AÖF İş ve sosyal güvenlik hukuku 2006 bütünleme soruları

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bölümünden AÖF İş ve sosyal güvenlik hukuku 2006 bütünleme soruları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aSsude
  Usta Üye
  Reklam

  AÖF İş ve sosyal güvenlik hukuku 2006 bütünleme soruları

  Reklam  AÖF İş ve sosyal güvenlik hukuku 2006 bütünleme soruları

  Forum Alev
  1-)Bar, kabare, dans salonu, gazino gibi iş yerinde 18 yaşından küçüklerin çalıştırılması aşağıdakilerden hangisi tarafından yasaklanır?
  * Belediyeler


  2-)Aşağıdakilerden hangisi işçinin işverene işin yürütümü koşulları yönünden bağlı olmasıdır?
  *Teknik Bağlılık

  3-)Gece çalışan işçiler için sağlık raporu ne zaman da bir alınır?
  * İki yılda bir

  4-)Asgari ücret en çok ne kadar aralıklarla bir belirlenir?
  * İki Yılda Bir

  5-)Emzikli kadın işçiye süt izni çocuk kaç yaşına gelene kadar verilir?
  * Çocuk bir yaşına gelene kadar

  6-)Çocuk işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması işverenin hangi borcuna aykırıdır?
  * İşe uygun işçi çalıştırma

  7-)Günde 6 saat çalışan bir işçiye ne kadar ara dinlenmesi verilir?
  * Yarım saat

  8-)Aşağıdakilerden hangisinde iş sözleşmesinin unsurları doğru olarak verilmiştir?
  * İş-Ücret-Bağımlılık

  9-)Sendikaların yönetim kurullarında görev aldığı için çalıştığı iş yerinden ayrılan işçiler seçilemezlerse tekrar işe dönmek için işverene talepte bulunduklarında işveren ne kadar sürede tekrar işe başlatmak zorundadır?
  * 1 ay

  10-)Aşağıdakilerden hangisi sendikaların genel kurulunun görevlerinden değildir?
  * Gelir-gider hesaplarına ilişkin işlem yapılması

  11-)Aşağıdakilerden hangisi sendikaların çalışma yaş..... ilişkin görevlerinden biridir?
  * Üyelerini ve mirasçılarını temsilen bir davadan ötürü husumete ehil olmak

  12-)İşveren sendikası genel kurulu en çok kaç delegeden oluşur?
  * 500

  13–)16 yaşını doldurmamış işçilerin sendikaya üye olmasıyla ilgili hangisi doğrudur?
  * Kanuni temsilcilerinin yazılı izniyle üye olabilirler.

  14-)Aşağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmesinin normatif hükümlerinden değildir?
  * Özel hakeme başvurma

  15-)Aşağıdakilerden hangisi ücret sistemlerinden değildir?
  * Baz ücret

  16-)Aşağıdakilerden hangisi kanuni bir grevdir?
  * Ekonomik durumu düzeltmek için yapılan grev

  17-)Grev ve lokavtın ertelendiği durumlarda olağanüstü arabulucu aşağıdakilerden hangisidir?
  * Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

  18-)Grev ve lokavt kararı karşı tarafa tebliğinden itibaren kaç gün içinde uygulanır?
  * 60 gün

  19-)Aşağıdakilerden hangisi ölüm sigortasından faydalanamaz?
  * Sigortalının kardeşi

  20-)Aşağıdaki sigorta kollarından hangisinin finansmanına devlet-işçi-işveren birlikte katılır?
  * İşsizlik sigortası

  21-)Naşir mukavelesine göre çalışan bir kişinin işçi sendikasına üye olması için aşağıdaki şartlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
  * Eserin naşire terk edilmesinin meslek edinilmiş olması

  22-)Grev sözcüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  * Kulübe, Baraka, Çadır kurabilir

  23-)Sendikaların ticari faaliyetleri ile ilgili hangisi doğrudur?
  * Yasak faaliyetlerdendir

  24-)Aşağıdakilerden hangisi işçi sendikası üyelerinin haklarından değildir?
  * Üyelik aidatı ödeme

  25-)Teşmille ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  * Normatif hükümler teşmil edilebilir

  26-)Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?
  * İşçinin işe gelirken kendi arabasıyla yaptığı kaza

  27-)Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık sigortasından özel olarak korunan kesimlerdir?
  * Maden işçileri

  28-)iştirakçilerin ve emekli sandığı aşağıdaki hakların hangisinden yararlanamaz?
  * Evlilik ikramiyesi

  29-)Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasında yapılan yardımlardan değildir?
  * İşsizlik ödemesi

  30–)4857 sayılı kanun hangi alanda uygulanır?
  * Sanayi ve ticari işler
 2. 2
  ATİE
  Bayan Üye

  Cevap: AÖF İş ve sosyal güvenlik hukuku 2006 bütünleme soruları

  Reklam  bireylerin sosyal güvenliklerini sağlamak üzere devletçe düzenlenen kurum ya da kurumlar topluluğuna Sosyal güvenlik sistemi denir.bunun okullarda ders olarak verilmesi çok doğrudur+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi