmen Okulu adını alan okulumuz bu dönemde köy ilkokullarına sınıf öğretmeni yetiştirmiştir.

  1973 yılından itibaren Aksu Öğretmen Lisesi adını almı , 1977-1979 yılları arasında bünyesinde açılan Eğitim Enstitüsünden 690 öğretmen mezun etmiştir. 1989-1990 Eğitim-Öğretim yılında Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi adını almış ve o tarihe kadar ilkokula dayalı 6 yıllık eğitim-öğretim yerine ortaokul veya ilköğretim okullarına dayalı Hazırlık + 3 yıl eğitim öğretime başlamıştır.

  Merkezi sistem sınavını kazanarak okulumuza gelen öğrenciler Müfredat Laboratuar Okulu ve Bilgisayar Laboratuar Okulu olmamız imkanlarından da faydalanarak çağın bilgi teknolojisi çerçevesinde 4 yıllık eğitim-öğretim görmektedirler.

  Okulumuzun Milli Eğitimin her kademesinde görev yapan mezunları bulunmaktadır. Her yıl mezun olan öğrencilerimiz öğretmen yetiştiren fakülteleri kazanarak , mezuniyetlerinde eğitim ordumuza genç öğretmenler olarak katılmaktadırlar. Bunun haricinde ilgi duydukları diğer fakültelere de devam edebilmek

  VİZYON;

  Vizyon, ne olmak istediğimizdir. Yönümüzü belirler,hedeflerimizden saptığımızda bize yol gösterir. vizyon ideallerimizdir . Hatta ulaşamayacağımızı asla düşünmediğimiz hayallerimizdir.

  Biz istiyoruz ki;

  “Öğrencilerimiz kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve problemlere çözüm üretebilen bireyler olarak yetişsin, Düşünen, sorgulayan, inancını aklıyla bütünleştiren öğrencilerin yetişmesine hizmet edecek yöntemlerin geliştirilmesine çalışabilelim.

  İstiyoruz ki; okulumuzda tüm çalışanlar ve öğrencilerimiz, her gün daha iyiye ulaşmak için çalışsın.”

  MİSYON;

  Bir organizasyonun var oluş nedenidir. Misyon tanımına daha genelden özele inerek okullar boyutundan bakarsak, "Bir okulun varoluş nedeninin anlatılmasıdır" diyebiliriz . Bir başka ifadeyle misyon , bir okulun "NEDEN VARIZ?" sorusunun açıklanmasıdır .Misyonun iyi bir şekilde belirtilebilmesi için şu noktaların açıklanması gerekir.

  *Biz kimiz?

  *Ne yapıyoruz?

  Misyon bu soruların cevaplarının açık ve net bir şekilde vermelidir. Ayrıca okulumuzu diğer okullardan farklı yapan yönler de bu anlatımda yer almaktadır.
  Biz Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi öğretmenleri , öğrencileri , çalışanları ve velileri olarak;

  Atatürk ilke ve inkılâplarına yürekten bağlı, ülkenin bölünmez bütünlüğünün, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz savunucusu,
  Kişisel ve toplumsal sorumluluk taşıyan
  Milli kültürünü evrensel kültür değerleriyle uzlaştırabilen
  İnançlarıyla bilim arasında tercih yapmak zorunda kalmadan ikisinin bütünlüğünü sağlayabilen
  Dilini güzel konuşup yazan
  Bir yabancı dili iyi öğrenmiş,
  Özgüven duygusu gelişmiş
  Saygı ve sevgi ile dolu
  Yapıcı, araştırmacı, üretken, girişimci
  Barıştan yana
  Sorumluluk gerektiğinde risk alabilen,bireysel karar verme yeteneğine sahip insan yetiştirmek için eğitim yapıyoruz.
 2. 2
  ADVİE
  Bayan Üye

  Cevap: Antalya Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi

  Reklam  Antalya Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi eskinin köy enstütülerinden biri 1940 yılına aşt bir tarihi var 70 li yıllarda öğrtemen okulu olarak hizmet vermiş bir yer+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi