Aöf / Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Çıkabilecek Sorular

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bölümünden Aöf / Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Çıkabilecek Sorular ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aSsude
  Usta Üye
  Reklam

  Aöf / Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Çıkabilecek Sorular

  Reklam  Aöf / Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Çıkabilecek Sorular

  Forum Alev
  1. Ulusal Kurtuluş savaşı’nın başlatılmasının karara bağlandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
  YANIT: Amasya

  2. Devletin üstün gücünü gösteren en önemli nitelik aşağıdakilerden hangisidir?
  YANIT: Hukuk kuralları

  3. İtilaf Devletleri’nin 1915 yılında Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakarak savaşı bitirmek amacıyla uygulamaya koydukları plan aşağıdakilerden hangisidir?
  YANIT: Boğazların ele geçirilmesi

  4. Türk tarihinde siyasal özgürlükler uğruna ilk mücadele aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmiştir?
  YANIT: Genç Osmanlılar

  5. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı ile birlikte devletle ilgili olarak ortaya çıkan düşüncelerden biri değildir?
  YANIT: Kölelere ayrıcalıklı statü verilmesinin temel yasa olarak kabul edilmesi gerekliliği

  6. İtalya’nın 1.Dünya Savaşı’nda İtilaf devletleri tarafına geçmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
  YANIT: Avusturya-Macaristan ordularının Kuzey İtalya’ya yayılması sonucu cephelerin genişlemesine

  7. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin barış için ileri sürdüğü koşullardan (Misak-ı Milli Kararlarından) biri değildir?
  YANIT: Osmanlı devletindeki Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde bağımsız Arap devletlerinin kurulabileceği

  8. Mondros ateşkes anlaşmasının hemen ardından toplanan ve Osmanlı devletinin uluslar kurumuna alınması yurtdışına kurullar gönderilerek Türklerin uğradığı haksızlıkların anlatılması gibi amaçlar çerçevesinde birleşen ancak başarısız olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
  YANIT: Milli kongre

  9. Erzurum kongresi öncesi kent halkını örgütlenmeye iten neden aşağıdakilerden hangisidir?
  YANIT: Ermeni tehlikesinin yaklaşması

  10. Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi başka devletlerin egemenliği altında yaşayan uluslara kendi bağımsızlıklarını sağlama olanağı veren ilkeleri ortaya koymuştur?
  YANIT: Wilson

  11. I.Dünya savaşının tüm katılımcı devletler açısından en önemli genel sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  YANIT: Amerika dahil savaşa katılan tüm ülkelerde büyük bir ekonomik bunalımın başlaması

  12. 23 Nisan 1920’de toplanan 1.TBMM’yi Osmanlı parlamentosundan ayıran en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  YANIT: Ayan ve Mebusan meclisleri yerine tek meclisten oluşması

  13. Osmanlı ıslahat hareketlerinin çok uzun sürmesine rağmen toplumu kurtarıcı somut hiçbir sonuç vermemesini temel nendi aşağıdakilerden hangisidir?
  YANIT: Islahat hareketlerini yürütenlerin ileri bir toplum modelinin hangi esaslara dayandığını kavrayamaması

  14. TBMM’nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Derneği üyelerini üzerinde görüş birliğine vardıkları tek nokta aşağıdakilerden hangisidir?
  YANIT: Yurdun kurtarılması

  15. Osmanlı Meclis-i Mebusanının hiçbir zaman doğrudan doğruya ulusun sahip olduğu bir egemenlik anlayışını yansıtamamış olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  YANIT: Meclisin yetkilerini kısmak ve genişletmek hakkının kesin olarak padişahta olması

  16. Düzenli ordu ilk başarılı sonucunu hangi cephede kime karşı almıştır?
  YANIT: Doğuda Ermenilere

  17. Yunanlıların İstanbul’u işgal edememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  YANIT: İstanbul’un anlaşma devletlerince işgal edilmiş olması

  18. Aşağıdakilerden hangisi İnönü döneminin eğitim konusundaki atılımlarından değildir?
  YANIT: Maarif teşkilatı hakkındaki kanunun çıkartılarak Eğitim ve öğretimin düzenlenmesi

  19. Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya savaşı sonunda kurulan Yugoslavya Krallığı içinde yer almaz?
  YANIT: Macaristan

  20. Avrupa’yı demokratik değerlerin işlediği bir yer haline getirmek ve insan hakları konusunda çalışmak için aşağıdaki örgütlerden hangisi kurulmuştur?
  YANIT: Avrupa konseyi

  21. Aşağıdakilerden hangisi 1930–1945 arasında Türkiye’nin ekonomik durumu için söylenemez?
  YANIT: Tarımsal üretimin pazarlarda değer kazanması

  22. Yürütme gücünün parlamento içinden çıkarak hükümete serbestlik, parlamentoya denetleme hakkı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  YANIT: Parlamenter sistem


  23. Türk Irak sınırı aşağıdakilerden hangisiyle kesin biçimini almıştır?
  YANIT: Uluslar Kurumu

  24. TBMM’nin saltanatı kaldırırken saltanatın geçersizliğine başlangıç olarak aldığı olay aşağıdakilerden hangisidir?
  YANIT: Anlaşma devletlerinin 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal etmesi

  25. 1924 anayasasına göre savaş ilanı ve barış ve uluslararası anlaşma kime aittir?
  YANIT: TBMM

  26. Aşağıdakilerden hangisi 23 Şubat 1921’de toplanan Londra konferansının sonuçlarındandır?
  YANIT: TBMM hükümetinin varlığının kabul edilmesi

  27. Yunanlıların İnönü ye kadar ilerlemesi ve kanlı çarpışmaların meydana gelmesini hızlandıran olay aşağıdakilerden hangisidir?
  YANIT: Çerkez Ethem’in Kütahya da yakalanması

  28. Lozan anlaşmasıyla İmroz, Bozcaada ve tavşan adası dışındaki ege adalarının geri alınamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  YANIT: Ege adalarının Misak-ı Millide olmaması

  29. Mustafa Kemal Paşanın 9.Ordu Müfettişliğine atanmasıyla istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  YANIT: Doğu Karadeniz’de asayişin sağlanması ve İngiliz tehdidinden kurtulmak

  30. Aşağıdakilerden hangisi I.Dönem TBMM’nin özelliğini yansıtmaz?
  YANIT: Kadınların meclise girmiş olması
 2. 2
  geban44
  Yeni Üye

  --->: Aöf / Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Çıkabilecek Sorular

  Reklam  bu konuyla ilgili sadece ara sınav soru cevapları varmı elinizde çalışmam gerekiyor yardımcı olabilirmisiniz.tşkrlr.+ Yorum Gönder
aöf inkılap tarihi,  aöf atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ,  aöf inkilap tarihi 1 soruları ve cevapları,  aöf inkilap tarih banko sorular,  ilahiyat atatürk ilke ve inkilaplari sınav soruları ve cevapları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi