Açık Öğretim Fakültesi Genel Hükümler

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bölümünden Açık Öğretim Fakültesi Genel Hükümler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  HARBİKIZ
  Bayan Üye
  Reklam

  Açık Öğretim Fakültesi Genel Hükümler

  Reklam  Açık Öğretim Fakültesi Genel Hükümler

  Forum Alev
  Açık Öğretim Fakültesi Genel Hükümler
  Dayanak
  Madde 1- Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 44 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Amaç ve Kapsam
  Madde 2- Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesi’nde açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerde uygulanacak ilkeleri belirlemektir.
  Bu Yönetmelik; Batı Avrupa Programları, İngilizce Öğretmenliği Programı ve Bilgi Yönetimi programı hariç açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerdeki tüm bölüm ve programları kapsar. (Değişik: 07.09.2006 tarih ve 26282 sa. R.G.)
  Öğretim Esasları
  Madde 3- Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde eğitim-öğretim ve dersler yıl esasına dayalı olarak, aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür.
  a) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde derslere devam zorunluluğu yoktur.
  b) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde sınıf geçme sistemi uygulanır. Ancak, bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlara bir üst sınıfın dersleri verilir. Üç ve daha fazla dersten başarısız olanlar, başarısız oldukları dersleri tekrar ederler, bu öğrenciler üst sınıftan ders alamazlar.
  c) 1 inci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye 3 üncü ve 4 üncü sınıftan, 2 nci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye 4 üncü sınıftan ders verilmez.
  Madde 4- Derslerin verilmesinde, uzaktan öğretim teknolojisiyle hazırlanmış basılı ders malzemeleri, iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır. Fakülte yönetim kurulunca belirlenecek dersler için uygun bulunan bölge ve zamanlarda Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri (yüz yüze öğretim) düzenlenir.
  Madde 5- Okutulacak dersler, staj ve uygulama çalışmaları fakülte kurulunca belirlenir, Üniversite Senatosu tarafından onaylanır. Öğrenciler, staj ve uygulama konulması halinde bu çalışmalara katılmak zorundadırlar. 2. 2
  ATİE
  Bayan Üye

  Cevap: Açık Öğretim Fakültesi Genel Hükümler

  Reklam  açık öğretim normal üniversitelerden farklı olrak zorunlu okulda bulunma durumu olmayan bilgisayar televizyon ve kitap aracılığı ile eğitimi alıp zamanında sınavlarına girilen bir eğitim alanıdır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi